Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor – Florin Lixandru – Inspectoratul Școlar al Municipiului București InfoCons Protectia Consumatorilor 15 martie 2018

Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor (‘World Consumer Rights Day’) este marcată, în fiecare an, pe data de 15 martie. Aceasta zi a fost lansată pentru a se scoate în evidență aspecte legate de produsele și serviciile de care beneficiază consumatorii. La data de 15 martie 1962, J.F. Kennedy, Președintele Statelor Unite ale Americii, rostea către Congresul American un mesaj în care susținea, pentru prima dată, existența a patru drepturi fundamentale ale consumatorilor: dreptul la securitate, dreptul la informare, dreptul de a fi ascultat si dreptul de a alege produse și servicii.

Ziua mondială a drepturilor consumatorilor a fost proclamată și prin Rezoluția nr. 39/248 din 1985 a Adunării Generale a ONU, intitulată ‘Principiile directoare pentru protecția consumatorilor’. Potrivit rezoluției ONU, consumatorul trebuie protejat de pericolul de a achiziționa produse ce îi pot afecta viața, sănătatea, siguranța. În România, acte normative care să reglementeze acest domeniu au apărut după anul 1990. În prezent, actul normativ care reglementează organizarea și funcționarea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, organ de specialitate al administrației publice centrale din România, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Guvernului, este Hotărârea Guvernului nr. 700 din 11 iulie 2012, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 491 din 18/07/2012, modificată și completată. În conformitate cu prevederile HG menționate anterior, ANPC desfășoară activități de supraveghere a pieței produselor și serviciilor destinate consumatorilor, controlează respectarea dispozițiilor legale privind protecția consumatorilor, referitoare la securitatea produselor și serviciilor, precum și la apărarea drepturilor legitime ale consumatorilor, prin efectuarea de controale pe piață la producători, importatori, distribuitori, vânzători, prestatori de servicii, inclusiv servicii financiare, în unitățile vamale, având acces la locurile în care se produc, se depozitează ori se comercializează produsele sau în care se prestează serviciile, precum și la documentele referitoare la acestea, excepție făcând controalele igienico- sanitare și sanitar-veterinare la producători, în cazul produselor alimentare. În teritoriu, ANPC este reprezentată de Comisariatul Regional pentru Protecția Consumatorilor (CRPC) și Comisariatul Județean/al Municipiului București pentru Protecția Consumatorilor (CJPC).

Cu acest prilej, în unitățile de învățământ bucureștene au fost organizate numeroase evenimente, precum seminarii, mese rotunde, ateliere de lucru, acțiuni de educație în domeniul achiziției de bunuri și servicii, acțiuni de educație în domeniul financiar, al asigurărilor, în vederea creșterii gradului de educație și de conștientizare a drepturilor de care beneficiază consumatorii, fie că sunt elevi, profesori sau părinți ai elevilor. Elevii și profesorii au fost informați cu privire la drepturiloe lor în calitate de consumatori de bunuri și servicii, precum și cu privire la căile de acțiune ale acestora în situația în care drepturile fundamentale ale lor, în calitate de consumatori, le sunt încălcate. Pe parcursul acestor activități, elevii și profesorii au aflat și despre posibilitatea ca, atunci când consideră că le-au fost încălcate drepturile fundamentale în calitatea lor de consumatori, să transmită o sesizare la ANPC, spre soluționare, care pot fi depuse, doar de către consumatori persoane fizice sau grup de persoane fizice asociate, la Comisariatul Județean/al Municipiului București pentru Protecția Consumatorilor, sau pot fi transmise și on-line.

Activitățile desfășurate în școlile bucureștene cu prilejul Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor s-au bucurat de prezența experților de la ANPC, InfoCons protecția consumatorilor, Asociația PRO Consumatori, ASF, Transted România. Aceste activități au fost bine primite cu mare interes, atât de elevi, cât și de profesori, acestea au creat oportunități majore pentru școlile care le-au inițiat și realizat, pentru desfășurarea în continuare a unor proiecte și activități în parteneriat cu aceste instituții care gestionează problematica drepturilor și a protecției consumatorilor, de natură să se asigure informarea corectă și pertinentă a drepturilor de care aceștia dispun în calitate de consumatori, calitate care ne include pe toți, fie că suntem elevi sau cadre didactice.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal