Universitatea Națională de Muzică din București

Mesajul Rectorului

După mai bine de un secol și jumătate de existență, Universitatea Națională de Muzică din București trebuie să-și adapteze activitatea în funcție de tabloul general al societății actuale. Ritmul alert al schimbărilor de zi cu zi și dinamica adesea zbuciumată a pieței muncii într-o lume globalizată impun tinerilor muzicieni o activitate de tip multitasking, pentru susținerea căreia tinerii muzicieni trebuie să-și cultive și dezvolte toate capacitățile printr-un volum considerabil de muncă. Universitatea noastră trebuie să le ofere instrumentele practice și conceptuale care să le poată fi de folos în viața lor profesională, pentru a face față cu succes provocărilor zilei de mâine.

Astfel, este esențială adoptarea unui model formativ al studentului care să-i dezvolte și cultive calități precum mobilitatea, deschiderea și puterea de adaptare în contexte sociale și culturale dintre cele mai diferite, fundamentate pe un corpus solid de cunoștințe teoretice muzicale și generale și pe o practică artistică consistentă, încă din anii de școală. Este vital să venim cu o  ofertă educațională adecvată momentului, în condițiile în care UNMB își propune în continuare să se afirme ca principală universitate de muzică din regiune, cu forţă reală de educaţie, cercetare şi creaţie muzicală (interpretativă, componistică), cu impact social crescut, cu prestigiu internațional câștigat în cei 152 de ani de existență prin rezultatele competitive obținute la nivel mondial de către absolvenții, studenții și profesorii săi.

Misiunea UNMB este de a forma muzicieni – interpreți, compozitori, muzicologi, pedagogi – la cele mai înalte standarde de profesionalism, de a descoperi și cultiva talente și a le asigura premisele dezvoltării plenare a potențialului artistic. Însă, mai mult decât un furnizor de educație muzicală profesională, Universitatea Națională de Muzică trebuie să fie un centru polarizator în domeniul artistic, un formator de gust, opinie, concepție. „Noi dăm tonul” – emblema aniversară de la 150 de ani de existență a UNMB – exprimă esențializat rolul și rostul nostru, ca instituție, în cultura muzicală națională și în mediul universitar din domeniul artistic; după cum s-a dovedit, stabilim sau influențăm, direct sau indirect, standardele academice în viața muzicală din întreaga țară.
Având la bază principiile Performanță – Realism – Internaționalizare – Transparență, conceptul general managerial are ca principale obiective:

 • un învățământ al excelenței, centrat pe rezultate și pe dezvoltarea personală a  studentului
 • un învățământ continuu, cu o ofertă educațională atractivă ca formă de prezentare și conținut
 • activitate de creație și cercetare muzicală înalt competitivă pe plan național și internațional
 • administrație eficientă – management instituțional performant.

Modelul universității deschise către dialogul și comunicarea cu societatea, bazate pe toleranță și diversitate culturală este cel mai adecvat, credem, pentru a integra armonios conservarea valorilor tradiționale cu cele mai noi tendințe, aflate în stadiul experimentului artistic. Încurajăm o gândire liberă, fără prejudecăți, un spirit lucid, critic, dar și ludic, capabil să observe în lumea înconjurătoare existența potențialului artistic și muzical în cele mai diverse forme de manifestare.

Este foarte important, de asemenea, să cultivăm conștiința apartenenței noastre la o comunitate a muzicienilor. În condițiile în care aspectul numeric ne este categoric defavorabil într-o societate guvernată de legile consumismului, forța comunității noastre derivă exclusiv din calitatea valorilor spirituale pe care le  creștem și le promovăm.

Misiune & Strategie

Credo

Universitatea Națională de Muzică din București este o instituție profesionistă de educație, cercetare și creație muzicală din România. Valorile sale cardinale sunt următoarele:

 1. Importanţa rolului muzicii în constituirea societății actuale multi-culturale și integrate european, ca exemplul cel mai clar al eficienței comunicării non-verbale
 2. necesitatea învățământului individual ca fundament al atingerii performanței muzicale
 3. integrarea creativă a tuturor nivelurilor de educație muzicală, de la copilărie la maturitate, incluzând aici și învățarea continuă
 4. încurajarea schimbului de idei, experiențși opinii, precum și a reflecției critice în educație, învățare și promovarea valorilor proprii, ca pistoane ale dezvoltării instituționale

 

Viziune

 1. Într-o lume în care valorile se schimbă, în care rolul mass-media crește, invadând domeniul comunicării, universitatea reprezintă locul unde tradiția de gândire și simțire milenară a omenirii este păstrată, comentată și predată mai departe.
 2. După cum cultura de masă își are domeniul său de definiție în lumea contemporană, devenind cultura oficială a mass media, la fel tradiția culturii elaborate, precum și cultura națională reprezintă în actualitate domeniul activității educației și cercetării universitare. În acest sens, universitatea se transformă astăzi, deschizându-se spre piațăimplicare economică și socială, dar totodată ea păstrează și îngrijește exemplul și exercițiul, scena, sacrul și disciplina elaborării reflexive, valori consacrate și ziditoare ale individualității.
 3. În acest sens, păstrarea unui echilibru între vechi și nou constituie viziunea constantă a rolului și rostului UNMB, reliefată ca urmare a meditației adâncite asupra schimbărilor în societate și în profesiunile muzicale. Asemenea îngerului lui Paul Klee, comentat atât de inspirat de Walter Benjamin, mergem spre viitor, având însă permanent privirea ațintită spre trecut.
 4. De asemenea, Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti are ambiţia de a deveni principala universitate de muzică din regiune care să posede o forţă reală de educaţie, cercetare şi creaţie muzicală (interpretativă, componistică) şi să obţină rezultate competitive la nivel mondial.

 

Misiune

Misiunea Universităţii Naționale de Muzică din București poate fi definită prin patru funcții: conservareorientarefiltrare și formare.

 1. Conservarea e preocuparea permanentă de a oferi un nucleu de valori perene, bune practici dovedite în timp, ce necesită o permanentă actualizare.
 2. Orientarea constă în încurajarea unei opţiuni şi viziuni proprii,  care irumpe după o prealabilă cunoaștere aprofundată a muzicii.
 3. Filtrarea clarifică informația abundentă sau distorsionată şi îi dă o direcție prin încurajarea gândirii reflexive și critice.
 4. Formarea creează premisele articulării gustului în spiritul tradiției muzicale și a libertății de inovație.

 

Plan de dezvoltare instituțională 2012-2016

Obiective generale

 1. Asigurarea unui cadru universitar pozitiv, benefic proliferării rezultatelor calitative şi a unui ethos organizaţional constructiv.
 2. Conceperea și promovarea de programe universitare și proiecte care să permită afirmarea personalităţii studenţilor, dezvoltarea abilităţiilor intelectuale şi a cunoştinţelor profesionale, potrivit talentului şi aspiraţiilor lor, precum şi adaptarea instrumentelor de predare şi învăţare la cerinţele pieţei muncii.
 3. Încurajarea excelenţei în cercetare, inovare şi activitate artistică, prin crearea unui cadru propice dezvoltării individuale prin mentorat, burse, premii şi alte mijloace.
 4. Promovarea universităţii ca element nodal pe scena culturală românească şi mondială.
 5. Asigurarea unui context etic în spiritul valorilor democraţiei, al cerinţelor morale şi spirituale, al egalităţii de şanse, al libertăţii academice şi de altă natură, onestităţii intelectuale şi transparenţei.
 6. Dezvoltarea unui sistem de management eficient, fundamentat pe autonomia universitară şi legislaţia în vigoare.

UNMB, instituţie de învăţământ superior din România, funcţionează pe baza Cartei universitare şi a Regulamentelor proprii, în conformitate cu Legea educaţiei naţionale 1/2011, publicată în Monitorul Oficial Nr. 18/10.01.2011, cu documentele oficiale în vigoare, cu cele de înfiinţare şi funcţionare ale instituţiei: H.G.-uri; O.G.-uri publicate corespunzător în Monitorul Oficial al României.

Document de înfiinţare: Decret de înfiinţare a Conservatorului semnat de „Prea Înaltul Domn Alexandru Ioan Cuza”, la 6 octombrie 1864.

Documente actuale:

– HG 376/2016 (M.O. nr. 413 din 1 iunie 2016) – Licență

– HG 402/2016 (M.O., Partea I nr. 453 din 16.06.2016) – Master

Conform art. 193 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prevederilor hotărârii Guvernului nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii, UNMB s-a clasat pe locul I la categoria A, în domeniul Muzică.

Structura organizatorică a UNMB este concepută pe baza organigramei UNMB, aprobată de Senatul universității:

 • Facultatea de Interpretare muzicală (FIM) este compusă din 3 (trei) departamente:
  • Departamentul I – Instrumente de Orchestră (DIO);
  • Departamentul II – Instrumente cu Claviatură şi Muzică de Cameră

(DCMC);

 • Departamentul III – Canto şi Artele Spectacolului Muzical (DCASM).
 • Facultatea de Compoziţie, Muzicologie şi Pedagogie muzicală (FCMPm) are în componenţa sa 3 (trei) departamente:
  • Departamentul IV – Compoziţie (DC);
  • Departamentul V– Muzicologie şi Ştiinţele Educaţiei Muzicale (DMSEM);
  • Departamentul VI – Dirijat, Muzică Religioasă şi Instrumente

Complementare (DMRIC)

 • Şcoala doctorală „Constantin Brăiloiu”

Alte compartimente:

 • Departamentul de Pregătire a Personalului Didactic (DPPD);
 • Serviciul de Relaţii Internaţionale şi Programe Comunitare (SRIPC), cu Centrul de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC) ;
 • Centrul pentru Educaţie Muzicală Continuă şi Studii Postuniversitare (CEMCSP);
 • Direcţia de Cercetare, Inovare şi Informare (DCII), care cuprinde:
  • Centrul de Muzică Electroacustică şi Multimedia (CMeM)
  • Centrul de Muzică Veche (CMV)
  • Centrul de Cercetare Ştiinţifică şi Proiecte Artistice (CCSPA)
  • Centrul de Informare Muzicală din România (CIMRO, cimro.ro);
  • Musicology Today
  • AkadeMusica
 • Clubul Alumni UNMB (ALUMNI UNMB)
 • Mediateca (bibliotecă, compartimentul audiovizual)
 • Studiouri, laboratoare
 • Servicii/Direcţii administrative, tehnice, juridice

Nicolae GHEORGHIȚĂ – Professor, National University of Music Bucharest, Vice-Rector for Research and International Affairs, Director of Centre for Nineteenth-Century Music Studies (CNCMS)

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal