Condiţii de intrare și regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Regatul Norvegiei.

Accesul pe teritoriul norvegian este permis în baza unui paşaport sau a unei cărţi de identitate în curs de valabilitate. Cărţile de identitate româneşti emise înainte de anul 2009 și pe care nu este menționată cetățenia română, nu sunt recunoscute ca documente de călătorie în Norvegia (recomandăm consultarea paginii de Internet a Directoratuli Norvegian pentru Imigrare (UDI), secţiunea Regulament privind imigranţii din Norvegia, amendamentul nr. 4, denumit Documente de identificare emise de ţările SEE sau AELSwww.udiregelverk.no/no/rettskilder/sentrale/utlendingsforskriften/vedlegg4/).

La intrarea în Norvegia, autorităţile de frontieră pot verifica scopul și durata călătoriei, neprezentarea acestor informații, a documentelor aferente sau prezentarea lor într-o formă care nu justifică scopul declarat al călătoriei pot atrage nepermiterea intrării pe teritoriul norvegian.

Cetăţenii români au drept de şedere pentru o perioadă de până la trei luni pe teritoriul Norvegiei, fără nicio condiţie sau formalitate specială, cu excepţia cerinţei de a deține o carte de identitate valabilă sau un paşaport valabil. Autoritățile norvegiene instituie controale privind respectarea acestui interval și existența mijloacelor de trai.  În cazul în care se constată încălcarea termenului precizat, lipsa posibilității unui trai considerat decent (Norvegia având unul dintre cele mai ridicate costuri ale vieții din lume), încălcări ale legilor etc., se poate recurge la expulzarea persoanei respective.

Cetățenii care intenționează să rămână în Norvegia pentru o perioadă mai mare de trei luni, trebuie să se înregistreze la poliţie (Politi) sau la centrul de asistență pentru lucrători străini (SUA). Primul pas este înregistrarea online la https://selfservice.udi.no/, apoi prezentarea la poliţie sau la centrul de asistență pentru lucrătorii străini; odată obținut, certificatul de înregistrare nu necesită reînnoire.

Înainte de plecarea spre Norvegia, urmare promisiunii unui loc de muncă, se recomandă verificarea riguroasă a seriozității ofertei respective și contactarea Agenţiei Naționale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM) din cadrul Ministerului Muncii si Protecției Sociale pentru obținerea de informaţii detaliate privind condiţiile de lucru din Norvegia.

Pentru a putea lucra în Norvegia sunt necesare numărul de identificare personal (numărul D), cardul de impozitare (skattekort), cont bancar și căsuță poștală.

Este recomandabilă deţinerea unui paşaport simplu electronic, document care permite înregistrarea la autorităţile locale, încheierea unui contract de muncă, obţinerea unor documente/adeverinţe, deschiderea unui cont bancar, înscrierea copiilor la şcoală sau grădiniţă, înscrierea la medicul de familie etc. (situaţii pentru care autorităţile norvegiene nu acceptă paşapoartele temporare și nici cărți de identitate).

Prelungirea perioadei de efectuare a controalelor la frontiere

Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau doresc să călătorească pe teritoriul Norvegiei cu privire la decizia autorităților locale de a extinde până la data de 12 mai 2020, regimul de control la trecerea frontierei de stat pe rutele de transport maritim dinspre Danemarca, Germania și Suedia. Pașaportul valabil este singurul document de identitate acceptat la controlul trecerii frontierei norvegiene pentru intrările pe rutele maritime (ferry-boat).

Totodată, autoritățile norvegiene au în vedere intensificarea controalelor pentru persoanele care intră pe teritoriul național prin punctele de frontieră de pe rutele terestre (rutiere și feroviare) de la frontiera sud-estică cu Suedia și, dacă situația de securitate o va impune, extinderea controlului la frontiera națională și pentru persoanele care călătoresc din spațiul Schengen în Norvegia pe rute aeriene sau pe cele terestre din estul țării.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul Norvegiei să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia naţională, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile norvegiene:

Ministerul Afacerilor Externe vine în sprijinul cetățenilor români care călătoresc în străinătate, punând la dispoziție Ghidul Serviciilor Consulare (http://www.mae.ro/sites/default/files/file/userfiles/file/pdf/servicii-consulare/2011.09.01_ghid_serv.consulare.pdf), aplicaţia „Călătoreşte în siguranţă” (http://www.mae.ro/app_cs), precum şi serviciul de alertă prin SMS, aferent campaniei de informare „Un SMS îţi poate salva viaţa!”.

Călătoria în străinătate a cetățenilor români minori

Începând cu data de 06.10.2016, Poliția de Frontieră Română pune în aplicare noile reglementări privind condițiile de ieșire din România ale cetățenilor români minori, ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 169 din 30.09.2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate.

Astfel, din punct de vedere al atribuțiilor Poliției de Frontieră, principala modificare este introducerea, la art. 30 din lege, a alineatului (61) care prevede că în cazul minorilor, cetățeni români cu domiciliul/reședința în străinătate, care se deplasează însoțiți în statul în care au domiciliul/reședința, nu mai este necesară prezentarea declarației părinților/tutorilor la ieșirea din România. Dovada domiciliului sau a reședinței în străintate se face cu documente oficiale care atesta acest fapt.

Legea 248/2005, în forma inițială, nu prevedea posibilitatea ca minorul cu domiciliul/reședința în străinătate să părăsească România în lipsa acordului părintelui/părinților/reprezentantului legal.

În situația în care minorul respectiv călătorește în altă țară decât în cea în care își are domiciliul sau reședința, însoțit de către un părinte sau un alt însoțitor major, actul normativ menține în continuarea necesitatea ca părintele/părinții/reprezentantul legal să își dea acordul cu privire la călătoria minorului. Respectivul acord este materializat într-o declarație care are forma și conținutul stabilite de lege.

A doua modificare majoră pe care o vizează actul normativ este faptul că valabilitatea declarației date de către părinte/părinți/reprezentantul legal pentru ieșirea din România a unui cetățean român minor poate fi maximum 3 ani.

Potrivit formei inițiale, era obligatorie o declarație autentificată pentru fiecare ieșire din România a minorilor, care trebuia să cuprindă statul sau statele de destinație, data plecării și data sosirii din călătorie.

De asemenea, se elimină obligativitatea menționării scopului deplasării și a rutei din cuprinsul declarației notariale privind acordul părintelui pentru efectuarea călătoriei în străinătate de către minor, însoțit de o altă persoană.

Totodată, reamintim că rămân în vigoare celelalte condiții prevazute de Legea 248/2005 privind călătoria cetăţenilor români minori în străinătate și a normelor metodologice de aplicare a acesteia, în sensul că aceştia pot ieşi din ţară în aceleaşi condiţii ca şi persoanele adulte, în baza unui document de călătorie valabil – paşaport sau carte de identitate (minorii peste 14 ani)/carte de identitate electronica – numai dacă sunt însoţiţi de o persoană fizică majoră şi cu acordul părinţilor. De asemenea, reamintim că însoțitorii minorilor, alții decât părinții, trebuie să prezinte la controlul de frontieră și extrasul de cazier judiciar.

Informații suplimentare pot fi găsite aici: https://www.politiadefrontiera.ro/ro/main/i-modificari-legislative-privind-calatoria-in-strainatate-a-cetatenilor-romani-minori-7797.html.

Asigurarea medicală și sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Norvegia. Recomandăm tuturor cetăţenilor români care călătoresc în Norvegia să încheie poliţe de asigurare medicală şi de călătorie, pentru întreaga durată a deplasării. Deținerea Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate conferă dreptul la serviciile medicale de urgenţă neprevăzute, iar acordarea acestora se face în limita strictului necesar cosiderat din punct de vedere medical (pentru informații suplimentare se pot consulta www.cnas.ro.

În cazul în care sunt necesare servicii medicale, este necesară contactarea agentului sau partenerului norvegian al societăţii de asigurări care a încheiat poliţa. Acesta va indica unitatea sau unităţile medicale care pot furniza serviciile medicale pe baza poliţei de asigurare. Serviciile medicale sunt prestate în conformitate cu clauzele prevăzute în poliţa de asigurare. Orice serviciu medical, inclusiv la urgenţă, se plăteşte. Serviciile medicale suplimentare, neacoperite de poliţa de asigurare, vor fi achitate în mod individual de beneficiar.

Calitatea serviciilor medicale este bună.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală. Repatrierea persoanei decedate se efectuează doar prin intermediul unei firme de pompe funebre autorizate.

Atenţionare asupra respectării drepturilor copiilor în Norvegia

Sancţiunile impuse de legislaţia norvegiană pentru încălcarea drepturilor copiilor sunt extrem de severe, iar autorităţile locale competente monitorizează atent respectarea dispoziţiilor legale în materie. Maltratarea copiilor, fizică şi psihică, este interzisă, iar în cazurile în care se suspectează abuzuri copiii sunt preluaţi în custodia serviciilor sociale, până la clarificarea situaţiei. Aplicarea oricăror pedepse fizice copiilor, chiar dacă se invocă un scop educativ, are consecinţe legale grave, care duc la preluarea copiilor de catre Serviciul pentru Protecţia Copilului.

Conform autorităţilor norvegiene, nu este permisă “nici cea mai mică formă de violenţă asupra copiilor, aici făcându-se referire şi la o simplă palmă dată unui copil”. De asemenea, autorităţile norvegiene subliniază faptul că toţi copii care trăiesc pe teritoriul statului au aceleaşi drepturi.

Atenţionăm, de asemenea, cetăţenii români despre faptul că sesizările adresate către Serviciul pentru Protecţia Copilului pot fi făcute de către oricine care remarcă nerespectarea drepturilor copiilor (vecini, prieteni ai copilului, rude etc.) sau consideră că a identificat cazuri de copii, tineri sau părinti care au nevoie de ajutor. Există, de asemenea, cazuri care au dus la preluarea copiilor de către serviciile sociale, în care chiar copiii sunt cei care au reclamat faptul că proprii părinţi îi supun unor agresiuni fizice sau psihice.

În sensul celor menţionate mai sus, cetăţenii români pot analiza şi informaţiile puse la dispoziţia lor de către Ministerul Copilului, Egalităţii şi Incluziunii Sociale al Norvegiei, la urmatorul link: http://www.regjeringen.no/en/dep/bld/whats-new/news/2014/childhood-comes-but-once.html?id=749798.

Misiunea diplomatică nu poate interveni în cadrul acestor proceduri și nu poate asigura reprezentarea juridică înaintea instanțelor de judecată norvegiene.

Munca în Norvegia

La data de 15 iunie 2012, Guvernul Regatului Norvegiei a eliminat restricţiile privind accesul pe piaţa norvegiană a muncii pentru cetăţenii români. Astfel, cetăţenii români pot solicita permise de muncă în condiţiile regulilor aplicabile cetăţenilor din Spaţiul Economic European (SEE).

Cetăţenii români care sunt în căutarea unui loc de muncă în Norvegia au obligaţia de a se înregistra la poliţie în decurs de 3 luni de la sosire. Această înregistrare se poate realiza electronic, la următoarea adresă: https://selfservice.udi.no/en-gb/?nav-veiviser=12896.

Ulterior, în vederea primirii certificatului de înregistrare (permis de muncă), este necesară prezenţa personală la cea mai apropiată Secţie de poliţie sau la Centrul pentru servicii acordate cetatenilor din UE/SEE, cu documentele aferente.

Ambasada României în Regatul Norvegiei recomandă cetăţenilor români care intenţionează să se deplaseze în căutarea sau în baza promisiunii unui loc de muncă, să aibă în vedere următoarele demersuri:

 • verificarea cu atenţie a ofertelor de muncă primite;
 • consultarea informaţiilor referitoare la piața muncii, aflate pe pagina de Internet a misiunii diplomatice;
 • pregătirea cu atenție a deplasării, informarea cu privire la destinaţia spre care se îndreaptă şi asigurarea că dispun de fonduri suficiente pentru situaţii neprevăzute;
 • să aibă asigurate biletele de călătorie pentru întoarcerea în România, în eventualitatea în care nu vor reusi să găsească un loc de muncă, precum şi mijloace minime de întreţinere pe durata şederii în Norvegia;
 • să dispună de informaţii exacte privind firmele angajatoare, condiţiile de angajare, precum și modalităţile de cazare;
 • să evite intermediarii şi să se adreseze, înainte de a pleca din ţară, Ministerului Muncii și Protecției Sociale din România sau Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), instituţii abilitate să ofere informaţii detaliate privind condiţiile de lucru din statele SEE, inclusiv din Norvegia. Coordonatele de contact sunt:

Ministerul Muncii și Protecției Sociale

Adresa: Dem.I.Dobrescu, nr.2 – 4, Sectorul 1, Bucureşti, România, cod poștal 010026
Telefon: +40 21 313.62.67; +40 21 315.85.56

E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Website: http://www.mmuncii.ro

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă

Adresa: Str. Avalanșei, nr.20-22, Sector 4, București, România
Tel/Fax: +40 21 303.98.39

E-mail: mass.media@anofm.ro
Website: http://www.anofm.ro

Totodată, Ambasada României în Regatul Norvegiei recomandă studierea Ghidului„WORK IN NORWAY”, care conţine informaţii detaliate pentru cetăţenii români care doresc să muncească în Norvegia.

Cadrul normativ privind recunoașterea calificărilor profesionale la nivel european, trasat de prevederile Directivei nr. 36/2005, este disponibil la: http://www.mmuncii.ro/j33/index.php/ro/legislatie/munca/mobilitatea-fortei-de-munca/8:legislatie-comunitara/

Forma standard a unui contract de muncă, în format bilingv norvegiană-română, preluată de pe web site-ul Autorității pentru Inspecția Muncii a Norvegiei (Arbeidstilsynet), poate fi consultată aici: http://www.arbeidstilsynet.no/skjema.html?tid=78142 (secțiunea Rumensk).

Documentul, completat și semnat de angajator și angajat, se înregistrează la Administrația Fiscală a Norvegiei (Skatteetaten, detalii la:

http://www.skatteetaten.no/en/person/) și Administrația Națională pentru Forța de Muncă și Asistență Socială a Norvegiei (NAV, detalii la https://www.nav.no/no/Person).

În cazul apariției unui litigiu de muncă a cărui rezolvare pe cale amiabilă eșuează, vă puteți adresa pentru îndrumare și consiliere Centrului de Servicii pentru Lucrătorii Străini din Norvegia (Servicesenter for utenlandske arbeidstakere – SUAwww.sua.no). Coordonatele Birourilor teritoriale ale Centrului SUA sunt disponibile la http://www.sua.no/en/. De asemenea, puteți sesiza Autoritatea pentru Inspecția Muncii a Norvegiei, la telefon +47 73 19 97 00 sau prin mesaj e-mail la svartjenesten@arbeidstilsynet.no.

Autoritatea competentă în soluţionarea litigiilor de muncă este Inspecţia Muncii „The Norwegian Labour Inspection Authority” (Arbeidstilsynet)http://www.arbeidstilsynet.no/working-conditions-in-norway.html

Coordonate Sediul local – Oslo:

Adresa de contact: Stenersgate 1D, Oslo
Adresa poştală: Postboks 8174 Dep. 0034 Oslo
Telefon: +47 815 48 222
Fax: +47 22 17 78 10
E-mail: oslo@arbeidstilsynet.no

Coordonate Sediul central – Trondheim:

Adresa de contact: Statens Hus, Prinsensgate 1, Trondheim
Adresa poştală: Statens Hus, 7468 Trondheim
Telefon: +47 73 19 97 00
Fax: +47 73 19 97 01
E-mail: direktoratet@arbeidstilsynet.no

Mai multe informații despre contractul de muncă și soluționarea situațiilor de neplată a drepturilor salariale se află pe web site-ul Autorității pentru Inspecția Muncii a Norvegiei, la link urile: http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=240057 și http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=234962.

Pentru informaţii adiţionale, recomandăm contactarea:

Informatii privind piaţa muncii din Norvegia – NAV-EURES

FOARTE IMPORTANT:

 • Ambasada României la Oslo nu intermediază obţinerea unor contracte de muncă.
 • Ambasada României la Oslo nu are dreptul să intervină în litigiile apărute în derularea unui contract realizat în mod direct între un angajator norvegian şi un cetăţean român, motiv pentru care cei care se află într-o astfel de situaţie trebuie să se adreseze direct unui avocat norvegian sau român.
 • Ambasada României la Oslo nu poate influenţa sau interveni în desfăşurarea procedurilor judiciare şi nici în deciziile autorităţilor, nu poate desfăşura anchete sau investigaţii şi nici nu poate asigura reprezentare juridică.
 • De asemenea, în Norvegia, datorită legii protecţiei datelor personale, numai părţile direct implicate în proces au acces la informaţiile respective.
 • O listă de avocaţi norvegieni din fiecare regiune a Norvegiei poate fi accesată la adresa: http://www.advokatforeningen.no/Om-Advokatforeningen/Vare-ansatte-og-tillitsvalgte/Sok-i-utvalg/, iar cea a avocaţilor din România poate fi accesată la adresa: http://www.unbr.rosecţiunea “Barouri membre”.

 

Sistemul de învățământ

Informaţii în limba engleză privind condiţiile de studii, taxele aferente, admiterea şi unităţile şcolare şi pre-şcolare (inclusiv şcoli private) se găsesc pe pagina de internet a Ministerului Educaţiei din Regatul Norvegiei, https://www.regjeringen.no/en/dep/kd/id586/. De asemenea, în funcţie de informaţiile solicitate, se pot obţine detalii şi de la primăria din localitatea unde se intenționează stabilirea reședinței. Mai multe detalii privind oferta de studii, taxe, criterii de admitere şi echivalări se găsesc pe site-ul: https://www.studyinnorway.no/.

 

Transport

Există patru tipuri de mijloace publice de transport: autobuze (buss), metrou (T-bane), tramvaie (trikk) și trenuri (toog). Aproape fiecare oraș din Norvegia (Stavanger – https://www.kolumbus.no/en/, Bergen – http://www.bybanen.no/ , Oslo – http://ruter.no ) are o rețea de autobuze locale, care circulă în centrul orașului și, de asemenea, în zonele periferice. În multe orașe mai mici, autogara locală este adiacentă gării, feribotului și/sau terminalul de autobuze pe distanțe lungi. Tarifele biletelor variază între 20-30 de coroane norvegiene. În general, sunt disponibile bilete valabile o zi sau pentru mai multe călătorii.

Pentru capitala Oslo se pot închiria biciclete, de la începutul lui aprilie și până la finele lunii noiembrie, anual (www.oslobysykkel.no).

 

Traficul rutier

În Norvegia, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului. În intersecţii şi pe străzile principale unde nu sunt amplasate semne de circulaţie funcţionează regula priorităţii de dreapta. Autovehiculul care pătrunde primul în sensul giratoriu are prioritate faţă de toate celelalte autovehicule. Se circulă cu luminile de întâlnire aprinse.

Accesul în marile oraşe, pe autostrăzi şi în unele tuneluri importante se plăteşte, la punctele special amenajate. Plata se face numai în moneda naţionala – coroana norvegiană (NOK). Este obligatorie utilizarea cauciucurilor de iarnă în perioada 15 noiembrie – 31 martie (perioada poate varia, funcție de condițiile meteorologice)

 

 • Starea drumurilor:

Starea generală a drumurilor şi a infrastructurii este foarte bună.

 

 • Limitele de viteză standard (cu excepția cazurilor în care indicatoarele menționează altfel):
 • 50 Km/h în localităţi
 • 80 Km/h pe drumurile naţionale
 • 80-100 Km/h pe autostrăzi/drumuri expres, dacă nu sunt alte restricţii de circulaţie

Nerespectarea regulilor privind viteza admisă poate atrage amenzi drastice şi/sau suspendarea permisului de conducere sau interzicerea de a conduce autovehicule în Norvegia pe o perioadă de timp determinată. (http://ec.europa.eu/transport/road_safety/going_abroad/norway/speed_limits_en.htm).

 

 • Aparate antiradar

Deţinerea şi/sau utilizarea dispozitivelor de detectare a aparatelor radar şi a aparatelor antiradar este interzisă. În cazul depistării, aparatul se confiscă şi se aplică o amendă cuprinsă între 8.000 şi 9.500 coroane norvegiene (echivalentul a cca 1.000 Euro).

În situaţia în care persoana amendată nu este rezidentă în Norvegia, i se va solicita achitarea amenzii pe loc. Dacă persoana respectivă refuză sau se află în imposibilitatea de a plăti amenda, autoturismul este reţinut până la achitarea acesteia.

 

 • Centura de siguranţă

Purtarea centurii de siguranţă de către toate persoanele aflate în autoturism este obligatorie.

 

 • Anvelope de iarnă

În perioada 15 noiembrie – 31 aprilie este obligatoriu ca autoturismele să fie echipate cu anvelope de iarnă. Perioada poate fi prelungită în cazul în care o impun condițiile meteorologice. Vehiculele cu masa de peste 3,5 tone trebuie, de asemenea, echipate cu anvelope cu o adâncime de rulare de cel puțin 5 mm și un număr suficient de lanțuri de zăpadă.

Nerespectarea acestor prevederi duce la aplicarea de amenzi de 750 de coroane norvegiene (cca 75 Euro)/anvelopă.

Dacă vă deplasaţi în zonele în care zăpada sau condițiile grele meteorologice persistă, informaţi-vă din timp asupra acestora, deseori fiind impuse anumite restricţii de circulaţie.

 

 • Telefonul mobil

Șoferii pot folosi telefonului mobil doar cu dispozitive hands-free.

 

 • Alcoolemia

Limita maximă de alcool admisă în sânge pentru șoferii cu experiență, cei începători și cei profesioniști este de 0,2 g/l. Pentru șoferii profesioniști, consumul de alcool este interzis în timpul orelor de lucru și cu 8 ore înainte de a începe lucrul.

 

 • Parcarea

Parcarea se face în mod obligatoriu în spaţiile de parcare special amenajate. Depăşirea timpului de parcare, fără plata corespunzătoare, atrage amenzi variind între 300-500 NOK.

Urmare politicii de protejare a mediului, autoritățile sunt în proces de desființare a parcărilor din centrul orațelor și de limitare a accesului autoturismelor în aceste zone.

 

 • Permisul de conducere

Ca regulă principală, permisele de conducere emise în țările UE / SEE pot fi folosite în Norvegia atât timp cât sunt valabile și pot fi schimbate pentru un permis de conducere norvegian fără examene.

În situația în care cetățenii și-au stabilit reședința în Norvegia, autoritățile recomandă ferm preschimbarea permisului de conducere deținut într-un permis de conducere norvegian.

 

 • Transportatorii rutieri români

Respectarea standardelor de siguranţă în circulaţie reprezintă o prioritate pentru autorităţile norvegiene, orice abatere de la normele legislaţiei rutiere şi tehnice fiind sancţionată prompt. Transportatorii de persoane trebuie să deţină licenţă pentru activitatea desfăşurată, iar conducătorii auto să respecte numărul de ore de odihnă prevăzute de lege.

Pentru transportul de mărfuri e obligatoriu să fie prezentate actele complete privind provenienţa, caracteristicile, beneficiarul transportului etc., neconcordanţele dintre documente şi situaţia din teren antrenând amenzi considerabile și/sau confiscarea mărfurilor și/sau a autovehiculului.

Cartea verde serveşte drept dovadă de asigurare recunoscută la nivel internaţional.

Administrația Norvegiană a Drumurilor Publice (Statens vegvesen) a dispus ca, începând cu 1 ianuarie 2015, toate autovehiculele grele de transport bunuri și persoane, cu o capacitate de peste 3,5 tone, care circulă pe drumurile publice din Norvegia, indiferent de țara în care au fost înmatriculate, să fie dotate, în mod obligatoriu, cu un dispozitiv electronic special pentru înregistrarea taxelor de drum (toll tag).

Poliția, autoritățile vamale și Administrația Norvegiană a Drumurilor Publice monitorizează strict conformarea cu această prevedere. În situația în care, un autovehicul este identificat că nu deține un contract încheiat cu un operator norvegian din sistemul național de gestionare și colectare a taxelor de drum și un toll tag valabile, se aplică o amendă de 8.000 coroane norvegiene (cca 900 Euro); în cazul în care amenda nu este plătită în trei săptămâni, cuantumul acesteia urcă la 12.000 de coroane norvegiene. Dacă nerespectarea acestei prevederi se repetă în decurs de doi ani, amenda va fi de 16.000 coroane norvegiene.

Toll tag se poate obține astfel:

 • se accesează website-ul www.autopass.no (tag obligatoriu/compulsory tag) sau www.easygo.com pentru a semna contractul și a comanda dispozitivul toll tag, cât mai repede posibil. Ulterior, toll tag-ul va fi expediat solicitantului prin poștă.
 • semnarea contractului și obținerea toll tag-ului se realizează în punctele de trecere a frontierei norvegiene. Mai multe informații se pot obține la telefon 02050 sau +47 210 31 764 (pentru apeluri din afara Norvegiei).

Persoanele responsabile pentru încheierea contractului cu operatorul norvegian abilitat sunt, după caz: proprietarul autovehiculului, șoferul autovehiculului sau persoana care a închiriat autovehiculul.

Toll tag-urile valabile în Norvegia sunt: AutoPASS, BroBizz și GoBox.

Persoanele care dețin un astfel de dispozitiv trebuie să se asigure că:

 • numărul toll tag-ului corespunde numărului de înmatriculare al vehiculului;
 • toll tag-ul este valabil pentru autovehicule grele și nu pentru autovehicule ușoare;
 • contractul principal cu operatorul norvegian abilitat este în termenul de valabilitate.

Se recomandă ca toate persoanele aflate în această situație să contacteze operatorul care îi deservește pentru mai multe informații.

Recomandăm ca toți cei interesați să acceseze web site-ul www.autopass.no, indicat de Administrația Norvegiană a Drumurilor Publice (Statens vegvesen).

 

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări, privind producerea accidentului. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii române de asigurări din ţara respectivă care figurează pe Cartea verde.

Fiecare poliţă de asigurare emisă de o societate de asigurare autorizată din România are înscris pe ea un număr de telefon la care se răspunde în regim de permanenţă.

Apelaţi numărul de telefon înscris pe poliţă şi urmaţi toate îndrumările pe care le primiți.

Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

În cazul unui accident rezultat cu avarierea autoturismului sau cu vătămarea ori decesul unei persoane, este interzisă mutarea vehiculului până la sosirea poliţiei la locul accidentului, care constată faptele şi întocmeşte un proces verbal. Acest document este esenţial pentru stabilirea vinovăţiei şi se impune obţinerea unei copii din partea persoanei vătămate, în special dacă aceasta este turist străin.

În cazul producerii de accidente de circulaţie care cauzează decesul unui cetăţean român, autorităţile locale procedează la întocmirea formalităţilor necesare, inclusiv eliberarea certificatului de deces şi informează misiunea diplomatică.

Telefoane utile pentru informaţii privind traficul sau conduita în caz de accident:

 • Serviciul de urgenţe – 112
 • Salvarea – 113
 • Pompierii -– 110

Apelează rapid numerele de urgență din Norvegia!

Autoritățile norvegiene au pus la dispoziția șoferilor români un mic ghid cu informații importante

Utilizarea cărţilor de credit

În Norvegia sunt acceptate majoritatea tipurilor de cărţi de credit europene şi nord-americane, iar utilizarea acestora este răspândită pe scară largă. Plăţile se efectuează în moneda naţională, coroana norvegiană (NOK).

Schimbul valutei în moneda locală se poate efectua doar la bănci sau la casele de schimb valutar FOREX, unica reţea de acest tip din Norvegia.

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante. Turiştii pot avea asupra lor medicamentele uzuale, pentru stricta necesitate personală. Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale. Doar o gamă restrânsă de medicamente strict uzuale pot fi achiziționate din farmacii, fără rețetă.

Reglementări vamale

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante. Regulamentul vamal norvegian conţine reglementări similare cu cele ale ţărilor membre ale Uniunii Europene. Regimul vamal aplicat de autoritățile norvegiene începând cu data de 10 ianuarie 2019, poate fi consultat aici: https://www.toll.no/en/travelling/.

Limitele cantitative:

 • 200 de bucăţi ţigări sau 250 grame produse din tutun;
 • 1 litru de băuturi spirtoase cu conținut alcoolic între 22%-60%;
 • 1,5 litri de vin cu conținut alcoolic între 2,5%-22%;
 • 2 litri de bere cu conținut alcoolic peste 2,5% sau cidru/alte băuturi slab alcoolice cu conținut alcoolic între 2,5%-4,7%;
 • 200 de foi de țigaretă;
 • 50 ml parfumuri

Limitele cantitative pentru alcool și tutun sunt prezentate aici: https://www.toll.no/en/goods/alcohol-and-tobacco/quotas/.

Există posibilitatea schimbării întregii cantități permise de tutun pentru o anumită cantitate de alcool, dar este interzisă schimbarea cantității de alcool pentru tutun.

 • Cantitatea de băuturi spirtoase poate fi schimbată cu 1,5 litri de vin sau de bere / cidru/alte băuturi slab alcoolice.
 • Cota de vin poate fi schimbată cu cantități egale de bere / cidru/alte băuturi slab alcoolice.
 • Vinul și berea/cidru/alte băuturi slab alcoolice nu pot fi schimbate pentru băuturi mai puternice.
 • Cota de tutun poate fi schimbată cu 1,5 litri de vin sau de bere/cidru/alte băuturi slab alcoolice.

Importul de băuturi cu un conținut de alcool mai mare de 60% este interzis.

Trebuie să aveți vârsta de cel puțin 18 ani pentru a aduce în Norvegia bere, vin și produse din tutun și vârsta de cel puțin 20 de ani pentru a aduce băuturi cu un conținut de peste 22% alcool.

Orice persoană care intră sau iese din Norvegia, are obligaţia să declare, la punctul de frontieră, sumele mai mari de 25.000 de coroane norvegiane sau echivalentul în altă valută. La intrarea în Norvegia, persoanele care au asupra lor sume mai mari de 25.000 de coroane norvegiane sau echivalentul în altă valută vor intra automat în zona de vamă pe culoarul marcat cu culoare roşie. Acest culoar este special pentru identificarea persoanelor care au de făcut declaraţii vamale. Culoarul verde este destinat persoanelor care nu au de făcut astfel de declaraţii.

Informații suplimentare pot fi găsite aici: https://www.toll.no/en/services/regulations/law-and-regulations/regulations-to-the-act-on-customs-duties-and-movement-of-goods-customs-regulations/.

Regimul animalelor de companie

La punctele de frontieră, persoanele care călătoresc cu animale de companie trebuie să prezinte un certificat veterinar, constând dintr-un certificat de vaccinare şi un certificat de sănătate pentru animalul.  Indiferent de starea de sănătate a animalului, se aplică o perioadă de carantină de la 3 la 6 luni.

Pentru mai multe informaţii, se recomandă consultarea paginii de Internet a instituţiei norvegiene competente pe acest segment, respectiv Autoritatea Norvegiană pentru Siguranță Alimentară (www.mattilsynet.no).

Siguranţă şi criminalitate

Norvegia este o ţară cu un nivel redus al criminalităţii. Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Pentru siguranţa dumneavoastră recomandăm:

 • păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • în cazul călătoriilor cu autobuze sau trenuri este indicat să se păstreze atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, este recomandabil ca documentele personale să fie lăsate la hotel şi să se păstreze numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei.

Pentru orice tip de incident care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, recomandăm atât contactarea poliţiei norvegiene, cât şi informarea Secţiei consulare a Ambasadei Norvegiei din Oslo, care poate acorda asistenţa consulară în condiţiile prevăzute de lege.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor norvegiene, este necesară apelarea următoarelor numere de urgenţă.

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, iar Norvegia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

La data de 22 iulie 2011, în capitala Oslo a avut loc un atentat cu bombă la sediul guvernului, urmat de un atac armat pe insula Utøya.

Cetăţenilor români care călătoresc în Norvegia li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile norvegiene şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal