Unde reclam asociația de proprietari InfoCons Protectia Consumatorilor

Unde reclam asociația de proprietari ?

În cazul în care întâmpini probleme cu asociația de proprietari , consideri că aceasta nu îți reprezintă interesele în calitate de proprietar și te întrebi unde poți depune o reclamație pentru asociația de proprietari , InfoCons Protecția Consumatorilor vine în sprijinul tău cu câteva informații utile .

Conform legii 196/ 2018 ,  Asociația de proprietari este forma juridică de organizare și de reprezentare a intereselor comune ale proprietarilor dintr-un condominiu , cu personalitate juridică , fără scop lucrativ , înființată în condițiile prezentei legi , care are ca scop administrarea , exploatarea , întreținerea , repararea , reabilitarea și modernizarea proprietății comune , menținerea în stare bună a imobilului , respectarea drepturilor și asumarea obligațiilor de către toți proprietarii .”

Citește și : Ce furnizor de energie electrică să aleg ?

Înainte de a afla unde reclami asociația de proprietari , este important să știi că asociația de proprietari este consituită din proprietarii de apartamente , în calitate de membri . Aceștia au responsabilitatea de a se asigura de menținerea în bune condiții a proprietății comune , precum și responsabilitatea de a nu aduce prejudicii acestor spații comune sau spațiilor private , adică apartamentelor celorlalți membri ai asociației de proprietari .

Abuzuri asociația de proprietari

Dacă întâmpini probleme cu asociația de proprietari și consideri că au loc abuzuri , atunci poți solicita,  printr-o cerere scrisă adresată președintelui asociației , documentele justificative pentru modul în care a acționat asociația de proprietari .

Citește și : Unde fac o plângere împotriva angajatorului?

În cazul în care președintele asociației de proprietari refuză să îți prezinte documentele solicitate prin cererea scrisă , atunci tu , în calitate de proprietar ,  poți depune o reclamație la Primăria de care aparții .

Conform Legii 196/2018 se pot aplica contravenții și sancțiuni în ceea ce privește asociația de proprietari în următoarele cazuri :

a) neconvocarea adunării generale, conform prevederilor prezentului act normativ ;

b) necomunicarea de către proprietar a modificării suprafeţei utile către asociaţia de proprietari şi administraţia financiară locală ;

Citește și : Unde reclam un service auto?

c) neluarea de către asociaţia de proprietari, de preşedinte sau de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari a tuturor măsurilor necesare pentru repararea , reabilitarea şi menţinerea în stare de siguranţă şi funcţionare a condominiului şi a instalaţiilor comune aferente pe toată durata existenţei acestora , conform prevederilor legale în vigoare ;

d) nerespectarea de către proprietari a prevederilor art. 31  (1) ;

e) nerespectarea statutului, a acordului de asociere, precum şi neîndeplinirea sau depăşirea atribuţiilor de către preşedinte, membrii comitetului executiv, cenzor/comisia de cenzori sau de către administrator ;

f) punerea în pericol de către proprietari a integrităţii structurale a condominiului sau a altor proprietăţi individuale , precum şi a bunei funcţionări a instalaţiilor aferente acestora ;

g) schimbarea de către proprietar a destinaţiei locuinţei sau spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă fără autorizaţiile şi aprobările legale ;

Citește și : Drepturile cumpărătorilor conform Comisiei Europene

h) neexecutarea de către proprietar a lucrărilor de întreţinere , reparaţii sau de înlocuire a elementelor de construcţii aflate în proprietatea sa individuală , dacă aceasta este de natură să aducă prejudicii celorlalţi proprietari . Fac excepţie cazurile în care au fost îndeplinite prevederile art. 30  (5);

i) modificarea aspectului proprietăţii comune de către proprietari , precum şi a elementelor constructive ale condominiului fără respectarea prevederilor prezentei legi ;

j) neluarea măsurilor în scopul constituirii fondului de reparaţii sau a fondului de rulment ;

k) neîncheierea de către administrator a asigurării pentru răspunderea civilă profesională a administratorului ;

l) utilizarea cu altă destinaţie a fondului de rulment sau a fondului de reparaţii, altfel decât este prevăzut la  71şi 72;

Citește și : Cum se completează contractul individual de muncă ?

m) utilizarea şi gestionarea veniturilor asociaţiei de proprietari, altfel decât este prevăzut la  2070şi 74 ;

n) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor  9597şi ale art. 99 din prezenta lege de către furnizorii serviciilor de utilităţi publice ;

o) neaplicarea sau nerespectarea prevederilor prezentei legi de către proprietarii ansamblurilor rezidenţiale, conform prevederilor  14 ;

p) nefurnizarea sau refuzul proprietarilor/dezvoltatorilor ansamblurilor rezidenţiale de a furniza / presta serviciile de utilităţi publice prin intermediul reţelelor aflate în proprietatea acestora către locuinţele sau spaţiile cu altă destinaţie din respectivele ansambluri rezidenţiale ;

q) desfăşurarea de către persoane fizice sau juridice a activităţii de administrare a condominiilor fără îndeplinirea condiţiilor prevăzute la  64 ;

Citește și : Internetul în țările din UE – Informații utile

r) nerespectarea prevederilor art. 55 alin. (1)  s) ;

s) nerespectarea prevederilor art. 104  (1).

Cine verifică asociațiile de proprietari ?

Cine verifică asociațiile de proprietari ? Conform legii 230 / 2007 , art 55 , consiliile locale , cu ajutorul aparatului propriu al consiliilor judeţene , respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti , exercită controlul asupra activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietar , din oficiu ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari .

Citește și : Ce trebuie să știi despre asigurări ?

În cazul în care vrei să reclami asociația de proprietari , atunci poți accesa secțiunea Informații Reclamații Județene de pe infocons.ro pentru a selecta Primaria din județul tău . În urma selectării , ai posibilitatea de a afla cum poți depune o reclamație la primărie , pentru ce poți depune o reclamație la primărie , precum și datele de contact pentru primaria de care aparții .

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal