Condiții de intrare și regim de ședere

Prin Decretul prezidențial din 24 iulie 2018, începând cu data de 27 august 2018, cetățenii români pot intra fără viză în Belarus pentru o perioadă de cel mult 30 de zile de la trecerea prin punctul de control de la Aeroportul Național Minsk-2 și numai dacă ieșirea se face prin același loc. Măsura se aplică doar călătoriilor cu avionul. Procedura de călătorie fără viză nu se aplică în cazul persoanelor care sosesc în Belarus cu zboruri din Rusia, și care intenționează să zboare către aeroporturile din Rusia (zborurile sunt considerate interne și asupra acestora nu sunt efectuate controale de frontieră). De asemenea, nu se aplică dacă intrarea în țară se face prin orice alt punct de control și trecere a frontierei.

Regimul fără vize nu se aplică nici cetățenilor străini care călătoresc în Republica Belarus în scop de muncă, afaceri și formare profesională, a căror durată depășește 30 de zile.

Termenul de ședere fără viză se calculează în zile întregi. Prima zi corespunde datei de sosire, iar ultima datei de plecare, indiferent de ora sosirii și a plecării. Șederea nu poate fi prelungită peste durata stabilită de 30 de zile.

Pentru intrarea în Belarus în regim fără viză, cetățenii români trebuie să dețină fie un pașaport valabil fie un alt document similar cu valabilitate minimă de 180 zile sau 6 luni, mijloace bănești (pentru fiecare zi de ședere, suma în valută sau în ruble belaruse, echivalentă cu minimum 12 $, în cazul în care șederea este până la 30 de zile, ori minimum 600 $ sau echivalentul în ruble belaruse, pentru un total de 30 de zile de ședere), o poliță de asigurare medicală pentru o sumă de minim 10 mii de euro, valabilă în Belarus.

Pentru cetățenii români posesori de pașapoarte simple care doresc să călătorească în Belarus cu alte mijloace de transport (autoturism, tren) sau care doresc să intre pe teritoriul statului prin punctele de control și trecere ale altui aeroport decât Minsk-2, este necesară obținerea vizei de intrare. Termenul maxim de ședere în Belarus diferă în funcție de tipul de viză, dar nu poate depăși 90 zile într-un interval de 180 zile pentru vizele de scurtă ședere tip C, 5 zile pentru vizele de tranzit simplu tip B/TS sau 10 zile pentru vizele de tranzit dublu de tip B/TD Dacă cetățeanul român este nevoit să rămână în Belarus (caz de forță majoră) mai mult decât termenul indicat de viză, el este obligat să îndeplinească formalitățile necesare pentru prelungirea dreptului de ședere temporară la Oficiul pentru Imigrări din localitatea în care se află. Aceste formalități se aprobă de Autoritatea pentru Străini din cadrul Ministerului de Interne belarus (Tel: +375 17 231 3809). Termenul în care sunt soluționate astfel de cereri este de 3-6 zile lucrătoare.

Având în vedere faptul că, în ultima perioadă, cetățenii unor state membre ale Uniunii Europene au întâmpinat dificultăți la trecerea punctelor de frontieră comune dintre Republica Belarus și Federația Rusă, recomandăm cetățenilor români care doresc să călătorească spre Federația Rusă să evite folosirea punctelor de trecere de la granița comună cu Belarus și să utilizeze rute alternative.

Reprezentanțele diplomatice și consulare ale Republicii Belarus, precum și Biroul Direcției Consulare din cadrul MAE local de pe „Aeroportul Național Minsk” sunt singurele autorități care emit vize de intrare în Republica Belarus.

Legea privind regimul străinilor impune completarea fișei denumită „Carta de Migrație”, document care trebuie completat de către toți cetățenii străini la intrarea în R. Belarus, cu excepția posesorilor de pașapoarte diplomatice și de serviciu. Acesta conține informații despre persoană, este pus la dispoziție gratuit de către autoritățile de frontieră, trebuie păstrate pe toată perioada șederii și predate la ieșirea din această țară autorităților belaruse de frontieră. În baza acestui document se realizează înregistrarea cetățenilor străini la Ministerul de Interne.

Cetățenii străini care intenționează să rămână în Republica Belarus mai mult de 5 zile lucrătoare vor trebui să se înregistreze la autoritățile Ministerului de Interne. Pentru străinii cazați la unități hoteliere, înregistrarea se efectuează automat de către acestea.

Având în vedere funcționarea Spațiului Economic Unic – Rusia-Belarus-Kazahstan și a Statului Unional Rusia-Belarus, se poate intra în Republica Belarus, dinspre Rusia, fără control de frontieră. Însă, la ieșirea din acest stat,  către Ucraina, Polonia, Letonia sau Lituania, cetățeanul român trebuie să prezinte viza corespunzătoare emisă de autoritățile belaruse. Misiunea diplomatică nu poate interveni pe lângă autoritățile belaruse de frontieră pentru a permite intrarea sau ieșirea din această țară a cetățenilor români care nu posedă documentele conforme legii belaruse. Recomandarea este valabilă și pentru cetățenii români care intră din Republica Belarus în Rusia fără un control de frontieră, din eroare. Aceștia vor fi declarați ca ilegali în Rusia, dacă nu au în pașaport aplicată viza rusă. Ambasada României nu poate acorda asistență în astfel de cazuri (pentru obținerea unei vize), chiar dacă cetățenii români sunt returnați în Republica Belarus de către autoritățile ruse.

Cetățenii români care încheie căsătorii în R. Belarus, trebuie să se înregistreze la Oficiul pentru Străini din localitatea în care domiciliază cu soțul/soția. În cazul căsătoriei, este recomandat să nu se depășească dreptul de ședere conferit de viză înainte de prezența la Oficiul pentru Imigrări din localitatea în care se dorește stabilirea domiciliului. De asemenea, soțul/soția cetățeanului român care a încheiat o căsătorie în Republica Belarus poate intra în România numai în baza vizei române. Documentele emise de statul român nu produc efecte și nu sunt recunoscute în acest stat dacă nu sunt apostilate. Ambasada României la Minsk nu apostilează astfel de documente.

Legislația în materia străinilor este foarte strictă și prevede sancțiuni administrative sau penale, urmate de expulzarea din țară. Cetățeanul străin poate fi expulzat în cazul în care autoritățile locale apreciază că acesta pune în pericol siguranța națională, ordinea de drept, bunele moravuri, sănătatea populației, drepturile şi libertățile cetățenilor Republicii Belarus și ale cetățenilor altor state.

Atragem atenția asupra faptului că exprimarea de către cetățenii străini a unor opinii critice în mod deschis și în public asupra realităților din Belarus sau participarea, chiar involuntară, la acțiuni sau demonstrații de stradă ale opoziției pot atrage, după caz, refuzul acordării vizei sau al permisiunii de intrare, respectiv reținerea, sancționarea administrativă sau penală și expulzarea din această țară.

Recomandăm cetățenilor români care intenționează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul statului să se adreseze misiunii diplomatice a României și să își anunțe prezența în această țară, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactați în situații de urgență.

Doriți să munciți în Belarus?

Cetățenii care doresc să muncească în Republica Belarus trebuie să dețină un permis de muncă valabil. Aceștia vor depune la Departamentul pentru Cetățenie și Migrație din cadrul Ministerului de Interne local, unul dintre următoarele documente:

 • permisul de muncă;
 • copia legalizată a contractului de muncă în Belarus sau a invitației din partea firmei belaruse.

În același timp, cetățenii români trebuie să dețină o asigurare de sănătate obligatorie pentru toată perioada în care vor munci în Republica Belarus și să își înregistreze la biroului local de poliție prezența în spațiu.

Amenințări teroriste

Riscul amenințărilor teroriste în Belarus este scăzut, însă cetățenii români trebuie să aibă în vedere riscurile globale pe care fenomenul terorist le poate produce oriunde în lume.

Cetățenilor români care călătoresc în Belarus li se recomandă să urmărească în permanență anunțurile și recomandările făcute de autoritățile belaruse și să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranță și criminalitate

Republica Belarus este o țară relativ sigură din punctul de vedere al criminalității.

Cele mai des întâlnite infracțiuni săvârșite asupra cetățenilor străini sunt furturile de bunuri personale, precum și furtul de autoturisme.

Recomandări generale:

 • Evitați zonele aglomerate în care se desfășoară mitinguri sau manifestații publice, deoarece există riscul ca acestea să degenereze în demonstrații violente.
 • Autovehiculele trebuie încuiate și asigurate cu sisteme de alarmă. Se recomandă folosirea locurilor de parcare cu pază.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul, păstrați atenția asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieșirile în oraș, este obligatoriu să aveți, în permanență, la dumneavoastră actele de identitate (pașaport, permis de ședere).
 • Păstrați în locuri sigure documentele și valorile personale, biletele de călătorie, banii și cărțile de credit și nu le expuneți în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în mașini.

În cazul în care sunteți victima unei infracțiuni, trebuie să informați de urgență autoritățile locale abilitate (Miliţia), precum și persoana (fizică sau juridică) care v-a invitat în Belarus.

În cazul pierderii pașaportului sau a altor documente personale, trebuie să vă adresați, în scris, organelor Ministerului de Interne, la circumscripția în raza căreia au fost pierdute. În situația în care acest loc nu poate fi stabilit, persoana se va adresa în scris organelor Ministerului de Interne, la circumscripția în raza căreia are rezidența. În cazul în care documentele nu vor fi găsite, autoritățile vor elibera o adeverință cetățeanului român, pe baza căreia Ambasada României îi va putea întocmi actele necesare întoarcerii în țară. Pe aceste documente i se va aplica de către autorități viza de ieșire.

În cazul unor incidente care afectează siguranța persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliției. În cazul pierderii pașaportului românesc, se recomandă sesizarea atât a biroului local de poliție, cât și a Ambasadei României.

Conform legilor belaruse, cetățenilor străini le este interzisă intrarea și șederea fără aprobare specială din partea autorităților belaruse în următoarele locuri și obiective de pe teritoriul Belarus:

 • în zona de frontieră a Republicii Belarus (în punctele și fâșia de frontieră)
 • zonele în care se execută operațiuni speciale antiteroriste, obiectivele și unitățile militare care aparțin Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Trupelor de Frontieră și Comitetului Securității de Stat,
 • zona în care a fost dispusă evacuarea sau izolarea populației.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenția imediată a autorităților locale, trebuie apelate următoarele numere de urgență:

 • Miliţia: 102
 • Pompierii: 101
 • Salvarea: 103

Apelează rapid numerele de urgență din Belarus!

Se recomandă, de asemenea, sesizarea Ambasadei României care poate acorda asistență consulară în condițiile prevăzute de lege.

Sistemul medical

Vă recomandăm cu insistență să încheiați o asigurare medicală de sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Polița de asigurare eliberată de companiile de asigurări străine trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să acționeze în decursul perioadei de ședere a străinului în Belarus
 • să fie valabilă pe teritoriul Republicii Belarus
 • suma asigurată trebuie să fie mai mare de 50.000 USD
 • să cuprindă cazurile de asigurare prevăzute de legislația acestui stat cu privire la asigurarea medicală obligatorie a cetățenilor străini.

Polița de asigurare poate fi achiziționată și pe teritoriul Belarus de la agențiile de asigurare existente în punctele de trecere a frontierei. Pentru a vizita această țară nu trebuie făcute vaccinuri speciale.

Cetățenii români care vizitează Belarus sunt sfătuiți să evite zonele cu nivel ridicat de radiații, care sunt situate în partea de sud a țării.

Condiții privind traficul auto

 • Circulația auto

Regulile de circulație sunt similare cu regulile din România. Funcționează sistemul priorității de dreapta.

La data de 1 august 2013 în Republica Belarus a fost introdusă taxa de drum pentru toate tipurile de autovehicule, în funcție de tonaj, excepție făcând doar cele cu o greutate mai mica de 3,5 tone și înmatriculate în Belarus, Rusia sau Kazahstan.

Pentru a achita taxa de drum, conducătorii auto trebuie să se înregistreze în sistemul “BelToll” și să închirieze un dispozitiv de bord la unul din punctele de deservire a clienților (adresele și programul de lucru se pot găsi pe site-ul www.beltoll.by ).

Începând cu 12 august 2011, au intrat în vigoare noile prevederi la Codul rutier din Republica Belarus, mai restrictive în privința consumului de alcool. Limita maximă admisă de alcool în sânge scade la 0,3 la mie. La prima abatere, conducătorul auto riscă o amendă în cuantum de 100-240 USD, precum şi suspendarea dreptului de a mai conduce pe o perioadă de trei ani. În cazul recidivei, fapta este pedepsită cu amendă penală, muncă în slujba comunității sau închisoare până la 6 luni.

La trecerea frontierei de stat a Republicii Belarus, autovehiculele înmatriculate în alte state trebuie notificate oficiilor locale ale Ministerului Transporturilor și Telecomunicațiilor. Cuponul de evidență eliberat de acestea trebuie păstrat și predat la părăsirea teritoriului Republicii Belarus.

Conducătorii mijloacelor de transport auto care nu sunt înmatriculate în Republica Belarus și se află temporar (până la trei luni) pe teritoriul acestei țări, au obligația de a avea asupra lor certificatul de înmatriculare al mijlocului de transport, cartea verde și permisul de conducere, în conformitate cu Convenția privind circulația rutieră, semnată la Viena la 8 noiembrie 1968, sau permis de conducere al statului de cetățenie însoțit de traducerea legalizată oficial, în limba belarusă sau în limba rusă. Ei sunt obligați să afișeze pe mijlocul de transport numerele de înmatriculare și semnul distinctiv ale statului în care este înmatriculat mijlocul de transport respectiv. Prevederea rezidă în faptul că localnicii pot circula fără numere de înmatriculare 2 săptămâni de când mașina a fost cumpărată de noul proprietar, până la înscrierea ei în circulație, prevedere care nu se aplică în cazul străinilor.

Cetățenii străini, posesori ai unui autoturism înmatriculat într-un alt stat decât cel al Uniunii Vamale Rusia-Belarus-Kazahstan (UVRBK), pot introduce temporar acest autoturism pe teritoriul statului numai dacă constituie o garanție ce poate ajunge până la 10.000 Euro (în cazul autoturismelor de teren).

La ieșirea de pe teritoriul Republicii Belarus depozitul constituit în valută va fi returnat în monedă locală, la cursul Băncii Naționale, cunoscut fiind faptul că acest curs este mai mic cu circa 30% decât cel practicat de băncile comerciale.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor este bună.

 • Limitele de viteză admise
  • 60 km/oră în localități; pe timp de iarnă, pe alocuri, viteza de deplasare a mijloacelor auto în orașe se restricționează la 40 km/h;
  • 90 km/oră în afara localităților
  • 110 km/h pe anumite drumuri europene, cum este cel de la Minsk la Brest (pentru autovehicule cu o greutate mai mică de 3,5t);
  • 70 km/oră pentru autovehicule cu o greutate mai mare de 3,5t;
  • 110 km/oră sau 130 km/oră pe anumite autostrăzi (pentru autovehiculele cu o greutate mai mică de 3,5t)
  • 90 km/oră pe autostrăzi (pentru autovehicule cu o greutate mai mare de 3,5t).
 • Centura de siguranță

În Belarus este obligatorie folosirea centurii de siguranță.

 • Permisul de conducere

Pe teritoriul Republicii Belarus sunt recunoscute permisele de conducere internaționale, numai pentru ședere temporară.


Utilizarea cărților de credit

Sunt acceptate principalele tipuri de cărți de credit folosite în mod curent pe plan internațional, acolo unde sunt afișate însemnele cardurilor respective. Cărțile de credit pot fi utilizate la orice bancomat (ATM) care va elibera bancnote naționale.

Reglementări vamale

Cetățenii străini pot scoate din Belarus o sumă în valută de pană la 3.000$, fără a fi nevoie să fie declarată.

Sumele cuprinse între 3.000$ și 10.000$ trebuie declarate la frontieră fără justificarea sursei de proveniență.
Este interzisă scoaterea cash din țară a sumelor în valută mai mari de 10.000$.

Limitele cantitative pentru anumite produse sunt:

 • țigări 40 bucăți (două pachete);
 • 1 litru băuturi alcoolice spirtoase sau echivalentul a 3 litri de bere ori vin;
 • parfumuri, până la 150 ml.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal