Universitatea Transilvania din Brașov (UNITBV) este o universitate de educație și cercetare științifică ce cuprinde 18 facultăți, cu un număr de peste 20.000 de studenți și peste 750 de cadre didactice. În prezent, Universitatea Transilvania din Brașov este cea mai mare universitate din centrul țării, o universitate comprehensivă care oferă programe de studii în domenii precum: inginerie mecanică, inginerie industrială, calculatoare, construcții, silvicultură, ingineria lemnului, design de produs, alimentație și turism, informatică, matematică, științe economice, medicină, psihologie, pedagogie, muzică, lingvistică, drept, sociologie și asistență socială.

Pentru a răspunde nevoilor de instruire ale candidaților, precum și nevoilor angajatorilor, universitatea și-a lărgit și diversificat continuu oferta educațională; noi programe de studii de licență și de masterat au fost anual propuse spre evaluare la nivel național. În universitate funcționează 101 programe de studii de licență, 79 de programe de studii de masterat și 19 domenii de doctorat.

Universitatea Transilvania din Brașov deține cel mai mare Institut de cercetare din România, construit din fonduri europene. Institutul este format din 12 clădiri cu eficiență energetică ridicată și găzduiește 30 de centre de cercetare din toate domeniile de studii ale Universității. Tot în cadrul Institutului funcționează și un Incubator tehnologic și de afaceri, un Centru de transfer tehnologic și de afaceri, dar și un Hub Digital, care oferă un spațiu de co-working destinat studenților și cadrelor didactice, unde se pot desfășura activități în colaborare cu mediul privat.

Pentru Universitatea Transilvania din Brașov, internaționalizarea reprezintă un obiectiv strategic și se manifestă sub diverse forme: dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ superior și cercetare științifică din întreaga lume, asigurarea cadrului de realizare a mobilităților studenților și cadrelor didactice, participarea în proiecte internaționale de educație și cercetare științifică, realizarea de programe de studii în parteneriat sau cu diplomă dublă. În prezent, Universitatea Transilvania din Brașov are peste 640 de instituții partenere din mai mult de 80 de țări de pe toate continentele.

 

Date de contact:

Rectorat

Adresa: B-dul Eroilor nr. 29, Cod poștal 500036, Brașov, România

Telefon: 0268413000

Fax: 0268410525

E-mail: rectorat@unitbv.ro

Adresă Web: https://unitbv.ro/

 

Relații cu presa

Prof. dr. med. Liliana Rogozea

Telefon: 0268413000, int. 123/120 sau 0268410564

Fax: 0268410564

E-mail: dep-relatii.publice@unitbv.ro

 

Pentru solicitări suplimentare, contactați Biroul de informații publice – Prof. dr. med. Liliana ROGOZEA sau jr. Laura MANEA

Telefon: 0268413000, int. 123/120 sau 0268410564
Fax: 0268410564
E-mail: dep-relatii.publice@unitbv.ro
Program cu publicul: luni 12:00 – 14:00

 

Facultatea de Design de produs și mediu

Adresa: Str. Universității, nr.1, Brașov

Telefon: 0268473113/ 0268412921 interior 241/ 0711975563

E-mail: f-dpm@unitbv.ro

 

Facultatea de Inginerie electrică și știința calculatoarelor

Adresa: Str. Politehnicii, nr. 1, Brașov

Telefon/ Fax: 0711928609

E-mail: f-iesc@unitbv.ro

 

Facultatea de Design de mobilier și inginerie a lemnului

Adresa: Str. Universității, nr. 1, Brașov

Telefon: 0372910037/ 0711974832

E-mail: f-dmil@unitbv.ro

 

Facultatea de Inginerie mecanică

Adresa: Str. Politehnicii, nr. 1, Brașov

Telefon/Fax: 0268474761

E-mail: f-im@unitbv.ro

 

Facultatea de Inginerie tehnologică și management industrial

Adresa: Str. Universității, nr. 1, Brașov

Telefon/Fax: 0268414690/ 0711974820

E-mail: f-itmi@unitbv.ro

 

Facultatea de Silvicultură și exploatări forestiere

Adresa: Str. Șirul Beethoven, nr. 1, corpul S, Brașov

Telefon/Fax: 0268418600/ 0268475705

E-mail: f-sef@unitbv.ro

 

Facultatea de Știința și ingineria materialelor

Adresa: Str. Universității, nr. 1, camera A II 1, Brașov

Telefon/Fax: 0268471626

E-mail: f-sim@unitbv.ro

 

Facultatea de Drept

Adresa: Str. Eroilor, nr. 25, Brașov

Telefon: 0372902454

E-mail: f-dr@unitbv.ro

Facultatea de Educație fizică și sporturi montane

Adresa: str. Universitatii, nr. 1, Brașov

Telefon/Fax: 0268474060/ 0711978933

E-mail: f-efsm@unitbv.ro

 

Facultatea de Litere

Adresa: B-dul. Eroilor, nr. 25, Brașov

Telefon/Fax: 0268474059 / 0711973409

E-mail: f-lit@unitbv.ro

 

Facultatea de Matematică și informatică

Adresa: Str. Iuliu Maniu, nr. 50, Brașov

Telefon: 0268414016

E-mail: f-mi@unitbv.ro

 

Facultatea de Medicină

Adresa: Str. Nicolae Bălcescu, nr. 56, Brașov

Telefon/Fax: 0268412185/ 0711977995

E-mail:  f-med@unitbv.ro

 

Facultatea de Muzică

Adresa: Str. Andrei Șaguna, nr. 2, corp Z, Brașov

Telefon: 0268478884/ 0711973431
Fax: 0268419611

E-mail: f-muzica@unitbv.ro

 

Facultatea de Psihologie și științele educației

Adresa: Str. N. Bălcescu, nr. 56, Brașov

Telefon/Fax: 0268416184 / 0711975798

E-mail: f-pse@unitbv.ro

 

Facultatea de Sociologie și comunicare

Adresa: B-dul Eroilor, nr. 25, Brașov

Telefon: 0771308604

E-mail: f-sc@unitbv.ro

 

Facultatea de Științe economice și administrarea afacerilor

Adresa: Colina Universității, nr. 1, Corpul A, etajul III, Brașov

Telefon: 0268419304

Fax: 0268473538

E-mail: f-seaa@unitbv.ro

 

Facultatea de Alimentație și turism

Adresa: Str. Castelului, nr. 148, Brașov

Telefon/Fax: 0268472222

E-mail: f-at@unitbv.ro

 

Facultatea de Construcții

Adresa: Str. Turnului, nr. 5, Brașov

Telefon/Fax: 0711975623

E-mail: f-ct@unitbv.ro

Liliana Rogozea, MD, PhD – Professor at Transilvania University of Brasov, Vice-rector of Public Relations

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal