Consiliul Județean Suceava , Președinte Gheorghe Flutur – 20 de ani InfoCons Protecția Consumatorilor

InfoCons Protectia Consumatorului Protectia Consumatorilor Presedinte Consiliu Județean Suceava Gheorghe Flutur

Consiliul Județean Suceava

Președinte Consiliul Județean Suceava

Gheorghe Flutur

Din anul 2001 este celebrată Ziua Mondială a Proprietății Intelectuale, eveniment instituit de Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale pentru ziua de 26 aprilie fiecărui an. Protejarea proprietății intelectuale oferă posesorului protecția legală de a controla utilizarea anumitor posesii intangibile. Acest concept are aplicabilitate în toate domeniile de activitate care implică soluții/idei originale, moduri de identificare ale unor realizatori de idei/creații/bunuri sau a oricăror alte surse de reputație. Din acest punct de vedere, facem mențiunea că, inclusiv sub egida Consiliului Județean Suceava se desfășoară evenimente care sunt mărci înregistrate cum ar fi „Pelerin în Bucovina”, „Crăciun în Bucovina”, „Paștele în Bucovina” și „Hora Bucovinei”, evenimente cu rezonanță la nivel național și internațional.

În strânsă corelație  cu proprietatea intelectuală se desfășoară activitatea de protecție a acestor tipuri de proprietate, drept pentru care celebrarea Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale considerăm că este în concordanță cu aniversarea a 20 de ani de protecție a consumatorului.

Sub acest aspect, în domeniul nostru de activitate, ca furnizori de servicii publice, promovăm ideea de protejare a interesuluik public și a drepturilor individuale. Pentru aceasta, instuția noastră vizează realizarea obiectivelor specifice activității desfășurate prin prestarea activităților de profil cu promptitudine, legalitate și bună credință, manifestate prin depunerea tuturor diligențelor în vedera asigurării unor servicii publice de calitate, atât în domeniul administrativ, cât și în sfera de activitate privind furnizarea de servicii pe palierul de activitate, cultură, educație, divertisment, sănătate, asistență socială și protecția copilului.

În vederea realizării acestor obiective la un nivel cât mai ridicat, s-a urmărit creșterea nivelului de colaborare cu insitituții/organizații/grupuri și rețele profesionale de la nivel local/județean/național/internațional, inclusiv prin parteneriate cu stakeholderi naționali. În acest mod se dorește realizarea unei integrări reale și de promovare a activității atât a Consiliului Județean Suceava, cât și a instituțiilor subordonate, la nivelul comunității, în vederea realizării obiectivului său principal în ceea ce privește asigurarea realizării cerințelor cetățenilor.

Există o precoupare permanentă pentru asigurarea unei oferte de servicii orientate spre cerințele existente, o preocupare pentru continuarea programelor aflate în derulare, dar și o reorientare a activității spre asigurarea unor servicii adaptate la noile forme de prezentare în mediul online.

Desfășurăm o abordare integrată a activităților prin monitorizarea calității rezultatelor obținute în domeniile noastre de competență, dar și prin utilizarea digitalizării și a instrumentelor de comunicare și promovare online. Obiectivele noastre vizează adaptarea la tendințele existente, evoluția instituției fiind în concordanță cu mediul în care își defășoară activitatea, prin folosirea întregii game de activități și a mijloacelor de informare, prin diversificarea și evidențierea facilităților oferite.

Prin activitatea desfășurată a fost vizată o orientare către beneficiari, prin adaptare tehnică, logistică și financiară, precum și prin optimizarea serviciilor oferite, ceea ce a facilitat întâlnirea dintre oferta instituției și beneficiarii cărora li i se adresează. Prin activitatea desfășurată este vizată asigurarea unei concordanțe cu orizontul de așteptare al membrilor comunității și a oportunităților funcționale.

Strategia noastră s-a concentrat pe găsirea celor mai moderne și accesibile modalități de punere în valoare a resurselor umane/tehnice/materiale disponibile, astfel încât, prin complexitatea activităților desfășurate, în colaborare cu partenerii/colaboratorii și printr-o abordare conjugată, să aibă drept rezultat îndeplinirea obligațiilor asumate. Scopul strategiei noastre a fost asigurarea performanței pentru beneficiarii direcți și indirecți, acestea implicând previziune, planificare, organizare, dar și creativitate, în funcție de domeniile specifice.

Există preocupări permanente în identificarea și valorificarea potențialului de servicii oferite potrivit cerințelor de continuitate și invoare specifice activității pe care o desfășurăm în beneficiul  cetățenilor.

Testimonialul poate fi vizualizat AICI

InfoCons Protectia Consumatorilor Protectia Consumatorului

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal