Condiții de intrare și regim de ședere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Ungaria.

Intrarea în Ungaria este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Pentru verificarea şi a altor condiţii privind intrarea şi stabilirea pe teritoriul Ungariei, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile ungare

 • Oficiul pentru Imigrare şi Azil (Immigration and Asylum Office)- www.bmbah.hu.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Doriţi să munciţi în Ungaria?

Angajarea cetăţenilor români se face fără nicio restricţie, în condiţii similare cu cele care trebuie îndeplinite de cetăţenii ungari.

Pentru angajare este necesar ca cetăţeanul să aibă şederea legală pe teritoriul Ungariei, să posede permisul de şedere („regisztracios igazolas”), respectiv card cu adresa de domiciliu („lakcimkartya”) şi card de impozitare după caz.

Înainte de a pleca din România, se recomandă cetăţenilor români să verifice oportunităţile existente pe piaţa muncii din Ungaria şi să solicite informaţii din partea consilierilor EURES din cadrul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă din judeţul în care aceştia se află. O listă a consilierilor EURES din România poate fi consultată pe site-ul EURES accesând link-urile:

Cetăţenii români au la dispoziţie o reţea de centre de informare specializate, finanţate de Comisia Europeană, unde pot afla detalii despre oricare dintre domeniile de activitate ale instituţiilor Uniunii. Reţeaua Europe Direct oferă informaţii practice despre demersurile pentru recunoaşterea studiilor în ţările Uniunii, călătoria în statele membre sau posibilităţile de obţinere a permisului de muncă.

În acest scop, cetăţenii români pot apela gratuit numărul de telefon 00.800.67891011 sau pot accesa website-ul: https://ec.europa.eu/romania/services/contact-points_ro

În Ungaria, pentru a candida pentru un loc de muncă este necesar să întocmiţi un dosar compus dintr-o scrisoare de intenţie, curriculum vitae cu fotografie, copii ale diplomelor şi ale certificatelor de formare profesională etc..

Scrisoarea de intenţie nu trebuie să depăşească o pagină format A4 şi trebuie să exprime scurt şi concis motivul pentru care vă interesează un loc de muncă şi de ce credeţi că vi se potriveşte un anume post. De asemenea, explicaţi de ce vreţi să lucraţi în Ungaria.

Următoarele informaţii trebuie să se regăsească în CV:

 • Date personale: nume şi prenume, adresa, numărul de telefon şi adresa de e-mail (în partea de sus a paginii);
 • Experienţa: reprezintă cea mai importantă parte a CV-ului pentru angajatori. Se va începe cu cea mai recentă experienţă profesională şi se vor indica cele mai importante atribuţii şi informaţii cu privire la compania/persoana pentru care s-a lucrat. Este foarte util ca solicitantul să menţioneze şi proiectele majore la care a luat parte şi mai ales cele de al cărui succes a fost responsabil. Tinerii absolvenţi pot menţiona şi perioadele de training sau alte tipuri de activităţi ce ar putea fi considerate experienţe profesionale.
 • Formare profesională: se vor preciza cele mai recente cursuri (învăţământ superior/ universitar). Se va menţiona titlul disertaţiei şi/sau doctoratului şi eventual rezultatele obţinute.
 • Training-uri: se vor menţiona seminariile şi programele de training care sunt importante având în vedere postul pe care o persoană intenţionează să îl ocupe.
 • Aptitudini: se vor preciza capacitatea de utilizare a calculatorului, aptitudini tehnice etc.
 • Cunoştinţe lingvistice: este foarte importantă cunoaşterea limbii maghiare.

Puneţi accent pe competenţele dumneavoastră lingvistice şi pe nivelul dumneavoastră de cunoaştere a limbii maghiare. Cunoaşterea minimă a limbii maghiare este o condiţie pentru obţinerea unui loc de muncă in Ungaria.

Site-uri utile pentru cei care caută un loc de muncă în Ungaria:

În cazul în care sunteţi victima unor abuzuri sau victima angajării ilegale puteţi să apelaţi la birourile inspectoratelor teritoriale de muncă din judeţul în care angajatorul îşi are sediul social sau puteţi să solicitaţi sprijinul ataşatului pe probleme de muncă și afaceri sociale din cadrul Ambasadei României din Ungaria.

Datele de contact ale inspectoratelor teritoriale de muncă pot fi găsite pe următorul site: http://www.ommf.gov.hu/index.php?akt_menu=22

Biroul ataşatului pe probleme de muncă şi sociale din Ungaria poate fi contactat la următoarele date de contact:

Adresa: 1146 Budapesta, str. Thokoly nr 72

Telefon fix: +36-1-222-45-60

Telefon mobil: +36-30-743-27-21

Fax: +36-1-384-55-35

Email: albert.birta@mmuncii.gov.ro

În cazul în care aţi venit la muncă în Ungaria prin intermediul unei companii de intermediere a forţei de muncă din România şi consideraţi că aţi fost victima unor abuzuri, puteţi sesiza autorităţile competente prin intermediul unei declaraţii pe proprie răspundere, autentificată de consul, în care să descrieţi drepturile încălcate de intermediarul român. Declaraţia va fi trimisă în formă originală de către Secţia consulară a Ambasadei la Inspecţia Muncii şi la Inspectoratul General al Poliţiei Române. Prezenţa dumneavoastră la secţia consulară în vederea întocmirii acestei declaraţii este obligatorie.

Coordonatele Secţiei consulare a Ambasadei României la Budapesta sunt:

Adresa: 1146 Budapesta, str. Thokoly nr.72

Tel fix: +36-1-384-76-89 şi +36-1-220-16-66

Tel mobil: +36-30-678-19-60 sau +36-30-678-19-50

E-mail: budapesta.cons@mae.ro

Apelează rapid numerele de urgență din Ungaria!

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Ungaria nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Vă recomandăm să urmăriţi, în permanenţă, anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile ungare şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului Afacerilor Externe.

 

Siguranţă şi criminalitate

Ungaria nu este considerată o ţară de risc pentru turiştii străini.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul pierderii/ furtului paşaportului sau a altor documente se recomandă contactarea poliţiei, obţinerea unei adeverinţe care să ateste pierderea/furtul paşaportului şi, apoi, prezentarea la ambasadă pentru întocmirea unui titlu de călătorie cu care să se poată deplasa în ţară.

Atenție! În perioada estivală se înregistrează intensificări ale fenomenelor infracționale (furturi și înșelăciuni), în special în zone aglomerate (ex. centrul Budapestei – districtele VI și VII), victime fiind în marea majoritate turiștii străini. Ambasada recomandă semnalarea cazurilor respective autorităților competente, întrucât în cazul în care sunt furate și documente de identitate, Secția Consulară poate elibera documente de călătorie de urgență doar în baza declarației înregistrate la Poliție.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor ungare, apelaţi numărul de urgenţă 112.

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală precum şi cel mai apropiat oficiu consular român.

Pentru a beneficia de asistenţa consulară necesară, vă recomandăm să contactaţi oficiile consulare ale României în Ungaria:

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Ungaria.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.
Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare într-un stat membru UE, formularul S2 sau Cardul european de asigurări sociale de sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de sănătate.

În Uniunea Europeană nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

 

Condiţii privind traficul auto şi transportatori

 • Circulaţia auto

ATENȚIE! Guvernul ungar a decis că, începând cu data de 27 mai 2022, numai posesorii de autovehicule înmatriculate în Ungaria pot achiziționa combustibil la prețuri plafonate. Posesorii de autovehicule străine vor achita combustibil la prețul pieței.

Atenționare!

 • În vederea asigurării siguranței în trafic, Poliția Națională Ungară acordă o atenție deosebită respectării legislației europene cu privire la utilizarea dispozitivelor de înregistrare în transportul rutier (tahografe). Astfel, obligativitatea dotării cu tahograf survine în cazul în care masa de 3,5 tone este depășită de către întregul agregat aflat pe drumurile publice.
 • În situația unor accidente rutiere produse pe drumurile publice din Ungaria, se poate lua măsura confiscării autovehiculului în vederea clarificării cazului. Acolo unde acest lucru nu este necesar, ofiţerul de poliţie care face măsurători la faţa locului se va asigura că autovehiculul este tractat conform principiilor negotiorum gestio (legea V din 2013 al Codului civil ungar), dacă persoana care are dreptul să decidă asupra autovehiculului (proprietar, titular sau șofer) nu a făcut încă acest lucru.

Mai mult decât atât, conform dispoziţiilor Articolului 45 al legii ungare XXXIV din 1994 referitoare la Poliţie, în timpul îndeplinirii sarcinilor, ofiţerul de poliţie are dreptul, după cum este specificat într-o reglementare separată, să asigure tractarea sau orice fel de îndepărtare a unui vehicul amplasat neregulamentar, dacă acesta pune în pericol traficul sau siguranța publică.

Secțiile de poliție teritoriale stabilesc relaţii contractuale sau încheie acorduri de cooperare cu (o) companie/companii de tractare pentru ca autovehiculele confiscate, sau aflate în situațiile menţionate mai sus, să fie îndepărtate ca parte a măsurilor luate de către aceștia. În aceste cazuri, tractarea poate fi efectuată exclusiv de către compania contractată. Autovehiculele vor fi depozitate la sediul companiei de tractare, la sediul poliţiei sau în spaţii închiriate de către poliţie.

Compania de tractare nu poate acţiona independent atunci când un autovehicul urmează a fi tractat din motivele menţionate mai sus. Compania are dreptul să facă aceasta exclusiv dacă ofiţerul de poliţie cere sau ia astfel de măsuri.

Dacă este necesară tractarea unui autovehicul care a avut o problemă tehnică şi pune în pericol siguranţa în trafic, iar persoana care are dreptul să decidă asupra autovehiculului este prezentă la faţa locului, el/ea poate decide locul unde va fi tractat autovehiculul. În acest caz, singura cerinţă referitoare la destinaţia tractării (amplasarea autovehiculului) este să fie conformă cu regulile de trafic rutier. În acest caz, îndepărtarea autovehiculului de pe suprafața carosabilă nu va fi considerată o măsură polițienească, prin urmare agentul de circulație nu poate indica sau propune spațiul adecvat staționării autovehiculului.

Menționăm că, autovehiculul poate fi îndepărtat ca o măsură de siguranță a traficului rutier dispusă de autoritățile competente, dacă proprietarul/conducătorul autovehiculului nu efectuează demersuri în acest sens.

Taxele de tractare sunt stabilite direct prin contract /acord de cooperare încheiat între compania de tractare şi poliţia locală, iar agentul de poliție rutieră se asigură de tractarea autovehiculului.

Certificatul de înmatriculare poate fi reținut doar în situația prevăzută de articolul 96 din Decretul Guvernamental Nr. 326/2011 (XII. 28) referitor la măsurile de administrare a traficului şi eliberarea sau reținerea de documente pentru traficul rutier. Dacă tractarea este dispusă din cauza unei defecţiuni tehnice, iar persoana îndreptăţită să decidă asupra autovehiculului este prezentă la faţa locului, nu există temei legal pentru reținerea certificatului de înmatriculare, cu excepția  în caredecretul guvernamental sus-menţionat  face acest lucru obligatoriu din cauza stării autovehiculului. Dar, în acest caz, agentul de poliție rutieră nu poate înmâna persoanei care se ocupă de tractare documentele autovehicului în cauză.

În contextul celor de mai sus, în situația în care considerați că situația dumneavoastră nu a fost evaluată corect de către agentul de circulație, potrivit legislației locale în vigoare, aveți posibilitatea să formulați o plângere adresată instituției în a cărui subordine se află acesta. În eventualitatea unei soluționări nesatisfăcătoare, o nouă reclamație poate fi înaintată superiorului celui care a transmis prima hotărâre. Dacă decizia a fost emisă de către șeful Poliției ungare, această procedură nu se mai aplică.

Decizia poliției ungare poate fi atacată cu apel prin sesizarea procurorului general al Ungariei sau prin sesizarea Ombudsman-ului pentru drepturi fundamentale (date privind cum poate fi depusă o plângere găsiți la adresa https://www.ajbh.hu/web/ajbh-en/how-can-you-complain-to-the-ombudsman-).

Începând cu data de 03 februarie 2019, se instituie o obligație nouă de încărcare a datelor în sistemul de colectare a taxelor de drum HU-GO, cu scopul încadrării în mod corect în categoria de poluare și modernizare a verificării.

Societatea „National Toll Payment Services” (NTPS) Plc., în cadrul sistemului HU-GO, care oferă posibilitatea de plată a taxei rutiere a autovehiculelor de marfă, care depășesc greutatea maximă admisă de 3,5t, a inițiat un program de dezvoltare al cărui scop este depistarea încadrărilor necorespunzătoare în categoriile de poluare, ajungându-se astfel la dezvoltarea verificării și modernizarea încasării taxei rutiere.

Pe pagina HU-GO.hu toți utilizatorii au posibilitatea să furnizeze datele de înregistrare de tip nou (marca, anul fabricației, seria șasiului, certificatul de înmatriculare). Începând din anul 2019, aceste informații trebuie furnizate în mod obligatoriu în sistemul HU-GO de către clienții care înregistrează un autovehicul cu indicativ al unei țări străine sau care modifică datele unui autovehicul deja înregistrat. Informațiile solicitate în decursul încărcării datelor sunt necesare pentru dovedirea corectitudinii încadrării în categoria de poluare.

 • Frontiera cu Austria:

Camioanele pot circula prin următoarele 6 puncte de trecere a frontierei: Bucsu, Szentgotthárd-Rábafüzes, Kőszeg, Kópháza, Sopron, Hegyeshalom.

Dintre punctele de trecere a frontierei enumerate mai sus, la Kőszeg există punct de achiziţionare a vinietei/ matrica cu program între orele 05:00-23:00, dar la Bucsu, din cauza traficului foarte redus, nu există punct de achiziţionare în momentul de faţă. În schimb, la punctele de trecere a frontierei marcate, în enumerarea de mai sus, matrica se poate achiziţiona între orele 00:00-24:00.

Informaţii privind starea drumurilor/evenimente rutiere din Ungaria pot fi accesate la adresa http://www.utinform.hu/.

 • Alte restricţii:

Este interzis ca pe arterele de circulaţie cu două benzi pe sens, între orele 6.00 şi 22.00, să fie efectuate depăşiri de către autovehiculele grele şi autotractoarele a căror masă totală maximă depăşeşte 7,5 t.

Pentru evitarea formării unor convoaie compacte de camioane, se dispune ca între două autovehicule grele să fie obligatorie păstrarea unei distanţe care să permită încadrarea în siguranţă a unui autovehicul, din aceeaşi categorie. Distanţa trebuie să fie de cel puţin 68 de metri la o viteză de rulare de 80 km/oră (viteză maximă admisă pentru acest tip de autovehicule pe autostrăzi).

Autovehiculele cu o masă mai mare de 3,5 tone sau cu o lungime mai mare de 7 metri trebuie să păstreze, în afara localităţilor, o distanţă corespunzătoare în raport cu autovehiculul care rulează în faţă, astfel încât, atunci când sunt depăşite, autovehiculul care efectuează depăşirea să se poată reîncadra în siguranţă pe banda inițială. Distanţa legală minimă este de 50 metri.

 • Taxa de drumuri:

Începând cu data de 01.01.2015 se introduc, pe lângă vignetele existente pentru autostrăzile din Ungaria, noi tipuri de vignete: „vignete judeţene” (cu valabilitate limitată teritorial exclusiv în judeţele din Ungaria pentru care sunt emise), vignete tip D2 şi vignete tip U. pot fi achiziţionate, din peste 1500 de puncte de distribuţie de pe întreg teritoriul Ungariei.

Porţiuni din drumul expres M0 (centura Budapestei), precum şi drumul expres M31 (care face legătura dintre M0 şi M3 între localităţile Nagytarcsa şi Gödöllő), care se utilizau anterior gratuit, pot fi utilizate în prezent doar de către deţinătorii de vignete judeţene sau naţionale.

Vignetele judeţene sunt obligatorii pe segmentele de autostradă şi drumurile expres de pe teritoriul judeţului pentru care au fost emise, cuantumul taxei anuale pentru acest tip de vignetă fiind de 5000 HUF.

Deţinătorii de vignete naţionale sunt exoneraţi de la obligativitatea achiziţionării vignetelor judeţene.

În noua categorie de vignete, tip D2, sunt incluse următoarele autovehicule: microbuze, rulote şi autoutilitare. Taxa pentru vigneta tip D2 pentru 10 zile, precum şi cea lunară, reprezintă dublul taxei actuale (tip D1) pentru acelaşi tip de autovehicule, taxa anuală rămânând neschimbată.

În cazul în care remorcile nu sunt ataşate la autoturisme, şi pentru acestea se impune plata unei taxe pe drumurile din Ungaria, respectiv vigneta tip U, a cărei valoare este echivalentă cu taxele pentru categoria D1.

Pentru transportatorii care utilizează autovehicule cu masa totală mai mare de 7,5 t, taxa de drum în Ungaria va creşte cu 5% faţă de nivelul actual de taxare.

Taxa de utilizare a drumurilor (Matrica) se achiziţionează pentru o singură călătorie, într-o singură direcţie de deplasare, la reprezentanţele Serviciului Naţional de Achitare a Taxei de Drum, respectiv la reţeaua de distribuţie (de ex., la benzinării). Matrica (vigneta) se poate achiziţiona şi pe internet de pe site-ul www.hu-go.hu, care dispune şi de variante în mai multe limbi străine, inclusiv în limba română.

Taxa de drum se poate achita şi prin intermediul aşa-numitului sistem OBU – On Board Unit. Acesta este un instrument electronic care va reține automat din suma încărcată de transportatorul înregistrat taxa de drum pe care o are de achitat pentru segmentul de drum întrebuinţat. Acest instrument se poate pune în funcţiune cu ajutorul societăţilor abilitate.

Potrivit legii, verificarea achitării taxei de drum şi stabilirea sancţiunilor referitoare la neachitarea acestea intră în competenţa poliţiei.

Conform ordonanţei amintite, cuantumul sancţiunii, reprezentând amenda administrativă pentru neplata taxei de drum, este stabilit între 80.000 şi 165.000 forinţi (267-550 euro – n.t.), în raport de numărul osiilor vehiculului şi natura abaterii, și poate fi achitată la poştă cu ajutorul unui cec sau cu cardul bancar prin intermediul terminalelor POS. În conformitate cu legea menţionată, odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare al autovehiculului înmatriculat în străinătate, se poate reţine şi autovehiculul, până ce se face dovada achitării amenzii.

Punctele de la care se poate achiziţiona matrica aflate la frontiera cu statele vecine Ungariei sunt următoarele:

 • Frontiera cu Slovenia

Există 2 puncte de trecere a frontierei pentru camioane:Rédics, Tornyiszentmiklós.

La ambele puncte de trecere a frontierei, respectiv în imediata apropiere a acestora, şoferii mijloacelor de transport a căror masă totală depăşeşte 3,5 au posibilitatea să achiziţioneze matrica între orele 00:00-24:00. În cazul trecerii frontierei prin punctul Tornyiszentmiklós, punctul de achiziţionare se află pe partea slovenă.

 • Frontiera cu Slovacia

Camioanele pot trece frontiera prin 12 puncte de frontieră: Letkés, Rajka, Vámosszabadi, Komárom, Hont-Parassapuszta,Balassagyarmat, Szécsény-Pöosténypuszta, Nógradszakál-Ráróspuszta, Somoskőújfalu, Bánréve, Tornyosnémeti, Sátoralijaújhely.

Între acestea, punctele de trecere a frontierei marcate cu scris îngroșat se caracterizează printr-un trafic semnificativ mai mare, iar în imediata apropiere a acestora, şoferii mijloacelor de transport a căror masa totală depăşeşte 3,5 t., pot achiziționa matrica între orele 00:00-24:00.

În cazul utilizării celorlalte puncte de trecere a frontierei, unde traficul este mai puţin încărcat, iar achiziţionarea matricei nu este posibilă 24h/24h, opţiunile de plată a acestei taxe sunt următoarele:

 • punctul Letkés: poate fi întrebuinţat pentru autovehicule până la 7,5t;
 • după trecerea frontierei, punctul de achiziţionare de la Szob, aflat în benzinărie, este deschis zilnic între orele 06:00-20:00;
 • punctul Vámosszabadi: poate fi întrebuinţat fără limită de tonaj; la punctul de frontieră este deschis punctul de achiziţionare, în timpul săptămânii între orele 00:00-24:00, sâmbătă, între orele 00:00-20:00, iar duminică între orele 18:00-24:00 ;
 • punctele Szécsény-Pösténypuszta, respectiv, Nógrádszakál -Ráróspuszta, cu accesul restricţionat la maxim 12 t. În cazul ambelor puncte de trecere a frontierei, se poate achiziţiona matrica la Benzinăria MOL din Szécsény, în fiecare zi, între orele 06:00-22:00 ;
 • în punctul Somoskőújfalu: nu există limitare de greutate; matrica se poate achiziţiona la benzinăria aflată în punctul de trecere a frontierei, de luni până sâmbătă, între orele 06:00-22:00, iar duminică, între orele 07:00-21:00. punctul Bánréve: nu există restricţie de greutate; nu există posibilitate de achiziţionare a matricei la punctul de trecere a frontierei, dar, înaintea traversării frontierei, în Slovacia, în localitatea Abovce, la benzinărie, în fiecare zi între orele 06:00-18:00, iar pe partea ungară, la MOL-ul din Putnok, în fiecare zi între orele 06:00-20:00, există posibilitatea achiziţionării matricei

Programul restricţiilor pentru camioane:

a) în perioada 1 iulie-31 august:

 • sâmbătă (în cazul în care aceasta este zi nelucrătoare), de la orele 15.00 până duminică orele 22.00;
 • în celelalte zile nelucrătoare, începând cu ora 22.00 a zilei precedente până la ora 22.00 a zilei nelucrătoare.

Amenzile contravenţionale aplicate pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră se pot achita la unităţile poştale din Ungaria, pe baza cecului primit cu ocazia constatării şi aplicării sancţiunii de către poliţia rutieră sau prin transfer bancar, în baza procesului verbal întocmit de poliţia rutieră. Atragem atenţia asupra majorării cuantumului amenzilor pentru nefolosirea centurii de siguranţă, depăşirea vitezei legale, trecerea pe culoarea roşie a semaforului şi conducerea sub influenţa băuturilor alcoolice. Politia poate impune achitarea pe loc a amenzii, valoarea acesteia fiind cuprinsă între 10.000 şi 300.000 HUF.

În cazul cazul în care se  constată folosirea fără drept a drumurilor, la punerea în mișcarea a procedurii contravenționale poliția va verifica retroactiv înregistrările pentru o perioadă de 180 de zile în loc de 90 de zile, ca până acum. Autoritățile, în cadrul unei anchete privind utilizarea fără drept a drumului de către un vehicul cu un anumit număr de înmatriculare și naționalitate, începând cu data depistării flagrantului au posibilitatea să pună în mișcare procedura contravențională pentru toate abaterile constatate în perioada de timp anterioară de 180 de zile verificată sau până la primul control precedent înregistrat în această perioadă. Pentru contravenţiile mai vechi de 180 de zile nu se poate dispune punerea în mișcare a procedurii contravenționale.

b) în perioada 1 septembrie – 30 iunie:

 • duminica şi în celelalte zile nelucrătoare, începând cu ora 22.00 a zilei precedente până la ora 22.00 a duminicii şi zilei nelucrătoare.

Inspectoratul General al Poliţiei din Ungaria (ORFK) efectuează controale rutiere intense pe frontiera externă a Spațiului Schengen, în zona de frontieră, pe autostrăzi, în zonele periferice ale capitalei precum şi pe centura Budapestei (autostrada M0).

Această măsură este pusă în aplicare de echipe ale poliţiei rutiere şi ale poliţiei de frontieră, de echipe din cadrul organelor teritoriale de ordine publică, precum şi de reprezentanţi ai Autorităţii Naţionale de Transport, ai Autorităţii Naţionale Vamale şi Fiscale (NAV), ai Gărzii de Mediu şi ai Autorităţii Naţionale Sanitar-veterinare.

Scopul acestor controale este îmbunătăţirea traficului rutier pe teritoriul Ungariei prin identificarea camioanelor de mare tonaj şi a autobuzelor în stare tehnică necorespunzătoare, respectarea timpului de odihnă a şoferilor în transportul internaţional şi respectarea normelor referitoare la transportul de materiale periculoase, precum şi respectarea restricţiilor de circulaţie existente pentru camioanele a căror masă totală depăşeşte 7,5 tone, la sfârşit de săptămână/în zilele nelucrătoare

Autovehiculul poate fi reţinut fără altă hotărâre scrisă, până la momentul efectuării plăţii amenzii aplicate.

Dacă se stabileşte că şoferul sau proprietarul vehiculului are o amendă administrativă neachitată, organele de poliţie care efectuează controlul rutier vor dispune reţinerea vehiculului.

Reprezentantul autorităţii va prezenta în scris în limbile maghiară, engleză, germană şi rusă detaliile referitoare la amenda contravenţională, locul stabilit pentru staţionarea vehiculului şi ruta prin care se poate ajunge acolo.

Informaţii privind starea drumurilor/evenimente rutiere din Ungaria pot fi accesate la adresa http://www.utinform.hu.

Atenţionăm cu privire la prevederile legislației din Ungaria privind vignetele:

 • Conducătorul auto are la dispoziție 60 de minute să-și cumpere vinietă pentru folosirea drumurilor naționale și autostrăzilor, după ce a intrat pe drumul cu taxă.
 • Există posibilitatea ca în cazul mai multor amenzi, contravenientul să plătească contravaloarea a două amenzi odată. Pentru a depune o cerere în acest sens are la dispozitie 75 de zile. De asemenea, nu mai există limitare a numărului acestor cereri.
 • Dacă conducătorul a cumpărat o vinietă care nu corespunde categoriei masinii pe care o conduce, în cele mai multe cazuri în loc de vinietă pentru categoria D2 cumpără D1, amenda se reduce la jumătate (Amenda se poate achita în timp de 60 de zile.
 • Reducerere de taxă pentru viniete pot solicita si familiile care au minim 3 copii și pot dovedi că primesc ajutor/ alocație familială de la statul ungar. Anterior facilitatea era oferită pentru familiile cu minim 4 copii.
 • În cazul în care au existat mai multe abateri într-o zi calendaristică se emite o singură amendă.
 • În cazul în care s-au greșit mai multe caractere la numărul de înmatriculare, se plătește o singură taxă de administrare, față de reglementarea anterioară, când se calcula taxa în functie de numărul de greșeli.
 • În cazul în care sistemul de cumpărare a vinietelor nu funcționează din diverse motive tehnice, din momentul remedierii defecțiunii în interval de 60 de minute nu se emit amenzi.
 • Conducătorii de motociclete pot achiziționa preț redus și taxa de autostradă pentru o lună de zile.

 

Informaţii de călătorie pentru transportatori:

Începând cu data de 1 februarie 2021, a fost modificată legislatia privind transportul rutier de mărfuri, fiind introduse reguli mai stricte în sensul extinderii politicii de sancționare asupra unor categorii suplimentare de autovehicule (M1, N1).

Inspectarea vehiculelor se poate efectua atât de către Poliția ungară, cât și de către reprezentanții Autorității Rutiere și vizează în special: depășirea masei maxime admise, combinații de vehicule care depășesc masa maximă admisă şi tractarea de vehicule fără respectarea reglementărilor tehnice.

Cuantumul amenzilor se poate ridica până la 500.000 HUF, iar sancțiunile pot include reținerea autovehiculelor în cauză până la plata amenzilor sau confiscarea plăcuțelor și a certificatului de înmatriculare.

Modificările legislative (în limba maghiară) se regăsesc la pagina de internet: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=126204.418299.

Obligația de înregistrare în sistemul BIREG a transportatorilor

În Ungaria a fost introdus un nou sistem pentru înregistrare temporară a autorizației electronice în cazul transportatorilor de mărfuri: BIREG, conform secțiunii 4/A din Ordonanța Guvernului nr. 261/2011 modificată la 31 decembrie 2020. (XII. 7).

Astfel, toți operatorii de transport marfă care efectuează servicii către / din, respectiv prin / în Ungaria trebuie să înregistreze atât compania, cât și operațiunile de transport, pe o platformă pusă la dispoziție de Ministerul Inovării și Tehnologiei din Ungaria (bireg.hu).

Obligația de înregistrare în platforma BIREG, conform modificărilor, este obligatorie pentru următoarele tipuri de transport:

 • operațiuni de transport rutier internațional în nume propriu, cu vehicule cu o greutate maximă încărcată de peste 3,5 tone, realizate în baza unei autorizații CEMT sau unei autorizații bilaterale (după caz);
 • operațiuni de transport închiriate sau comandate, cu vehicule cu o greutate maximă încărcată de peste 3,5 tone, realizate în baza unei autorizații CEMT sau unei autorizații bilaterale;
 • operațiuni de cabotaj pe teritoriul Ungariei, în baza unui permis bilateral și deținerea unei licențe comunitare.

Măsura se aplică şi transportului fără marfă care face obiectul operațiunilor menționate mai sus.

Înregistrarea operațiunilor de transport se va face:

 • înainte de a intra în Ungaria în cazul operațiunilor de transport spre Ungaria sau care tranzitează teritoriul Ungariei;
 • înainte ca marfa să fie încărcată din Ungaria în cazul operațiunilor de transport care au ca punct de plecare Ungaria.

Autoritățile ungare au anunțat că vor începe verificările privind exactitatea datelor introduse în sistemul BIREG, iar în situația unor neconcordanțe ale informațiilor referitoare la înregistrare, autoritatea de control va completa informația lipsă/neconformă și va aplica o amendă contravenientului. În situația în care un transport efectuat pe teritoriul Ungariei nu este înregistrat în sistemul BIREG, autoritățile competente pot aplica amenzi începând cu data de 1 februarie 2021 de până la 800.000 HUF (cca. 2.238 Euro).

Operatorii în transport (companiile) au obligaţia de a se înregistra în acest sistem o singură dată, iar ulterior, în baza contului creat, vor completa datele solicitate de fiecare dată când se va efectua un transport.

Sistemul BIREG este disponibil online la adresa: www.bireg.hu

Informații suplimentare sunt furnizate la cerere la adresa: bireg@itm.gov.hu

Atenţie: Pentru siguranţa traficului rutier, poliţia locală efectuează controale amănunţite pe drumurile naţionale din Ungaria. Principalele reguli supuse verificărilor sunt:

Folosirea fazei de întâlnire pe drumurile publice, în afara localităţilor, este obligatorie; Centura de siguranţă: Este obligatorie cuplarea acesteia. Folosirea scaunului pentru copii este obligatorieFolosirea telefonului mobil la volan: Este interzisă. Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului: Este interzisă utilizarea acestora, poliţia ungară amendând utilizatorii şi confiscând aparatele. Staţiile de emisie-recepţie: În afara celor autorizate şi folosite de transportatori, este interzisă utilizarea acestora. Parcarea: Este permisă în locurile special amenajate. Taxele de parcare sunt cuprinse între 180 – 600 forinţi/oră. La unităţile hoteliere cu parcare proprie, taxa este cuprinsă între 16–25 euro / zi.

Permisul de conducere: Permisul de conducere românesc este valabil în Ungaria.

Taxa de autostradă se plăteşte pentru toate autostrăzile: M1, M3, M5, M6 şi M7 – prin achiziţionarea înaintea intrării pe autostradă, de la orice staţie de benzină sau on-line de la adresa http://e-autopalyamatrica.hu/ro, a vignetei pentru categoria de vehicul şi perioada corespunzătoare.

AtenţieÎncepând cu anul 2017, în Ungaria a intrat în vigoare sistemul național de cântărire dinamică.

În baza acestor reglementări, depășirea greutății admise constatate în urma cântăririi dinamice în cele 89 de puncte aflate pe teritoriul Ungariei atrage după sine răspunderea obiectivă, iar sancțiunea este transmisă în mod automat persoanei în culpă. Astfel, sistemul cântărește vehiculul din mers și transmite alerta de depășire a greutății. Vehiculul respectiv poate fi oprit în cazul în care un echipaj de control se află în zonă, însă demersul nu va exclude aplicarea principiului răspunderii obiective.

 • Cisterne
  • nu se plătește o taxă de emitere sau de depășire a greutății admise dacă greutatea maximă admisă pe axă sau grup de axe este depășită cu mai puțin de o tonă;

Notă! Pentru a beneficia de reducere, vehiculul va trebui înregistrat în baza de date a Autorității Ungare de Management a Drumurilor/ NPO, înainte de efectuarea transportului. Clienții se pot înregistra pe internet (website-ul companiei) sau la stațiile de cântărire ale companiei.

Fără înregistrare prealabilă, reducerea respectivă nu va fi oferită.

 • Camioane
  • nu se percepe taxă pentru o greutate maximă admisă de 42 de tone, pentru cap tractor cu două axe și semi-remorcă cu 3 axe care transportă unu sau mai multe containere, cu lungime maximă de 13,72m
  • nu se percepe taxă pentru o greutate maximă admisă de 44 de tone, pentru cap tractor cu trei axe și semi-remorcă cu 2 sau 3 axe care transportă unu sau mai multe containere, cu lungime maximă de 13,72m

Notă! Pentru a beneficia de reducere, vehiculul va trebui înregistrat în baza de date a Autorității Ungare de Management a Drumurilor/ NPO, înainte de efectuarea transportului. Clienții se pot înregistra pe internet (website-ul companiei) sau la stațiile de cântărire ale companiei.

Fără înregistrare prealabilă, reducerea respectivă nu va fi oferită.

 • Vehicule care transportă animale vii
  • nu se plătește o taxă de emitere sau de depășire a greutății admise dacă greutatea maximă admisă pe axă sau grup de axe este depășită cu mai puțin de o tonă

Notă! Pentru a beneficia de reducere, vehiculul trebuie înregistrat în baza de date a Autorității Ungare de Management a Drumurilor/ NPO, înainte de efectuarea transportului. Clienții se pot înregistra pe internet (website-ul companiei) sau la stațiile de cântărire ale companiei.

Fără înregistrare prealabilă, reducerea respectivă nu va fi oferită.

 • Autobuze care nu prestează servicii publice
  • se plătește o taxă de emitere și de depășire a greutății admise, dacă greutatea maximă totală admisă sau pe axă este peste limita stabilită de regulamentele în domeniu.

 

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

 

Reglementări vamale

Regimul produselor din tutun şi al băuturilor alcoolice:

În Ungaria este permisă introducerea ţigărilor timbrate şi a băuturilor alcoolice în limita următoarelor cantităţi:

 • Ţigarete – 800 bucăţi
 • Trabucuri – 200 bucăţi
 • Ţigări de foi – 400 bucăţi
 • Tutun pentru consum – 1000g
 • Bere – 110 litri
 • Băuturi slab alcoolizate – 20 litri
 • Băuturi spirtoase – 10 litri
 • Vin şi şampanie – 90 de litri (din care şampanie maxim 60 litri).

Cantităţile care depăşesc această limită trebuie declarate la intrarea pe teritoriul Ungariei, fiind obligatorie achitarea unor accize, după care pe ţigările respective se aplică timbre speciale.

În cazul ţigărilor de provenienţă extra-comunitară (prevăzute cu timbre fiscale ale unor state terţe faţă de Uniunea Europeană), precum şi al ţigărilor netimbrate achiziţionate în regim de duty-free (numai dacă sunt însoţite de chitanţa doveditoare în acest sens), limita maximă admisibilă este de doar 40 bucăţi de o persoană având vârsta de peste 17 ani. În aceste două cazuri, nu este permisă introducerea de cantităţi suplimentare cu plata unor accize.

Încălcarea acestor obligaţii se sancţionează contravenţional în Ungaria şi se confiscă mărfurile cărora nu li s-a aplicat acciza în mod corespunzător.

Legislaţia ungară permite chiar sechestrarea de către autorităţile de control (Autoritatea Naţională Vamală şi Fiscală, prin agenţii fiscali din teritoriu) a mijloacelor de transport în care sunt depistate ţigările ce depăşesc limita admisibilă, până la plata amenzilor aferente. Mai multe detalii – Autoritatea Naţională Vamală şi Fiscală a Ungariei (www.nav.gov.hu).

Este interzisă introducerea în Ungaria a oricăror cantităţi de băuturi alcoolice fabricate artizanal, respectiv în condiţiile în care producătorul nu deţine o autorizaţie corespunzătoare, iar recipientele nu sunt sigilate cu timbre fiscale (de exemplu, nu este admisă introducerea de “ţuică” produsă în gospodăriile particulare). Încălcarea acestor norme prohibitive atrage aceleaşi sancţiuni: confiscarea produselor şi aplicarea unei amenzi contravenţionale cu posibilitatea sechestrării autoturismului până la plata amenzii.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile ţării de destinaţie şi tranzit, cu privire la introducerea de bunuri (în special alcool şi ţigări) limitate cantitativ sau în funcţie de modul de producţie.

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică. Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal