Politica de confidențialitate

INFORMARE privind regulament_2016_679 referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrarea datelor
In ceea ce priveste datele dumneavoastra personale aveti posibilitatea  de a exercita oricare dintre următoarele drepturi, prin intermediul unei mail trimis la adresa  ddp@infocons.ro Asociatia InfoCons urmand a da curs cererii dumneavoastra in decurs de cel mult 7 zile de la inregistrare:

a. Dreptul de acces la Datele cu Caracter Personal – de a obtine din partea Asociatiei InfoCons, o confirmare a faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate,,scopul prelucrarii si perioada pentru care se prelucreaza.

b. Dreptul la rectificare asupra datelor – aveti dreptul de a cere rectificarea datelor inexacte care va privesc

c. Dreptul de a sterge datele prelucrate – aveti dreptul de a solicita Asociatiei InfoCons, stergerea datelor personale care va privesc, iar Asociatia InfoCons are obligatia de a sterge datele personale care va privesc daca:

  • datele cu caracter personal au fost folosite in alt scop decat cel pentru care au fost colectate sau prelucrate ori nu mai sunt necesare scopului in vederea caruia au fost prelucrate
  • a fost retras consimtamantului pe baza caruia au fost prelucrate
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal
  • persoana se opune prelucrarii si nu exista motive de prevalenta a intereselor operatorului
  • datele trebuie sterse conform obligatiilor dreptului Uniunii/intern

d. Dreptul de a solicita Asociatiei InfoCons restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra personale – aveti dreptul de a obtine din partea noastra restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal in urmatoarele cazuri:

  • a prelucrarii inexacte cand se contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care ii permite operatorului sa verifice exactitatea datelor
  • a prelucrarii ilegale iar persoana vizata nu solicita stergerea datelor cu caracter personal
  • a exercitarii dreptului la opozitie

e. Dreptul de portabilitate a datelor –  reprezinta dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati furnizat manifestandu-va consimtamantul expres, in structura utilizata de noi in mod curent si totodata aveti posibilitatea de a transmite aceste date altui operator, putand cere transmiterea acestor date direct de la noi catre celalalt operator, daca acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic

f. Dreptul la opozitie – reprezinta dreptul dumneavoastra de a va opune oricand, in mod gratuit, unei astfel de prelucrari, inclusiv crearii de profiluri  motivat de situatia particulara in care va aflati / marketing direct

g. Dreptul de a va adresa cu o plangere Autoritatii de Supraveghere, in cazul in care apreciati ca prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal incalca regulamentul UE 2016/679(GDPR) http://www.dataprotection.ro/