Poliția Locală Timișoara , Director General Attila Hajdu – 20 de ani InfoCons Protecția Consumatorilor

InfoCons Protectia Consumatorului Protectia Consumatorilor Atilla Hajdu

Poliția Locală Timișoara

Director General Poliția Locală Timișoara

Atilla Hajdu

Potrivit Legii 155/2010, poliţia locală s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor. Domeniile de activitate în care acționează sunt ordinea şi liniştea publică, precum şi paza bunurilor, circulaţia pe drumurile publice, disciplina în construcţii şi afişajul stradal, protecţia mediului, activitatea comercială, evidenţa persoanelor și alte domenii stabilite prin lege.

Poliţia locală îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii, deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi nediscriminării. Instituția noastră acționează în interesul comunităţii locale, exclusiv pe baza şi în executarea legii, precum şi a actelor autorităţii deliberative şi ale celei executive ale administraţiei publice locale și în conformitate cu reglementările specifice fiecărui domeniu de activitate, stabilite prin acte administrative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.

Principalul scop al Direcției Generale a Poliției Locale Timișoara este, în primul rând, apropierea de consumatorii de servicii publice – cetățenii, și luarea de măsuri care să le faciliteze traiul de zi cu zi, toate acestea în conformitate cu prevederile legale. Prin activitatea zilnică, de preluare și soluționare a sesizărilor, prin acțiunile întreprinse ca urmare a acestor sesizări în vederea soluționării unor probleme constatate în comunitate, polițiștii locali se implică în realizarea unor servicii de calitate. Mai mult decât atât, pentru îmbunătățirea calității serviciilor prestate, instituția noastră a obținut certificarea de calitate ISO. Totodată, an de an realizăm împreună cu colaboratorii de la Universitatea de Vest Timișoara, Facultatea de Sociologie, sondaje de opinie, instrumente care să ne confere o privire de ansamblu referitoare la modul în care poliția locală este privită de cetățeni, cu scopul îmbunătățirii permanente a serviciilor oferite.

Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara încurajează permanent cetățenii să se adreseze instituției atunci când au probleme care intră în competența nostră, să transmită sugestii și reclamații, fiind deschisă la toate formele de comunicare, respectiv telefonic, prin email, la sediu sau prin intermediul paginii web a instituției. De asemenea, Direcția Generală a Poliției Locale Timișoara a colaborat de-a lungul anilor cu Asociația InfoCons, aducând la cunoștința publicului datele de contact și modalitatea de comunicare cu Asociația, în vederea oferirii în permanență a unor servicii de calitate. Cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale și împlinirii a 20 de ani de protecția consumatorilor din România, ne dorim ca împreună să reușim să punem câte o cărămidă la o structură cât mai solidă a societății noastre, dezvoltată cât mai sănătos, prin colaborarea tuturor instituțiilor abilitate!

Testimonialul poate fi vizualizat AICI

InfoCons Protectia Consumatorilor Protectia Consumatorului

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal