Poliţia – În Slujba Cetăţeanului

Poliţia Română este, în esenţă, o instituţie a statului de drept, democratic, care oferă servicii publice în interesul cetăţeanului. Fie că-i apără sau protejează viaţa sau bunurile acumulate, fie că întreprinde măsuri de prevenirea comiterii unor contravenţii sau infracţiuni şi de menţinerea ordinii şi liniştii publice, sancţionând, atunci când constată, orice încălcare a prevederilor legale, poliţia îndeplineşte un necesar şi oportun rol social.

Obiectivele strategice, programele de acţiune promovate pentru îndeplinirea prerogativelor conferite prin acte normative, ne poziţionează între instituţiile importante de aplicarea legii, căreia cetăţeanul i se adresează cu diverse probleme ce-l preocupă, vizând drepturile şi libertăţile, protejarea patrimoniului acestuia.

Poliţia este conştientă de faptul că cetăţeanul cere calitate, că el pretinde, în mod justificat, responsabilitate şi angajament ferm pentru rezolvarea problemelor sale.

Libertăţile, drepturile legitime ale oricărui cetăţean apreciem că nu pot fi exprimate în afara respectării şi asumării unor obligaţii de convieţuire civică şi cu încălcarea drepturilor altei persoane.

Drept urmare, politica managerială a poliţiei bazată pe obiective şi proiecte concrete, măsurabile, a fost elaborată pornind de la nevoile reale, de zi cu zi , ale cetăţeanului. În acest sens s-a trecut la schimbarea modului de lucru, alocându-se cea mai mare pondere pentru desfăşurarea de acţiuni anticipativ/preventive. Totodată, prin sistemul de pregătire şi de educaţie oferit personalului, dorim să determinăm, în cel mai scurt timp posibil, manifestarea unei noi mentalităţi, a unei noi atitudini faţă de cetăţeni, astfel încât să crească eficienţa acţiunilor sale, inclusiv stoparea prejudecăţilor privind activitatea de poliţie.

Indicatorii de performanţă,respectiv încrederea publică în instituţia poliţiei şi reducerea ratei criminalităţii, priorităţile strategice, cum sunt asigurarea siguranţei cetăţeanului, prevenirea şi combaterea criminalităţii organizate şi transfrontaliere, asigurarea climatului de legalitate a mediului de afaceri,precum şi valorile asumate de Poliţia Română pentruperioada imediaturmătoare vor asigura fiecărui cetăţean un spaţiu de securitate, libertate şi justiţie.

Ţinta demersurilor noastre este fără echivoc. Dorim să oferim cetăţenilor servicii calificate, oportune şi eficiente şi credem că aceştia au dreptul la o prestaţie profesionistă, la nivelul standardelor mondiale.

Iată de ce, prin intermediul acestei noi publicaţii, facem un apel către toţi cetăţenii să aibă încredere în serviciile oferite de poliţie. Suntem pregătiţi şi avem capacitatea să vă apărăm drepturile !

Asumarea de răspunderi sporite nu reprezintă un scop în sine şi trebuie să se înţeleagă faptul că poliţia are nevoie de parteneri nu numai în scopul îndeplinirii atribuţiilor, ci, mai ales, pentru rezolvarea problemelor cetăţenilor. Apreciem

că cheia succesului, cu sorţi de izbândă maximă, o reprezintă strânsa şi reala cooperare şi colaborare cu toţi actorii sociali, dar în primul rând cu cetăţenii la dispoziţia cărora ne aflăm.

În numele celor aproape 59 de mii de poliţişti doresc viaţă lungă acestei noi publicaţii ce se adresează intereselor legitime, fireşti, la care au dreptul cetăţenii români, pentru a se simţi cu adevărat respectati, apreciaţi în ţara lor şi oriunde în lume.

Chestor de poliţie Dr. Gheorghe POPA
Inspector general al Poliţiei Române, Ferbuarie 2008

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal