Condiţii de intrare şi regim de şedere

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, condițiile de intrare și ședere în Regatul Unit, condițiile pentru desfășurarea de activități profesionale, regimul aplicabil pentru asigurări de sănătate și beneficii sociale aplicabile cetățenilor Uniunii Europene (inclusiv cetățenilor români) s-au schimbat.

Noile reguli nu afectează cetățenii români protejați de Acordul de retragere, eligibili pentru EU Settlement Scheme 

Autoritățile din Gibraltar solicită tuturor persoanelor să călătorească în baza unui pașaport, cu excepția cetățenilor UE care dețin o carte națională de identitate valabilă pe parcursul întregii călătorii/șederi.

Regăsiți mai jos informații relevante cu privire la condițiile aplicabile pentru turiști, studenți și lucrători.

 • DORIȚI SĂ CĂLĂTORIȚI ÎN REGATUL UNIT?

Cetățenii români nerezidenți pot călători spre/tranzita prin Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în scop turistic/vizită pentru o perioadă de până la 6 luni într-un an, fără a necesita o viză (https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-from-1-january-2021). Cu toate acestea, cetățenii români care doresc să muncească în cele 6 luni trebuie să obțină, în prealabil, o viză de intrare.

Cetățenii UE, inclusiv cetățenii români, nu trebuie să declare sosirea/perioada de ședere autorităților britanice, în calitate de turiști. Mai multe informații privind condițiile de intrare și ședere și documentele în baza cărora este permisă intrarea în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord începând cu data de 1 ianuarie 2021 în scop turistic sunt disponibile pe pagina de internet a Guvernului britanic: https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-after-brexit.

IMPORTANT! Începând cu data de 1 octombrie 2021, cetățenii UE, inclusiv români, nerezidenți pot intra în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord exclusiv în baza pașaportului valabil (simplu electronic sau simplu temporar).

Cu titlu de excepție, conform informațiilor publicate de autoritățile britanice (https://www.gov.uk/guidance/visiting-the-uk-as-an-eu-eea-or-swiss-citizen#what-you-need-to-enter-the-uk), cetățenii UE, inclusiv români, care se încadrează în una dintre categoriile de mai jos pot călători în baza cărții naționale simple de identitate până cel puțin la data de 31 decembrie 2025:

 • Sunt titulari ai statutului settled sau pre-settled
 • Au solicitat statut settled sau pre-settled, dar încă nu au primit decizia autorităţilor britanice
 • Au permis pentru membrii de familie în cadrul schemei EUSS (EU Settlement Scheme family permit)
 • Au un permis de lucrător frontalier în baza Acordului de retragere a Regatului Unit din UE
 • Sunt titularii unui formular S2 pentru tratament medical planificat, sau îi însoțesc pe titularii unui astfel de permis (S2 Healthcare Visitor)

Cetățenii români cu statut settled sau pre-settled vor putea să călătorească în Regatul Unit folosind cartea națională de identitate simplă valabilă până cel puțin la data de 31 decembrie 2025, cu condiția ca aceasta să fie înregistrată ca document de călătorie în contul personal UKVI.

Mai multe informații privind documentele necesare călătoriei în Regatul Unit sunt disponibile pe pagina de internet a Guvernului britanic: https://www.gov.uk/uk-border-control/before-you-leave-for-the-uk.

Pentru orice persoană care are mențiuni înscrise în cazierul judiciar, precum și pentru persoanele cărora le-a fost refuzată în trecut intrarea pe teritoriul Regatului Unit, autoritățile britanice recomandă depunerea unei cereri pentru obținerea vizei și pentru deplasările de scurtă durată (sub 6 luni), potrivit datelor comunicate prin intermediul portalului https://www.gov.uk/browse/visas-immigration.

ATENȚIE! CETĂȚENII ROMÂNI NEREZIDENȚI CARE DORESC SĂ SE DEPLASEZE PE TERITORIUL REGATULUI UNIT PENTRU O DURATĂ MAI MARE DE ȘASE LUNI (PENTRU MUNCĂ, PENTRU STUDII ETC.) AU NEVOIE DE VIZĂ DE INTRARE.

Pentru a verifica dacă natura sejurului necesită o viză, poate fi consultată pagina de internet: https://www.gov.uk/check-uk-visa (în limba engleză).

ATENȚIE!

Cetățenii români nerezidenți care se deplasează în Regatul Unit începând cu data de 1 ianuarie 2021 în scop turistic NU mai pot lucra în Regatul Unit. Printre activitățile permise ca vizitator se numără: vizitarea rudelor sau a prietenilor; desfășurarea de activități de voluntariat care nu depășesc 30 de zile; participarea la cursuri care nu depășesc 30 de zile (o listă detaliată se regăsește la pagina de internet: https://www.gov.uk/guidance/immigration-rules/immigration-rules-appendix-visitor-permitted-activities).

Pentru mai multe detalii, accesați ghidul elaborat de autoritățile britanice pentru vizitatori, care include noile reguli aplicabile de la 1 ianuarie 2021:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/935246/6.6811_HO_PBS_communications_for_EU_visitors_v10_WEB.pdf.

ACTIVITĂȚILE DE VOLUNTARIAT

Voluntariatul este inclus în lista activităților pentru care viza este obligatorie. Pentru acest tip de activitate, trebuie să solicitați și să obțineți viza TemporaryWorker – CharityWorker visa (T5). Mai multe informații privind condițiile și modalitatea de solicitare a vizei sunt disponibile pe pagina de internet a Guvernului britanic: https://www.gov.uk/temporary-worker-charity-worker-visa.

Pentru activități de voluntariat care nu depășesc 30 de zile nu este nevoie de obținerea unei vize. Activitatea de voluntariat trebuie să fie desfășurată în cadrul unei organizații acreditate corespunzător în Regatul Unit.

 • DORIȚI SĂ STUDIAȚI ÎN REGATUL UNIT?

Înscrierea la instituțiile de învățământ

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit implementează un nou sistem de imigrație bazat pe puncte (PBIS – point-based immigration system) care se aplică și cetățenilor europeni/români care doresc să studieze după această dată în Regatul Unit. Cerința obținerii unei vize se aplică inclusiv studenților înscriși în anul universitar 2020-2021, dar care nu s-au deplasat anterior datei de 31 decembrie 2020 în Regatul Unit.

Astfel, pentru a putea studia în Regatul Unit după 1 ianuarie 2021, studenții UE/români trebuie să aplice pentru o viză care este acordată în baza obținerii unui punctaj de 70 de puncte, obținând astfel statut de student internațional.

Punctajul menționat se obține pe baza îndeplinirii unor cerințe:

România se află în lista statelor exceptate de la dovada existenței mijloacelor financiare, cu excepția unor situații specifice. În asemenea situații, solicitanții vor fi contactați direct de Serviciul Britanic pentru Vize și Imigrări (UK Visas and Immigration), după depunerea cererii.

Pentru mai multe detalii privind cerințele aplicabile în cazul în care doriți să studiați în Regatul Unit și depunerea unei aplicații pentru viză, accesați https://www.gov.uk/student-visa/apply.

Puteți consulta un ghid privind măsurile generale aplicabile celor care doresc să studieze în Regatul Unit la:
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/931352/The_UK_s_points-based_immigration_system_Introduction_for_EU_students.pdf.

Noile reguli nu afectează cetățenii români acoperiți de Acordul de retragere, eligibili pentru EU Settlement Scheme – mai multe informații:  https://www.mae.ro/node/54633.

TAXELE DE ȘCOLARIZARE PENTRU STUDENȚII ROMÂNI/UE DE LA 1 IANUARIE 2021

Persoanele aflate la studii în Anglia nu sunt eligibile pentru sprijin financiar acordat studenților. Persoanele aflate la studii în Țara Galilor, Scoția sau Irlanda de Nord trebuie să se consulte cu organismele relevante de finanțare a studenților și să verifice dacă se încadrează în criteriile pentru obținerea de sprijin financiar acordat studenților.

Ambele categorii trebuie să solicite viza de studii înainte de sosirea în Regatul Unit. Detalii găsiți la: https://www.gov.uk/government/news/sistemul-de-imigrare-pe-baza-de-puncte-al-marii-britanii.ro.

ATENȚIE!

Noua legislație PBIS a Regatului Unit nu permite efectuarea de activități de muncă pe durata studiilor.

Totuși, de o manieră excepțională, sunt permise anumite activități de muncă part-time, în funcție de nivelul de studii și de instituția de învățământ la care ați aplicat. Pentru informații suplimentare, recomandăm să discutați aceste aspecte cu unitatea de învățământ acreditată din Regatul Unit la care doriți să aplicați.

 • DORIȚI SĂ LUCRAȚI ÎN REGATUL UNIT?

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, cetățenii europeni, respectiv cetățenii români, trebuie să aplice pentru viză de muncă pentru a putea lucra în Regatul Unit. Regatul Unit  implementează un nou sistem de imigrație bazat pe puncte (PBIS – point-based immigration system). Aceasta se acordă, de regulă, prin atingerea unui prag de 70 de puncte, care reprezintă un total cumulat din diverse criterii (cu titlu orientativ, acestea includ oferta de muncă, salariul minim corespunzător calificării, stăpânirea limbii engleze).

Regatul Unit a instituit o serie de trasee profesionale (routes), prin intermediul cărora puteți aplica, în funcție de calificările pe care le dețineți, precum:

 • Lucrătorii Calificați (Skilled Route);
 • Lucrătorii din sănătate și din îngrijiri de sănătate (Health & Care Route);
 • Lucrătorii Înalt Calificați (Highly Skilled Route – Global Talent).

ATENȚIE!

Cetățenii români nerezidenți care se deplasează în Regatul Unit începând cu 1 ianuarie 2021 în scop turistic NU mai pot lucra în Regatul Unit..

Pentru informații generale privind noua politică de imigrație a Regatului Unit, inclusiv cerințele pentru lucrători, vă rugăm să accesați https://www.gov.uk/government/news/sistemul-de-imigrare-pe-baza-de-puncte-al-marii-britanii.ro.

Pentru un ghid general al lucrătorilor vă rugăm să accesați:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/935248/6.6811_HO_PBS_communications_for_EU_workers_v15_WEB.pdf

Cererile de viză se depun de regulă online. Pentru clarificări privind procedura aplicabilă, vă rugăm accesați:

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/941372/6.7031_HO_PBIS_Guidance_Re-Brand_Updates_Application_Final_2_.pdf.

Aceste reguli nu afectează cetățenii români acoperiți de Acordul de retragere, eligibili pentru EU Settlement Scheme – mai multe informații  https://www.mae.ro/node/54633

INFORMAȚII PENTRU LUCRĂTORII SEZONIERI:

Lucrătorii sezonieri au la rândul lor nevoie de viză pentru a putea desfășura o activitate lucrativă în agricultură în Regatul Unit pentru o perioadă de până la 6 luni (Seasonal Worker visa -T5). Pentru informații suplimentare poate fi consultată pagina de internet: https://www.gov.uk/seasonal-worker-visa.

Viza trebuie solicitată cu cel mult 3 luni înainte de data preconizată a începerii activității (dată înscrisă în certificatul de sponsorizare oferit de un angajator acreditat). Accesul pe teritoriul Regatului Unit este permis după ce viza a fost emisă.  Soluționarea cererii este procesată în termen de trei săptămâni de la data depunerii acesteia, conform informațiilor transmise de către autoritățile britanice.

Condițiile generale de eligibilitate:

Solicitantul trebuie să fi împlinit vârsta de 18 ani la momentul depunerii cererii și să dețină:

*În cazul în care nu dețineți pașaport electronic, documentele pot fi depuse la Centrul de Vize pentru Regatul Unit din București. Informații detaliate pot fi consultate la: https://pos.tlscontact.com/bbu_en/index.php.

Documentele necesare aplicării pentru viză, taxă și alte aspecte procedurale pot fi consultate la următoarea pagină de internet: https://www.gov.uk/seasonal-worker-visa/apply.

 • DORIȚI SĂ EXERCITAȚI O ACTIVITATE ECONOMICĂ ÎN REGATUL UNIT?

Începând cu data de 1 ianuarie 2021, Regatul Unit implementează un nou sistem de imigrație bazat pe puncte (PBIS – point-based immigration system) care se aplică și cetățenilor europeni/români care doresc să desfășoare o activitate economică în Regatul Unit după această dată.

Regatul Unit a stabilit două trasee – Inovatori și Start-Up – care se aplică oamenilor de afaceri. Ambele trasee pot fi accesate prin intermediul solicitării de viză.

Inovatori

Traseul se aplică oamenilor de afaceri cu mai multă experiență care au lucrat deja într-un domeniu și caută să deschidă o afacere nouă, inovatoare în Regatul Unit. Pentru a fi eligibili solicitanții trebuie:

 • Să aibă o idee de afaceri inovatoare, viabilă și care poate crește ulterior, sprijinită de un organism de atestare agreat de Ministerul de Interne britanic. Lista completă de organisme de atestare se găsește la:

https://www.gov.uk/government/publications/guidance-on-applications-under-global-talent

 • Să demonstreze un nivel de finanțare necesar pentru investiția în firma lor. Nivelul actual este 50.000 GBP.
 • Să demonstreze că au mijloacele financiare pentru a-și acoperi costurile de trai.
 • Să vorbească limba engleză.

Start-up

Această viză se aplică persoanelor care doresc să-și deschidă prima lor firmă în Regatul Unit. Pentru această viză solicitanții trebuie să:

Pentru informații generale privind noua politică de imigrație a Regatului Unit, inclusiv cerințele pentru start up/inovatori, vă rugăm să accesați: https://www.gov.uk/government/news/sistemul-de-imigrare-pe-baza-de-puncte-al-marii-britanii.ro.

Apelează rapid numerele de urgență sin Marea Britanie!

 

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal