Condiții de intrare și regim de ședere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Republica Serbia pentru perioade de şedere de maximum 90 de zile. La intrarea pe teritoriul Serbiei, cetățenii străini trebuie să facă dovada mijloacelor suficiente de întreținere pe durata șederii în acest stat și pentru revenirea în statul de origine sau pentru continuarea călătoriei, precum și a existenței unei asigurări medicale de călătorie valabile pe durata șederii în Serbia, respectiv a tranzitării acestui stat.

Cetăţenii români pot călători în Republica Serbia şi în baza cărţii de identitate valabile pentru o perioadă de şedere de maximum 90 de zile într-un interval de 180 de zile, cu excepția provinciei Kosovo, unde intrarea se poate face doar pe baza pașaportului.

Intrarea pe teritoriul Serbiei se poate face și în baza pașaportului temporar. În unele cazuri, autoritățile sârbe refuză acordarea permisului de ședere temporară (pentru o perioadă mai mare de 90 de zile și mai mică de 1 an) pe baza pașaportului temporar, având în vedere că dreptul de ședere temporară poate fi acordat doar în baza unui document de călătorie valabil cel puțin șase luni după data expirării dreptului de ședere.

În cazul unei șederi care depășește 24 de ore este obligatorie înregistrarea cetățenilor români de către cetățeanul gazdă (cetățean sârb sau cetățean străin cu domiciliul în Serbia) sau de către unitatea de cazare la secția de poliție în circumscripția căreia este cazat cetățeanul român.

Pentru informaţii suplimentare privind condiţiile de intrare şi regimul de şedere în Serbia, se recomandă consultarea informaţiilor oficiale prezentate de autorităţile sârbe:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Condiții specifice de intrare și ședere în provincia Kosovo

Persoanele care călătoresc în/tranzitează regiunea Kosovo sunt sfătuite să se informeze cu privire la condițiile de călătorie http://www.mae.ro/travel-alerts/2919#836 și să contacteze Biroul de Legătură al României în Kosovo.

Intrarea pe teritoriul provinciei Kosovo se poate face pe baza pașaportului simplu sau temporar doar dacă acesta este valabil cel puțin șase luni de la data intrării. Autoritățile din Kosovo nu acordă drept de ședere temporară (pentru o durată mai mare de 90 de zile) pe baza pașaportului temporar.

 • Intrarea și ieșirea în/din Kosovo dinspre Serbia se poate face doar prin puncte de trecere a liniei de demarcare administrativă agreate de Serbia. Punctul Merdare este cel mai uzitat și prezintă un grad mai mare de siguranță. Autorităţile sârbe de frontieră nu recunosc ştampila de intrare/ieşire aplicată în paşaport de către poliţiştii de frontieră kosovari. Tranzitarea Serbiei dinspre Kosovo se poate face cu paşaportul numai dacă ultima intrare în Kosovo s-a realizat tot dinspre Serbia, lucru ce poate fi confirmat de viza aplicată de Poliţia de Frontieră sârbă pe document. De exemplu, în cazul tranzitării Kosovo dinspre Serbia către un alt stat (ex. Albania) și retur, la întoarcere autoritățile sârbe nu vor permite reintrarea în Serbia dinspre Kosovo dacă intrarea în această provincie s-a făcut printr-un punct de trecere dintre Albania și Kosovo. Utilizarea unei rute care să permită intrarea în Serbia dinspre un stat recunoscut de aceasta (Macedonia de Nord, Muntenegru) este obligatorie.

Doriți să munciți în Serbia?

1. Accesul pe piața muncii

Angajarea cetăţenilor străini este posibilă cu condiţia ca aceştia să dețină drept de şedere temporară, indiferent de durata şederii, sau să aibă domiciliul stabil pe teritoriul Serbiei şi autorizaţie de muncă. Există două tipuri de autorizaţii de muncă: la solicitarea angajatului și la solicitarea angajatorului.

Autorizaţia de muncă pentru angajare se emite cetăţenilor străini care deţin drept de şedere şi îndeplinesc toate condiţiile solicitate de angajator în sensul cunoştinţelor şi abilităţilor corespunzătoare, calificării, experienţei etc. Autorizaţia de muncă va fi valabilă pe perioada planificată de angajare sau pe întreaga durată a dreptului de ședere.

Cererea pentru obţinerea, respectiv prelungirea autorizaţiei de muncă se depune la Autoritatea Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, în funcţie de adresa de reşedinţă sau de domiciliu a cetăţeanului străin, în funcţie de sediul angajatorului sau de locul în care îşi desfăşoară activitatea și tipul autorizaţiei de muncă.

Cetățenii români care doresc să lucreze legal pe teritoriul Serbiei trebuie să cunoască drepturile și obligațiile care le revin cetățenilor străini aflați în această țară.

În acest sens, informații utile cu privire la acest subiect se regăsesc pe pagina de internet a Ministerului de Interne al Republicii Serbia, unde sunt publicate o serie de date referitoare la legea străinilor (condiții privind șederea cetățenilor străini, inclusiv angajarea în muncă, durata și prelungirea dreptului de ședere, termene și condiții privind eliberarea permisului de ședere temporară și ședere permanentă, emiterea cărții de identitate pentru cetățeni străini etc.): http://www.mup.gov.rs/wps/portal/en/information, rubrica „Informations for foreigners”.

În vederea depunerii documentației necesare obținerii dreptului de ședere în Serbia, cetățenii străini trebuie să se adreseze Poliției pentru Străini, instituție aflată în subordinea Directoratului Poliției din Belgrad, situată la adresa: strada Savska nr. 35, Belgrad, telefon: 00381 11 3618964.

Documentele necesare obținerii șederii permanente pentru angajarea în muncă:

 • formularul de solicitare a șederii permanente;
 • dovada achitării taxelor;
 • copia pașaportului în care se află autorizația de ședere temporară;
 • două fotografii;
 • certificat medical eliberat în ultimele 6 luni;
 • certificat sau alt document care atestă studiile efectuate și traducere autorizată;
 • copie certificat de naștere și traducere autorizată;
 • dovada mijloacelor de întreținere (adeverință de salariat, copie carte de muncă);
 • dovada cazării, închirierii sau a altei forme de proprietate;
 • dovada legăturii de rudenie cu cetățeanul din Republica Serbia sau dreptul de ședere permanentă a cetățeanului străin (dacă este cazul).

2. Recunoașterea calificărilor profesionale – informații pot fi obținute la Ministerul Muncii, Ocupării Forței de Muncă, Politicii Sociale și Drepturilor Veteranilor, situat pe strada Nemanjina nr. 22-26 sau prin accesarea paginii de internet www.minrzs.gov.rs.

3.Soluționarea litigiilor de muncă

În cazul apariției unor litigii de muncă și/sau eventuale abuzuri la care sunt supuși cetățenii români din partea angajatorului străin, aceștia se pot adresa Ministerului Muncii, Ocupării Forței de Muncă, Politicii Sociale și Drepturilor Veteranilor, situat pe strada Nemanjina nr. 22-26 sau prin accesarea paginii de internet www.minrzs.gov.rs.

4. Sistemul Național de Sănătate – cetățenii români care au obținut un drept de ședere legal și care sunt angajați cu forme legale în Republica Serbia beneficiază de asistență medicală.

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Serbia nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Vă recomandăm să consultaţi periodic informaţiile prezentate de autorităţile locale şi să accesaţi pagina de internet a Ministerului român al Afacerilor Externe: (http://www.mae.ro/node/1533).

Siguranţă şi criminalitate

Serbia este o ţară cu un nivel relativ redus de criminalitate.

Regiunea de sud a Serbiei poate fi considerată zonă de risc pentru cetățeni străini.

Recomandări generale:

Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.

Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.

În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.

Se recomandă cetăţenilor români care călătoresc/tranzitează Republica Serbia, în special pe perioada verii, cu autoturismul personal, ca în cazul în care doresc să îşi întrerupă temporar călătoria, să opteze pentru cazarea la hotelurile/motelurile din apropiere, care dispun de camere de supraveghere şi/sau pază.

În cazul în care vă deplasați în localități, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.

În caz de incident grav, care necesită intervenţia imediată a autorităţilor locale, pot fi apelate următoarele numere de urgenţă:

 • Poliţia: 192
 • Pompierii: 193
 • Ambulanţa: 194
 • SOS victime violenţă în familie: 011/36­26­006
 • Asistență auto: 1987

Apelează rapid numerele de urgență din Serbia!

În cazul apelării de pe un număr din străinătate, veți forma și prefixul de țară, respectiv pentru orașul Belgrad (de ex. 00381-11-192).

Vă recomandăm, de asemenea, să contactați cel mai apropiat oficiu consular român, care poate acorda asistenţă consulară în condiţiile prevăzute de lege.

Sistemul medical

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală, de călătorie şi de viaţă pentru întreaga durată a deplasării dumneavoastră. Este obligatoriu ca, pe durata tranzitării sau șederii în Serbia, să dețineți o asigurare medicală de călătorie valabilă. În cazul în care pe durata șederii în Serbia este necesară spitalizarea dvs., nu veți putea fi externat până nu sunt achitate costurile îngrijirilor medicale.

Este recomandat ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate statele. În baza unei asemenea asigurări facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări, verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în statul de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate statele şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/furtul/deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

De asemenea, între România și Republica Serbia este în vigoare Acordul în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016. Pentru informații privind modalitatea în care puteți beneficia de prevederile acestuia pe durata șederii în Serbia, vă rugăm să contactați Casa Națională de Asigurări de Sănătate din localitatea de domiciliu din România: http://www.cnas.ro.

Condiţii privind traficul auto

 • Atenționări speciale

În ultima perioadă au fost semnalate tot mai multe cazuri de furturi de autoturisme înmatriculate în străinătate, în special în zonele turistice (stațiunea montană Kopaonik, capitala Belgrad etc.), inclusiv în zone populate sau în apropierea hotelurilor. Reiterăm recomandarea de a încheia o asigurare auto care să acopere inclusiv eventualele cazuri de furt sau de accidente rutiere în străinătate!

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor este bună.

Taxa de drum pentru autostrăzi este de cca. 5 euro/100 km şi se plăteşte în funcţie de distanţa parcursă.
(http://www.amss.org.rs/index.php?option=com_content&view=article&id=176&Itemid=139)

 • Circulaţia auto

Cartea verde este obligatorie. Asiguraţi-vă că acest document este valabil pentru întregul teritoriu al Serbiei.

Se aplică prioritate de dreapta la intersecţii, iar la sensurile giratorii prioritate de stânga.
Respectaţi regulile de circulaţie! Nu vă angajaţi în depăşiri auto periculoase.

 • Limitele de viteză admise
 • 50 km/h în localități
  • 80 km/h pe drumurile naţionale
  • 100 km/h pe drumuri expres
  • 130 km/h pe autostrăzi

Conform practicii recente, respectarea limitei de viteză pe autostrăzi este verificată și prin calcularea timpilor parcurși între punctele de taxare la intrarea și la ieșirea de pe autostradă.

În cazul în care conducătorii auto depășesc limita legală de viteză, organele de poliție locală obișnuiesc să rețină documentele de identitate ale persoanelor care încalcă legislaţia rutieră (cartea de identitate/paşaportul). Documentele de identitate reținute sunt înapoiate contravenienților după achitarea amenzii aplicate (plata amenzii trebuie efectuată în moneda locală (dinari) la oficiile poștale).

Conform procedurilor legale în vigoare, contravenienții trebuie să se prezinte în fața unui judecător de instrucție, care, în baza procesului verbal întocmit de organele de poliție locală și a audierii persoanei/persoanelor implicate (contravenient și organul de poliție care a constatat încălcarea legislației rutiere), dispune aplicarea unei sancțiuni. Contravenientul poate beneficia de un avocat din oficiu sau poate apela la serviciile unui avocat ales, în acest ultim caz impunându-se achitarea contravalorii serviciilor prestate de acesta.

În cazul aplicării unei sancțiuni pecuniare împotriva conducătorului auto care încalcă legislația rutieră și care nu dispune de mijloacele financiare necesare efectuării plății amenzii respective, organul de judecată poate dispune înlocuirea amenzii cu efectuarea unei pedepse privative de libertate (suma de 1.000 dinari – cca 8,7 Euro – este echivalentă cu o zi de detenție).

 • Parcarea

Există spaţii de parcare amenajate în toate oraşele, tarifele fiind de 30-35 dinari/oră. Neplata parcării (atunci când acest serviciu trebuie plătit) se pedepsește cu amendă în valoare de 1700 dinari (aprox. 18,5 Euro).

Contravaloarea parcării stradale poate fi achitată, în special în marile orașe, doar cu telefonul mobil. În funcție de zona de parcare (acolo unde sunt delimitate astfel de zone), se transmite un mesaj tip SMS cu numărul de înmatriculare al autoturismului. În zonele delimitate astfel sunt afișate indicatoare cu numerele de telefon la care pot fi transmise aceste mesaje. În zona centrală din Belgrad, timpii de parcare în locurile amenajate de-a lungul căilor de circulație nu pot depăși 1, 2 sau 3 ore (în funcție de oră).

Parcarea neregulamentară a autoturismului în spaţiile marcate cu galben (aceste locuri fiind destinate parcării autoturismelor instituţiilor locale), poate atrage ridicarea acestuia şi plata unei amenzi cuprinse între 100 şi 250 euro.

Procedura recuperării autoturismului constă în:

 • deplasarea contravenientului la locul în care se află depozitat autoturismul și achitarea pe loc a contravalorii ridicării acestuia;
 • preluarea unei dispoziții de plată a unei amenzi care trebuie efectuată la oficiile poștale, într-un cont al poliției; după efectuarea plății, contravenientul va trebui să se întoarcă la locul unde se află autoturismul, să prezinte chitanța justificativă privind achitarea amenzii și să preia autoturismul.
 • ATENȚIONARE: în cazul în care nu sunteți proprietarul autoturismului ridicat, serviciul la care este depozitat autoturismul va permite recuperarea acestuia doar în urma prezentării unei dovezi privind titlul în baza căruia dețineți și conduceți autoturismul respectiv (procură, contract de comodat sau de închiriere), autentificate notarial și traduse în limba sârbă sau în limba engleză.

Este interzisă circulaţia autoturismelor pe benzile speciale, marcate cu galben şi care sunt destinate în exclusivitate mijloacelor de transport public în comun, instituțiilor de ordine publică și taxiurilor .

Consultați AICI ghidul foto privind parcarea stradală în Belgrad.

 • Centura de siguranţă

Este obligatorie, inclusiv pe locurile din spate ale autoturismului

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere românesc este recunoscut.

 • Informaţii pentru cazurile de accidente

Accidentele de orice fel trebuie anunţate la cea mai apropiată secţie de poliţie, iar autoturismele trebuie să rămână în poziţia avută la momentul producerii coliziunii, până la sosirea agentului de circulaţie.

 • Rulote si remorci

Serbia aplica Directiva 2016/126/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20.12.2006. Astfel, conducătorul auto care deține permis de conducere categoria B cod 96 poate conduce pe teritoriul Republicii Serbia autovehicule cu masă maximă autorizată care nu depășește 3.500 kg concepute și construite pentru transportul a maxim opt pasageri în afara conducătorului auto, la care se poate atașa o remorcă din categoria B având o masă maximă autorizată care nu depășește 750 de kg, cu excepția autovehiculelor din categoria A, A1, A2, AM, F și M.

Alte reguli de circulație:

 • Folosirea farurilor este obligatorie, inclusiv pe timpul zilei;
 • Limita de viteză în localități este de 50 de km/h;
 • Este interzisă deținerea și utilizarea de dispozitive de tip anti-radar;
 • Este obligatorie deținerea vestelor reflectorizante în dotarea autoturismului;
 • Este obligatorie activarea semnalizării de avarie pe drumuri publice cu prilejul ieşirii/intrării călătorilor, în caz de pericol, pe timp de ceaţă, precum şi pe parcursul deplasării în marşarier;
 • Conducătorii auto care cumulează 18 puncte de penalizare, precum şi conducătorii auto care cauzează accidente soldate cu victime sau două accidente care se soldează cu vătămarea corporală a altor persoane vor fi sancţionaţi cu reţinerea permisului de conducere. Astfel, conducătorul auto va avea posibilitatea să obţină din nou permisul de conducere în condiţiile în care va dovedi în faţa instituţiilor competente că este apt să conducă (va da din nou examen pentru obţinerea permisului);
 • Legislația sârbă reglementează răspunderea contravenţională a conducătorului auto pe baza înregistrărilor video, fără a fi oprit de către agenţii de circulaţie. De asemenea, este angajată responsabilitatea obiectivă a posesorilor de autovehicule. În cazul în care se constată comiterea unei contravenții prin înregistrare video (nerespectarea vitezei legale, trecerea pe roşu, parcare neregulamentară, etc.) şi nu este posibilă stabilirea identităţii conducătorului auto, s-a introdus responsabilitatea posesorului autovehiculului;
 • Prevederile legislative interzic utilizarea telefonului mobil şi a altor mijloace de comunicare de către persoanele aflate la volan în cazul în care aceştia nu deţin sau nu utilizează dispozitive de tip hands-free;
 • Sunt prevăzute limitări personale şi pentru pietoni, cărora le este interzisă utilizarea telefoanelor mobile sau a căştilor pe trecerile de pietoni;
 • Nu este permisă prezența persoanelor minore, cu vârsta sub 12 ani, în autoturisme, în braţe sau pe scaunul din faţă;
 • Amenzile sunt cuprinse între 3.000,00 – 5.000,00 de dinari până la 50.000,00 dinari, iar un comportament care contravine reglementărilor legislative în vigoare şi care periclitează siguranţa rutieră, se sancționează exclusiv cu pedeapsa cu închisoarea.

Organele de poliţie locală rețin documentele de identitate ale persoanelor care încalcă legislaţia rutieră (cartea de identitate/paşaportul), acestea urmând a fi înapoiate deţinătorilor după achitarea sumei aferente.

Amenzile nu se vor achita la faţa locului, procedura presupunând ca agentul de circulaţie să înmâneze persoanei sancţionate o dispoziţie de plată (o chitanţă completată) pe care o poate achita la orice bancă sau poştă.

În cazul neachitării amenzii, aceasta poate fi preschimbată în zile de închisoare (1 zi de închisoare pentru 1000 de dinari de amendă neachitată).
Reglementări vamale

Conform legislației în vigoare, cetățenii români care tranzitează teritoriul Republicii Serbia, au obligația de a declara organelor vamale orice articole/obiecte/produse de valoare (ex. echipamente IT, mașini, utilaje, mobilă, autoturisme etc.)  sau care depășesc limitele normale pentru uzul personal (inclusiv alimente) pe care le transportă și să obțină din partea organelor competente o dovadă din care să rezulte că bunurile respective nu vor fi comercializate pe teritoriul Republicii Serbia și că sunt destinate exclusiv tranzitului.

De asemenea, se impune ca cetățenii români să specifice punctul de trecere al frontierei pe unde vor urma să părăsească teritoriul Serbiei, fiind necesar ca ieșirea din acest stat să aibă loc exact pe la punctul de frontieră precizat, unde vor trebui să prezinte bunurile tranzitate și dovada emisă la intrarea pe teritoriul Serbiei.

Atenție! Nerespectarea legislației sârbe în acest domeniu atrage după sine o procedura juridică complicată, care presupune prezentarea persoanelor găsite vinovate în fața unui judecător, plata unei amenzi, iar în lipsa mijloacelor financiare necesare amenda poate fi înlocuită cu închisoarea, confiscarea bunului/bunurilor respective, precum și dispunerea măsurii de interdicție de intrare pe teritoriul Republicii Serbia pentru o perioadă determinată.

Atunci când călătoriţi sau tranzitaţi teritoriul Republicii Serbia puteţi să aveţi asupra dumneavoastră maxim 10.000 euro, fără obligaţia de a declara în scris suma funcţionarilor vamali sârbi. Sumele mai mari de 10.000 Euro/persoană trebuie declarate la vamă.

Vă sfătuim ca, în momentul declarării la frontieră a sumelor de bani sau bunuri, inclusiv produse alimentare, să solicitați cu insistență eliberarea unei declaraţii vamale pentru sumele de bani sau mărfurile a căror valoare depăşeşte valoarea maximă prevăzută de legislaţia statului sârb.

În cazul în care vă mulţumiţi doar cu o declaraţie verbală a sumelor de bani mai mari de 10.000 euro, există riscul ca lucrătorii vamali să vă confişte sumele de bani pe care le deţineţi la ieşirea din ţară. Recuperarea acestora este extrem de anevoioasă.

Bagajul personal al călătorilor străini este exceptat (pentru bunurile care se găsesc în cantități rezonabile pentru uz personal), iar aprecierea se face de către lucrătorii vamali de la caz la caz.

În Serbia, se poate intra/ieși cu 1 litru de băuturi alcoolice, 1 sticlă de parfum de maximum 40 ml, 1 sticlă de apă de toaletă de maxim 25 ml, produse din tutun echivalente a 50 de țigarete sau 25 țigări de foi (de max. 3g/buc), 10 trabucuri sau 250g de tutun. Medicamentele uzuale sunt permise în limita necesară pentru maxim 15 zile de tratament. În cazul medicamentelor care conțin substanțe psihoactive este necesară prezentarea documentației medicale doveditoare.

Bunurile având caracter artistic și cultural, inclusiv cărți, pot fi importate sau exportate doar în baza permisului acordat de Autoritatea Republicană pentru Protecția Bunurilor Culturale sau, în cazul publicațiilor, al Bibliotecii Naționale a Serbiei.

De asemenea, pentru a evita plata unor taxe vamale, aveți obligația ca, la intrarea în Serbia, să declaraţi bunurile de valoare (ex. bijuterii, ceasuri, echipament electronic, fotografic și informatic etc.) pe care le introduceți temporar în Republica Serbia.

Vameşii controlează autoturismele la intrare şi la ieşirea din Serbia.

Pentru informații detaliate privind reglementările vamale, precum și datele de contact ale autorităților locale de control în domeniul vamal puteți consulta ghidul anexat, disponibil în limba engleză: https://www.carina.rs/en.html.

Regimul animalelor de companie

Pot fi introduse în baza unor dovezi privind starea de sănătate a animalelor și certificatele de vaccinare din statul de origine.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal