Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Belgia.

Intrarea în Belgia este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia naţională vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile belgiene:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

 

Atenție! Informații de interes privind șederea legală în Belgia

În situația cetățenilor români care intenționează să rămână pe teritoriul Belgiei pentru o perioadă mai mare de 90 de zile și obținerea unui statut legal în Belgia, se va solicita înscrierea la primăria din localitatea în care aceștia se stabilesc.  Înscrierea se va solicita în termen de 3 luni de la data sosirii în Belgia.

Autorităţile belgiene verifică în momentul înregistrării dacă persoanele locuiesc într-adevăr la adresa declarată. Astfel de verificări pot fi efectuate şi ulterior. În cazul în care există dubii, persoanele suspecte de fals privind declararea adresei pot fi radiate din oficiu din evidenţele autorităților belgiene.

Doriţi să munciţi în Belgia?

Ministerul Afacerilor Externe atenţionează cetăţenii români care se deplasează în Belgia pe baza unor promisiuni de obţinere a unui loc de muncă, că este imperativ necesar să verifice toate detaliile ofertei de muncă înaintea efectuării deplasării (bonitatea angajatorului, actele necesare, cerinţe legate de calificările profesionale sau cunoaşterea limbiicondiţii de muncă, salarizare etc.) având în vedere faptul că în ultima perioadă, la nivelul Ambasadei României din Belgia au fost înregistrate numeroase cazuri de cetăţeni români care au fost înşelaţi de aşa-zişii intermediari sau angajatori.

Recomandăm atenţie din partea cetăţenilor români care intenţionează să muncească în Belgia, astfel încât să efectueze deplasarea numai după încheierea unui contract de muncă valabil, dar şi după o informare prealabilă cu privire la destinaţie, locul de muncă, salarizare şi condiţiile de muncă.

Informaţii suplimentare puteţi obţine accesând site-ul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (http://www.anofm.ro/munca-in-strainatate-0).

Recomandăm să deţineţi resurse financiare suficiente pentru a vă întreţine cel puţin până la data încasării primelor venituri din derularea raporturilor de munca sau pentru reîntoarcerea în ţară.
1. Accesul pe piața muncii

Belgia este un stat federal format din trei regiuni (Flandra, Valonia, Bruxelles-Capitală) și trei comunități lingvistice (neerlandofonă, francofonă și germanofonă). În Belgia, competențele în materie de muncă sunt partajate între autoritatea federală, pe de o parte, și regiuni și comunitatea germanofonă, pe de altă parte. Cea de-a 6-a reformă instituțională din Belgia a transferat numeroase competențe în domeniul muncii de la nivel federal, la nivelul regiunilor și comunității germanofone.

Guvernul federal are ca responsabilitate crearea unui cadru optim pentru dezvoltarea pieții muncii și garantarea aplicării echitabile a drepturilor cetățenilor. Reglementările în vigoare privind legislația muncii, contracte de muncă, remunerație, categorii profesionale, dialog social, detașarea lucrătorilor străini în Belgia, securitatea în muncă, șomaj sunt publicate pe site-ul Ministerului Ocupării, Muncii și Dialogului social (SPF Emploi, Travail et Concertation sociale).

Comunitățile și regiunile sunt responsabile pentru accesul pe piața muncii, formarea profesională și aplicarea drepturilor sociale. Cetățenii români care doresc să se informeze cu privire la locurile vacante, posibilitățile de formare și de acompaniere în căutarea unui loc de muncă, precum și informații referitoare la drepturile sociale (alocații, șomaj etc.) trebuie să se informeze pe lângă serviciile competente la nivelul fiecărei regiuni sau comunități:

Bruxelles: ACTIRIS (http://www.actiris.be) și VDAB (http://www.vdab.be) ;

Valonia: FOREM (https://www.leforem.be/) ;

Flandra: VDAB (http://www.vdab.be) ;

Comunitatea germanofonă: Agenția pentru Ocupare ARBEITSAMT (http://www.dglive.be).

Cetățenii români au acces liber pe piața muncii din Belgia (fără obligativitatea unui permis de muncă) din 31 decembrie 2013. Românii pot lucra în Belgia ca studenți, salariați, independenți, antreprenori sau lucrători detașați:

 • Student – pentru 50 de zile lucrate pe an studenții plătesc doar o cotizație de solidaritate limitată. Începând cu cea de-a 51-a zi, se achită contribuțiile sociale normale. Aplicația online https://www.mysocialsecurity.be/student/fr/index.htmloferăstudențilorposibilitatea de a monitoriza cota de 50 de zile; Mai multe informații despre condițiile de muncă pentru studenți sunt disponibile pe site-ul Ministerului Muncii, Ocupării și Dialogului Social sau portalul www.studentatwork.be;
 • Salariat – informațiile privind drepturile lucrătorilui salariat (contracte de muncă, remunerație în funcție de categoria profesională, securitate socială, alocații de invaliditate șomaj etc.) sunt detaliate pe site-ul Ministerului Muncii, Ocupării și Dialogului Social http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=42017 .
 • Independent – serviciile publice competente oferă consultanță cu privire la demersurile administrative necesare, drepturi și obligații, accesul la profesie, eventuale riscuri ale acestui tip de statut, posibilități de finanțare etc. La nivel federal serviciul competent este Ministerul Economiei, IMM-urilor și Energiei http://economie.fgov.be/fr. Informații complementare sau specifice fiecărei regiuni sunt disponibile pe site-urile instituțiilor regionale:

Valonia – http://www.wallonie.be/fr/demarche/theme-list/10

Bruxelles-Capitală:http://be.brussels/travailler-et-entreprendre/entreprendre-a-bruxelles/vous-lancer-comme-independant-ou-commercant

Flandra: http://www.vlaanderen.be/nl/ondernemen#Een%20eigen%20zaak%20starten

Cei interesanți, lucrători și angajatori, se pot informa la punctul de contact pe această temă din cadrul Ministerului federal al muncii cu privire la reglementările belgiene în domeniul muncii, serviciile competente în materie de detașare etc.

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale – Direction générale Relations individuelles du travail

Rue Ernest Blerot, 1 1070 Bruxelles

Téléphone: +32(0)2 233 48 22 ou +32(0)2 233 47 71

Fax: +32 (0)2 233 48 21

E-mail: rit@emploi.belgique.be

Angajatorii străini care doresc să detașeze lucrători în Belgia au obligația de a se înscrie electronic în baza de date Limosa. Detalii suplimentare despre acestă procedură pe site-ul Portalului de Securitate Socială din Belgia https://www.socialsecurity.be/foreign/fr/employer_limosa/home.html

Atenție!

 • Sejur legal – cetățenii români care doresc să lucreze în Belgia trebuie să respecte legislația belgiană privind sejurul legal. Un contract de muncă nu implică și reglementarea automată a sejurului în Belgia. Așadar, nu uitați să vă înscrieți la autoritățile locale (comune) din raza domiciliului pe care îl aveți în Belgia.
 • Contract legal – asigurați-vă că activitatea dvs. respectă legislația muncii din Belgia și că angajatorul își respectă obligațiile. Înainte de a decide să dați curs unei oferte de muncă în Belgia, informați-vă cu atenție în prealabil și verificați calitatea angajatorului și condițiile contractului propus de acesta.
 • Franceză, olandeză, germană – Cunoșterea acestor limbi este esențială în relația cu autoritățile și angajatorii din Belgia. Regiunea Bruxelles-Capitală este bilingvă (franceză și olandeză). Cunoașterea limbii olandeză în Flandra și a limbii germane în Comunitatea germanofonă este o condiție esențială în obținerea unui loc de muncă.

2. Recunoașterea calificărilor profesionale

Echivalarea diplomelor este o competență a comunităților lingvistice, după cum urmează:

Comunitatea flamandă

Vlaams Ministerie van Onderwijsen Vorming

AgentschapvoorKwaliteitszorg in Onderwijsen Vorming

NARIC-Vlaanderen Hendrik Consciencegebouw, Toren C

Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel, BELGIË / BELGIUM

Telefon: +32 2 553 89 58,

E-mail:naric@vlaanderen.be

Web site: www.naric.be

Comunitatea francofonă: Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles

Direction générale de l’Enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique
Rue Adolphe Lavallée 1, 1080 Bruxelles, Belgique

Telefon: +32 2 690 87 02,

Fax : +32 2 690 87 60

E-mail: chantal.kaufmann@cfwb.be

Web site: http://www.enseignement.be/infosup

Comunitatea germanofonăhttp://www.dglive.be/Desktopdefault.aspx/tabid-103/

3. Soluționarea litigiilor de muncă

Dacă este vorba despre un contract de muncă încheiat cu o firmă înregistrată în România, se poate depune o plângere la Ambasada României din Belgia care se transmite Ministerului Muncii din România spre soluţionare. Formularul pentru depunerea plângerii poate fi solicitat la adresa de email: consulat@roumanieamb.be.

Dacă este vorba despre o firmă belgiană, se poate depune o plângere la autorităţile belgiene, respectiv la inspecţia socială responsabilă pentru controlul aplicaţiei legislaţiei muncii. Detalii despre birourile teritoriale ale Serviciilor de Inspecție Socială din Belgia și situațiile în care acestea intervin sunt disponibile la adresa Serviciului pentru InformareşiCercetareSocială –http://www.sirs.belgique.be/siodsirs/default.aspx?id=19870.

Dacă rezultatul nu este favorabil, poate fi deschisă o procedură civilă la Tribunalul muncii din Belgia.

Ambasada poate pune la dispoziţie la cerere o listă de avocaţi din Belgia care pot oferi asistenţă juridică în limba română. Conform reglementărilor, Ambasada nu poate oferi reprezentare juridică pentru cetăţenii români implicaţi în litigii în alte state, nefiind abilitată să desfăşoare investigaţii în legătură cu incidente petrecute pe teritoriul unui stat străin sau să se implice în conflicte care ţin de domeniul dreptului muncii sau al dreptului privat.

4. Sistemul Național de Sănătate

În Belgia, afilierea la o mutualitate (organism de asigurare) este obligatorie pentru a putea beneficia de o asigurare de sănătate-invaliditate de bază. Există posibilitatea alegerii între mai multe astfel de mutualități. Toți salariații sau alte categorii asimilate au dreptul la rambursarea serviciilor medicale de bază și capătă calitate de asigurat din prima zi de lucru.

Asiguratul are posibilitatea de a fi rambursat pentru o gamă mai extinsă de servicii medicale în baza unei cotizații suplimentare.

Mai multe detalii despre accesul la servicii de sănătate la adresa https://www.socialsecurity.be/fr/citizen/static/infos/general/index.htm

Atenție! Calitatea de angajat nu conduce în mod automat la calitatea de asigurat pentru servicii medicale. În Belgia, înscrierea la o mutualitate de sănătate este un demers individual și nu un demers al angajatorului. Imediat după încheierea contractului de muncă, adresați-vă unei mutualități pentru a căpăta și calitatea de asigurat medical în baza contractului de muncă.

Dacă se optează pentru menținerea afilierii la sistemul de securitate socială din România (ex. în cazul detașării), salariatul trebuie să solicite eliberarea formularului A1 (fostul formular E 101) care atestă continuitatea afilierii la sistemul de asigurări sociale din ţara de origine timp de maxim 2 ani.
5. Alte informații utile:

 • Oficiul Național pentru Securitate Socială – ONSS

Office national de sécurité sociale (ONSS) Place Victor Horta 11 BE – 1060 Bruxelles
Telefon: +32 2 509 31 11

Web site: http://www.onssrszlss.fgov.be/fr/home

 • OficiulNațional pentru Ocupare – ONEM
 • Portalul EURES – PortalulEuropean pentru MobilitateaMuncii
 • Ambasada României în Belgia
 • http://bruxelles.mae.ro

Adresa: Rue Gabrielle nr. 105, 1180 Uccle/Bruxelles

 

Secţia Consulară din cadrul Ambasadei României la Bruxelles

Adresa:  Boulevard du Régent 47-48, 1000 Bruxelles

Telefon call-center (informații consulare pentru cetățeni români):

                                           +32 (0)2 347 5338

                                           +32 (0)2 345 0040

                                           +32 (0)2 344 1658

Programările pentru serviciile consulare se pot efectua:

 • pe pagina web E-Consulat www.econsulat.ro.
 • la ghișeu;
 • telefonic la numărul 0032 (0) 2 346 98 14  (în situația în care nu reușiți să vă programați pe portalul www.econsulat.ro.)

Având în vedere numărul mare de solicitări, vă rgăm să utilizați cu prioritate portalul www.econsulat.ro pentru programări.

Telefon de urgență+32(0)2 344 0854.

Acest număr de telefon este destinat exclusiv pentru cetăţenii români care se confruntă cu situaţii deosebite (ex.: decese, accidente, calamităţi, arestări etc.)La acest număr NU se furnizează informaţii consulare.

Apelează rapid numerele de urgență din Belgia!

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat. Prin urmare nici Belgia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile belgiene şi să accesaţi periodic site-ul web al Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Belgia este o ţară cu un nivel de criminalitate redusă.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie banii şi cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în autovehicule.
 • Autoturismele trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În Belgia este interzisă deţinerea si utilizarea oricăror tipuri de spray-uri ilariante sau paralizante.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm contactarea poliţiei locale şi a oficiului consular român cel mai apropiat.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor belgiene, apelaţi următoarele numere de urgenţă:

 • 101 – Serviciul de urgenţe al poliţiei
 • 112 – Serviciul de urgenţe
 • 100 – Salvarea

Apelează rapid numerele de urgență din Belgia!

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Belgia.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul E112 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare. Acest card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene. Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.
Condiţii privind traficul auto

Cetățenii străini care își stabilesc reședința în Belgia au obligația legală ca în termen de 6 luni de la data înregistrării cererii de rezidență să își înmatriculeze autovehiculele la autoritățile locale (Decretul regal din 20.07.2001). Persoanelor care încalcă aceste dispoziții li se ridică plăcile românești de înmatriculare, iar autovehiculele sunt transportate contra-cost în spații special destinate.

 • Circulaţia auto

Se efectuează pe partea dreaptă a drumului.

Se aplică în mod riguros sistemul priorităţii de dreapta, în sensul că vehiculele venind din partea dreaptă beneficiază de prioritate chiar şi atunci când acestea intră pe sensul principal de mers de pe o stradă secundară.

Autovehiculul care pătrunde primul în sensul giratoriu are prioritate faţă de toate celelalte autovehicule.

Centura de siguranţă este obligatorie.

 • Limitele de viteză admise
  • în interiorul localităţilor – 50 km/oră;
  • pe drumurile naţionale – 90 km/oră;
  • pe autostrăzi – 120 km/oră.
 • Folosirea telefonului mobil la volan

Este interzisă.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.

 • Parcarea

Este permisă numai în locuri rezervate, contra cost.

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului

Sunt interzise comercializarea, deţinerea şi folosirea detectoarelor de radar şi a aparatelor antiradar. Aceste fapte reprezintă contravenţie, pedepsindu-se cu suspendarea permisului de conducere pe o perioadă de minim 30 zile, în funcţie de decizia procurorului, confiscarea aparatului şi o amendă, stabilită tot de către procuror, şi care poate atinge 2 000 Euro.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere valabil emis în România este recunoscut în Belgia.

 • Transportul public

Reţeaua de transport feroviar în Belgia este asigurată de SNCB/NMBS. Pentru orar şi alte informaţii utile poate fi consultată pagina web a societăţii (www.b-rail.be).
Transportul public în Bruxelles este asigurat de regia autonomă STIB. Detalii privind reţeaua de transport public, itinerarii, tarife şi condiţii de călătorie pot fi obţinute prin intermediul paginii web a regiei (www.stib.be).

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.

În cazul unui accident de circulaţie soldat cu vătămări corporale este obligatorie anunţarea poliţiei locale (prin folosirea telefonului de urgenţă 101 prin intermediul căruia sunt informate simultan Poliţia, Pompierii şi Serviciul de Ambulanţă).

Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

În cazul unui accident rezultat cu avarierea autoturismului sau cu vătămarea ori decesul unei persoane, este interzisă mutarea vehiculului până la sosirea poliţiei la locul accidentului, care constată faptele şi întocmeşte un proces verbal. Acest document este esenţial pentru stabilirea vinovăţiei şi se impune obţinerea unei copii din partea persoanei vătămate, în special dacă aceasta este turist străin.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • Serviciul de urgenţe – 112
 • Poliţia – 101
 • Serviciul de informare cu privire la condiţiile de trafic – (02) 642-6666

În atenția firmelor de transport!

Atenţionăm firmele de transport internaţional cu privire la  necesitatea ca şoferii să respecte întocmai dispoziţiile legale în materie de circulaţie, întrucât în ultima perioadă a fost înregistrată o creştere alarmantă a numărului de amenzi emise şoferilor de autovehicule TIR pentru traficarea cartelelor tahografice, nerespectarea timpului de conducere şi pauză şi deţinerea unor cartele tahografice care nu le aparţineau.

În astfel de cazuri autovehiculul este imobilizat până la plata amenzii sau a garanţiei (consignation).

Dacă sancţiunea se consideră nejustificată şi se doreşte acţionarea în justiţie a măsurii dispuse de către reprezentantul  autorităților belgiene, nu se suspendă obligația de a se achita amenda.

Informații  pentru plata imediată a amenzilor pentru cazurile în care  contravenientul nu are domiciliu sau reședința în Belgia: (https://mobilit.belgium.be/fr/circulationroutiere/transport_marchandises…).

 

Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne, dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt: ţigări: 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.

Utilizarea cărţilor de credit

În Belgia sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit europene şi nord-americane, iar utilizarea acestora este foarte frecventă.

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.

Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal