Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu , Rector Prof. dr. Anca Dana Buzoianu – 20 de ani InfoCons Protecția Consumatorilor

Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu

Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu

Rector Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațeganu

Prof. dr. Anca Dana Buzoianu

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca este o instituție de învățământ superior medical, de prestigiu în țară și cu renume internațional.

În anul universitar 2022 – 2023, la universitatea noastră studiază 3094 de studenți internaționali iar totalul studenților noștri la cele trei facultăți depășește 9000.

Încă de la înființarea Școlii Medico-chirurgicale din Cluj în 1775, scopul primordial al entității a fost acela de a asigura celor cu pasiune și vocație în domeniul medical, cel mai înalt nivel de cunoștințe și un sistem educațional axat pe calitate.

Astfel, publicul nostru țintă este reprezentat de consumatorii de educație, respectiv studenții, cărora astăzi întreaga noastră comunitate academică se străduiește să le ofere nu numai actul didactic de top ci și toate facilitățile necesare pentru a putea studia în condiții extraordinare.

Grija pe care fiecare structură a universității o poartă ”consumatorilor de educație”, de la corpul didactic, la cel administrativ, medical, social, se poate vedea în rezultatele obținute în fiecare domeniu.

În activitatea didactică

Încă de la debutul pandemiei cu SARS-CoV-2, universitatea noastră s-a adaptat cerințelor globale nefăcând în același timp rabat la calitatea actului medical. Conducerea UMFIH a decis continuarea studiilor medicale in situ, a susținut vaccinarea inclusiv prin organizarea, în colaborare cu autoritățile locale, a Maratonului Vaccinării și a asigurat desfășurarea stagiilor studenților în condiții de maximă siguranță, oferindu-le acestora echipamentele de protecție necesare.

În ceea ce privește condițiile din spațiile de studiu, de la catedrele fiecărei facultăți la bibliotecile universității, toate clădirile și sălile de curs sunt renovate și utilate cu echipamente de ultimă generație. Printre cele mai importante spații de studiu se numără Centrul de Aptitudini Practice şi Simulare în Medicină, care oferă op ortunităţi pentru învăţare şi antrenament la toate nivelurile de practică medicală, în majoritatea disciplinelor.

Scopul final al funcţionării Centrului este reprezentat de creşterea siguranţei pacientului şi a siguranţei actului medical. Noile metode de educaţie şi practică medicală bazate pe simulare permit câştigarea competenţelor şi atitudinilor medicale corecte, într-un cadru organizat, sub supravegherea instructorilor competenţi, după un program bine structurat şi foarte important, fără riscuri asupra pacienţilor. Prin expunerea progresivă a cursanţilor (studenţi sau medici) la diferite aspecte provocatoare ale activităţii medicale, similare cu ceea ce se întâlneşte în practica de zi cu zi, erorile vor fi diminuate iar calitatea actului medical va crește exponențial.

În cercetare și protejarea proprietății intelectuale

Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca se clasează în topul universităților cu profil medical la nivel național, având în același timp caracter competitiv și la nivel european. Instituția de învățământ superior își propune să își mențină statutul de pol de excelență național în medicina personalizată și translațională și să își dezvolte și consolideze poziția în Europa de Est prin creșterea capacității și a performanței instituționale în acest domeniu.

UMF ”Iuliu Hațieganu” deține astăzi datorită investițiilor din ultimii ani din fonduri interne si externe sau fonduri de dezvoltare instituțională una din cele mai perfomante infrastructuri de cercetare la nivel național, cu o politică a cercetării puternic integrată în mediul academic. În ultimii ani, în conformitate cu tendințele internaționale și europene UMF ”Iuliu Hațieganu” a început să își dezvolte și a treia misiune prin sprijinirea inițiativelor antreprenoriale și a transferului tehnologic.

În cadrul universității noastre, se îmbină trei arii de activitate principale: academic, cercetare și antreprenoriat/inovare în vederea dezvoltării unei resurse umane competitive, orientării activității de Cercetare.Dezvoltare.Inovare către principalele provocări în domeniul sănătății și implementarea în spațiul clinic a unei conduite cu competitivitate internațională.

În domeniul proprietății intelectuale activează Centrul de Transfer Tehnologic al universității, o structură în cadrul Departamentului Cercetare, Dezvoltare și Inovare. Acesta a fost înființat în vederea stimulării inovării şi transferului tehnologic în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse, procese şi servicii noi și implicit în vederea creșterii performanței instituționale în activitatea care se desfășoară la nivel universitar și de asemenea în protejarea proprietății intelectuale dezvoltate în cadrul comunității noastre academice.

Condiții de cazare

Asigurarea calității vieții de student la universitatea noastră se reflectă cel mai bine în spațiile de cazare puse la dispoziție an de an, cel mai bun exemplu fiind Căminul VII Hașdeu, recent renovat.

În acest cămin, noua capacitate de cazare este de 178 de locuri, în 89 de camere, o cameră din cele 89 fiind dotată pentru persoanele cu dizabilități. Pe lângă camere, studenții au acces și la patru oficii pentru prepararea și servirea mesei, patru spălătorii și trei săli de lectură cu o capacitate de 22 de locuri fiecare.

Înainte de reabilitare, studenții cazați în căminul VII locuiau câte patru într-o cameră, nu exista baie  pentru fiecare cameră în parte ci existau câte două băi comune pe fiecare palier, alături de câte o sală de lectură și un oficiu pentru gătit. Acum, compartimentarea este diferită. Cele mai multe camere pot găzdui câte două persoane, iar problema băilor a fost soluționată prin adăugarea uneia la fiecare cameră, nemaiexistând astfel băi la comun, doar cele personale. 

Wellbeing și comunitate

Studenții au acces și la o sală de sport, la dispensarul medical studențesc și la un centru de consiliere psihologică, toate aflându-se la demisolul căminului, lucruri care țin de wellbeing și care reflectă importanța pe care o acordăm sănătății fizice și mentale a studenților noștri.

Renovarea Restaurantului Studențesc și implimentarea unui sistem de meniuri sănătoase, concepute chiar de către o absolventă a universității în domeniul Nutriție și Dietetică, este un avantaj major pentru studenții noștri, aceștia având posibilitatea de a consuma hrană de calitate la prețuri reduse, atât prin comanda directă la restaurant cât și prin comenzi online.

Mai mult decât atât, începând cu luna februarie a acestui an, universitatea noastră a implementat un nou program, ca sprijin suplimentar pentru studenții care beneficiază de bursă socială. Astfel, cei 350 de studenți eligibili primesc zilnic o masă gratuită, în cadrul restaurantului studențesc iar meniul zilnic poate fi ridicat în baza unui card personal, emis de universitate.

Studenții români și internaționali ai fiecăreia din cele 3 facultăți au oportunitatea de a deveni membri într-una dintre organizațiile studențești specifice (OSM, OSS, OSF, EMSA, CMC), încă din anul I de studiu. Implicarea în aceste organizații, efectuarea voluntariatului în diferite proiecte cu impact social major, le conferă un sentiment de apartenență în comunitate precum și sprijin pe parcursul anilor de studiu.

Un rol deosebit de important în protecția ”consumatorilor” este reprezentarea studenților în cadrul Consiliului Facultății și în Consiliul de Administrație al Universității. Prin această colaborare, conducerea instituției noastre se asigură de buna funcționare a ciclurilor educaționale, luând mereu în considerare sugestiile studenților și adaptând sistemul în beneficiul acestora.

Termeni legali

Din punct de vedere juridic, contractele de studii universitare de licență, master și doctorat respectă principiile Legii educației naționale – Legea nr. 1/2011 care guvernează activitatea noastră, cu predilecție principiul centrării educației pe student, principiul echității, principiul libertăţii de mobilitate naţională şi internaţională a studenţilor, principiul transparenţei, principiul respectării drepturilor şi libertăţilor studenţilor.

Regulamentele de organizare și desfășurare a activității didactice sunt modificate de fiecare dată cu consultarea partenerilor noștri studenți, aceștia având un capitol distinct dedicat în Carta universității deoarece fac parte din ceea ce numim comunitatea academică.

Drepturile, libertăţile şi obligaţiile studenţilor sunt cuprinse în Codul drepturilor şi obligaţiilor studentului, propus de asociaţiile studenţeşti și aprobat de către Senatul universității.

Studenții au un rol activ în acordarea burselor studențești făcând parte din comisiile legal consituite la nivel de facultate și, respectiv, universitate. Studenții participă, de asemenea și la elaborarea și modificarea regulamentelor de acordare a burselor studențești.

Mai mult decât atât, facem precizarea că studenții semnează un acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care universitatea îl pune la dispoziție prin responsabilul GDPR la nivelul instituției.

Concluzie

Fiind un subiect amplu, non-exhaustiv, am acoperit în acest articol câteva dintre aspectele în care suntem dedicați protecției consumatorilor aflați în directă relație cu UMF Cluj.

Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, prin toate acțiunile sale, acordă o atenție deosebită protecției consumatorilor de educație și protecției proprietății intelectuale, mereu prin spectrul calității actului didactic și al actului medical.

 

 

InfoCons Protectia Consumatorilor Protectia Consumatorului

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal