InfoCons face parte din Consiliul consultativ pentru protectia consumatorilor – Consiliu nou constiuit

InfoCons face parte din Consiliul consultativ pentru protecția consumatorilor InfoCons Protectia Consumatorilor

Pe data de 14 iunie 2022 a fost constituit Consiliul Consultativ pentru protectia consumatorilor la nivel central, structură ce asigură cadrul informațional și organizatoric în vederea stabilirii  si aplicării politicilor referitoare la protecția consumatorilor, precum și a corelării acțiunilor autorităților administrației publice cu cele ale organizațiilor neguvernamentale ce desfășoaă activități în acest domeniu.

Consiliului Consultativ pentru Protecția Consumatorilor la nivel central are următoarea componență:

Președinte- Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – Horia-Miron Constantinescu, Președinte;

Vicepreședinte: Federația Asociațiilor de Consumatori – Sorin Mierlea, Președinte

Membri:

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale- Săndica Cârstea, Consilier Direcția Generală Politici în Industrie Alimentară și Comerț;

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor – Oleleu Ioan, Vicepreședinte/ Dănuț Păle, Vicepreședinte;

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor – Ileana Neacșa, Comisar Comisariatul General al Gărzii Naționale de Mediu;

-Ministerul Economiei – Mirona Veronica Daia, Director al Direcției Politici Industriale și Competitivitate;

Ministerul Antreprenoriatului și Turismului– Florin Gabriel Ionescu, Director al Direcției de Control;

-Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – Sorin Daniel Solomon, Director Direcția pentru Strategii și Reforme în Administrația Publică;

Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Raul –Cristian Petrescu, Director General Adjunct Direcția Regională Antifraudă Fiscală Constanța;

Inspectoratul General al Poliției Române– Comisar șef de poliție Aurel Dobre, Director Direcția de Investigare a Criminlității Economice/ Comisar șef de poliție Mihai Blăgoi, Șef-serviciu;

Autoritatea Vamală Română – Cristian Andrei Pârvu , Director Direcția de Supraveghere și Control;

Asociația de Standardizare din România – Gheorghe Țucu, Președinte;

Biroul Român de Metrologie Legală– Aurelian Răduță, Șef Serviciu Inspecții și Supravegherea Pieței;

Ministerul Sănătății –Neluța Popescu, Consilier Direcția Politica Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale;

Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România– Cristina Gavrilă, Șef Direcția Juridică și Relații Internaționale;

Inspectoratul de Stat în Construcții – Petru Octavian Maria, Director Direcția Supravegherea Pieței Produselor pentru Construcții, Autorizări Laboratoare, Responsabili Tehnici cu Execuția și Diriginți de Șantier;

Registrul Auto-Român – Mielu Dogărescu, Șef Departament Supraveghere de Piață;

Romalimenta– Mihai Vișan, Director Executiv;

Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți  RUCODEM– Mihaela Râbu, Director General;

Confederația Națională Concordia– George Bădescu, Lider al Grupului pentru Protecția Consumatorilor/ Georgiana Murgulescu, Director Relații Juridice&Dialog Social;

Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România– Ovidiu Gheorghe, Delegat CNIPMMR;

Asociația Parakletos- Gheorghe Piperea, Președinte;

-Asociația Pro Consumatori – Costel Stanciu, Președinte;

Asociația InfoCons– Sorin Mierlea , Președinte;

Asociația Utilizatorilor Români de Servicii Financiare– Alin Iacob, Președinte;

Asociația Consumers United/Consumatori Uniți – Calu Monica, Președinte;

Asociația CREDERE pentru Informarea, Consilierea și Educarea Consumatorilor – Dorin Ionuț Tănase, Președinte;

Liga Asociaților de Proprietari „Habitat” –Mihai Mereuță, Președinte;

Asociația de Cooperare Antifraudă în Domeniul Asigurărilor – Liviu Cristian Ionescu, Președinte;

Asociația Păgubiților RCA – Leonard Petre Munteanu, Președinte.

Secretar: Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor – Elena Izabela Moise, Consilier și Irina Dinu, Comisar.

Care sunt atribuțiile Consiliului Consultativ pentru Protecția Consumatorilor la nivel central?

Pentru stabilirea și aplicarea politicii de protecție a consumatorilor:

Analizează modul în care sunt respectate drepturile consumatorilor și propune:

 • Autorităților administrației publice reprezentate la nivelul respectiv de organizare a Consiliului Consultativ pentru Protecția Consumatorilor – acțiuni pentru aplicarea mijloacelor prevăzute de lege, care să asigure protecția cetățenilor în calitatea lor de consumatori;
 • Autorităților administrației publice locale- măsuri în sprijinul apărării drepturilor consumatorilor, precum și corelarea acțiunilor acestora cu acțiunile altor factori implicați în scopul realizării unei protejări reale și unitare a intereselor consumatorilor;
 • Analizează modul în care sunt aplicate propunerile Consiliului consultativ pentru protecția consumatorilor de către organele sau organizațiile sesizate;
 • Analizează modul de colaborare a autorităților administrației publice în domeniul protecției consumatorilor și recomandă căi de îmbunătățire a colaborării;
 • Pe baza analizei constatărilor organismelor reprezentate în Consiliului consultativ pentru protecția consumatorilor:
 • Recomandă acțiuni în anumite sectoare din domeniul protecției consumatorilor;
 • Propune efectuarea de studii în legătură cu cauzele care au generat încălcări ale dispozitivelor legale privind protecția consumatorilor, precum și măsurile de prevenire;
 • Propune îmbunătățiri ale reglementărilor sau, după caz, noi reglementări în domeniul protecției consumatorilor.
 • Formulează propuneri în sprijinul elaborării strategiei și a programelor de acțiune, pe plan local și național;

În direcția corelării acțiunilor diverselor autorități ale administrației publice cu cele ale organizațiilor neguvernamentale, care au un rol în realizarea protecției consumatorilor:

 • Autorizează problemele specifice ale asociațiilor de consumatori și propun autorităților administrației publice, precum și oricăror organisme sau asociații interesate, modalități de sprijinire a acestora în rezolvarea problemelor respective;
 • Stabilesc obiective comune asupra realizării cărora, prin mijloacele specifice fiecărei categorii de autorități și organisme (guvernamentale sau neguvernamentale), se convine să se concentreze acțiunea acestora, în vederea opririi sau înlăturării efectelor negative asupra vieții, sănătății, securității sau intereselor economice ale consumatorilor, care se manifestă în mod repetat sau cu consecințe grave într-un anumit sector al producției și/sau comercializării produselor sau prestărilor de servicii;
 • Analizează modul în care autoritățile administrației publice răspund solicitărilor(sesizări, reclamații) consumatorilor și sesizează autoritățile în cauză asupra eventualelor carențe în organizarea și funcționarea sistemului de înregistrare și răspuns al cererilor consumatorilor;
 • Sprijină acțiunile de informare și educare a consumatorilor, desfășurate de diverse autorități, organisme, organizații existente la nivel național, județean, orășenesc, comunal.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal