Guvernul a adoptat legea privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază

Încă din luna mai a anului trecut se vorbea de Proiectul ANPC ce prevedea ca băncile vor fi obligate să elimine comisioanele de deschidere, administrare, închidere, depunere și retragere de numerar (de la ghișeu sau bancomat) pentru conturile curente de bază și comisioanele de plata cu cardul (inclusiv online) pe teritoriul Uniunii Europene.

Citește și: Proiect ANPC: comisioane ZERO pentru conturile de bază

De la forma inițiala publicată pe site-ul ANPC, proiectul a mai suferit modificări, ele fiind evidențiate în articolele Un cont bancar cu costuri zero pentru fiecare consumator și Update: proiect OUG privind conturile de plati cu servicii de baza.

Pe 24 aprilie2017, pe site-ul ANPC a apărut Proiectul de lege privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, act normativ ce transpune în legislația națională prevederile Directivei 2014/92/UE.

Proiectul de lege care va duce la creșterea nivelului de informare și protecție a consumatorilor a fost adoptat de Guvern în data de 5 Mai 2017.

Legea aprobată de Guvern intră în vigoare după ce va fi adoptată de Parlament, promulgată de Președintele României și apoi publicată în Monitorul Oficial.

Legea se aplică conturilor bancare prin care consumatorii pot să depună fonduri într-un cont de plăți, să retragă numerar dintr-un cont de plăți, să execute și să primească operațiuni de plată, inclusiv transferuri de credit, către și de la terți.

Aspectele de interes din cadrul proiectului legislativ:

 • Lista celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți vine în sprijinul consumatorilor pentru a înțelege, compara și lua decizii în cunoștință de cauză cu privire la contul de plăți adecvat nevoilor lor.
 • Documentul de informare cu privire la comisioane și glosar – integrează consumatorii în terminologia standardizata la nivelul Uniunii Europene și ii ajută să înțeleagă și să compare cu ușurință comisioanele pe care trebuie să le plătească pentru contul lor de plăți.
 • Situația comisioanelor suportate – prestatorii de servicii de plată au obligația de a-i informa pe consumatori gratuit și cel puțin o dată pe an cu privire la toate comisioanele percepute pentru contul lor de plăți, rata dobânzii pentru descoperitul de cont și rata dobânzii creditoare aplicată sumelor disponibile în contul de plăți și cuantumul total al dobânzii acumulate pe parcursul perioadei anterioare de 12 luni împlinite, după caz.
 • Pagina web de comparare a comisioanelor – oferă consumatorilor posibilitatea obținerii unor informații imparțiale despre comisioanele și ratele dobânzilor aplicate conturilor de plăți. Site-ul poate fi administrat de o autoritate publică și/sau de asociațiile de consumatori luate în evidență de ANPC.
 • Schimbarea conturilor – o procedura necesara celor ce vor să facă modificări. Fie că își schimbă conturile de la un prestator de servicii la altul, fie că fac schimbul între conturi de plăți diferite în cadrul aceluiași prestator de servicii de plata, consumatorii au nevoie de o procedură clară, rapidă și sigură. Legea prevede modalitatea de efectuare a acestor schimbări.

Atenție! Orice comision pentru serviciul de schimbare a conturilor percepute de prestatorii de servicii de plată ar trebui să fie rezonabil și să corespundă costului real suportat de prestatorii de servicii de plată.

 • Accesul la conturile de plăți cu servicii de bază – este nediscriminatoriu. Consumatorii rezidenți în mod legal în Uniune nu fac obiectul discriminării de către instituțiile de credit din motive de naționalitate sau loc de reședință sau din alte motive, după cum se prevede la articolul 21 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene atunci când solicită sau accesează un cont de plăți.

`Consumatorii rezidenți în mod legal în Uniunea Europeană, inclusiv consumatorii fără adresa stabilă și solicitanții de azil, precum și consumatorii cărora nu li se acordă un permis de ședere, dar a căror expulzare nu este posibilă din motive de fapt sau de drept, au dreptul să deschidă și să folosească un cont de plăți cu servicii de bază oferite de instituții de credit stabilite pe teritoriul României.

Deschiderea sau refuzul cererii consumatorului se face în termen de cel mult 10 zile lucrătoare după primirea unei cereri complete.`

Conturi de plăți oferite în cadrul unui pachet împreună cu un alt produs sau serviciu

În situația în care un cont de plăți este oferit ca parte a unui pachet împreună cu un alt produs sau serviciu care nu este aferent unui cont de plăți, consumatorul are la dispoziție fie posibilitatea achiziționării separate a contului de plăți, fie dreptul de a alege între orice cont de plăți cu servicii de plată și un cont de plăți cu servicii de bază.

Accesul la un cont cu servicii de bază

Legea prevede că nu sunt discriminatorii condițiile aplicabile deținerii unui cont de plăți cu servicii de baza.

Un cont cu servicii de baza poate fi deschis de acei consumatori care nu dețin, la momentul solicitării, un alt cont de plăți, inclusiv un cont de plăți de bază, la nicio altă instituție de credit din Romania, cu excepția cazului în care consumatorul declară că i-a fost notificată închiderea contului.

Servicii incluse într-un cont de plăți cu servicii de baza

Un cont de plăți cu servicii de baza cuprinde operațiunile necesare pentru deschiderea, administrarea și închiderea unui cont de plăți, depunerea de fonduri într-un cont de plăți sau retrageri de numerar pe teritoriul Uniunii Europene, dintr-un cont de plăți la ghișeu sau la bancomate, în timpul sau în afara programului de lucru al instituției de credit, dar și efectuarea unor operațiuni de plata pe teritoriul Uniunii Europene (debitări directe, operațiuni de plata printr-un card de plată, inclusiv plăți online și transferuri de credit, inclusiv ordine de plată programată, după caz, la terminale bancare, la ghișee și prin intermediul facilităților online ale instituției de credit.)

Conturile de plăți cu servicii de baza sunt oferite de instituțiile de credit cel putin în moneda națională.

Atenție! Consumatorii care au acces la un cont de plăți cu servicii de baza pot executa un număr nelimitat de operațiuni.

Accesul la un cont de plăți cu servicii de bază sau utilizarea acestuia nu este limitată de achiziționarea unor servicii de tip descoperit de cont sau aferente unui card de credit și nici nu este condiționată de aceasta.

Comisioane percepute pentru un cont de plăți cu servicii de bază

Un consumator vulnerabil din punct de vedere financiar este ‘consumatorul al cărui venit lunar nu depășește echivalentul salariului de baza minim brut pe țară sau al cărui venit din ultimele sase luni nu depășesc echivalentul salariului de baza minim brut pe țară garantat în plată cumulat pentru ultimele șase luni’

Ce servicii sunt oferite gratuit consumatorilor vulnerabili din punct de vedere financiar?

Referitor la comisioanele percepute pentru un cont de plăți cu servicii de bază, se precizează că în cazul consumatorilor vulnerabili din punct de vedere financiar, instituțiile de credit oferă gratuit conform art 48 din lege:

a) servicii care permit toate operațiunile necesare pentru deschiderea, administrarea și închiderea unui cont de plăți

b) servicii care permit depunerea de fonduri într-un cont de plăți.

c) servicii care permit retrageri de numerar pe teritoriul Uniunii Europene, dintr-un cont de plăți la ghișeu sau la bancomate, în timpul sau în afara programului de lucru al instituției de credit atunci când sunt furnizate la ghișeele sau bancomatele de pe teritoriul național.

d) primele 10 operațiuni lunare efectuate de un consumator prin efectuarea următoarelor operațiuni de plata pe teritoriul UE, respectiv:

 • debitari directe
 • operațiuni de plata printr-un card de plata, inclusiv plăți online
 • transferuri de credit, inclusiv ordine de plata programata, după caz, la terminale bancare, la ghișee și prin intermediul facilităților online ale instituției de credit

Ce se întâmpla în cazul celorlalți consumatori ?

În cazul consumatorilor care nu se încadrează în categoria consumatorilor vulnerabili, instituțiile de credit:

 • oferă gratuit serviciile care permit toate operațiunile necesare pentru deschiderea, închiderea unui cont de plăți și servicii care permit retrageri de numerar pe teritoriul Uniunii Europene, dintr-un cont de plăți la ghișeu sau la bancomate, în timpul sau în afara programului de lucru al instituției de credit
 • pot percepe comisioane rezonabile pentru serviciile prevazute la art. 48 lit. a),b),d) din lege.

Fiecare instituție de credit stabilește nivelul comisionului rezonabil ținând cont de cel putin următoarele criterii:

 • nivelurile veniturilor naționale;
 • comisioanele medii percepute pentru serviciile furnizate privind conturile de plăți.

Comisioanele percepute consumatorului pentru nerespectarea de către acesta a angajamentelor ce ii revin din contractul cadru

Comisioanele percepute consumatorului pentru nerespectarea de către acesta a angajamentelor ce ii revin prin contractul cadru nu depășesc 0,01% pe zi de întârziere din

 • salariul de bază minim brut pe țară garantat în plata în cazul consumatorilor vulnerabili,
 • câștigul salarial mediu brut pe economie în cazul celorlalte categorii de consumatori (cei care nu îndeplinesc condițiile de consumator vulnerabil).

Dacă în forma publicată în luna noiembrie 2016 se preciza ca în cazul consumatorilor vulnerabili din punct de vedere financiar comisioanele percepute consumatorului pentru nerespectarea de către acesta a angajamentelor ce îi revin din contractul cadru nu depășesc 0.01% pe zi de întârziere din `salariul lunar minim net pe economie`, în forma actuala a proiectului de lege acestea se calculează la `salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată`.

Sursa: FinZoom.ro

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal