Primăria Biharia , județul Bihor , Primar Szilagyi Zoltan – 20 de ani InfoCons Protecția Consumatorului

Primăria Biharia , județul Bihor

Primar Biharia , județul Bihor

Primar Szilagyi Zoltan

Din perspectiva administrației publice, principalul „consumator” este cetățeanul, care solicită și beneficiază de anumite servicii publice. În procesul de îndeplinire și exercitare a acestor servicii, partea „ofertantă” o reprezintă autoritatea publică în cauză, prin intermediul aparatului de specialitate.

Unul din principiile de bază ale unei democrații reale și a funcționării instituțiilor publice, din administrație, este transparența decizională și liberul acces la informație a cetățeanului. Astfel, cele mai importante măsuri de protecție sunt aceleaa care vizează asigurarea circumstanțelor care fac posibilă afirmarea acestor precondiții.

Înainte de toate, însă, trebuie să menționăm faptul că din păcate, în societatea noastră post-comunistă, în rândul cetățenilor există înrădăcinată  o prejudecată deosebit de puternică în legătură cu birocrația, care mai degrabă reprezintă o piedică, decât un beneficiu în favoarea „omului de rând”. Deși în ultimele decenii de după „revoluție”, au avut loc mai multe schimbări în vederea dezaprobării acestui prejudiciu, totuși administrația publică, mai precis funcționării publici, personalul prin care se exercită „de facto” administrația, sunt oarecum priviți  cu anumite resentimente și îndoieli.

Tocmai din această cauză, în vederea „reabilității” imaginii funcționarului public și pentru consolidarea sentimentului de încredere din partea cetățenilor în autoritățile publice, este deosebit de important, ca în cadrul instituțiilor publice, atât la nivel de conducere, cât și la nivel de execuție, procedurile decizionale să urmeze un curs clar, transparent și să fie duse la îndeplinire cu promptitudine. În această ordine de idei, simplificarea actelor administrative, facilitarea și reducerea perioadelor de rezolvare a cererilor, solicitărilor, venite din partea publicului sunt acele măsuri de bază, care oarecum asigură „protecția consumatorului” în acest context.

Pe de altă parte, o altă precondiție a unei administrări eficiente, este calitatea factorului de resurse umane care profesează în acest domeniu. Este deosebit de important, ca funcționarii publici să fie persoane calificate pentru domeniul de activitate, cu studii de specialitate. Pe lângă importanța deosebită a nivelului de pregătire profesional, la fel de importantă este latura umană, adică empatia, simțul comunitar și flexibilitatea, toate fiind calități necesare și de nelipsit pentru toți cei care lucrează în domenii care implică relații cu publicul, dar nu numai.

În concluzie, putem opina că facilitarea demersului administrativ prin modalitățile sus menționate, poate asigura valoarea cea mai optimă a serviciilor publice, asigurându-le astfel afirmarea în practică a prinicipiului subsidiarității, fără de care funcționarea instituțiilor și sistemelor democratice se periclitează. Ori fundamentul statului de drept îl reprezintă o administrație publică eficinetă, transparentă și flexibilă, care are ca scop principal corelarea nevoilor cetățenești cu normele legislative, astfel garantând respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului.

Menținerea unui feedback substanțial între cetățean – autoritățile publice locale – organele de stat la nivel de guvernare (parlament – organul deliberativ – legislativ, respectiv guvern – organul executiv) este obiectivul permanent, o metodă și scop în sine, în vederea asigurării protecției consumatorului în perimetrul administrației publice.

Testimonialul poate fi vizualizat AICI

InfoCons Protectia Consumatorilor Protectia Consumatorului

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal