Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Republica Cehă.

Intrarea în Republica Cehă este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate valabile pentru o perioadă de cel puțin 3 luni.

Perioada maximă de ședere pentru deținătorii de pașaport sau carte de identitate este de 3 luni, fiind necesară obținerea unui permis de ședere pentru perioade mai lungi.

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare şi şedere prevăzute de legislaţia naţională din Republica Cehă, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile cehe:

Ministerul de Interne al Republicii Cehe gestionează eliberarea permiselor de lungă şedere.

Cetăţenii străini pot fi angajaţi pe o poziţie care necesită înaltă calificare numai după ce solicită permisul de ședere (aşa-numita carte albastră).

Persoanele care intenţionează să desfăşoare o activitate lucrativă în mod independent, ca persoană fizică, cât şi cele care vor desfăşura activităţi sub forma participării într-o societate comercială şi care doresc să schimbe scopul şederii, trebuie să fie rezidenți de cel puțin 2 ani pe teritoriul Republicii Cehe, pe o perioadă neîntreruptă de timp.

Recomandăm ca lucrătorii sezonieri, care sosesc la muncă în Republica Cehă, să nu predea de bună voie cărțile proprii de identitate angajatorilor, indiferent de pretext și să păstreze asupra lor o sumă de bani de rezervă, pentru eventualitatea întoarcerii de urgență în România. În general, ofertele de muncă vehiculate în mediile sociale/Internet trebuie tratate cu prudență, în special în cazurile în care conțin promisiuni de salariu superior calificării cerute și oferă un pachet prea mare de gratuități la transport, cazare și masă.

Începând cu anul 2014, în Republica Cehă au intrat în vigoare noile prevederi legislative referitoare la condiţiile încheierii căsătoriei pentru cetăţenii cehi. Conform noilor reglementări de drept internaţional privat, este interzisă încheierea căsătoriei între un cetăţean ceh şi un cetăţean străin la o misiune diplomatică acreditată pe teritoriul Republicii Cehe. În cazul în care se încheie o astfel de căsătorie, aceasta nu este considerată valabilă şi nu va fi recunoscută de către autorităţile cehe. Legea permite cetăţenilor cehi aflaţi în străinătate să încheie căsătoria la misiunile diplomatice străine acreditate în ţara de reşedinţă, această căsătorie fiind considerată valabilă şi recunoscută de către autorităţile cehe. Căsătoriile  între  cetăţeni străini la misiunile diplomatice acreditate pe teritoriul Republicii Cehe sunt considerate valabil încheiate.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României la Praga şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă sau să se înregistreze prin intermediul portalului www.econsulat.ro.

Începând cu 20.07.2020, ora 00,00, cetățenii din Bulgaria, România, Portugalia care sosesc în Republica Cehă în scop lucrativ, după o ședere de cel puțin 12 ore în ultimele 14 zile în statele lor, trebuie să prezinte angajatorului, pentru a li se permite accesul în unitățile și la locurile de muncă din Cehia, rezultatul negativ al unui test PCR pentru COVID-19, nu mai vechi de 4 zile. Această măsură nu se aplică cetățenilor din aceste țări care călătoresc în Cehia în scop turistic, educațional sau pentru tranzit.

Doriţi să munciţi în Republica Cehă?

Accesul pe piața muncii

 • Aspecte generale privind dreptul la muncă:

Informații generale privind cadrul legislativ al muncii sunt publicate pe pagina de internet a Oficiului de Stat pentru Inspecția Muncii al Republicii Cehe (www.suip.cz), situat în Praga 6, str. Kladenska, nr. 103/105, cod poştal 16000.

 • Cadrul instituțional:

În vederea ocupării unui loc de muncă, este necesară redactarea unui Curriculum Vitae şi a unei scrisori de intenţie (este preferabil ca aceste documente să fie elaborate în limba cehă sau o limbă de circulaţie internaţională), care vor fi înaintate angajatorului în cauză. În acest sens, poate fi folosit modelul de CV Europass, disponibil în limba engleză şi care poate fi descărcat accesând site-ul: http://europass.cedefop.europa.eu/.

 • Obținerea autorizației de muncă:

Procesul de selecţie constă în etapele enunţate de angajator.

Contractul individual de muncă se încheie printr-un acord scris între salariat şi angajator în baza consimţământului părţilor. Prin contractul individual de muncă, angajatorul este obligat să-i precizeze salariatului natura muncii, condiţiile de la locul de muncă şi data la care este angajat. În cazul în care contractul individual de muncă nu conţine informaţii privind drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare, angajatorul este obligat să-l informeze pe angajat cu privire la aceste elemente cel târziu în termen de o lună de la semnarea contractului.

 • Viza de angajare: NU este cazul.

Recunoașterea calificărilor profesionale:

Diplomele, calificările şi perioadele de studii ale cetăţenilor români sunt recunoscute în Republica Cehă, conform prevederilor legale comunitare.

Soluționarea litigiilor de muncă:

Oficiul de Stat pentru Inspecţia Muncii şi inspectoratele regionale de muncă sunt abilitate prin lege:

 • să controleze dacă angajatorii respectă toate prevederile legale în domeniu;
 • să solicite respectarea prevederilor legale, acolo unde au fost constatate probleme;
 • să aplice amenzile prevăzute de lege pentru neregulile constatate.

Oficiul de Stat pentru Inspecţia Muncii şi inspectoratele regionale de muncă nu sunt abilitate:

 • să soluţioneze petiţiile privind drepturile individuale ale angajatului faţă de angajator (de exemplu obţinerea salariului, obţinerea cărţii de muncă, litigiile privind nulitatea actelor legale, rezilierea contractului, ne-recunoaşterea accidentului de muncă etc.);
 • să emită puncte de vedere şi interpretări privind prevederile dispoziţiilor legislaţiei muncii.

 

Sistemul național de sănătate

Dacă vă stabiliți reședința în Republica Cehă, pe durata detaşării, solicitaţi Casei de Asigurări de Sănătate să vă elibereze un formular S1 (fostul formular E 106). Acesta permite atât titularului, cât şi membrilor de familie, dreptul la asistenţă medicală gratuită pe durata şederii. Ulterior intrării pe teritoriul statului de destinație, depuneţi formularul S1 la sediul casei de asigurări de sănătate din această ţară.

Alte informații utile:

 • Autorități locale competente în domeniul muncii și securității sociale:

Informaţiile pot fi găsite pe pagina de internet a Oficiului de Stat pentru Inspecţia Muncii.

Oficiul de Stat pentru Inspecţia Muncii a emis materiale informative referitoare la anumite domenii reglementate de Codul Muncii în vigoare în Republica Cehă.

Alte informaţii privind activitatea Oficiului de Stat pentru Inspecţia Muncii în domeniul protecţiei raporturilor de muncă şi a respectării condiţiilor legale de muncă, al controlului prevăzut de lege privind situaţia de pe piaţa muncii şi în domeniul securităţii şi protecţiei sănătăţii în muncă pot fi găsite pe pagina de internet www.suip.cz sau la inspectoratele regionale de muncă, ale căror adrese sunt prezentate pe pagina de internet sus menţionată.

Ameninţări teroriste

Deși nu a suferit în mod direct atacuri teroriste pe teritoriul naţional, în contextul în care terorismul este un fenomen global, Republica Cehă nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Cetăţenilor români care călătoresc în Republica Cehă li se recomandă să urmărească în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile cehe şi să acceseze periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Republica Cehă este o ţară sigură din punctul de vedere al criminalităţii.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (puncte de interes turistic, mijloace de transport în comun, gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Autovehiculele trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru deplasările în oraş, este obligatoriu să aveţi la dumneavoastră actele de identitate în original (paşaport, carte de identitate, permis de şedere).
 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii şi cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală, precum şi Secţia Consulară a Ambasadei României la Praga.

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor cehe, trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 112 – servicii de urgenţă
 • 158 – poliţie

Apelează rapid numerele de urgenta din Republica Cehă!

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

Sistemul medical

Asigurarea medicală este obligatorie în Republica Cehă.

Se recomandă cetățenilor români care se deplasează în scop turistic în Republica Cehă să  încheie o poliţă de asigurare în România, anterior călătoriei, neexistând posibilitatea încheierii acesteia pe plan local.

În acest sens, vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a vă deplasa în Republica Cehă, pentru a beneficia de îngrijiri medicale în caz de boală sau accident.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro.

În condițiile în care dețineți și o asigurare medicală suplimentară facultativă, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei astfel de asigurări, verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Totodată, vă recomandăm să încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit utilă pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

În Republica Cehă, circulaţia auto se efectuează pe partea dreaptă a drumului și totodată funcţionează sistemul priorităţii de dreapta.
Pe drumurile publice, atât în localităţi, cât şi în afara acestora este obligatorie folosirea fazei de întâlnire.

Atenţie! La intrarea în Republica Cehă este obligatorie cumpărarea vinietei. Aceasta trebuie să fie aplicată pe parbriz, pentru a fi vizibilă cu uşurinţă, în caz contrar existând riscul de a fi amendat.
Taxele pentru autostrăzi se plătesc sub forma tichetelor de autostradă, care se pot cumpăra de la staţiile de benzină pentru o perioada minimă de 10 zile.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este bună.

 • Centura de siguranţă

Este obligatorie.

 • Parcarea

Parcarea este permisă numai în locurile amenajate, contra cost, iar tichetele trebuie afişate la vedere în interiorul maşinii.

 • Limitele de viteză admise:
 • în localităţi – 50 km/oră
 • în afara localităţilor – 90 km/oră
 • autostrăzi – 130 km/oră.

Depăşirea limitelor de viteză poate atrage aplicarea unor amenzi de până la 500 de euro şi suspendarea permisului de conducere. Amenzile de circulaţie pot fi achitate la Czech State Bank (CNB).

 • Aparatele anti-radar şi de detectare a radarului:

Pe teritoriul Republicii Cehe este interzisă utilizarea aparatelor anti-radar. Utilizarea lor constituie contravenţie şi se sancționează cu amendă de 2000 coroane cehe, care reprezintă echivalentul a aproximativ 80 Euro.

 • Permisul de conducere:

Permisul de conducere românesc este valabil în Republica Cehă.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie:

În caz de accident uşor, notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii de asigurare a acestuia.
Dacă în urma accidentului sunt răniţi, chemaţi poliţia locală, după ce aţi acordat primul ajutor. Adresaţi-vă pentru sprijin partenerului societăţii de asigurări din Republica Cehă.
Păstraţi documentele de plată până la înapoierea în ţară pentru a le prezenta societăţii de asigurare.

Telefoane utile apelabile în caz de urgenţă:

 • 112 – Urgenţă
 • 158 – Poliţia

Apelează rapid numerele de urgenta din Republica Cehă!

Utilizarea cărţilor de credit

În Republica Cehă există o reţea extinsă de ATM-uri.

Se acceptă plata cu cărţi de credit la cvasi-totalitatea magazinelor, restaurantelor, staţiilor de benzină.

Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Limitele cantitative pentru introducerea în Republica Cehă a anumitor produse sunt: ţigări – 200 bucăţi, 1 litru băuturi alcoolice, parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă.

Este interzisă scoaterea din Republica Cehă a obiectelor de artă şi cultură, fără a fi însoţite de un certificat de achiziţie şi un permis de export eliberat de Muzeul Naţional sau de Galeriile de Artă.

Este interzisă introducerea pe teritoriul ceh a substanţelor toxice şi psihotrope. Este permis importul şi exportul de valută sau titluri de valoare, fără declaraţie vamală, în limita a 10.000 euro.

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrarea, cât şi la ieşirea din Republica Cehă drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale. Antibioticele şi medicamentele pentru răceală şi gripă care conţin pseudoefedrină, nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică.

Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal