Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești , Rector Conf. univ. dr. ing. Alin Diniță – 20 de ani InfoCons Protecția Consumatorilor

InfoCons Protectia Consumatorului Protectia Consumatorilor Universitatea de Petrol și Gaze

Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești

Rector Universitatea Petrol și Gaze din Ploiești

Alin Diniță

Folosim acest prilej pentru a transmite, din partea Universității  Petrol-Gaze din Ploiești – în calitate de furnizor de educație – cele mai alese aprecieri pentru evoluția mișcării consumatoriste din România, care reușește, pas cu pas, să aducă din ce în ce mai multă valoare, forță și asumare consumatorului român, în contextul unui mediu local și global plin de provocări economice și sociale.

Astăzi, mai mult decât oricând, promovarea și protejarea  drepturilor și intereselor fundamentale ale tuturor consumatorilor împotriva oricăror factori care le subminează a devenit o necesitate stringentă, date fiind numeroasele preocupări și provocări inerente lumii actuale și tendinței către digitalizare în toate domeniile.

Considerăm ca transformările necesare pentru îndeplinirea agendelor locale și globale de dezvoltare nu pot avea loc în lipsa consolidării puterii de care dispun consumatorii și a mecanismelor de acțiune împotriva unor elemente și practici care contravin diligenței profesionale în toate sferele activității umane.

Perspectiva asigurării bunăstării umane depinde în mod inevitabil de măsura în care mecanismele economice și sociale permit și încurajează crearea unui cadru benefic sustenabil, în care locul consumatorilor este unul proactiv, asumat, inteligent, orientat către evoluția către un bine mai înalt al întregii societăți. Aceasta presupune, pentru toți actorii implicați, raționalitate și eficiență, asumarea responsabilității, respectarea principiilor ecologiei, eliminarea risipei și a comportamentelor nerezonabile pe piață – pe scurt – o nouă paradigmă în slujba calității vieții.

Din perspectiva serviciilor de educație pe care le oferă și în conformitate cu prevederile legii educației naționale nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare și a autonomiei universitare, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești contribuie la protejarea  drepturilor și intereselor fundamentale ale tuturor consumatorilor, elaborând metodologii și regulamente proprii care vizează drepturile și obligațiile personalului propriu, ale studenților, în calitate de consumatori ai serviciilor de educație, precum și conduita etică și deontologia universitară, promovând în aceste sens valorile morale pe baza cărora se desfășoară activitatea universitară: integritatea și libertatea academică, loialitatea, nediscriminarea și egalitatea de șanse, profesionalismul și meritul, transparența, onestitatea, respectul și toleranța, responsabilitatea, și confidențialitatea.

Suntem convinși ca demersurile pentru optimizarea locului și rolului consumatorului în acest nou model vor continua cu succes și îi felicitam pe toți cei implicați în reconfigurarea perspectivei consumatoriste în România și pretutindeni.

Testimonialul poate fi vizualizat AICI

InfoCons Protectia Consumatorilor Protectia Consumatorului

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal