Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Republica San Marino. Intrarea în San Marino este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate, în curs de valabilitate.

Legea nr. 118 din 28 iunie 2010 privind intrarea şi şederea străinilor în Republica San Marino, art. 6 – nu face nicio diferenţă între cetăţenii Uniunii Europene şi alţi cetăţeni străini.

Astfel, atât cetăţenii UE, cât şi ceilalţi cetăţeni străini pot intra, circula liber şi rămâne pe teritoriul Republicii San Marino pentru o perioadă de maxim 20 de zile fără obligativitatea obţinerii unei vize de intrare.

Pentru şederi cuprinse între 21 şi 90 de zile, este necesară obţinerea unui permis de şedere turistic sau pentru vizită, iar pentru şederile care depăşesc 90 de zile este necesară obţinerea unui permis de şedere din celelalte categorii: speciale, pentru muncă, ordinare sau extraordinare, conform art. 7 din aceeaşi Lege.

Permisele de şedere turistice, pentru muncă sau cele speciale se eliberează de către Oficiul pentru Străini din cadrul Jandarmeriei san-marineze iar cele ordinare şi extraordinare de către Congresul de Stat cu avizul prealabil al Oficiului pentru Străini din cadrul Jandarmeriei san-marineze.

Asistenţă consulară

Consulatul General al României la Bologna este competent și pentru Republica San Marino

Telefon: 0039 051 5872120; 0039 051 5872209

Fax: 0039 051 587 1950

Telefon de urgență : 0039 349 1178220

E-mail: bologna@mae.rocontact@informatiiconsulare.ro.

Doriţi să munciţi în Republica San Marino?

Înscrierea pe listele de ocupare de forţei de muncă

Pentru a putea obţine un loc de muncă (subordonat / salariat) în San Marino, este necesar ca, în prealabil, persoanele interesate să se înscrie pe listele de ocupare a forţei de muncă.

Au dreptul să se înscrie: lucrătorii san-marinezi, cetăţenii străini cu reşedinţa stabilită în San Marino, străinii care au obţinut un permis de şedere în urma căsătoriei cu o persoană cu reşedinţa stabilită în San Marino sau care au o relaţie de convieţuire cu un cetăţean san-marinez sau cu un cetăţean străin cu reşedinţa în San Marino, din care a rezultat un copil.

Pentru înscrierea pe listele menţionate, persoanele interesate trebuie să se adreseze Oficiului pentru Muncă („Ufficio del Lavoro”). De asemenea, trebuie să prezinte următoarele documente:

 • declaraţia de venit a tuturor membrilor nucleului familial;
 • diploma de studii şi fişa matricolă;
 • eventuale certificate obţinute în urma absolvirii unor cursuri de formare profesională;
 • eventuale atestate de cunoaştere a limbilor străine;
 • eventuale atestate de calificări sau specializări;
 • cazier judiciar şi penal;
 • certificat privind componenţa familiei (se acceptă inclusiv o declaraţie pe proprie răspundere redactată în conformitate cu prevederile Legii nr. 159/2011);
 • în cazul cetăţenilor san-marinezi care au domiciliul în străinătate, este necesar să prezinte un certificat eliberat de agenţia de ocupare competentă teritorial, din care să rezulte că nu deţin un loc de muncă;
 • CV completat online .

În conformitate cu art. 8 din Legea nr. 95/1989, lucrătorii înscrişi pe listele de ocupare a forţei de muncă care nu au lucrat cel puţin o zi, trebuie să confirme trimestrial (ian./febr./mar. – apr./mai./iun. – iul./aug./sept. – oct./nov./dec.), faptul că se află în șomaj, fie online, accesând site-ul www.pa.sm – secțiunea ”Labor” – serviciul ”Timbratura Carellino”, fie prezentându-se personal la Oficiul pentru Muncă.

Persoanele care nu îndeplinesc această formalitate sunt radiate din oficiu din listele de ocupare a forţei de muncă şi, în consecinţă, îşi pierd dreptul la indemnizaţie de şomaj.

Înscrierea pe listele de ocupare a forţei de muncă a lucrătorilor care şi-au pierdut locul de muncă 

Se pot înscrie lucrătorii cu contract pe perioadă nedeterminată care şi-au pierdut locul de muncă, urmare a reducerilor de personal efectuate în baza Legii nr. 23/1977.

În momentul înscrierii, lucrătorul va trebui să semneze un „pact de serviciu”, în conformitate cu art. 3 din Legea nr. 73/2010, respectiv Decretul delegat nr. 132/2010, pentru a nu-şi pierde dreptul la prestaţiile de şomaj primite.

Persoanele aflate în situaţiile menţionate mai sus trebuie să se prezinte la Oficiul de muncă, în termen de 15 zile după primirea confirmării dreptului la indemnizaţia de şomaj tehnic şi să prezinte documentele menţionate mai sus.

Lucrătorii înscrişi pe listele de ocupare a forţei de muncă care nu au lucrat cel puţin o zi, trebuie să confirme trimestrial (ian./febr./mar. – apr./mai./iun. – iul./aug./sept. – oct./nov./dec.) faptul că se află în șomaj, fie online, accesând site-ul www.pa.sm – secțiunea ”Labor” – serviciul ”Timbratura Carellino”, fie prezentându-se personal la Oficiul pentru Muncă. Persoanele care nu îndeplinesc această formalitate sunt radiate din oficiu din listele de ocupare a forţei de muncă şi, în consecinţă, îşi pierd dreptul la indemnizaţia financiară specială „mobilità”.

Angajarea lucrătorilor care nu sunt înscrişi pe listele de ocupare a forţei de muncă este posibilă numai în situaţia în care persoanei respective îi este eliberat un permis special de muncă de către conducerea Oficiului de Muncă, în situaţiile în care pe listele de ocupare nu se regăsesc lucrătorii căutaţi de o anumită firmă şi nici nu pot fi pregătiţi profesional cei care figurează pe listele menționate.

Contractul colectiv de muncă

Raportul de muncă este reglementat prin legi specifice şi prin contractul colectiv de muncă, care în San Marino are puterea de lege.

În prezent, în domeniul privat, există contracte colective de muncă în următoarele domenii:

 • industrie;
 • artizanat;
 • construcţii;
 • comerţ.

Contractele colective de muncă se reînnoiesc odată la 3 ani.

Programul de lucru

Programul de lucru este, de regulă, de 37,5 ore / săptămână, cu excepţia administraţiei publice, comerţului şi anumitor sectoare din domeniul artizanatului.

Anual, sunt recunoscute 176 de ore de concediu de odihnă.

În privinţa programului de lucru part-time, nu pot fi efectuate mai puţin de 4 ore/zi; 18 ore/săptămână sau 78 ore/lună.

Protecția maternității

Decretul delegat nr. 116/2008 privind protecţia maternităţii la locul de muncă stabileşte faptul că este interzisă concedierea lucrătoarelor însărcinate. De asemenea, în cazul concediului prenatal anticipat, viitoarei mame nu i se va diminua câştigul lunar.

Prevederile legislative privind protecţia maternităţii la locul de muncă se aplică atât domeniului privat, cât şi celui public, inclusiv lucrătoarelor independente şi liber profesioniste.

Salariul minim se stabilește prin intermediul contractului colectiv de muncă.

Principalele prestaţii de securitate socială: prestaţii de bătrâneţe, invaliditate şi urmaşi; prestaţii în caz de boală; prestaţii de maternitate; prestaţii de şomaj; prestaţii familiale; prestaţii în caz de accidente de muncă şi boli profesionale.

În prezent, vârsta de pensionare este 65 de ani, atât în cazul lucrătorilor din domeniul privat, cât şi în cazul celor din domeniul public. La 01.01.2019, vârsta de pensionare va crește, ajungând la 65 de ani și 6 luni, pentru ca la 01.01.20121 să fie de 66 de ani.

Pensia de invaliditate se acordă doar dacă lucrătorul are cel puţin 7 ani de contribuţii sociale plătite la sistemul de asigurări sociale, iar 2 ani dintre aceştia trebuie să se regăsească în ultimii 3 ani. De asemenea, este necesar să fie recunoscut un grad de invaliditate de cel puţin 65%, iar solicitantul nu trebuie să mai lucreze.

Pensia de urmaş se acordă: soţului supravieţuitor, în condițiile în care nu există o sentință judecătorească de divorț din care să rezulte obligația de plată a unei pensii de întreținere față de soțul decedat; au trecut cel puțin 2 ani de la efectuarea căsătoriei, respectiv de la îndeplinirea condițiilor de pensionare; diferența de vârstă dintre soți nu este mai mare de 20 de ani; căsătoria să fi fost efectuată înainte de împlinirea vârstei de 70 de ani de către pensionar, cu excepția unor situații reglementate prin lege.

De asemenea, pot avea dreptul la prestații de urmaș copii care nu au împlinit 18 ani (sau copii majori cu invaliditate totală). Urmaşii nu trebuie să lucreze, trebuie să fie necăsătoriți și să se fi aflat în întreținerea persoanei decedate.

Prestația de urmaș se acordă dacă persoana decedată avea, la momentul decesului, statutul de pensionar sau era înregistrată la sistemul de asigurări sociale / avea un stagiu de cotizare de cel puţin 7 ani, dintre care un an de contribuţii plătite în ultimii 5 ani sau cel puțin un stagiu de cotizare de 15 ani.

Instituţia competentă pentru acordarea prestaţiilor sociale este Institutul pentru Siguranţă Socială, Via Scialoia, 20 – Borgo Maggiore, Repubblica San Marino (Telefon: 0549 994111; Fax: 0549 906240; E-mail: urp@iss.sm; Pagină web: www.iss.sm).

Siguranţă şi criminalitate

Poliţia Civilă, Garda Naţională şi Jandarmeria sunt organele care asigură ordinea, siguranţa şi sprijinul în caz de urgenţă.

Poliţia Civilă aparţine Secretariatului de Stat pentru Afaceri Interne, este responsabilă pentru supravegherea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti şi veghează de asemenea la respectarea legilor şi regulamentelor de autoritate publică, supravegherea ordinii şi a siguranţei publice, prevenirea şi reprimarea infracţionalităţii, asigurând totodată şi acordarea de prim ajutor în caz de accidente, calamităţi etc.

Structura organizatorică a Poliţiei Civile

Poliția Civilă cuprinde Biroul de comandă, Secţiunea de poliţie administrativă şi sănătate publică, Secţiunea Poliţiei Judiciare, Nucleul operativ anti-fraude, Secţiunea Urgenţe în caz de accidente stradale (asigură sprijin în caz de accidente rutiere), Secţiunea anti-incendii şi protecţie civilă (îşi desfăşoară activitatea în strânsă colaborare cu pompierii din Rimini) şi Secţiunea de drumuri.

Mijloacele de intervenţie sunt multifuncţionale, fiind echipate inclusiv de către Crucea Roşie cu echipamente medicale de urgenţă, iar agenţii sunt abilitaţi să le utilizeze în cazul unor intervenţii sanitare.

Membrii poliţiei civile sunt numiţi de către localnici ”brigadieri” sau chiar “cămăşile galbene”, datorită uniformelor pe care le poartă.

Coordonate: Comandament / Cartier General

Via delle Carrare, 50, 47890 Murata (RSM)

Comandant: Albina Vicini

Tel. 0549 887777 / 0549 887778

Număr de urgenţă în San Marino: 115

E-mail: info.poliziacivile@pa.sm

Apelează rapid numerele de urgență din San Marino!

Reglementări vamale

Nu există formalităţi vamale la frontiera cu Italia. Cu toate acestea, în conformitate cu art. 2 din Decretul din 4 mai 2009, în cazul transportului transfrontalier de bani sau alte instrumente similare, orice persoană fizică care intră sau iese de pe teritoriul Republicii San Marino este obligată să declare sumele mai mari 10.000 de euro sau echivalentul deţinut în alte valute.

 

Condiţii privind traficul auto

Conform prevederilor Art.19 din Legea nr. 134 din noiembrie 1995 care reglementează regimul eliberării permiselor de conducere în San Marino, “conducătorii auto titulari ai unor permise de conducere sau permise internaţionale de conducere eliberate de un stat străin, pot conduce în Republica San Marino vehicule de aceeaşi categorie pentru care este valabil permisul de conducere sau permisul de conducere internaţional al acestora”.

Dacă pemisul de conducere sau permisul internaţional eliberat de statul străin nu este conform modelelor stabilite de normele internaţionale, acestea vor trebui însoţite de o traducere oficială în limba italiană sau de un document echivalent, cu excepţia situaţiilor prevăzute de convenţiile internaţionale.

Titularii de permise de conducere în termenul de valabilitate eliberate de un stat străin, care îşi stabilesc reşedinţa pe teritoriul Republicii San Marino, pot obţine la cerere şi cu condiţia predării permisului naţional, un permis de conducere valabil pentru aceleaşi categorii de vehicule, eliberat de autorităţile san-marineze, fără obligativitatea susţinerii unui nou examen.

Termenul maxim pentru preschimbarea permiselor este de 1 an de la data stabilirii reşedinţei în San Marino.

În privinţa circulaţiei pe drumurile publice, există puţine diferenţe în ceea ce priveşte semnele şi regulile de circulaţie faţă de cele din statele membre ale UE; circulaţia se efectuează pe partea dreaptă, cu acordare de prioritate de dreapta inclusiv în sensurile giratorii.

Starea generală a drumurilor este bună.

Sistemul medical

Nu există atenţionări speciale în privinţa sistemului medical din Republica San Marino.

Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate nu este recunoscut în San Marino întrucât San Marino nu este stat membru al UE.

Se recomandă încheierea unei asigurări medicale de călătorie, care să acopere eventualele cheltuieli medicale de urgenţă şi cele privind repatrierea.

Spitalul de stat din San Marino este situat în centrul Republicii, este organizat pe 6 etaje, are o capacitate de 114 paturi şi dispune de secţii specializate pentru toate tipurile de patologii.

Adresa: Borgo Maggiore, Via Scialoja 20.

Telefon: 8958958918.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal