Facultatea de Management și Turism Rural Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara , Șef lucr. dr. Marin Diana, Prof. dr. Brad Ioan – 20 de ani InfoCons Protecția Consumatorilor

InfoCons Protectia Consumatorului Protectia Consumatorilor Facultatea de Management și Turism Rural Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara

Facultatea de Management și Turism Rural Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara

Sef lucr. dr. Marin Diana, Prof. dr. Brad Ioan

Protecţia consumatorilor poate fi considerată a fi un ansamblu de dispoziţii care se referă la iniţiativa publică ori privată, destinată a  ameliora, dar mai ales a asigura în mod continuu respectarea intereselor consumatorilor.

Educarea și informarea corectă a consumatorului a devenit un deziderat și în cadrul instituțiilor de învățământ superior, în acest sens în cadrul planurilor de învățământ  din cadrul Facultății de Management și Turism Rural se regăsesc și discipline legate de domeniul protecției consumatorilor,  specifice studențiilor care studiază la două dintre programele de studii de licență: Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism și Inginerie și Management în Industria Turismului.  

În ceea ce privește cadrul politicilor de protecţie socială care sunt promovate de către orice stat,  politica privind protecția consumatorilor e necesar a fi considerată  ca și o componentă de sine stătătoare, în cazul căreia putem vorbi de anumite obiective, priorităţi dar şi de instrumente proprii, care trebuie să fie bine integrate în cadrul celorlalte politici ale statului.

Încă din antichitate se vorbea despre protejarea consumatorilor fiindcă dezvoltarea trocului, a schimbului de mărfuri,  nu a fost deloc un fenomen întâmplător sau necontrolat. În unele scrieri vechi se menționa faptul că, în pieţele ateniene se regăsea ușor prezenţa unor inspectori, care erau numiţi agoranomi, aceștia având misiunea de a controla şi evalua calitatea dar şi uniformitatea pâinilor, prospeţimea și greutatea peştilor, dar şi prospeţimea legumelor şi  fructelor ce reprezentau oferta de produse agroalimentare.

Protecţia consumatorilor poate fi privită ca și un ansamblu de reglementări cu privire la  iniţiativa publică dar şi privată care este menită să asigure şi să amelioreze în mod continuu respectarea drepturilor consumatorilor în general.  

Referindu-ne la ceea ce studiază studenții noștri care sunt înscriși la programul de licență Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism, respectiv la produse agroalimentare sau mai bine zis consum de produse agroalimentare, protecția consumatorului vizează atingerea următoarelor obiective:

În ultima perioadă de timp se poate constata că exigenţele consumatorilor au început să crească din ce în ce mai mult, însă aceștia au început și să se exprime liber datorită  creşterii complexităţii societăţii româneşti în general, fapt explicabil şi prin contactul larg al consumatorilor din ţara noastră cu ceea ce se întâmplă în țările occidentale.

Libertatea consumatorului de a alege este considerată a fi un drept fundamental care  poate fi limitată de intervenţia statului, prin intermediul oferirii de servicii publice, analizate de către consumatori din punct de vedere calitativ, însă nu există posibilitatea de a exercita influenţe din partea acestuia, în scopul îmbunătăţirii. Consumatorul aparţine unui mediu social în care își trăieşte viața, fiind guvernat de satisfacerea nevoilor de apartenenţă la un anumit grup social, acesta manifestând un comportament în care preferinţele cu privire la anumite produse sau servicii, aprecierea produselor din punct de vedere senzorial, motivaţiile și trebuinţele care stau la baza realizării unei nevoi, pot fi influenţabile de către ceilaţi membrii ai grupului, acestea toate având repercursiuni cu privire la decizia de cumpărare chiar şi de consum.

Consumatorii în general și cel de produse agroalimentare în special, îşi poate exercita drepturile în mai multe situaţii, dintre care menționăm:

  • situația în care achiziţionează şi consumă un produs respectiv serviciu și există riscul exercitării unui prejudiciu asupra vieţii și sănătăţii sau securităţii consumatorului, având efecte asupra drepturilor şi/sau intereselor legitime;
  • situația în care adoptă decizia de cumpărare, consumatorul fiind informat asupra caracteristicilor bunurilor şi/sau serviciilor care îi pot satisface nevoile;
  • situaţia în care  consumatorul în momentul cumpărării are acces la o varietate foarte mare de produse şi servicii existente pe piaţă;
  • situația în care consumatorul fiind prejudiciat din cauza calităţii necorespunzătoare ale bunurilor şi/sau serviciilor utilizate acesta poate solicita anumite despăgubiri, în temeiul legii;
  • situația în care vorbim de constituirea de organizaţii sau asociaţii ale consumatorilor în vederea apărării drepturilor acestora.

Pentru că pe piața în mod o obligatoriu consumatorul interacționează cu operatorii economici, în acest caz putem vorbi despre producători, distribuitori sau prestatorii de servicii, este interesant de analizat care sunt obligațiile acestor categorii de operatori, astfel că, în cazul producătorilor putem vorbi de următoarele obligații:

            Analizând situația distribuitorilor, am identificat următoarele obligații ale acestora:  de a comercializa produse sigure pentru consumatori  prin realizarea unor verificări ale condiţiilor prescrise sau declarate;  să nu se pună în vânzare produse care pot fi periculoase, cu bună ştiinţă, anunțarea imediată a autorităților dar și pe producători în cazul în care distribuitorul deţine informaţii despre un produs că ar fi periculos; retragerea de pe piață a unor produse în cazul în care s-a constatat de către organele abilitate că unele produse sunt neconforme; respectarea condițiilor tehnice care sunt impune de către producător în timpul transportării produselor, manipulării acestora, depozitării și chiar desfacerii produselor.

            Pentru că unul dintre programele de studii de licență: Inginerie și Management în Industria Turismului, face referire cu precădere la sfera serviciilor, am considerat oportun să menționăm faptul că consumatorii pot beneficia atât de produse cât și de servicii, de aceea am considerat oportun să identificăm și obligațiile prestatorilor de servicii și anume: prestarea serviciilor cu produse și proceduri care să fie sigure, aplicând testarea acestora, în cazul identificării unor produse neconforme se anuță organele abililitate; serviciile prestate să fie conforme având ca scop asigurarea protecției vieții și sănătății consumatorului, nepereclitând interesele economice;  realizarea prestărilor de servicii pe baza unui constract, existând obligativitatea respectării condițiilor și a clauzelor contractuale.

            Una dintre condițiile principale de funcționare a mecanismului de piață este transparența acesteia, fapt ce implică informarea corectă a consumatorului, ceea ce constituie în lumea contemporană a economiei de piaţă, unul dintre obiectivele de bază ale programelor de protecţie socială.

            Pentru că putem vorbi de o anumită experienţa acumulată în acest domeniu se poate realiza o delimitare a complexului de informaţii care sunt destinate consumatorului în mai multe categorii (figura 3):

 

 

InfoCons Protectia Consumatorilor Protectia Consumatorului

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal