Programul „Global Carbon Point” – „Punctul de Carbon”

 1. Acasă
 2. Uncategorized
 3. Programul „Global Carbon Point” – „Punctul de Carbon”
Programul Global „Carbon Point” - „Punctul de Carbon” InfoCons Protectia Consumatorilor

Pentru certificarea Carbon Point din cadrul categoriei InfoCons Green pentru produse și servicii, respectarea următoarelor criterii este necesară:

 1. Amprenta de carbon a produsului/serviciului va respecta criteriile existente în standarde internaționale privind amprenta de carbon a produselor, precum ISO 14067, PAS 2050 sau Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard al GHG Protocol.
 2. Amprenta de carbon a produsului/serviciului va lua în calcul emisiile aferente celor 5 etape: Achiziția materialelor, Producție, Transport, Uz și Tratament la finalul ciclului de viață.
 3. Amprenta de carbon va fi calculată folosind factori de emisie din baza de date DATA4CLIMATE.
 4. Amprenta de carbon va fi calculată folosind factori de emisie cât mai preciși. Astfel, prioritate au factorii de emisie bazați pe date de activitate (precum kWh, L, m3, etc.), și nu cei bazați pe date financiare (euro, lei, dolari, etc.).
 5. Atunci când baza de date DATA4CLIMATE nu conține factori de emisie relevanți, vor fi folosiți factori de emisie din alte baze de date recunoscute în Europa sau global, precum DEFRA, ADEME, IPCC, IEA, și altele.
 6. Factorii de emisie bazați pe date de activitate primează în fața necesității folosirii datelor din baza de date DATA4CLIMATE. Astfel, dacă baza de date nu conține factori de emisie bazați pe date de activitate relevanți pentru o anumită activitate, vor fi folosiți factori de emisie bazați pe date de activitate din alte baze de date, în locul folosirii unor rate monetare din baza de date DATA4CLIMATE. Folosirea ratelor monetare din baza de date DATA4CLIMATE ar avea întâietate doar în fața unor alte rate monetare din alte baze de date.
 7. Emisiile evitate sau sechestrate vor fi raportate separat.
 8. Datele folosite vor fi cele mai recente date disponibile și vor fi reprezentative pentru emisiile produsului/serviciului din anul n1 raportat la anul n al certificării.
 9. Toate datele folosite în calcule, de la date de activitate/financiare la factori de emisie, vor fi acompaniate de surse/documente justificatoare.

 

 

Pentru certificările Carbon Point din cadrul categoriei InfoCons Green pentru instituții publice și private, respectarea următoarelor criterii este necesară:

 

 • Amprenta de carbon a instituției va respecta criteriile existente în standarde internaționale privind amprenta de carbon a instituțiilor, precum ISO 14064, GHG Protocol sau TCFD.
 • Amprenta de carbon a instituției va lua în calcul emisiile de tip Scope 1-2-3, luând în calcul toate categoriile de emisii, după cum urmează:
Scope 1 Emisiile directe din surse controlate de instituție, asociate cu gazul natural, benzina, motorina și alte tipuri de combustibil.
Scope 2 Emisiile indirecte provenite din surse controlate de instituție, asociate cu utilizarea energiei electrice, a aburului și a freonului generate de terți.
Scope 3 Emisiile indirecte provenite din procesele și activitățile din întregul lanț valoric, de la consumul de resurse/materiale sau cantitatea de deșeuri generate, până la hârtie igienică, pixuri sau scaune achiziționate pentru birourile companie. Categoriile de emisii luate în considerare de instituție vor include neapărat cele 15 categorii din Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard și Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions, acolo unde categoria este aplicabilă activităților instituției, cât și alte categorii pe care le consideră relevante. În cazul în care emisiile de GES aferente uneia dintre categorii reprezintă mai puțin de 1% din totalul emisiilor, acea categorie poate fi exclusă. Pentru orice excludere a unei categorii de emisii, va fi explicat de ce a fost decisă excluderea categoriei.

 

 • Amprenta de carbon va fi calculată folosind factori de emisie din baza de date DATA4CLIMATE.
 • Amprenta de carbon va fi calculată folosind factori de emisie cât mai preciși. Astfel, prioritate au factorii de emisie bazați pe date de activitate (precum kWh, L, m3, etc.), și nu cei bazați pe date financiare (euro, lei, dolari, etc.).
 • Atunci când baza de date DATA4CLIMATE nu conține factori de emisie relevanți, vor fi folosiți factori de emisie din alte baze de date recunoscute în Europa, precum DEFRA, ADEME, IPCC, IEA, și altele.
 • Factorii de emisie bazați pe date de activitate primează în fața folosirii datelor din baza de date DATA4CLIMATE. Astfel, dacă baza de date nu conține factori de emisie bazați pe activitate relevanți pentru o anumită activitate, vor fi folosiți factori de emisie bazați pe activitate din alte baze de date, în locul folosirii unor rate monetare din baza de date DATA4CLIMATE. Folosirea ratelor monetare din baza de date DATA4CLIMATE ar avea întâietate doar în fața unor alte rate monetare din alte baze de date.
 • Emisiile evitate sau sechestrate vor fi raportate separat.
 • Toate datele folosite în calcule, de la date de activitate/financiare la factori de emisie, vor fi acompaniate de surse/documente justificatoare.
 • Amprenta va fi calculată anual (în anul n vor fi certificate emisiile din anul n1).

 

 

Bibliografie

 

ISO 14067, Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification, 2018, https://www.iso.org/standard/71206.html.

ISO 14064, Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals, 2018, https://www.iso.org/standard/66453.html.

PAS 2050, Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services, 2011, https://www.en-standard.eu/pas-2050-2011-specification-for-the-assessment-of-the-life-cycle-greenhouse-gas-emissions-of-goods-and-services/.

Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard, 2011, https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Product-Life-Cycle-Accounting-Reporting-Standard_041613.pdf.

Estimating and reporting avoided emissions, 2019, https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/18_WP_Comparative-Emissions_final.pdf.

Scope 2 Guidance, 2015, https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope%202%20Guidance_Final_Sept26.pdf.

Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans, 2021, https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-Metrics_Targets_Guidance-1.pdf.

Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, 2011, https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Corporate-Value-Chain-Accounting-Reporing-Standard_041613_2.pdf.

Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions, 2013, https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope3_Calculation_Guidance_0.pdf.

Climate Reporting along the Value Chain, https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_for_you/news/news21_en.htm.

Organizations in Cooperation with ISO, https://www.iso.org/organization/3182.html.

Acest Regulament cuprinde conditiile oficiale conform carora se acorda dreptul de utilizare a Marcii Programului, ca marca inregistrata. Aceste conditii sunt cuprinse in prezentul Regulament si sunt stabilite in conformitate cu uzanta regimului de acordare a oricaror marci inregistrate.

Aceste conditii se refera la toti solicitantii si beneficiarii dreptului de utilizare a Marcii Programului si stabilesc o serie de drepturi si obligatii ale acestora – normele de eligibilitate pentru primirea dreptului de utilizare a Marcii, obligatii de raportare precum si norme de solutionare a reclamatiilor si a litigiilor – ce trebuie sa fie respectate de catre toti solicitantii si beneficiarii. O conditie absoluta si necesara pentru acordarea dreptului de utilizare a Marcii Programului este ca toti solicitantii si beneficiarii sa se oblige la respectarea tuturor conditiilor si termenilor din prezentul Regulament.

Obiectivele prezentului Regulament de acordare si utilizare a dreptului de folosinta a Marcii Programului urmaresc:

 • sa-i informeze pe toti solicitantii si beneficiarii dreptului de utilizare a Marcii Programului asupra drepturilor si obligatiilor lor pentru a asigura utilizarea corecta si conforma cu Regulamentul de acordare si utilizare a dreptului de folosinta a Marcii Programului si cu Manualul de Utilizare a Marcii Programului;
 • sa consolideze increderea consumatorilor in produsele promovate in cadrul campaniei Programului;

Titulara dreptului de proprietate intelectuala asupra Marcii Programului este Asociatia InfoCons.

Capitolul I
Dispozitii generale

Art. 1
a) Prezentul regulament stabileste criteriile, responsabilitatile si mecanismul de acordare a dreptului de utilizare a Marcii Programului.
b) Regulamentul a fost elaborat in baza Statutului – Regulament al InfoCons.

 

Art. 2

 1. Marca – este inregistrata la OSIM la cererea InfoCons, care are dreptul de proprietate asupra acestei marci.
 2. Marca InfoCons Green este menita sa certifice produsele/serviciile/institutiile care iau initiativa in ceea ce priveste impactul asupra mediului, mai precis privind emisiile de gaze cu efect de sera. Marca InfoCons Green prevede certificarea Carbon Point, care certifica amprenta de carbon calculata la nivel de institutie, publica sau privata, sau la nivel de produs sau serviciu, dupa cum urmeaza:

 

 1. Carbon Point pentru produse si servicii

Pentru aceasta certificare solicitantul isi va fi calculat amprenta de carbon pentru produsul/serviciul pentru care solicita certificarea, in concordanta cu cerintele din Anexa 8 a prezentului Regulament, aceasta urmand a fi evaluata de Comisia de evaluare tehnica si licentiere.

 1. Carbon Point pentru institutii publice si private

Pentru aceasta certificare solicitantul isi va fi calculat amprenta de carbon la nivel de institutie, in concordanta cu cerintele din Anexa 8 a prezentului Regulament, aceasta urmand a fi evaluata de Comisia de evaluare tehnica si licentiere.

 1. c) Marca Programului se acorda agentilor economici de catre InfoCons numai in conditiile in care comisiile de evaluare tehnica si licentiere atesta faptul ca agentul economic respecta cerintele formulate in Anexa 8 – Ghid tehnic.
  d) Folosirea acestei marci de catre beneficiar se va face doar in conformitate cu cerintele prezentului Regulament, inclusiv cu cele ale Manualului de Utilizare a Marcii Programului, si numai pentru produsul pentru care a fost obtinut dreptul de utilizare a Marcii Programului atestat prin Certificatul de utilizare a Marcii Programului.

 

Art. 3

Toate operatiile necesare pentru acordarea dreptului de utilizare a Marcii Programului, inclusiv cele pentru incheierea actelor si corespondenta intre InfoCons si subiectii economici care doresc sa obtina dreptul de utilizare a Marcii Programului se vor realiza si prin intermediul unor societati/organizatii datate de InfoCons sa asigure colectarea Taxelor Programului.

 

Art. 4

 1. a) Prin sintagma de acordare a Marcii Programului se intelege acordarea de catre InfoCons a dreptului de utilizare asupra Marcii Programului pe o perioada si in conditiile stipulate de prezentul Regulament.
  b) Termenii foslositi in prezentul regulament au urmatoarele semnificatii:
 • Solicitant – persoana juridica ce doreste sa obtina dreptul de utilizare asupra Marcii Programului.
 • Beneficiar – persoana juridica, care, in baza unei cereri scrise, a platii unor taxe si a unei aprobari scrise a obtinut dreptul de utilizare a Marcii Programului.
 • Norme de evaluare – reprezinta normele stabilite de comisiile de specialitate ale programului de acordare a dreptului de utilizare a Marcii Programului.
 • Clasa de produse/servicii – reprezinta cumulul mai multor categorii de bunuri si servicii ce prezinta elemente comune, fiind definite prin atribuirea unor numere de ordine corespunzatoare, conform Anexei 9, care face parte integranta din prezentul Regulament.
 • Clasa de institutii – reprezinta cumulul mai multor categorii de institutii ce prezinta elemente comune, fiind definite prin atribuirea unor numere de ordine corespunzatoare, conform Anexei 9, care face parte integranta din prezentul Regulament.
 • Registrul National de Evidenta – este registrul in care sunt mentionate datele de identificare ale solicitantilor dreptului de utilizare asupra Marcii Programului.
 • Taxa de inregistrare in Registrul National de Evidenta – reprezinta taxa de luare in evidenta in Registrul National de Evidenta in baza cererii de inregistrare formulata de solicitant. Cuantumul acestei taxe este prevazut in Capitolul V.
 • Taxa de evaluare – reprezinta taxa perceputa pentru evaluarea produselor/serviciilor solicitate prin formularul CP 01 sau CP 02, evaluarea facuta de catre Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere pe baza normelor de evaluare. Cuantumul acestei taxe este prevazut in Capitolul V.
 • Taxa de reevaluare – reprezinta taxa perceputa pentru reevaluarea anuala realizata de catre Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere pe baza normelor de evaluare pentru produsele/serviciile in legatura cu care a fost obtinut dreptul de utilizare asupra Marcii. Reevaluarea anuala e obligatorie pe intreaga perioada de valabilitate a Certificatului de Utilizare a Marcii Programului.
 • Taxa de marca – reprezinta taxa platita de solicitant in conditiile obtinerii evaluarii favorabile, in concordanta cu normele de evaluare ale InfoCons. Cuantumul acestei taxe este prevazut in Capitolul V si se va achita pe toata perioada de valabilitate a Certificatului de Utilizare a Marcii Programului.
 • Cererea de inregistrare in Registrul National de Evidenta a InfoCons  – este prezentata in ANEXA 1 care face parte integranta din prezentul Regulament.
 • Formularul CP 01 – este prezentat in ANEXA 2 care face parte integranta din prezentul Regulament.
 • Formularul CP 02 – este prezentat in ANEXA 3 care face parte integranta din prezentul Regulament.
 • Certificatul de Utilizare a Marcii Programului – este actul care atesta dreptul de folosinta a Marcii Programului cu o valabilitate pe o perioada de 5 ani. Macheta acestuia este prezentata in ANEXA 4 care face parte integranta din prezentul Regulament.
 • Manualul de Utilizare a Marcii Programului – este prezentat ANEXA 5, care face parte integranta din prezentul Regulament.
 • Formularul CP 03 – este prezentat in ANEXA 6 care face parte integranta din prezentul Regulament.
 • Formularul CP 04 – este prezentat in ANEXA 7 care face parte integranta din prezentul Regulament.
 • Ghidul tehnic – este prezentat in ANEXA 8 care face parte integranta din prezentul Regulament.

 

Art. 5
a) Clasele si categoriile de produse si servicii pentru care se acorda dreptul de folosinta asupra marcii inregistrate a Programului se regasesc in Anexa 9 a prezentului Regulament.

 1. Clasele si categoriile de institutii pentru care se acorda dreptul de folosinta asupra marcii inregistrate a Programului se regasesc in Anexa 9 a prezentului Regulament.

 

Capitolul II
Structura de organizare si functionare a Programului de acordare a dreptului de folosinta a Marcii Programului

Art. 6

In vederea acordarii dreptului de utilizare a Marcii Programului se va infiinta Registrul National de Evidenta in care vor fi inscrise si tinute la zi datele de identificare ale solicitantilor dreptului de utilizare a Marcii Programului, precum si toate operatiile care se fac in legatura cu obtinerea dreptului de folosinta a marcii, evaluarea si reevaluarea, taxele platite si/sau cele restante, sesizarile sau reclamatiile primite, incalcarea unor reguli, litigiile si stingerea acestora.

 

Art. 7

 1. In cadrul Programului vor lua fiinta si functiona comisii, cu sarcini si responsabilitati care deriva din cerintele aplicarii statutului-regulament al InfoCons, precum si din cerinta realizarii unei bune gestionari a acestui program.
 2. Comisiile, precum si celelalte componente organizatorice vor respecta intocmai acuratetea datelor si a informatiilor in baza carora se acorda dreptul de utilizare a Marcii Programului.

 

Art. 8

 1. a) Pentru efectuarea evaluarilor in sensul prezentului regulament sunt infiintate, prin decizii ale Consiliului Director al InfoCons, Comisii de evaluare tehnica si licentiere pe ramuri sau grupe de activitati in urmatoarele conditii:
  b) Fiecare comisie de evaluare va fi condusa de un presedinte numit prin decizia Consiliului Director al InfoCons. Acesta va organiza si raspunde de functionarea comisiei si va folosi in interesul Programului numai cabinete de audit atestate si agreeate de conducerea InfoCons cand este cazul, la cererea expresa a Consiliului Director al InfoCons.
  c) In vederea aplicarii lor, normele de evaluare vor fi confirmate si avizate de Comisiile de specialitate, cand este cazul, la cererea expresa a Consiliului Director al InfoCons.

 

Art. 9

 1. a) Neintelegerile sau litigiile aparute intre diferite organisme de lucru din cadrul Programului de Acordare a Dreptului de utilizare a Marcii Programului sau dintre acestea, pe de o parte, si solicitanti si beneficiari si terte organizatii cu care coopereaza, pe de alta parte, vor fi supuse spre analiza si spre solutionare Comisiei de Disciplina.
  b) Comisia de Disciplina va functiona dupa un regulament propriu, care urmeaza sa fie elaborat si supus aprobarii Consiliului Director al InfoCons.

 

Art. 10

Pentru solutionarea cazurilor mai dificile, se infiinteaza si functioneaza comisia de investigare. In urma investigatiilor efectuate aceasta comisie formuleaza concluziile proprii pe care le transmite Comisiei de Disciplina pentru a servi la elucidarea cazurilor aflate in litigiu.

Capitolul III
Proceduri de Acordare a Dreptului de Utilizare a Marcii Programului

Art. 11
a) Solicitantul va completa formularul – Cerere de inregistrare in Registrul National de Evidenta al InfoCons, conform ANEXEI 1 la care va atasa si copia documentului care sa ateste plata taxei de inregistrare.
b) Datele ce vor fi remise trebuie sa fie in deplina conformitate cu realitatea.
c) Cererea de inregistrare ii va fi remisa InfoCons sau prin intermediul unor societati/organizatii datate de InfoCons sa asigure colectarea taxelor Programului.

 

Art. 12

In termen de maximum 15 zile lucratoare de la data inaintarii cererii de inregistrare si a atestarii platii taxei de inregistrare, InfoCons va adresa solicitantului o comunicare privind inscrierea sa in Registrul National de Evidenta al InfoCons, comunicare careia ii vor fi anexate: Formularul CP 01 (ANEXA 2) sau Formularul CP 02 (ANEXA 3); informatiile si procedurile necesare evaluarii in vederea acordarii dreptului de utilizare a Marcii Programului prevazute in prezentul Regulament; factura emisa pentru suma ce reprezinta taxa de inregistrare in Registrul National de Evidenta.

 

Art. 13

Dupa primirea instiintarii conform careia cererea a fost inscrisa in Registrul National de Evidenta al InfoCons, solicitantul va inainta Asociatiei – catre Comisia de evaluare tehnica si licentiere, formularul Formularul CP 01 (ANEXA 2) sau Formularul CP 02 (ANEXA 3) completat, impreuna cu toate documentele prevazute in acest formular.

 

Art. 14

Comisia de evaluare tehnica si licentiere, va comunica solicitantului, in termen de 15 zile lucratoare de la primirea Formularului CP 01 (ANEXA 2) sau a Formularului CP 02 (ANEXA 3) completat si documentelor prevazute, procedurile de urmat in vederea efectuarii evaluarii calitatii amprentei de carbon pentru care este solicitat dreptul de utilizare a Marcii Programului, insotite de factura proforma ce cuprinde taxa de evaluare. Solicitantul va plati taxa de evaluare in termen de 15 zile lucratoare de la primirea acestei facturi.

 

Art. 15

Procedura de evaluare va incepe in maximum 5 zile lucratoare dupa confirmarea achitarii taxei de evaluare.

 

Art. 16

Rezultatul evaluarii va fi comunicat solicitantului impreuna cu factura finala pentru taxa de evaluare. In situatia obtinerii unei evaluari favorabile, va fi anexata si factura proforma privind taxa de marca.

 

Art. 17
a) Certificatul de utilizare a Marcii Programului va fi eliberat de InfoCons, prin Secretariatul General, pe baza confirmarii achitarii taxei de marca. Certificatul va fi insotit de Manualul de Utilizare a Marcii Programului, impreuna cu factura finala pentru taxa de marca.
b) Solicitantul care a primit Certificatul de Utilizare va dobandi si titlul de Membru de Onoare al InfoCons  cu toate drepturile si obligatiile ce decurg din aceasta calitate.
c) Certificatul de Utilizare a Marcii Programului este si ramane proprietatea InfoCons.

 

Art. 18
a) In cazul in care Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere va constata ca amprenta de carbon nu intruneste conditiile minim necesare cerute de normele de evaluare, nu va putea acorda solicitantului Certificatul de Utilizare a Marcii Programului. Solicitantului i se va comunica in scris acest fapt, cu precizarea motivului pentru care nu i se poate acorda Certificatul.
b) Solicitantul are posibilitatea de a adresa Asociatiei o cerere privind efectuarea unei noi evaluari cu motivarea acestei cereri. Cererea impreuna cu un nou formular CP 01 sau CP 02 completat de solicitant si cu documentatia necesara vor fi transmise catre Asociatie sau Comisiei de evaluare tehnica si licentiere. Termenul in care va putea fi facuta cerere de reevaluare este de 90 zile de la data comunicarii rezultatului negativ al evaluarii.
c) Reevaluarea va putea fi facuta doar in urma platii de catre solicitant a taxei de reevaluare.

 

Art. 19

In situatia in care solicitantul este nemultumit de rezultatul evaluarii, are dreptul de a sesiza Comisia de Disciplina din cadrul InfoCons, care va comunica solicitantului, in termen de 15 zile lucratoare, procedurile de urmat.

 

Art. 20

Toate documentele inaintate catre Asociatie, inclusiv cererea de inregistrare in Registrul National de Evidenta, documentele ce formeaza continutul dosarului inaintat pentru Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere, documentele implicate de operatiile de evaluare, precum si orice alte inscrisuri legate de acordarea dreptului de utilizare a Marcii Programului vor face parte din Arhiva InfoCons. Solicitantul nu va putea pretinde restituirea acestora in original.

 

Art. 21

 1. Documentatiile ce au fost predate de solicitant in vederea evaluarii nu sunt returnabile. Solicitantul nu va putea emite pretentii referitoare la returnarea acestora sau la contravaloarea acestora.
 2. In cazul in care rezultatele amprentei de carbon au fost aprobate de Comisia de evaluare tehnica, acestea vor fi facute publice in baza de date DATA4CLIMATE.

 

Art. 22
a) La trecerea unei perioade de 12 luni de la momentul obtinerii de catre solicitant a dreptului de utilizare a Marcii Programului, acestuia ii va fi comunicat de catre Compartimentul de Relatii Externe, din cadrul Secretariatului General al InfoCons, formularele cu regim special Formularul CP 03 (ANEXA 6) sau Formularul CP 04 (ANEXA 7), in care sunt mentionate informatiile si procedurile necesare reevaluarii in vederea mentinerii, pentru inca un an, a dreptului de utilizare a Marcii Programului.
b) Daca, in termen de 20 zile lucratoare de la instiintare, beneficiarul nu transmite catre InfoCons Formularul CP 03 (ANEXA 6) sau Formularul CP 04 (ANEXA 7) completat, impreuna cu rezultatele amprentei de carbon sau documentatia necesara, dupa caz, impreuna cu dovada achitarii taxei de reevaluare, pierde dreptul de utilizare a Marcii Programului.

 

Art. 23

Toate taxele ce au fost platite de solicitant sunt nerambursabile, indiferent de rezultatul evaluarii comunicat solicitantului, precum si indiferent daca in cursul uneia dintre procedurile de luare in evidenta, evaluare, reevaluare, acordare a dreptului de utilizare a Marcii Programului, solicitantul sau beneficiarul doreste sa renunte la continuarea procedurilor.

 

Art. 24

Dreptul de utilizare a Marcii Programului se va retrage in unul din urmatoarele cazuri:
a) Beneficiarul dreptului de utilizare a Marcii Programului incalca normele prevazute in Manualul de Utilizare a Marcii, redat in Anexa 5, sau obligatiile ce rezulta in sarcina sa din prezentul Regulament.
b) Beneficiarul dreptului de utilizare asupra Marcii Programului foloseste insemnul Marcii Programului pe alte produse/servicii/institutii decat pe cele ce au fost prezentate in vederea evaluarii.
c) Produsul/serviciul pentru amprenta caruia a fost obtinut dreptul de utilizare a Marcii Programului nu mai respecta caracteristicile celui evaluat de Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere, evaluare pe baza careia s-a eliberat Certificatul de Utilizare a Marcii Programului.
d) In urma sesizarilor primite cu privire la neregulile in folosirea Marcii Programului se comunica beneficiarului cele sesizate printr-o adresa si se instituie o Comisie de Investigare. In situatia in care beneficiarul nu subscrie datelor prezentate in adresa, la propunerea Comisiei de Investigare se poate evalua din nou amprenta produsului/serviciului/institutiei pe cheltuiala InfoCons. In conditiile confirmarii, prin noua evaluare, a neregulilor in folosirea Marcii Programului cuprinse in sesizare, beneficiarul este obligat la plata evaluarii, in conformitate cu factura emisa de catre InfoCons si pierde dreptul de folosinta a Marcii.
e) Beneficiarul va pierde Dreptul de Utilizare a Marcii Programului in situatiile in care nu achita in termen de 15 zile lucratoare de la implinirea unui an calendaristic taxa de reevaluare, prevazuta in Capitolul IV.

 

Art. 25

In conditiile ridicarii dreptului de folosinta asupra Marcii Programului, se va pierde si Calitatea de Membru de Onoare al InfoCons. Beneficiarul are obligatia de a remite InfoCons  Certificatul de utilizare a Marcii Programului din momentul comunicarii ridicarii dreptului de folosinta asupra Marcii Programului.

 

Art. 26

Dreptul de utilizare a Marcii Programului nu va putea fi cesionat.

 

Art. 27

Beneficiarul are obligatia de a promova Marca Programului ori de cate ori va promova imaginea produsului/serviciului/institutiei pentru care a fost obtinut Dreptul de Utilizare a Marcii Programului.

 

Art. 28

Taxele aferente acordarii dreptului de utilizare a Marcii Programului vor fi achitate de catre solicitant sau beneficiar in contul Asociatiei.

 

Capitolul IV
Obligatiile Financiare ale Solicitantului si Beneficiarului pentru Dreptul de Utilizare a Marcii Programului

Art. 29

Taxa de inregistrare in Registrul National de Evidenta – reprezinta taxa de luare in evidenta si remiterii catre solicitant a formularului CP 01 sau CP 02. Cuantumul acestei taxe este de 100 Euro, ce se vor depune de solicitant in contul Asociatiei, in termen de 5 zile lucratoare de la momentul inregistrarii.

 

Art. 30

Taxa de evaluare reprezinta taxa perceputa pentru evaluarea de catre Comisia de Evaluare Tehnica si Licentiere a produselor/serviciilor/institutiilor solicitate prin formularul CP 01 sau CP 02 pentru fiecare produs/serviciu/institutie. Cuantumul taxei de evaluare va fi comunicata intr-un termen cuprins intre 5 si 10 zile lucratoare de la momentul depunerii cererii de inregistrare.

 

Art. 31
Taxa de reevaluare reprezinta 80% din taxa de evaluare si se va achita la fiecare 12 luni pe perioada de valabilitate a Certificatului de Utilizare a Marcii Programului.

 

Art. 32
a) Taxa de marca reprezinta taxa platita de solicitant pentru utilizarea Marcii Programului in conditiile obtinerii evaluarii favorabile. Cuantumul acestei taxe este de 500 Euro/Certificare si se achita la fiecare 5 ani in perioada de valabilitate a Certificatului de Utilizare a Marcii Programului.
b) Plata taxei de marca se va achita la comunicarea rezultatului favorabil al evaluarii in vederea obtinerii Dreptului de Utilizare a Marcii Programului si eliberarii Certificatului de Utilizare a Marcii Programului.

 

Art. 33

Toate taxele prevazute mai sus vor fi calculate in lei, la cursul BNR din ziua efectuarii platii.

 

Capitolul V
Dispozitii finale

Art. 34

Pentru a asigura credibilitatea producatorilor/furnizorilor de servicii/institutiilor publice si private in fata consumatorilor interni si externi asupra produselor si serviciilor devine absolut necesara respectarea regulilor cuprinse in prezentul Regulament.

 

Art. 35

Folosirea fara drept a Marcii Programului va atrage dupa sine introducerea de actiuni in justitie, in vederea inlaturarii acestei stari de fapt precum si in vederea repararii daunelor cauzate prin intermediul acesteia. In situatia in care solicitantul/beneficiarul incalca prevederile cuprinse in prezentul Regulament, in Manualul de Utilizare a Marcii Programului, aducand astfel prejudicii, InfoCons isi rezerva dreptul de a-l actiona in justitie in vederea recuperarii prejudiciilor astfel aduse.

REGULAMENT CONCEPUT, REDACTAT SI AVIZAT DE:

 

INFOCONS

ECONOS

For the Carbon Point certification within the InfoCons Green category for products and services, compliance with the following criteria is required:

 1. The carbon footprint of the product/service shall comply with existing criteria in international product carbon footprint standards, such as ISO 14067, PAS 2050 or the GHG Protocol Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard.
 2. The carbon footprint of the product/service shall take into account the emissions related to the 5 stages: Material Acquisition, Production, Transport, Use and End-of-Life Treatment.
 3. The carbon footprint shall be calculated using emission factors from the DATA4CLIMATE database.
 4. The carbon footprint shall be calculated using the most accurate emission factors available. Thus, priority is given to emission factors based on activity data (such as kWh, L, m3 , etc.) rather than those based on financial data (euro, lei, dollars, etc.).
 5. Where the DATA4CLIMATE database does not contain relevant emission factors, emission factors from other recognised European or global databases such as DEFRA, ADEME, IPCC, IEA, and others shall be used.
 6. Emission factors based on activity data take precedence over the need to use data from the DATA4CLIMATE database. Thus, if the database does not contain activity-based emission factors relevant for a particular activity, activity-based emission factors from other databases shall be used instead of using monetary ratios from the DATA4CLIMATE database. The use of monetary ratios from the DATA4CLIMATE database shall only take precedence over monetary ratios from other databases.
 7. Avoided or sequestered emissions shall be reported separately.
 8. The data used shall be the most recent data available and shall be representative of the emissions of the product/service in year n-1, relative to year n of certification.
 9. All data used in the calculations, from activity/financial data to emission factors, shall be accompanied by supporting sources/documents.

 

 

For the Carbon Point certifications within the InfoCons Green category for public and private institutions, the following criteria must be met:

 

 • The institution’s carbon footprint shall comply with existing criteria in international standards on the carbon footprint of institutions, such as ISO 14064, GHG Protocol or TCFD.
 • The institution’s carbon footprint shall account for Scope 1-2-3 emissions, taking into account all emission categories as follows:
Scope 1 Direct emissions from sources controlled by the institution associated with natural gas, petrol, diesel and other fuels.
Scope 2 Indirect emissions from sources controlled by the institution associated with the use of electricity, steam and freon generated by third parties.
Scope 3 Indirect emissions from processes and activities throughout the value chain, from resource/material consumption or the amount of waste generated, to toilet paper, pens or chairs purchased for company offices. The emission categories considered by the institution shall necessarily include the 15 categories of the Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard and  of the Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions where the category is applicable to the institution’s activities, as well as other categories it considers relevant. If the GHG emissions of one of the categories represent less than 1% of total emissions, that category may be excluded from the calculations. For any exclusion of an emission category, an explanation shall be given as to why the category was excluded.

 

 • The carbon footprint shall be calculated using emission factors from the DATA4CLIMATE database.
 • The carbon footprint shall be calculated using the most accurate emission factors available. Thus, priority is given to emission factors based on activity data (such as kWh, L, m3 , etc.) rather than those based on financial data (euro, lei, dollars, etc.).
 • Where the DATA4CLIMATE database does not contain relevant emission factors, emission factors from other recognised European databases such as DEFRA, ADEME, IPCC, IEA, and others shall be used.
 • Emission factors based on activity data take precedence over using data from the DATA4CLIMATE database. Thus, if the database does not contain activity-based emission factors relevant for a particular activity, activity-based emission factors from other databases shall be used instead of using monetary ratios from the DATA4CLIMATE database. The use of monetary ratios from the DATA4CLIMATE database would only take precedence over monetary ratios from other databases.
 • Avoided or sequestered emissions shall be reported separately.
 • All data used in the calculations, from activity/financial data to emission factors, shall be accompanied by supporting sources/documents.
 • The footprint shall be calculated annually (emissions from year n-1 shall be certified in year n).

 

 

Bibliography

 

ISO 14067, Greenhouse gases – Carbon footprint of products – Requirements and guidelines for quantification, 2018, https://www.iso.org/standard/71206.html.

ISO 14064, Greenhouse gases – Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals, 2018, https://www.iso.org/standard/66453.html.

PAS 2050, Specification for the assessment of the life cycle greenhouse gas emissions of goods and services, 2011, https://www.en-standard.eu/pas-2050-2011-specification-for-the-assessment-of-the-life-cycle-greenhouse-gas-emissions-of-goods-and-services/.

Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard, 2011, https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Product-Life-Cycle-Accounting-Reporting-Standard_041613.pdf.

Estimating and reporting avoided emissions, 2019, https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/18_WP_Comparative-Emissions_final.pdf.

Scope 2 Guidance, 2015, https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope%202%20Guidance_Final_Sept26.pdf.

Guidance on Metrics, Targets, and Transition Plans, 2021, https://assets.bbhub.io/company/sites/60/2021/07/2021-Metrics_Targets_Guidance-1.pdf.

Corporate Value Chain (Scope 3) Accounting and Reporting Standard, 2011, https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Corporate-Value-Chain-Accounting-Reporing-Standard_041613_2.pdf.

Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions, 2013, https://ghgprotocol.org/sites/default/files/standards/Scope3_Calculation_Guidance_0.pdf.

Climate Reporting along the Value Chain, https://ec.europa.eu/environment/emas/emas_for_you/news/news21_en.htm.

Organizations in Cooperation with ISO, https://www.iso.org/organization/3182.html.

This Regulation contains the official conditions under which the right to use the Programme Mark as a registered trademark is granted. These conditions are contained in this Regulation and are established in accordance with the customary regime for the granting of any registered trademark.

These conditions relate to all applicants and beneficiaries of the right to use the Programme Mark and set out a series of rights and obligations – eligibility rules for receiving the right to use the Mark, reporting obligations as well as rules for resolving complaints and disputes – that must be respected by all applicants and beneficiaries. It is an absolute and necessary condition for the granting of the right to use the Programme Mark that all applicants and beneficiaries undertake to comply with all the conditions and terms of these Rules.

The objectives of this Regulation on the granting and use of the right to use the Programme Mark are:

 • to inform all applicants and beneficiaries of the right to use the Programme Mark of their rights and obligations to ensure correct and compliant use in accordance with the Regulations for granting and using the right to use the Programme Mark and the Programme Mark User Manual;
 • to strengthen consumer confidence in the products promoted in the Programme campaign;

The owner of the intellectual property right on the Program Mark is InfoCons Association.

Chapter I
General provisions

Art. 1
a) This Regulation establishes the criteria, responsibilities and mechanism for granting the right to use the Programme Mark.
b) The Regulation has been drawn up on the basis of the InfoCons Statutes – Regulation.

Art. 2

 1. Trademark – is registered with the State Office for Inventions and Trademarks at the request of InfoCons, which has the right of ownership of this trademark.
 2. The InfoCons Green Mark is intended to certify products/services/institutions that take initiative in terms of their environmental impact, specifically greenhouse gas emissions. The InfoCons Green Mark provides for Carbon Point certification, which certifies the carbon footprint calculated at the level of an institution, public or private, or at the level of a product or service, as follows:

 

 1. Carbon Point for products and services

For this certification, the applicant will have calculated the carbon footprint for the product/service for which certification is requested, in accordance with the requirements of Annex 8 of this Regulation, which will be assessed by the Technical Assessment and Licensing Committee.

 1. Carbon Point for public and private institutions

For this certification, the applicant will have calculated its carbon footprint at the institutional level, in accordance with the requirements of Annex 8 of this Regulation, which will be assessed by the Technical Assessment and Licensing Committee.

 1. c) The Programme Mark is granted to the economic agents by InfoCons only if the technical evaluation and licensing committees certify that the economic agent complies with the requirements formulated in Annex 8 – Technical Guide.
  d) The use of this mark by the beneficiary shall be made only in accordance with the requirements of this Regulation, including those of the Manual for the Use of the Programme Mark, and only for the product for which the right to use the Programme Mark has been obtained and attested by the Certificate of Use of the Programme Mark.

 

Art. 3

All the operations necessary for granting the right to use the Programme Mark, including those for the conclusion of documents and correspondence between InfoCons and the economic subjects who wish to obtain the right to use the Programme Mark will also be carried out through companies/organisations appointed by InfoCons to ensure the collection of the Programme Fees.

 

Art. 4

 1. a) The term „granting of the Programme Mark” means the granting by InfoCons of the right to use the Programme Mark for a period and under the conditions stipulated in these Rules.
  b) The terms used in these Regulations have the following meanings:
 • Applicant – a legal entity wishing to obtain the right to use the Programme Mark.
 • Beneficiary – a legal entity which, on the basis of a written application, payment of fees and written approval, has obtained the right to use the Programme Mark.
 • Evaluation rules – these are the rules established by the Programme Committees for granting the right to use the Programme Mark.
 • Class of goods/services – represents the aggregation of several categories of goods and services that have common elements, being defined by assigning corresponding order numbers, according to Annex 9, which is an integral part of this Regulation.
 • Class of institutions – represents the aggregation of several categories of institutions that have common elements, being defined by assigning corresponding order numbers, according to Annex 9, which is an integral part of this Regulation.
 • National Register – is the register in which the identification data of the applicants for the right to use the Programme Mark are mentioned.
 • Registration fee in the National Register – is the fee for registration in the National Register based on the application for registration made by the applicant. The amount of this fee is provided in Chapter IV.
 • Evaluation fee – is the fee charged for the evaluation of the products/services requested by form CP 01 or CP 02, evaluation made by the Technical Evaluation and Licensing Committee based on the evaluation rules. Details regarding the amount of this fee is provided in Chapter IV.
 • Re-evaluation fee – is the fee charged for the annual re-evaluation carried out by the Technical Evaluation and Licensing Committee on the basis of the evaluation rules for the goods/services for which the right to use the Mark has been obtained. The annual re-evaluation is mandatory for the entire period of validity of the Programme’s Trademark Use Certificate.
 • Trademark fee – is the fee paid by the applicant in the case in which a favourable evaluation was obtained, in accordance with InfoCons evaluation rules. The amount of this fee is provided for in Chapter IV and will be paid for the whole period of validity of the Certificate of Use of the Programme Mark.
 • The application for registration in the National Register of InfoCons – is presented in APPENDIX 1 which is an integral part of this Regulation.
 • Form CP 01 – is presented in ANNEX 2 which is an integral part of this Regulation.
 • Form CP 02 – is presented in ANNEX 3 which is an integral part of this Regulation.
 • Certificate of Use of the Programme Mark – is the document that certifies the right to use the Programme Mark with a validity period of 5 years. Its model is presented in APPENDIX 4 which is an integral part of this Regulation.
 • The Programme Mark User Manual – is presented in ANNEX 5, which forms an integral part of these Rules.
 • Form CP 03 – is presented in APPENDIX 6 which is an integral part of this Regulation.
 • Form CP 04 – is presented in APPENDIX 7 which is an integral part of this Regulation.
 • Technical Guide – is presented in ANNEX 8 which is an integral part of this Regulation.

 

Art. 5
a) Classes and categories of goods and services for which the right of use of the registered trademark of the Programme is granted are listed in Annex 9 of this Regulation.

 1. The classes and categories of institutions for which the right of use of the registered trademark of the Programme is granted are listed in Annex 9 of this Regulation.

 

Chapter II
Organisation and Functioning Structure of the Programme for the Grant of the Right to Use the Programme Mark

Art. 6

In order to grant the right to use the Programme Mark, a National Register will be established in which the identification data of the applicants for the right to use the Programme Mark will be recorded and kept up to date, as well as all the operations that are carried out in connection with obtaining the right to use the mark, the evaluation and re-evaluation, the fees paid and/or those outstanding, the referrals or complaints received, the violation of rules, disputes and their settlement.

 

Art. 7

 1. Within the Programme, committees will be set up and function, with tasks and responsibilities deriving from the requirements of the application of the InfoCons statute-regulations, as well as from the need to achieve a good management of this programme.
 2. The Commissions and the other organisational components will fully respect the accuracy of the data and information on the basis of which the right to use the Programme Mark is granted.

 

Art. 8

 1. a) In order to carry out evaluations for the purposes of this Regulation, Technical Evaluation and Licensing Committees by branches or groups of activities are established by decisions of the InfoCons Board of Directors under the following conditions:
  b) Each evaluation commission shall be headed by a chair appointed by decision of the InfoCons Management Board. The chair will organise and be responsible for the functioning of the commission and will use in the interest of the Programme only audit firms certified and agreed by the InfoCons Management when appropriate, at the express request of the InfoCons Management Board.
  c) For the purpose of their application, the evaluation rules will be confirmed and endorsed by the specialised Committees, when appropriate, at the express request of the InfoCons Board of Directors.

 

Art. 9

 1. a) Disagreements or disputes arising between or among the various working bodies of the Programme for the Granting of the Right to Use the Programme Mark, on the one hand, and applicants and beneficiaries and third organisations with which they cooperate, on the other hand, shall be submitted to the Disciplinary Committee for analysis and resolution.
  b) The Disciplinary Committee will operate according to its own rules of procedure, which will be drawn up and submitted to the InfoCons Board of Directors for approval.

 

Art. 10

To solve the more difficult cases, an investigation commission is set up and operates. Following the investigations carried out, this committee formulates its own conclusions, which it forwards to the Disciplinary Committee to help clarify the cases in dispute.

Chapter III
Procedures for Granting the Right to Use the Programme Mark

Art. 11
a) The applicant shall complete the form – Application for registration in the National Register of InfoCons, according to ANNEX 1 to which they shall attach a copy of the document certifying the payment of the registration fee.
b) The data to be submitted must be in full conformity with reality.
c) The application for registration will be submitted to InfoCons or through companies/organisations appointed by InfoCons to collect the Programme fees.

 

Art. 12

Within a maximum of 15 working days from the date of submission of the application for registration and of the payment of the registration fee, InfoCons will send the applicant a communication regarding his registration in the National Register of InfoCons, to which will be attached: Form CP 01 (APPENDIX 2) or Form CP 02 (APPENDIX 3); the information and procedures necessary for the evaluation in order to grant the right to use the Programme Mark provided for in this Regulation; the invoice issued for the amount representing the registration fee in the National Register.

 

Art. 13

Upon receipt of the notification that the application has been entered in the InfoCons National Register, the applicant shall submit to the Association – to the Technical Evaluation and Licensing Committee, the completed Form CP 01 (ANNEX 2) or Form CP 02 (ANNEX 3), together with all the documents specified in this form.

 

Art. 14

The Technical Evaluation and Licensing Committee will communicate to the applicant, within 15 working days of receipt of the completed Form CP 01 (APPENDIX 2) or Form CP 02 (APPENDIX 3) and the required documents, the procedures to be followed in order to evaluate the quality of the carbon footprint for which the right to use the Programme Mark is requested, accompanied by the proforma invoice containing the evaluation fee. The applicant shall pay the assessment fee within 15 working days of receipt of this invoice.

 

Art. 15

The evaluation procedure will start within 5 working days after confirmation of payment of the evaluation fee.

 

Art. 16

The result of the evaluation will be communicated to the applicant together with the final invoice for the evaluation fee. In case of a favourable evaluation, the proforma invoice for the mark fee will be attached.

 

Art. 17
a) The certificate of use of the Programme Mark will be issued by InfoCons, through the General Secretariat, on the basis of confirmation of payment of the mark fee. The certificate shall be accompanied by the Programme Mark User Manual, together with the final invoice for the mark fee.
b) The applicant who has received the Certificate of Use will also acquire the title of Honorary Member of InfoCons with all the rights and obligations deriving from this status.
c) The Certificate of Use of the Programme Mark is and remains the property of InfoCons.

 

Art. 18
a) If the Technical Evaluation and Licensing Committee finds that the carbon footprint does not meet the minimum necessary conditions required by the evaluation rules, it will not be able to grant the applicant the Certificate of Use of the Programme Mark. The applicant will be informed in writing of this fact, specifying the reason why the Certificate cannot be granted.
b) The applicant has the possibility to submit to the Association a request for a new evaluation with the reasons for this request. The request together with a new form CP 01 or CP 02 completed by the applicant and the necessary documentation shall be forwarded to the Association or the Technical Evaluation and Licensing Committee. The deadline within which a request for re-evaluation can be made is 90 days from the date of communication of the negative evaluation result.
c) The re-evaluation can only be made after the applicant has paid the re-evaluation fee.

 

Art. 19

If the applicant is dissatisfied with the outcome of the assessment, they have the right to refer the matter to the InfoCons Disciplinary Committee, which will inform the applicant of the procedures to be followed within 15 working days.

 

Art. 20

All documents submitted to the Association, including the application for registration in the National Register, the documents forming the content of the file submitted to the Technical Evaluation and Licensing Committee, the documents involved in the evaluation operations, as well as any other documents related to the granting of the right to use the Programme Mark will be part of the InfoCons Archive. The applicant will not be able to claim the return of the original documents.

 

Art. 21

 1. The documents submitted by the applicant for evaluation are not returnable. The applicant will not be able to make any claims for their return or for their value.
 2. If the carbon footprint results have been approved by the Technical Assessment Board, they will be made public in the DATA4CLIMATE database.

 

Art. 22
a) When a period of 12 months has elapsed since the applicant has obtained the right to use the Programme Mark, the External Relations Department of the General Secretariat of InfoCons will send him the special forms CP 03 (ANNEX 6) or CP 04 (ANNEX 7), which contain the information and procedures necessary for the re-evaluation in order to maintain the right to use the Programme Mark for another year.
b) If, within 20 working days from the notification, the beneficiary does not submit to InfoCons the completed Form CP 03 (ANNEX 6) or Form CP 04 (ANNEX 7), together with the results of the carbon footprint or the necessary documentation, as the case may be, together with the proof of payment of the re-assessment fee, the beneficiary loses the right to use the Programme Mark.

 

Art. 23

All fees paid by the applicant are non-refundable, regardless of the outcome of the evaluation communicated to the applicant, and regardless of whether during one of the procedures of registration, evaluation, re-evaluation, granting of the right to use the Programme Mark, the applicant or beneficiary wishes to waive the continuation of the procedures.

 

Art. 24

The right to use the Programme Mark will be withdrawn in one of the following cases:
a) the beneficiary of the right to use the Programme Mark violates the rules set out in the Manual for the Use of the Mark, reproduced in Annex 5 , or the obligations resulting from these Rules.
b) The beneficiary of the right of use of the Programme Mark uses the Programme Mark insignia on products/services/institutions other than those submitted for evaluation.
c) The product/service for which the right of use of the Programme Mark has been obtained no longer complies with the characteristics of the one evaluated by the Technical Evaluation and Licensing Committee, on the basis of which the Certificate of Use of the Programme Mark was issued.
d) Following the complaints received on the irregularities in the use of the Programme Mark, the beneficiary shall be informed of the complaints by an address and an Investigation Committee shall be established. If the beneficiary does not agree with the data presented in the letter, the Investigation Committee may re-evaluate the product/service/institution’s footprint at InfoCons’ expense. If the irregularities in the use of the Programme Mark contained in the referral are confirmed by the new evaluation, the beneficiary is obliged to pay for the evaluation according to the invoice issued by InfoCons and loses the right to use the Mark.
e) The Beneficiary shall lose the Right of Use of the Programme Mark if they do not pay the reassessment fee within 15 working days after the end of a calendar year, as provided for in Chapter IV.

 

Art. 25

Under the conditions of the withdrawal of the right of use of the Programme Mark, the Honorary Membership of InfoCons will be lost. The Beneficiary has the obligation to hand over the Certificate of use of the Programme Mark to InfoCons from the moment of the communication of the withdrawal of the right of use of the Programme Mark.

 

Art. 26

The right to use the Programme Mark is not transferable.

 

Art. 27

The Beneficiary has the obligation to promote the Programme Mark whenever it will promote the image of the product/service/institution for which the Right to Use the Programme Mark has been obtained.

 

Art. 28

Fees for the right to use the Programme Mark will be paid by the applicant or beneficiary to the Association’s account.

 

Chapter IV
Financial Obligations of the Applicant and Beneficiary for the Right to Use the Programme Mark

Art. 29

Registration fee in the National Register – represents the fee for taking into account and sending to the applicant the CP 01 or CP 02 form. The amount of this fee is 100 Euro, to be deposited by the applicant to the Association’s account within 5 working days from the moment of registration.

 

Art. 30

The evaluation fee is the fee charged for the evaluation by the Technical Evaluation and Licensing Committee of the products/services/institutions requested by form CP 01 or CP 02 for each product/service/institution. The amount of the evaluation fee will be communicated within 5 to 10 working days from the time of submission of the application.

 

Art. 31
The re-evaluation fee is 80% of the evaluation fee and shall be paid every 12 months during the validity period of the Programme Trade Mark Certificate.

 

Art. 32
a) The Trademark Fee is the fee paid by the applicant for the use of the Programme Trademark under the conditions of obtaining a favourable evaluation. The amount of this fee is 500 Euro/Certificate and is payable every 5 years during the period of validity of the Certificate of Use of the Programme Mark.
b) Payment of the trademark fee shall be made upon communication of the favourable result of the evaluation in order to obtain the Right to Use the Program Trademark and to issue the Certificate of Use of the Program Trademark.

 

Art. 33

All the above fees will be calculated in lei, at the National Bank exchange rate on the day of payment.

 

Chapter V
Final provisions

Art. 34

In order to ensure the credibility of producers/service providers/public and private institutions in the eyes of internal and external consumers on products and services, it is absolutely necessary to comply with the rules contained in this Regulation.

 

Art. 35

The unlawful use of the Program Mark will entail the filing of legal actions to remedy this situation and to compensate for the damages caused by it. If the applicant/beneficiary violates the provisions contained in the present Regulation, in the Manual for the Use of the Programme Mark, thus causing damages, InfoCons reserves the right to take legal action to recover the damages thus caused.

REGULATION DESIGNED, DRAFTED AND APPROVED BY:

 

INFOCONS GREEN

ECONOS

Pentru mai multe informații despre Programul „Global Carbon Point” – „Punctul de Carbon” puteți accesa adresa de mail : globalcarbonpoint@infocons.ro

For more information about the Global Carbon Point Programme, please sent an email at: globalcarbonpoint@infocons.ro

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal