Poliția Locală Botoșani , Director Executiv Ioan Onuțu – 20 de ani InfoCons Protecția Consumatorului

InfoCons Protectia Consumatorului Protectia Consumatorilor Ioan Onutu

Poliția Locală Botoșani

Director Executiv

Ioan Onuțu

Poliția locală a Muncipiului Botoșani, instituție publică de interes local, cu personalitate juridică, își desfășoară activitatea în interesul comunității locale, exclusiv pe baza și în executarea legii, precum și a actelor autorității deliberative și ale celei executive ale administrației publice locale.

În cadrul activității desfășurate, Poliția Locală Botoșani urmărește apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, a proprietății private și publice, prevrenirea și descoperirea infracțiunilor în domeniile sale de competență: ordinea și liniștea publică și paza bunurilor, circulația pe drumurile publice, disciplina în construcții și afișajul stradal, protecția mediului, activitatea comercială, evidența persoanelor.

În perioada 2021-2022, Poliția Locală Botoșani, a avut un rol extrem de activ în rezolvarea problemelor sesizate de către cetățenii municipiului Botoșani, dar și a celor din oficiu precum și în prevenirea faptelor de natură contravențională. Astfel, situația sesizărilor și modul de soluționare a acestora la nivelul structurilor Poliției Locale Botoșani a fost următoarea:

În cadrul Serviciului Ordine și liniște publică și Paza bunuri și Serviciului Circulația pe drumurile publice, în anul 2021, au fost formulate un număr de 3.722 de sesizări, iar în anul 2022, un număr de 4.438 sesizări, acestea fiind soluționare prin aplicarea de sancțiuni contravenționale scrise – amendă și avertisment, dar și prin avertizarea verbală a redus ori care nu prezentau niciun pericol social.

În cadrul Serviciului Protecția Mediului au fost primite, în anul 2021, un număr de 350 (trei sute cincizeci) de sesizări, iar în urma acțiunilor de verificare în teren au fost soluționate un  număr de 348 de sesizări.

În anul 2022 au fost adresate acestui serviciu un număr de 199 de sesizări, iar în urma acțiunilor de verificare în teren au fost soluționate de 172 de sesizări.

În cadrul Serviciului Activitate Comercială și Camera de corpuri delicte au fost formulate un număr de 15 sesizări. Ca urmare a acțiunilor de verificare în teren au fost soluționate un număr de 13 sesizări.

În cadrul Biroului Disciplina în construcții au fost primite, în anul 2021, un număr de 381 de sesizări, iar în anul 2022, un număr de 414 sesizări fiind  soluționate conform legii.

Au existat și numeroase situații în care, după verificările efectuate în teren de către polițiștii locali, în conformitate cu atribuțiile și potrivit competențelor, aspectele sesizate la Poliția Locală a municipiului Botoșani nu s-au confirmat, precum și cazuri în care persoanele reclamate prin sesizări au plecat de la fața locului.

Deși numărul sesizărilor adresate Poliției Locale a muncipiului Botoșani este extrem de mare, fiind în creștere de la an la an, polițiștii locali dau mereu dovadă de implicare în soluționarea cu celeritate a acestora, desfășurând în același timp și numeroase activități de prevenire a faptelor de natura contravențională venind în sprijinul cetățenilor ori  de cât acest lucru se impune.

Testimonialul poate fi vizualizat AICI 

InfoCons Protectia Consumatorilor Protectia Consumatorului

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal