InfoCons: Alimente: conform celui mai recent raport, controalele UE garantează că produsele noastre alimentare sunt sigure

Asociaţia Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Promovarea Programelor şi Strategiilor din România -A.N.P.C.P.P.S. România – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizaţie din România cu drepturi depline în Consumers International,  membră fondatoare a Federaţiei Asociaţiilor de Consumatori, pune la dispoziţia consumatorilor din România, cele mai recente informaţii existente la nivel european, prin intermediul comunicatelor de presă date de către Comisia Europeană.

Conform unui raport al Comisiei Europene publicat astăzi, datorită Sistemului rapid de alertă pentru alimente și furaje (RASFF), numeroase riscuri în materie de siguranță alimentară au fost evitate sau atenuate și controalele de siguranțăgarantează că produsele noastre alimentare sunt sigure.

RASFF joacă un rol esențial în garantarea siguranței `dela fermă la consumator` prin declanșarea unei reacții rapide încazul detectării unui risc privind siguranța alimentară. Toți membrii sistemului RASFF sunt informați rapid cu privire la riscuri grave constatate în legătură cu alimente sau furaje, astfel încât aceștia pot reacționa la amenințările la adresasiguranței alimentare în mod coordonat pentru a proteja sănătatea cetățenilor UE.

John Dalli, comisarul responsabil cu politica în domeniul sănătății și al protecției consumatorilor, a declarat:`Consumatorii europeni beneficiază de cele mai înalte standarde de siguranță alimentară din lume. Sistemul rapid de alertă al UE pentru alimente și furaje reprezintă un instrument esențial, deoarece permite identificarea șieliminarea riscurilor de pe piața europeană. RASFF consolidează încrederea consumatorilor noștri în sistemulnostru de siguranță a produselor alimentare și a furajelor. În 2011, ne-am confruntat cu o serie de probleme grave, cum ar fi efectele accidentului nuclear de la Fukushima și crizele declanșate de dioxină și de E.coli. UE a reușit săfacă față acestor probleme, iar lecțiile pe care le-am învățat cu toții ne vor ajuta, fără îndoială, să acționăm și maieficient în viitor.`


Rezultate generale

În 2011, au fost raportate 9 157 notificări în RASFF privind nerespectări ale legislației UE în domeniul alimentar, dintre care 617 se refereau la riscuri grave.

Majoritatea notificărilor erau notificări de urmărire (5 345), mai degrabă decât noi notificări (3 812). Aceasta reflectăcreșterea eficienței sistemului printr-o mai bună orientare și o mai amplă monitorizare.

Dintre cele 3 812 noi notificări: 3 139 se refereau la produse alimentare, 361 se refereau la furaje și 312 se refereau lamateriale care vin în contact cu alimentele. Printre problemele raportate cel mai frecvent s-au numărat aflatoxinele dinfuraje, din fructele uscate și din fructele cu coajă lemnoasăși migrația substanțelor chimice din ustensilele de bucătărieprovenite din China.


Sporirea siguran
ței importurilor

Unul dintre succesele deosebite a fost consolidarea controalelor de siguranță la frontierele UE. Aproape jumătate dinnotificări se refereau la produse alimentare și furaje respinse la frontierele UE. Atunci când se identifică un astfel deprodus, RASFF informează țara terță în cauză, solicitându-i să întreprindă acțiuni corective și să evite repetarea acestei probleme. Atunci când se detectează o problemă gravă și persistentă, Comisia solicită țării în cauză să aplice măsuricorective urgente, cum ar fi radierea unităților de pe lista întreprinderilor autorizate, blocarea exporturilor sauintensificarea acțiunilor de control.


Atenuarea riscurilor
și gestionarea crizelor

Sistemul RASFF ne-a ajutat să facem față mai multor focare epidemice grave cauzate de consumul de alimente contaminate în ultimii ani, cum ar fi crizele declanșate de dioxină și de E. coli, și să atenuăm efectele acestora. În 2011,RASFF a jucat un rol-cheie în gestionarea a două incidente grave în materie de siguranță alimentară: accidentul de la Fukushima și criza declanșată de E.coli.

Criza declanșată de E.colia fost unul dintre cele mai grave focare epidemice cauzate de consumul de alimente contaminate din istoria UE cu peste 50 de victime, în principal în Germania. Un grup operativ format din specialiști alucrat în permanență pentru a identifica sursa focarului și pentru a facilita schimbul rapid de informații care a permisautorităților din domeniul siguranței alimentare să reacționeze eficient și să atenueze impactul sanitar și economic alcrizei.

Accidentul de la Fukushima: În urma scurgerilor radioactive de la centrala nucleară Daiichi din Fukushima în martie 2011, Comisia a solicitat statelor membre ale UE prin intermediul RASFF să analizeze nivelurile de radioactivitate înfurajele și în produsele alimentare importate din Japonia. Comisia a adoptat o măsură de precauție prin care a impusefectuarea unor controale anterioare exportului de către autoritățile japoneze pentru toate furajele și produselealimentare exportate din zona afectată, combinate cu controale aleatorii la punctul de intrare. Măsurile au garantat unnivel foarte ridicat de protecție a sănătății publice. RASFF s-a dovedit a fi indispensabil pentru o comunicare eficientăși rapidă cu statele membre privind evoluția situației, măsurile care trebuie luate și rezultatele controalelor. Măsurilecontinuă să se aplice în 2012 și sunt revizuite periodic.


Lec
ții învățate

O serie de lecții importante au fost învățate în urma crizei în 2011 și figurează într-un document al Comisiei prezentat, de asemenea, astăzi. Unele domenii-cheie evidențiate sunt:

•  Consolidarea RASFF prin lansarea iRASFF – o platformă de notificare on-line care va ajuta RASFF sălucreze mai rapid și mai eficient decât oricând.

•  Revizuirea procedurilor standard de operare existente pentru gestionarea crizelor, permițând în acelașitimp o flexibilitate suficientă.

•  Revizuirea normelor privind trasabilitatea în vederea sporirii rapidității și a eficienței în ceea ce priveșteidentificarea produselor periculoase și retragerea lor de pe piață.

•  Oferirea de cursuri de formare specializate privind anchetele în cazul bolilor cu transmitere prin alimente șigestionarea focarelor epidemice, precum și igiena producției primare pentru principalii parteneri comerciali [prinprogramul UE `O formare mai bună pentru o hrană mai sigură’ și în cooperare cu Autoritatea Europeană pentruSiguranța Alimentară (EFSA) și cu Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC)].

•  Elaborarea unor norme specifice privind producția de semințe și germeni.

•  Îmbunătățirea coordonării activităților de comunicare în situații de criză.

Etapele următoare

Comisia, împreună cu statele membre, va continua să consolideze sistemele de raportare care permit autoritățilornaționale să își direcționeze mai bine activitățile de prelevare de probe și inspecțiile în conformitate cu resursele lorexistente.

Vor fi depuse în continuare eforturi pentru a îmbunătăți sistemul RASFF și modul în care diferite rețele și sisteme deavertizare cooperează. Se va pune accentul pe riscurile emergente, precum și pe punerea în aplicare a acțiuniloridentificate în documentul privind lecțiile învățate.

Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 20 iulie 2012

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal