ASOCIATIA DE PROTECTIE A CONSUMATORILOR “INFOCONS”
(https://infocons.ro/) A IMPLINIT IN 2021 VARSTA MAJORATULUI
Dupa 18 ani de benefica functionare in scopul informarii consumatorilor din
Romania, Asociatia INFOCONS este acum binecunoscuta – ca si inimosul ei animator, presedintele Sorin Mierlea – pentru numeroasele sale initiative atat de utile, necesare si oportune. La varsta majoratului putem considera ca INFOCONS a ajuns la maturitate si se poate dezvolta autonom, proactiv si cat mai eficace si eficient. LA MULTI ANI!
1.DE CE AVEM NEVOIE DE-A FI INFORMATI – CORECT, COMPLET SI LA
TIMP – IN CALITATEA NOASTRA DE CONSUMATORI?
După aproape cinci decenii de respingere ideologică a societăţii de consum şi a mişcării consumatoriste mondiale în fosta Românie planificată centralizat, de aproape 30 de ani avem și în România legislație, reglementări, personal calificat şi structuri guvernamentale şi neguvernamentale orientate spre promovarea şi apărarea drepturilor fundamentale ale consumatorilor din țara noastră.
Ele au fost necesare și chiar binevenite în condițiile apariției și în România, după 1990, a piețelor libere în cadrul cărora acționează legitățile necesarului echilibru intre cererea și oferta de produse/ servicii precum și competiția multilaterală (mai ales pentru resurse, clienți și forța de muncă) – concurența intre agentii/ operatorii economici devenind treptat, și la noi, tot mai intensă, uneori acerbă, chiar neloială și, astfel, nesustenabilă.
În cadrul acestor piețe, se formează și funcționează sute de milioane de relații clientfurnizor externe, în cadrul cărora, furnizorii (producători, prestatori, distribuitori, etc.) știu sau ar trebui să știe că, pentru a-și maximiza profiturile, ei ar trebui să cunoască (în detaliu și în dinamica lor) cerințele (incluzand nevoile si asteptarile) clienților, să satisfacă aceste cerințe în mod cât mai complet și să evalueze continuu satisfacția clienților (cumpărători, consumatori, etc.) față de produsul/ serviciul achizționat.
Pe de altă parte se constată că, mai ales în statele dezvoltate, un consumator corect/ complet informat și bine educat decide să achiziționeze doar acele produse/ servicii care au simultan calitate maximă și preț/ tarif minim! Astfel, prin frecvența și forța impacturilor cumulate ale milioanelor lor de decizii de achiziționare a anumitor produse/ servicii, consumatorii devin, pe ansamblul fiecărei piețe, o forță redutabilă care orientează calitatea și prețul/ tariful produselor/ serviciilor vandabile pe o anumită piață și obligă “furnizorii” să ofere doar produse/ servicii cât mai bune și mai ieftine.
Dacă și piețele din România ar beneficia de asemenea atitudini și comportamente proactive ale partenerilor relatiei client-furnizor, nu ar mai exista relativ numeroasele situații – din pacate încă prea frecvente si vizibile – în care, pe de o parte, furnizorii oferă pe piață doar ceea ce ei vor, pot și/ sau știu să realizeze (neglijând cerințele și reacțiile consumatorilor) – ceva similar fostei “dictaturi a producătorilor/ prestatorilor” impusă de economia planificată centralizat – iar, pe de altă parte, numeroși consumatori preferă
inca să achiziționeze doar ceea ce găsesc mai ieftin pe piață (din diferite motive – mai ales ignoranță, suficiență, sărăcie, nepăsare, etc. – inclusiv deci absenta informatiilor necesare si a educatiei necesare in scopul utilizarii acestora).
Adoptarea in august 1992 a Ordonantei Guvernului nr.21/1992 privind protectia consumatorilor – dupa aproape 2 ani de multiple si intense studii, discutii si activitati pregatitoare – a marcat „nasterea” oficiala a PROTECTIEI CONSUMATORILOR in Romania, un domeniu de preocupari inexistent si nedorit inainte de 1990, desi ar fi fost necesar si util.
Dupa 15 ani, aderarea României – cu prealabila adoptare inainte de 01.01.2007 a Acquis-ului Communautaire – la instituțiile pan-europene implicate a însemnat pentru noi și adoptarea unor noi legi, hotărâri de guvern, structuri, etc. în domeniul protecției consumatorilor prin care România a demonstrat capacitatea ei de aplicare a directivelor europene privind protecția consumatorilor.
Actualmente, în anul 2021, dupa aproape 30 de ani, constatăm că, deşi avem în domeniul protecției consumatorilor o legislaţie relativ stufoasă dar, uneori, dificil de abordat/ aplicat, deşi există numeroase structuri (mai ales rețeaua guvernamentala ANPC-OPC și a altor institutii cu responsabilitati in domeniul protectiei consumatorilro, dar cele peste 130 de ONG-uri – mai ales asociații pentru protecția consumatorilor infiintate in aceste 3 decenii) – care îşi asumă unele iniţiative benefice şi oportune, mai ales în scopul supravegherii pieței (exclusiv prin organizatiile guvernamentale) și al informării și educării consumatorilor (mai ales prin organizatiile neguvernamentale), credibilitatea, eficacitatea și mai ales eficienţa acestei supravegheri si acesor informari
si informatii (implicând colectarea, prelucrarea, stocarea și utilizarea unui volum imens de date și informații), sunt discutabile, fiind în general reduse…
Un prim exemplu: nu cunosc vreo asociație de protecție a consumatorilor care, în plus față de difuzarea unor informații/ atenționări publice, să fi acționat în justiție, în numele consumatorilor pe care-i reprezintă oficial, vreun furnizor sau agent/ operator economic care nu a respectat legislația aplicabilă (așa cum se întâmplă frecvent în statele dezvoltate). În plus, se pare că jurisprudența în domeniu este inaccesibilă mass-media și consumatorilor, pentru a nu dăuna imaginii și reputației furnizorilor/ agentilor condamnați.
Al doilea exemplu: având în vedere diversitatea tot mai accentuată a produselor/ serviciilor comercializate în România, este evident necesară și deosebit de utilă – pentru informarea consumatorilor – publicarea periodică a rezultatelor testelor comparative periodice ale tuturor produselor/ serviciilor oferite pe piață în România, teste realizate în condiții de autoritate și credibilitate adecvate, deci în laboratoare acreditate sau recunoscute în România. Avem astazi numeoase „exemple de buna practica” in multe
state dezvoltate, unde asemenea teste sunt organizate in beneficiul consumatorilor de peste 60 de ani!
Al treilea exemplu: eficiența publicității comerciale (efectuată mai ales prin posturile noastre TV) este în România printre cele mai ridicate din Europa – în principal datorită credulității telespectatorilor din țara noastră precum și datorită utilizării intense a tehnicilor si instrumentelor de manipulare, mai ales prin difuzarea repetată frecvent a acelorași mesaje – deși la noi publicitatea este exclusiv „de prima parte” (platita de distribuitori, furnizori, producatori) si nu de „terta parte” adica platita de organisme de
terta parte – laboratoare de testare, organisme de inspectie sau de certificare, etc. iar unele mesaje publicitare sunt nerealiste, infantile, de prost gust sau chiar agresive ori evident înșelătoare și deci puțin/ deloc credibile. De menționat că, în conformitate cu legislația aplicabilă, nici CNA și nici vreo asociație de protecție a consumatorilor nu evaluează calitatea publicității difuzate la noi (întrucât, desigur, implică cifre de afaceri considerabile) dar ANPC are anumite responsabilitati in acest sens de care nu am auizit
sa se fi ocupat!… Mentionez ca in statele dezvoltate se ocupa de evaluarea calitatii publicitatii comerciale asociatiile de protectie a consumatorilor care nu se sfiesc sa intenteze actiuni in justitie comanditarilor de spotui publicitare inselatoare .
În aceste circumstanțe, consider că efectele aplicării actualei legislații privind
protecţia consumatorilor în România sunt încă, din păcate, prea puţin evidente, uneori chiar prea puțin convingătoare/ credibile si de regula ineficiente întrucât implică cooperarea prea multor factori guvernamentali responsabili (uneori incompatibili!), o birocrație – mai ales judiciara – tot mai stufoasă și ineficientă care, astfel, generează consumuri iraționale de timp, bani și nervi pentru consumatori si asociatiile de protectie a lor.
De fapt, chiar unii reprezentanţi ai Comisiei Europene au precizat public că o
protecţie eficace a consumatorilor ar fi un lux pe care şi-l pot permite doar statele dezvoltate din vestul Europei, în care nivelul de trai și puterea de cumpărare ale populației sunt la un nivel superior celor din statele est si central – europene !!!…
In opinia mea, o soluţie cu impact benefic pe termen lung constă în implementarea unei politici naţionale de educaţie a populaţiei în calitate de consumatori – care să vizeze nu numai transmiterea unor informații – în scopul transformării lor în cunoştinţe – ci şi inducerea unor atitudini şi comportamente preventive şi responsabile în relaţia cu ofertanţii de produse şi servicii de pe piaţa românească…
Reducerea si simplificarea administrativa a reglementărilor şi a procedurilor
aplicabile, reducerea birocraţiei aferente şi organizarea de teste comparative
credibile, la scară naţională, pentru toate produsele şi serviciile oferite pe piaţă – sunt măsuri complementare urgent necesare, de natură să contribuie la o mai puternică şi clară orientare spre consumator a acţiunilor efectuate pentru respectarea drepturilor sale.
De remarcat că, din păcate, în Ordonanța Guvernului nr.21/1992 privind protecția consumatorilor (prima reglementare fundamentală în acest domeniu, la elaborarea căreia mi-am adus o contribuție esentiala între anii 1990-1992), capitolul IV intitulat “Informarea și educarea consumatorilor” nu mai include (după 25 de ani), nici-o prevedere privind educarea consumatorilor, toate art.18-26 referindu-se exclusiv la informare!! Specialiștii cunosc prea bine faptul că educarea înseamnă cu mult mai mult
decât informarea!
Altfel, vom continua să dezvoltăm şi să promovăm conceptul iraţional şi incorect politic – dar original-mioritic !! – „protejarea producătorilor/ prestatorilor” (faţă de consumatori!), bazat pe simularea/ mimarea protejării unor drepturi ale consumatorilor…
2.ROLUL SI IMPORTANTA ZILEI DE 15 MARTIE – „ZIUA MONDIALA A
DREPTURILOR CONSUMATORILOR” – CELEBRATA ANUAL
Începând din anul 1983, asociația internațională a consumatorilor „Consumers International” (al cărei unic membru national român este în prezent asociația INFOCONS) celebrează anual, la data de 15 martie, Ziua mondială a drepturilor consumatorilor.
De menționat că, la 15 martie 1962, fostul președinte al SUA John Fitzgerald Kennedy, după ce constatase uriașele discrepanțe de putere economică existente între furnizori și consumatori, a prezentat public primele patru drepturi fundamentale ale consumatorului – dreptul la securitate, dreptul la informație și informare, dreptul de-a alege și dreptul de-a fi audiat. Ulterior acestora li s-au adaugat alte drepturi…
În luna august 2022 se vor împlini 30 de ani de la aparitia domeniului PROTECTIA CONSUMATORILOR in Romania – prin publicarea în Monitorul Oficial (nr. 212 din 28 august 1992) a Ordonanței Guvernului nr.21 din 1992 privind protecția consumatorilor.
Acest eveniment a fost însoțit, tot in 1992, de un alt eveniment oficial important: publicarea Hotărârii de Guvern nr.482 din 24.08.1992 privind organizarea și funcționarea Oficiului pentru Protecția Consumatorilor, OPC – primul organism guvernamental cu asemenea vocație din istoria României, incluzând o instituţie centrală și o rețea de 41 oficii locale (în municipiul București și în fiecare capitală de judeţ) – denumit în prezent ANPC – Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor.
Ambele evenimente au fost pregătite încă din primăvara anului 1990, prin elaborarea in cadrul fostei CNSMC a proiectelor de reglementări aferente – cu competență, interes, motivatie, abnegație și chiar entuziasm – de o echipă pluridisciplinară de specialiști (din care am făcut parte între anii 1990-1992).
De menționat și înființarea în anul 1990 a APC – Asociația de Protecție a
Consumatorilor din România (denumită în prezent APC – Asociația Pro Consumatori) – prima organizaţie neguvernamentală cu preocupări în acest domeniu din istoria României – inițiată tot de această echipă si la care posed (cu mandrie!) legitimatia nr.1 de membru fondator.…
La 15 martie 1990, tot la inițiativa acestei echipe, a fost celebrată public, pentru prima dată în România, „Ziua mondială a drepturilor consumatorului” – un eveniment marcat de atunci, în mod oficial, anual …
Intrucat in anii 2019 si 2020 ANPC nu a marcat in vreun fel celebrarea Zilei de 15 martie iar in 2021 acest eveniment a fost organizat de ANPC in mod incredibil de deficitar pe plan tehnic, fara implicarea massmediei, dar cu simularea participarii online a consumatorilor si cu prezentarea unor anoste discursuri online ale unor oficiali guvernamentali neimplicati in
protectia consumatorilor, propun INFOCONS sa preia organizarea celebrarii anuale a Zilei de 15 martie, ZIUA MONDIALA A DREPTURILOR CONSUMATORILOR – eveniment deosebit de important, chiar unic, pentru comunicarea organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale de protectie a consumatorilor cu milioanele de consumatori din Romania
Mentionez ca, la 15 martie 2017, dupa 25 de ani de la aparitia protectiei consumatorilor in Romania, am infiintat grupul Facebook intitulat „Stan Pățitul – grup pentru autoprotecția consumatorilor” . Sub deviza “Un om informat valorează cât doi! – Un om informat este protejat!” acest grup își propune să colecteze și să distribuie DATE și INFORMAȚII relevante și actuale, potențial utile consumatorilor din România, în scopul auto-protejării lor pe piața liberă, în cadrul concurenței tot mai intense, uneori chiar acerbe și/sau neloiale, între agenții economici. INFOCONS este binevenita oricandsi pe acest grup Facebook…
LA MULTI „MULTI ANI”, INFOCONS, CU MULT SPOR SI NOI SUCCESE IN
INFORMAREA SI EDUCAREA CONSUMATORILOR!
Prof.univ.dr.ing.Nicolae George DRĂGULĂNESCU
Universitatea Politehnica din Bucuresti (www.ndragulanescu.ro)
Secretar general – FUNDAȚIA ROMÂNĂ PENTRU PROMOVAREA CALITĂȚII
Director executiv – FUNDAȚIA PREMIUL ROMAN PENTRU CALITATE
“J.M.JURAN”
Președinte de onoare – FEDERAȚIA ASOCIAȚIILOR DE PROTECTIE A
CONSUMATORILOR DIN ROMANIA

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal