Condiţii de intrare şi regim de şedere

Începând cu 1 ianuarie 2017, cetăţenii români care doresc să călătorească în Republica Kazahstan, în scop turistic sau de vizită, pentru o perioadă de cel mult 30 de zile calendaristice, nu au nevoie de viză de scurtă ședere..

Cetățenii români, titulari de pașapoarte simple, care intenționează să rămână pe teritoriul statului mai mult de 30 de zile calendaristice sau în alte scopuri, pot obține vizele aferente de la Ambasada Republicii Kazahstan în România, Bucureşti, str. Crângului nr. 13, sector 1, telefon: (0040-21) 230 08 65; (0040-31) 107 10 83, fax: (0040-21) 230 08 66, e-mail: bucharest@mfa.kz.

Atenţie! Următoarele zone din Kazahstan sunt închise vizitatorilor, cu excepția cazului în care Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul de Interne au emis un permis prealabil, cu acordul Comitetului Național pentru Securitate al Kazahstanului:

 • satul Gvardeyskiy din regiunea Almaty (sud-estul Kazahstanului);
 • orașul Baikonur;
 • districtele Karmakchi și Kazalinsk din sudul regiunii Kyzylorda.

De asemenea, trebuie avut în vedere faptul că punctele de trecere de la graniţa cu Uzbekistanul și Turkmenistanul pot fi închise fără notificare.

Doriţi să munciţi în Kazahstan?

În concordanţă cu legea kazahă, cetăţenii străini sau apatrizii pot munci în Republica Kazahstan în baza permiselor acordate de către autoritatea desemnată.

Permisele de muncă se acordă pentru următoarele categorii:

 • directori executivi, cu studii superioare şi cel puțin 5 ani de serviciu în funcții de conducere în sectorul lor;
 • manageri şi specialişti, care îndeplinesc cerinţele de calificare stabilite în Indicatorul de calificare în funcţie;
 • muncitori calificaţi;
 • lucrători implicaţi în activităţi agricole sezoniere, conform acordurilor internaţionale privind cooperarea şi protecţia socială în domeniul migraţiei forţei de muncă.

Documente ce trebuie prezentate în vederea obţinerii permisului de lucru:

 • informaţii cu privire la angajatul cetățean străin, cu indicarea numelui complet (inclusiv în litere latine), data naşterii, cetăţenia, numărul paşaportului, data şi agenţia de emitere a paşaportului (documente de identificare), ţara de reşedinţă permanentă, ţara de plecare, educaţie, specialitatea şi calificările (poziţiile), în conformitate cu nomenclatorul de evaluare al managerilor, specialiştilor şi directorilor;
 • documente ale cetăţenilor străini care să confirme calificările: traduceri legalizate ale documentelor de studii, în conformitate cu procedura stabilită de statul kazah (sau copii în cazul în care documentul original este în limba rusă), cu excepţia cazurilor stipulate de contractele internaţionale ratificate şi de Republica Kazahstan;
 • informaţii cu privire la activitatea profesională prin prezentarea unei adeverinţe de la fostul loc de muncă ori alte documente recunoscute de statul kazah;
 • concluziile Agenţiei Executive Centrale a Republicii Kazahstan cu privire la nivelul de încadrare profesională în care poate fi angajat un apatrid în instituţii şi organizaţii dedicate învăţământului superior şi ştiinţei;
 • cazier judiciar;
 • certificat medical prin care să se ateste capacitatea muncitorului de a lucra în condiţiile cerute de contractul de muncă;
 • asigurare medicală.

De asemenea, legea kazahă stabilește categoriile de cetățeni străini care pot fi angajați fără permis special de muncă:

 • directori executivi de filiale sau birouri ale corporațiilor străine;
 • persoane detașate în cadrul unor societăți kazahe, sucursale și birouri ale unor corporații străine în baza unui contract ce depășește 60 de zile;
 • directori executivi de companii străine cu contracte de investiții mai mari de 50 milioane dolari și directori executivi de companii kazahe care investesc în sectoarele prioritare;
 • personalul misiunilor diplomatice, consulatelor și instituțiilor internaționale acreditate în Kazahstan;
 • membrii echipajelor navelor fluviale, aeriene, feroviare sau de transport auto, deținute de entități străine;
 • artiști, regizori, dirijori, coregrafi, pictori, antrenori și sportivi;
 • persoanele fizice care au reședința permanentă în Kazahstan;
 • persoanele care au obținut statutul de refugiat sau azil politic;
 • persoanele care studiază și își desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor de învățământ Kazahkstan;
 • persoanele care predau în instituții de învățământ în cadrul acordurilor internaționale de cooperare pe proiecte educaționale, dar care să nu depășească 25% din personalul autohton.

În fiecare an, Guvernul Republicii Kazahstan stabileşte cote cu privire la lucrătorii străini care pot fi angajaţi. Pentru anul 2019, cota este de 380.000 persoane, repartizată pe oraşe şi regiuni.

Ameninţări teroriste

În regiunea Asiei Centrale acţionează o serie de grupări extremiste, motiv pentru care desfăşurarea unor atacuri teroriste pe teritoriul Kazahstanului nu poate fi exclusă.

În urma atentatelor ce au avut loc în trecut în diverse regiuni, în special în vestul şi sudul Kazahstanului, forțele de securitate întreprind permanent măsuri de prevenire a unor asemenea acte, în prezent situaţia fiind sub control.

Vă recomandăm să consultaţi periodic informaţiile prezentate de autorităţile locale şi să accesaţi pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Deşi Republica Kazahstan este o ţară cu un nivel general scăzut al criminalităţii, uneori apar incidente între grupări criminale locale (atacuri armate, furturi la casele de schimb valutar). De asemenea, au existat o serie de atacuri violente asupra comunităților de străini din Atyrau și Aktau, din vestul Kazahstanului, dar și din Nur-Sultan și Almaty. Atacurile au avut loc în mare parte noaptea, în interiorul și în apropierea cluburilor de noapte și a barurilor.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, bazaruri).

În marile oraşe au fost înregistrate şi incidente privind falsificarea instrumentelor de plată electronică şi efectuarea de retrageri frauduloase de numerar prin folosirea unor ATM-uri neomologate.

Recomandări generale:

 • să se evite deplasările pe timpul nopţii, indiferent de regiunea în care se află, locurile aglomerate, demonstraţiile, precum şi deplasarea în zone izolate ale ţării;
 • pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, este recomandat ca documentele personale să fie lăsate la hotel şi să fie păstrată doar o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere);

Poliţia kazahă practică frecvent legitimarea persoanelor străine pe stradă. S-au semnalat şi cazuri de „falşi poliţişti”. Este indicat să solicitaţi legitimarea organelor de poliţie daca vă aflaţi în această situaţie.

Evitați să vă deplasaţi singuri și, dacă este posibil, cu rezervare prealabilă a transportului. Evitați să călătoriți în taxiuri neoficiale, în special noaptea și singuri sau dacă există deja un alt pasager în mașină.

Să se păstreze în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expună în mod vizibil asupra lor sau în maşini.

Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.

În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul să se păstreze atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a deplasării.

S-au întâlnit cazuri în care, invocând anumite reguli şi proceduri de ordine interioară, organele vamale şi ale politiei de frontieră din aeroporturile internaţionale au pretins sume cuprinse între 50-500 USD pentru a le permite străinilor să treacă frontiera.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor vă recomandăm contactarea Ambasadei României la Nur-Sultan sau a celui mai apropiat birou al poliţiei locale.

În cazul pierderii paşaportului românesc, se recomandă sesizarea biroului local de poliţie şi Ambasadei României.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

101 – Pompieri;

102 – Poliţia;

103 – Salvarea;

104 – Ministerul pentru situaţii deosebite;

112 – SOS.

Apelează rapid numerele de urgență din Kazahstan!

Sistemul medical

Sistemul medical în Republica Kazahstan este limitat, sub standardele europene.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală, de călătorie şi de viaţă pentru întreaga durată a deplasării.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, în primul rând, trebuie luată legătura cu agentul sau partenerul local al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea/unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare, în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare.

Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

Atenţie! La încheierea poliţelor de asigurare vă recomandăm verificarea condiţiilor de aplicare a poliţiei pe teritoriul Republicii Kazahstan.

Cetăţenilor români care intenţionează să rămână un timp mai îndelungat pe teritoriul Kazahstanului li se recomandă vaccinarea împotriva hepatitei A şi B, meningo-encefalitei transmise prin muşcătura de căpuşă (lunile mai-iulie), administrarea profilactică de iod, evitarea zonelor radio-active din estul Kazahstanului.

Biroul Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii din Kazahstan (OMS) a comunicat faptul că acest stat a fost introdus în lista ţărilor în care a fost eradicată malaria.

Condiţii privind traficul auto

Sistemul de circulaţie auto este similar celui european.

Străzile sunt slab iluminate, în special în oraşele de provincie, iar în afara localităţilor lipsesc de multe ori indicatoarele şi marcajele.

În general, conducătorii auto sunt agresivi la volan, ceea ce duce la accidente de circulaţie frecvente.

Se recomandă atenţie sporită, atât în calitate de conducători auto, cât şi în calitate de pietoni.

Sunt frecvente cazurile în care, sub pretextul încălcării regulilor de circulaţie, poliţia rutieră opreşte autovehiculele cu număr galben (aparţinând companiilor străine), solicitând sume de bani.

Se recomandă respectarea regulilor de circulaţie şi limitarea de viteză.

 • Starea generală a drumurilor

Starea generală a drumurilor este necorespunzătoare, cu excepţia oraşelor Nur-Sultan şi Almaty. Acestea nu sunt întreţinute corespunzător şi sunt nesemnalizate.

Pe timpul iernii drumurile pot fi închise din cauza ninsorilor abundente şi a vântului puternic. Asigurați-vă că autovehiculul este întreținut corespunzător și în stare bună pentru călătorii lungi.

 • Limitele de viteză admise
 • 60 km/h în localităţi
 • 90 km/h în afara localităţilor.
 • Parcarea

În majoritatea zonelor urbane parcarea este cu plată.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere internaţional (însoţit de cel naţional) este recunoscut pe perioada valabilităţii vizei. Dacă viza se prelungeşte, trebuie obţinut un permis de conducere local.

Utilizarea cărţilor de credit

Sunt acceptate cărţi de credit internaţionale la unele magazine, majoritatea hotelurilor şi restaurantelor mari din Nur-Sultan, Almaty şi celelalte oraşe-centre regionale.

 

Reglementări vamale

Este permisă introducerea sau scoaterea în/din Republica Kazahstan a maximum 3 litri de băuturi alcoolice şi a maximum 250g icre negre.

Obiectele de valoare şi aparatura electronică se declară la trecerea frontierei (atât la intrare cât şi la ieşire).

Există reguli stricte la exportul de antichităţi din Republica Kazahstan.

Suma maximă permisă (nedeclarată) la ieşirea din Republica Kazahstan este de 10.000 USD. Sumele mai mari de bani se declară.

Persoanele care stau o perioadă scurtă de timp pe teritoriul Kazahstanului pot scoate din această ţară o sumă echivalentă cu cea declarată la intrarea în ţară.

Declaraţia vamală se păstrează până la ieşirea din ţară.

Regimul medicamentelor

În Republica Kazahstan pot fi introduse numai medicamente pentru uz personal.

Pe plan local pot fi cumpărate medicamente fără prescripţie medicală (exceptând cele care au regim special).

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal