Teodora-Elena PREOTEASA , Secretar de Stat , Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene – 21 de ani InfoCons Protecția Consumatorilor

Contribuția fondurilor europene la întărirea mecanismelor de protecție a consumatorilor

 

Fondurile europene sunt esențiale pentru îmbunătățirea și extinderea pieței unice a Uniunii Europene, consolidând astfel protecția consumatorilor. Piața unică se bazează pe patru libertăți fundamentale: circulația liberă a bunurilor, serviciilor, capitalurilor și persoanelor, implicând crearea unui cadru protectiv și predictibil pentru consumatorii europeni. Recent, acestea au fost completate de o a cincea libertate, cea a tehnologiei, aducând noi provocări în materie de protecție a consumatorilor, precum gestionarea știrilor false și a atacurilor cibernetice, sau protecția drepturilor legate de deconectare și ștergerea datelor personale.

Fondurile europene sunt direcționate spre întărirea capacităților instituționale ale autorităților publice și ale operatorilor economici, pentru a asigura servicii de înaltă calitate. În România, accentul a fost plasat pe îmbunătățirea serviciilor publice esențiale – de la apă și salubritate, la sănătate, energie, transport, servicii financiare și comunicații digitale. Scopul acestor fonduri a fost de a susține crearea unui mediu concurențial robust, unde resursele sunt alocate eficient, în favoarea consumatorilor.

Pe măsură ce infrastructura primară își rezolvă problemele fundamentale, focusul se va muta spre îmbunătățirea prosperității economice prin sporirea mobilității și a oportunităților echitabile în cadrul pieței unice. O provocare majoră în acest sens este protejarea și diversificarea oportunităților de muncă în UE, inclusiv în contextul dezvoltării rapide a tehnologiilor disruptive, cum ar fi inteligența artificială și tehnologiile cuantice.

Din 2017, fondurile europene dedicate politicii de coeziune a Uniunii Europene joacă un rol crucial în susținerea Pilonului European al Drepturilor Sociale. Acest pilon include 20 de principii centrate pe îmbunătățirea accesului la o gamă largă de bunuri și servicii esențiale, variind de la educație la servicii de îngrijire pe termen lung. Fondurile contribuie la implementarea la nivel național a politicilor sectoriale ale UE și a cadrului de reglementare, garantând accesul cetățenilor la servicii de interes general și menținând un nivel înalt de calitate și accesibilitate a serviciilor publice. În acest context, continuarea investițiilor în infrastructura primară publică, finanțate de fondurile europene, este esențială și pentru protecția și educarea consumatorilor. Un exemplu concret este extinderea sistemelor de apă și canalizare, care îmbunătățește semnificativ calitatea vieții prin asigurarea accesului la servicii publice esențiale, cu un nivel adecvat de calitate și la costuri accesibile. În plus, digitalizarea serviciilor publice reprezintă un alt domeniu prioritar, oferind cetățenilor un acces mai rapid și mai eficient la aceste servicii, mult superior interacțiunii fizice tradiționale la ghișeu.

În ceea ce privește educarea consumatorilor, fondurile europene sunt orientate către încurajarea producătorilor și consumatorilor de a adopta tehnologii și procese de producție care minimizează externalitățile negative asupra mediului și schimbărilor climatice, precum ambalajele, durata de funcționare a produselor și consumul de resurse. Prin urmare, toate programele actuale pun accent pe principiul de a nu prejudicia semnificativ mediul. Se așteaptă ca viitoarele generații de programe să consolideze acest principiu prin măsuri explicite de informare și educare pentru consumatori, sprijinind astfel continuu din fonduri europene. Un exemplu specific este campania de informare care încurajează călătorii să opteze pentru transportul feroviar pentru distanțe scurte și medii, în locul transportului rutier sau aerian, evidențiind astfel costurile asociate și impactul asupra emisiilor de gaze cu efect de seră. Aceste măsuri de informare și educare sunt cruciale pentru comunicarea transparentă a tuturor detaliilor esențiale legate de costurile și impactul călătoriilor.

În concluzie, fondurile europene rămân un pilon central în protecția consumatorului și în susținerea accesului liber la produse și servicii de calitate pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Indiferent de prioritățile pentru următoarele perioade financiare multianuale, acestea vor continua să îmbunătățească siguranța și integritatea pieței, prin diverse inițiative și programe care aduc îmbunătățiri tangibile în viața cotidiană a cetățenilor UE. Investițiile în infrastructură, digitalizare și educația pentru un consum responsabil sunt doar câteva dintre domeniile în care fondurile europene contribuie decisiv la crearea unui mediu sigur și sustenabil pentru consumatori. Prin sprijinirea continuă a acestor demersuri, fondurile europene nu doar că protejează drepturile consumatorilor, ci și îi împuternicesc să facă alegeri informate și responsabile, esențiale pentru un viitor durabil. Așadar, fondurile europene nu sunt doar un suport financiar, ci un pilon central în strategia de consolidare a integrității și siguranței consumatorului pe piața unică europeană.

 

 

Secretar de Stat Teodora-Elena PREOTEASA

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal