Pactul verde european: Comisia prezintă măsuri de stimulare a producției ecologice.

  1. Acasă
  2. Comunicate de presă
  3. Pactul verde european: Comisia prezintă măsuri de stimulare a producției ecologice.

Comisia a prezentat in data de 25 Martie 2021 un Plan de acțiune pentru dezvoltarea producției ecologice. Scopul său general este de a stimula producția și consumul de produse ecologice, de a atinge un procent de 25 % terenuri agricole utilizate pentru agricultura ecologică până în 2030, precum și de a dezvolta în mod semnificativ acvacultura ecologică.

Producția ecologică aduce o serie de beneficii importante: câmpurile cultivate în mod ecologic prezintă cu circa 30 % mai multă biodiversitate, animalele crescute în mod ecologic se bucură de un grad mai mare de bunăstare și primesc mai puține antibiotice, fermierii ecologici au venituri mai mari și sunt mai rezilienți, iar consumatorii știu exact ce obțin, datorită logoului UE pentru produse ecologice. Planul de acțiune este în conformitate cu Pactul verde european, cu strategia „De la fermă la consumator” și cu Strategia privind biodiversitatea.

Planul de acțiune este conceput pentru a oferi sectorului agriculturii ecologice, aflat deja în creștere, instrumentele adecvate pentru a atinge obiectivul de 25 %. El propune 23 de măsuri structurate în jurul a 3 axe – stimularea consumului, sporirea producției și îmbunătățirea în continuare a sustenabilității sectorului – pentru a asigura o creștere echilibrată a acestuia.

Comisia încurajează statele membre să elaboreze planuri naționale de acțiune privind agricultura ecologică, pentru a spori ponderea agriculturii ecologice la nivel național. între statele membre există diferențe semnificative în ceea ce privește ponderea terenurilor agricole utilizate în prezent pentru agricultura ecologică, care variază de la 0,5 % la peste 25 %. Planurile naționale de acțiune privind agricultura ecologică vor completa planurile strategice PAC naționale, instituind măsuri care nu se limitează la agricultură și la ceea ce se oferă în cadrul PAC.

Promovarea consumului

Creșterea consumului de produse ecologice va fi esențială pentru a-i încuraja pe fermieri să se orienteze către agricultura ecologică și, astfel, să își sporească profitabilitatea și reziliența. în acest scop, planul de acțiune propune mai multe măsuri concrete menite să stimuleze cererea, să mențină încrederea consumatorilor și să aducă alimentele ecologice mai aproape de cetățeni. Printre acestea se numără: informarea și comunicarea cu privire la producția ecologică, promovarea consumului de produse ecologice, stimularea unei utilizări sporite a produselor ecologice în cantinele publice prin achiziții publice și sporirea gradului de distribuire a produselor ecologice în cadrul programului UE pentru școli. De asemenea, măsurile vizează, de exemplu, prevenirea fraudelor, sporirea încrederii consumatorilor și îmbunătățirea trasabilității produselor ecologice. Sectorul privat poate juca și el un rol semnificativ, de exemplu prin recompensarea angajaților cu „bonuri bio” pe care le pot folosi pentru a achiziționa alimente ecologice.

Sporirea producției

Circa 8,5 % din suprafața agricolă a UE este cultivată în mod ecologic în prezent, iar tendințele arată că, în contextul ratei actuale de creștere, UE va atinge un procent de 15-18 % până în 2030. Acest plan de acțiune oferă setul de instrumente necesare pentru a da un impuls suplimentar și a se ajunge la 25 %. în timp ce planul de acțiune se axează în mare măsură pe „efectul de atracție” al cererii, politica agricolă comună a UE va rămâne un instrument esențial pentru sprijinirea trecerii la agricultura ecologică. în prezent, un procent de circa 1,8 % (7,5 miliarde EUR) din PAC este utilizat pentru sprijinirea agriculturii ecologice. Viitoarea PAC va include programe ecologice care vor fi susținute de un buget de 38-58 de miliarde EUR, pentru perioada 2023-2027, în funcție de rezultatul negocierilor privind PAC. Programele ecologice pot fi utilizate pentru a stimula agricultura ecologică.

Dincolo de PAC, printre instrumentele esențiale se numără organizarea de evenimente de informare și crearea de rețele pentru schimbul de bune practici, certificarea mai degrabă a grupurilor de fermieri decât a fiecărui fermier în parte, activități de cercetare și inovare, utilizarea tehnologiei blockchain și a altor tehnologii pentru a îmbunătăți trasabilitatea, sporind transparența pieței, consolidarea prelucrării la nivel local și la scară redusă, sprijinirea organizării lanțului alimentar și îmbunătățirea nutriției animalelor.

Pentru a sensibiliza publicul cu privire la producția ecologică, Comisia va organiza anual o „Zi a produselor ecologice” la nivelul UE, precum și premii în cadrul lanțului alimentar ecologic, care să recunoască excelența în toate etapele lanțului alimentar ecologic. De asemenea, Comisia va încuraja dezvoltarea rețelelor de turism ecologic prin intermediul „biodistrictelor”. „Biodistrictele” sunt zone în care fermierii, cetățenii, operatorii turistici, asociațiile și autoritățile publice colaborează în vederea gestionării sustenabile a resurselor locale, pe baza principiilor și practicilor ecologice.

De asemenea, planul de acțiune constată că producția de acvacultură ecologică rămâne un sector relativ nou, dar cu un potențial semnificativ de creștere. Viitoarele noi orientări ale UE privind dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii din UE vor încuraja statele membre și părțile interesate să sprijine dezvoltarea producției ecologice în acest sector.

îmbunătățirea sustenabilității

în fine, se urmărește și îmbunătățirea în continuare a performanței agriculturii ecologice în ceea ce privește sustenabilitatea. Pentru realizarea acestui lucru, măsurile se vor axa pe îmbunătățirea bunăstării animalelor, pe asigurarea disponibilității semințelor ecologice, pe reducerea amprentei de carbon a sectorului și pe reducerea la minimum a utilizării materialelor plastice, a apei și a energiei.

De asemenea, Comisia intenționează să sporească ponderea activităților de cercetare și inovare și să dedice cel puțin 30 % din bugetul aferent acțiunilor de cercetare și inovare din domeniul agriculturii, al silviculturii și al zonelor rurale pentru teme specifice sectorului agriculturii ecologice sau relevante pentru acesta.

Comisia va monitoriza îndeaproape progresele înregistrate printr-o monitorizare anuală, împreună cu reprezentanți ai Parlamentului European, ai statelor membre și ai părților interesate, prin rapoarte bianuale privind progresele înregistrate și printr-o evaluare la jumătatea perioadei.

Declarații ale membrilor colegiului

Vicepreședintele executiv pentru Pactul verde european, Frans Timmermans, a declarat: „Agricultura este unul dintre principalii factori determinanți ai declinului biodiversității, iar declinul biodiversității reprezintă o amenințare majoră pentru agricultură. Trebuie să restabilim urgent echilibrul în relația noastră cu natura. Acesta nu este un aspect cu care se confruntă doar fermierii, ci implică întregul lanț alimentar. Prin acest plan de acțiune, intenționăm să stimulăm cererea de produse ale agriculturii ecologice, să ajutăm consumatorii să facă alegeri în cunoștință de cauză și să sprijinim fermierii europeni în tranziția lor către agricultura ecologică. Cu cât dedicăm mai multe terenuri agriculturii ecologice, cu atât mai bine protejăm biodiversitatea pe aceste terenuri și în zonele înconjurătoare.”

Comisarul pentru agricultură, Janusz Wojciechowski, a declarat: „Sectorul agriculturii ecologice este recunoscut pentru practicile sale sustenabile și pentru utilizarea sustenabilă a resurselor, ceea ce îi conferă un rol central în realizarea obiectivelor Pactului verde. Pentru a atinge obiectivul de 25 % din terenuri dedicate agriculturii ecologice, trebuie să ne asigurăm că cererea stimulează creșterea acestui sector, ținând seama, în același timp, de diferențele semnificative dintre sectoarele agriculturii ecologice din fiecare stat membru. Planul de acțiune privind agricultura ecologică oferă instrumente și idei care să însoțească o creștere echilibrată a acestui sector. Dezvoltarea va fi sprijinită de politica agricolă comună și de activitățile comune de cercetare și de inovare, precum și de cooperarea strânsă cu actorii esențiali de la nivelul UE și de la nivel național și local.

Comisarul pentru mediu, oceane și pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Agricultura ecologică aduce numeroase beneficii mediului, contribuind la sănătatea solurilor, la reducerea poluării aerului și a apei și la îmbunătățirea biodiversității. în același timp, deoarece cererea a crescut mai rapid decât producția în ultimul deceniu, sectorul agriculturii ecologice aduce beneficii economice actorilor săi. Noul Plan de acțiune privind agricultura ecologică va constitui un instrument esențial pentru stabilirea traiectoriei în vederea realizării obiectivelor de a dedica 25 % din suprafața agricolă agriculturii ecologice și de a dezvolta în mod semnificativ acvacultura ecologică, obiective consacrate în Strategia privind biodiversitatea și în strategia «De la fermă la consumator». Pe lângă aceasta, noile orientări strategice pentru dezvoltarea sustenabilă a acvaculturii în UE, care urmează să fie adoptate în curând de Comisie, vor promova și mai mult acvacultura ecologică.

Context

Planul de acțiune ține seama de rezultatele consultării publice desfășurate în perioada septembrie-noiembrie 2020, care a atras în total 840 de răspunsuri din partea părților interesate și a cetățenilor.

El reprezintă o inițiativă anunțată în strategia „De la fermă la consumator” și în Strategia privind biodiversitatea, publicate în luna mai 2020. Aceste două strategii au fost prezentate în contextul Pactului verde european, pentru a permite tranziția către sisteme alimentare sustenabile și pentru a aborda cauzele principale ale declinului biodiversității.

în recomandările adresate statelor membre cu privire la planurile strategice PAC ale acestora, publicate în decembrie 2020, Comisia a inclus obiectivul atingerii unui procent de 25 % de suprafață agricolă dedicată agriculturii ecologice în UE până în 2030. Statele membre sunt invitate să stabilească valori naționale pentru acest obiectiv în planurile lor PAC. Pe baza condițiilor și nevoilor lor locale, statele membre vor explica apoi modul în care intenționează să atingă acest obiectiv cu ajutorul instrumentelor PAC.

Comisia și-a prezentat propunerile de reformă a PAC în 2018, introducând o abordare mai flexibilă, bazată pe performanță și pe rezultate, care ia în considerare condițiile și nevoile locale, stabilind în același timp obiective mai ambițioase la nivelul UE în ceea ce privește sustenabilitatea. Noua PAC se bazează pe nouă obiective, care reprezintă totodată baza pornind de la care țările UE își elaborează planurile strategice PAC.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal

Meniu