Condiţii de intrare şi regim de şedere 

Cetățenii români au nevoie de viză pentru a călători în Regatul Arabiei Saudite.

Durata de şedere permisă variază în funcție de tipul de viză obţinută și de scopul călătoriei în acest stat. În cazul vizelor de scurtă ședere, perioada maximă de ședere poate fi de maximum 90 de zile.

În prezent, este posibilă obţinerea vizei turistice la frontieră, în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile de eliberare a acesteia. Mai multe informații pot fi obținute de la Ambasada Regatului Arabiei Saudite la Bucureşti sau prin accesarea portalului https://visa.visitsaudi.com.

Atenție! Obținerea unei vize în scop turistic prin intermediul portalului https://visa.visitsaudi.com nu garantează intrarea în Regatul Arabiei Saudite. Solicitanților de viză cu antecedente penale într-una din țările Golfului nu li se va permite intrarea în acest stat, având în vedere că aceste aspecte nu pot fi verificate online, ci doar în momentul preluării amprentelor la punctele de intrare în Regat.

De asemenea, constatarea de către autoritățile saudite a folosirii vizei turistice în alte scopuri decât cel declarat atrage de la sine anularea acesteia și implicit nepermiterea intrării în Regatul Arabiei Saudite.

Vizele de lungă şedere şi de scurtă şedere în scop de afaceri, muncă, vizită, precum şi pentru alte scopuri, cu excepţia celor turistice, se obţin numai de la ambasadele Arabiei Saudite din străinătate. În România, aceste tipuri de viză se pot obţine de la Secţia Consulară a Ambasadei Regatului Arabiei Saudite din Bucureşti.

Subliniem că, potrivit informaţiilor autorităţilor locale, doar cetățenii români, titulari de pașapoarte biometrice, pot aplica pentru vize la misiunile diplomatice ale Regatului Arabiei Saudite. Valabilitatea paşaportului trebuie să fie de minimum 6 luni de la intrarea pe teritoriul Regatului Arabiei Saudite pentru toate tipurile de pașapoarte și vize și minimum 6 luni de la ieșirea din țară pentru cazurile de rezidență sau de viză cu intrări multiple.

Cetățenii români rezidenți în Arabia Saudită care desfășoară activități lucrative, la terminarea contractelor de muncă, trebuie să prezinte la data părăsirii Regatului viza de ieșire finală/final exit visa. În cazul în care cetăţeanul român este posesorul unui permis de şedere în Arabia Saudită, este necesar ca la ieşirea/intrarea în Regat să facă dovada vizei de intrare/reintrare. Inexistența acestor vize de ieșire/reintrare sau de ieșire finală, care presupun predarea SIM-urilor de la operatorii saudiți de telefonie mobilă, predarea permiselor de rezidență și închiderea conturilor bancare, atrage automat refuzul autorităților saudite de a permite ieșirea din țară. Se refuză ieșirea și respectiv reintrarea inclusiv în situația posesorilor de vize de muncă ai căror angajatori saudiți nu au întreprins formalitățile și nu au achitat taxele prevăzute de legislația saudită.

Valabilitatea vizei saudite, tipul de viză și eventualele extinderi sau anulări ale dreptului de ședere pot fi verificate la adresa: https://www.eserve.com.sa/VVSWeb/ sau https://www.absher.sa/portal/landing.html.

Regatul Arabiei Saudite nu recunoaște pașapoartele temporare.

Atenţie!  Orice cerere de viză, cu excepţia celei turistice, trebuie să fie garantată de un „sponsor”. Orice rezident străin depinde de un sponsor saudit şi trebuie să dispună de o carte de sejur (iqama).

Atenţie! Cetăţenii români care doresc să efectueze pelerinajul la Mecca, trebuie să respecte următoarele cerinţe medicale:

 • să dețină un raport medical care să certifice faptul că pelerinii nu prezintă boli cardiovasculare, boli renale, boli ale aparatului respirator, boli nervoase, diabet, boli cu deficienţă în imunitatea congenitală dobândită, boli metabolice, obezitate, sarcină (se solicită test de sarcină pentru femeile care doresc să efectueze pelerinajul Hajj);
 • vaccin Meningococcal Meningitis – ACYW135 (vaccinarea se va face cu 10 zile înainte de călătorie); raportul medical va fi tradus în limba engleză sau arabă. Trebuie să fie specificată data la care a fost făcut vaccinul, iar documentul va fi prezentat la intrarea pe teritoriul Regatului Arabiei Saudite (original și copie);
 • vaccin împotriva gripei de sezon, raport medical tradus în limba engleză sau arabă; trebuie să fie specificată data la care a fost efectuat vaccinul; acest document va fi prezentat la intrarea pe teritoriul Regatului Arabiei Saudite (original și copie).

 

Înainte de călătoria în Arabia Saudită, este important ca pelerinii să consulte pagina oficială a Ministerului pentru pelerinajul Hajj și Umrah https://www.haj.gov.sa/en/, pentru a îndeplini normele de sănătate impuse în contextul epidemiei Covid-19.

Cetățenii români, care dețin și cetățenia saudită și care călătoresc în Arabia Saudită sau au reședința, temporară sau permanentă, în această țară nu pot intra sau ieși cu documente de călătorie românești. Arabia Saudită nu recunoaște dubla cetățenie decât în cazuri speciale, cu aprobarea autorităților saudite și există riscul reținerii documentelor de călătorie românești. De asemenea, în cazul cetățenilor români cu dublă cetățenie, alta decât cea saudită, autoritățile din Arabia Saudită nu acceptă intrarea cu un pașaport emis de un stat terț și ieșirea cu documente de călătorie românești. În cazul în care se intră cu un document de călătorie emis de un alt stat, ieșirea din Arabia Saudită va fi permisă numai cu un nou document de călătorie emis de același stat. Pașaportul sau titlul de călătorie emis de autoritățile române este considerat dovada că nu este nevoie de viza română, persoanei respective i se va permite intrarea în România.

Doriţi să lucraţi în Regatul Arabiei Saudite?

Pentru cetăţenii români sosiţi în baza contractelor de muncă, după perioada de probă (de regulă trei luni), se eliberează permise de şedere valabile doi ani, cu posibilitatea reînnoirii.

Atenţie! Paşapoartele temporare cu valabilitatea de 6 luni nu pot fi utilizate în scopul obţinerii unui contract de muncă în Regatul Arabiei Saudite, deoarece acest act juridic se încheie pe o durată de un an calendaristic.

Atenţie! Legislaţia saudită nu obligă angajatorul să păstreze paşaportul angajatului. Acesta din urmă nu poate părăsi teritoriul decât după obţinerea de către angajator a unei vize re-entry/final exit visa.

Ameninţări teroriste

Riscul unor atacuri teroriste în Arabia Saudită se menţine.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români să manifeste prudenţă la călătoriile în Arabia Saudită şi să evite locurile publice şi hotelurile care nu dețin un sistem de protecţie adecvat.

Recomandăm cetăţenilor români care decid să se deplaseze în Arabia Saudită să se informeze în prealabil asupra situaţiei de securitate din zonă, să manifeste atenţie şi prudenţă sporite pe toată durata vizitei, să respecte atenţionările şi instrucţiunile autorităţilor locale şi să păstreze legătura cu Ambasada României la Riad.

Vă rugăm să aveţi în vedere posibilităţile limitate de intervenţie consulară ale Ambasadei în zonele îndepărtate de capitală.

Vă sfătuim să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile saudite şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Arabia Saudită este o ţară relativ sigură sub aspect infracţional.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare sau furtului din maşini pot apărea în zonele aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale sau benzinării).

Recomandări:

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români aflaţi pe teritoriul Regatului Arabiei Saudite să-şi înregistreze prezenţa pe perioada șederii temporare/permanente prin intermediul portalului www.econsulat.ro, unde se pot transmite coordonatele personale pentru a facilita acordarea de asistență și protecție consulară în situații de criză.

 • Evitati deplasarea pe timpul nopţii, indiferent de regiunea în care va aflati, locurile aglomerate, demonstraţiile, cartierele mărginaşe ale capitalei, precum şi deplasarea în zone izolate ale ţării.
 • Păstrati în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expuneti în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Folosiți operatori turistici acreditaţi şi nu vă îndepartati de grupul turistic.
 • Cetăţenii români care călătoresc în Arabia Saudită sunt sfătuiţi să respecte obiceiurile şi tradiţiile locale şi să manifeste înţelegere faţă de acestea;
 • Femeile pot circula neînsoţite şi pot conduce autovehicule;
 • Fotografierea clădirilor guvernamentale, a facilităţilor militare şi a palatelor regale este interzisă. Deşi nu este interzisă prin lege, există încă o anumită sensibilitate în ceea ce privește fotografierea locurilor publice, îndeosebi în locurile unde sunt prezente femei şi copii.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, se recomandă contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei locale.

În cazul pierderii paşaportului românesc este obligatorie sesizarea celui mai apropiat birou local al poliţiei şi a Ambasadei României din Riad.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor saudite, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă locale:

 • 999 poliţie
 • 997 salvare
 • 998 pompieri
 • 993 circulaţie

Apelează rapid numerele de urgență din Arabia Saudită!

Se recomandă, de asemenea, sesizarea Ambasadei României la Riad, care poate acorda asistenţă consulară în condiţiile prevăzute de lege.

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Arabia Saudită.

Recomandăm tuturor cetăţenilor români care călătoresc în această ţară să încheie o asigurare medicală, de călătorie şi de viaţă pentru întreaga durată a deplasării, care să acopere şi cheltuielile de evacuare sau repatriere în caz de accident grav sau deces.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Sistemul de circulaţie auto este similar celui european.

În Arabia Saudită este interzisă intrarea oricărui tip de autovehicul cu volanul pe partea dreaptă.

Atenţie! Se recomandă o atenţie sporită pe durata conducerii autovehiculelor în Regat, în condiţiile existenţei unui nivel ridicat al numărului de accidente şi al pedepselor prevăzute de legea locală.

 • Starea drumurilor 

Starea generală a drumurilor şi a infrastructurii este bună, existând autostrăzi şi drumuri naţionale moderne, cu patru benzi de circulaţie, foarte bine întreţinute.

 • Limite de viteză
  • 140 Km/h pentru autostrăzi
  •  80 Km/h în localităţi
 • Parcarea

Parcarea se face în locurile special amenajate.

 • Permisul de conducere

Este obligatorie obţinerea permisului local de conducere.

 • Centura de siguranţă

Este obligatorie folosirea centurii de siguranţă.

Utilizarea cărţilor de credit sau alte sisteme de plată

Sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit şi transferuri bancare.

Reglementări vamale

Sumele de peste 15.000 USD sau echivalentul în bijuterii, trebuie declarate la intrarea/ieşirea de pe teritoriul saudit.

Este interzis importul în Arabia Saudită de carne şi produse din carne de porc, droguri, alcool sub orice formă, materiale explozibile şi muniţie.

Atenţie! Conform legislaţiei locale, se aplică pedeapsa capitală pentru introducerea sau traficul de droguri. Traficul cu băuturi alcoolice se pedepseşte cu închisoarea.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal