O uniune a securității: Comisia își intensifică eforturile de combatere a conținutului ilegal de pe internet

Comisia Europeană a prezintă astăzi orientări și principii pe baza cărora platformele online să își poată intensifica eforturile de prevenire, detectare și eliminare proactivă a conținutului ilegal care instigă la ură, violență și terorism în mediul online.

După cum a anunțat președintele Juncker în scrisoarea de intenție care a însoțit discursul său privind starea Uniunii din 13 septembrie, Comisia Europeană prezintă astăzi orientări și principii adresate platformelor online. Scopul este să se intensifice eforturile de prevenire, detectare și eliminare proactivă a conținutului ilegal care instigă la ură, violență și terorism în mediul online. Disponibilitatea tot mai mare a materialelor teroriste și a conținuturilor ce incită la violență și răspândirea acestora în mediul online reprezintă o amenințare gravă la adresa securității și a siguranței cetățenilor UE. În același timp, subminează și încrederea cetățenilor în mediul digital – motor de bază al inovării, al creșterii economice și al creării de locuri de muncă.

Măsurile propuse dau curs concluziilor Consiliului European din iunie 2017, împărtășite și de liderii G7 și G20, și constituie un prim element al Pachetului privind combaterea terorismului anunțat de președintele Juncker. Acestea vor contribui la sporirea eficacității luptei împotriva conținutului ilegal și a eforturilor depuse în prezent pentru construirea unei uniuni eficace și reale în materie de securitate a Uniunii Europene, precum și a unei piețe unice digitale mai puternice.

Vicepreședintele pentru piața unică digitală, Andrus Ansip, a declarat: `La provocarea pe care o reprezintă conținuturile online ilegale, UE oferă un răspuns pe măsură. Platformele vor putea astfel să își îndeplinească obligațiile, în strânsă cooperare cu autoritățile de asigurare a respectării legii și cu societatea civilă. Orientările noastre introduc și măsuri de protecție în caz de eliminări excesive și asigură transparență și protecția drepturilor fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare.`

Vĕra Jourová, comisar pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: `Statul de drept se aplică în aceeași măsură în mediul online și în cel offline. Nu putem accepta un vest sălbatic digital și de aceea trebuie să acționăm în consecință. Codul de conduită în legătură cu care am convenit cu Facebook, Twitter, Google și Microsoft arată că o abordare bazată pe autoreglementare poate fi un exemplu pozitiv și poate da rezultate. Cu toate acestea, dacă societățile din sectorul tehnologiei nu își vor respecta obligațiile, vom interveni.`

Comisarul UE pentru Uniunea securității, Julian King, a afirmat:`Mediul digital oferă posibilități fără precedent, dar, atunci când se află în mâini nepotrivite, reprezintă o amenințare gravă la adresa securității noastre. Societățile furnizoare de servicii de internet au un rol central în eliminarea materialelor teroriste din mediul online, intensificându-și eforturile depuse și asumându-și responsabilitatea socială în era digitală.`

Comisarul pentru economie digitală și societate digitală, Mariya Gabriel, a declarat: `Comisia a decis să abordeze global problema conținutului ilegal de pe internet. Situația nu este sustenabilă: în peste 28 % din cazuri, durează mai mult de o săptămână pentru ca platformele online să elimine un conținut ilegal. Astăzi trimitem un semnal clar platformelor, cerându-le să acționeze într-un mod mai responsabil. Acest lucru este esențial atât pentru cetățeni, cât și pentru dezvoltarea platformelor.`

Odată cu proliferarea conținutului ilegal online, inclusiv a propagandei teroriste și a discursurilor rasiste și xenofobe de incitare la violență și ură în mediul digital, platformele online joacă un rol tot mai important și trebuie să își consolideze responsabilitatea socială. Noile orientări publicate astăzi invită platformele online să își intensifice și mai mult eforturile depuse pentru a preveni răspândirea conținutului ilegal. Având în vedere rolul din ce în ce mai important pe care acestea îl au în asigurarea accesului la informații, Comisia se așteaptă ca, în lunile următoare, platformele online să ia măsuri rapide, în special în ceea ce privește discursurile legate de terorism și de incitarea la ură, care sunt deja ilegale în temeiul legislației UE, atât online, cât și offline.

Eliminarea proactivă și eficace a conținutului ilegal

Ca un prim pas pentru a lupta în mod eficace împotriva conținutului ilegal de pe internet, Comisia propune instrumente comune pentru a detecta și elimina rapid și în mod proactiv astfel de conținuturi, precum și de a preveni reapariția lor:

  • Detectarea și notificarea Platformele online ar trebui să coopereze mai strâns cu autoritățile naționale competente, prin instituirea unor puncte de contact, care să fie sesizate rapid privind eliminarea conținutului ilegal. Pentru a accelera procesul de detectare, platformele online sunt încurajate să folosească entități fiabile de marcare a conținutului ilegal, adică entități specializate, cu expertiză în definirea conținutului ilegal. În plus, platformele ar trebui să instituie mecanisme ușor accesibile cu ajutorul cărora utilizatorii să poată semnala conținutul ilegal și să investească în tehnologiile de detectare automată.
  • Eliminarea efectivă Eliminarea conținutului ilegal ar trebui să se facă cât mai repede posibil, și poate fi supusă unor termene specifice, atunci când riscul de a se crea pagube este mare, de exemplu în cazurile de incitare la acte de terorism. Comisia ca continua să analizeze chestiunea stabilirii unor termene fixe. Platformele ar trebui să explice în mod clar utilizatorilor lor politica pe care o practică în materie de conținut și să publice rapoarte de transparență în care să prezinte numărul și tipurile de notificări primite. Societățile furnizoare de servicii de internet ar trebui, de asemenea, să introducă măsuri de prevenire a eliminărilor excesive.
  • Prevenirea reapariției Platformele ar trebui să ia măsuri pentru a descuraja utilizatorii să încarce în mod repetat conținuturi ilegale. Comisia încurajează cu fermitate utilizarea și dezvoltarea în continuare a unor instrumente automate de prevenire a reapariției conținuturilor deja eliminate.

Etapele următoare

Comunicarea de astăzi reprezintă un prim pas, iar inițiativele ce îi vor urma vor depinde de acțiunile platformelor online de aplicare proactivă a orientărilor. Comisia va monitoriza cu atenție progresele înregistrate de platformele online în lunile următoare și va evalua dacă sunt necesare măsuri suplimentare care să garanteze detectarea și eliminarea rapidă și proactivă a conținutului ilegal de pe internet, inclusiv măsuri legislative care să completeze cadrul de reglementare existent. Activitatea în acest sens se va finaliza până în mai 2018.

Context

Uniunea Europeană a răspuns deja la provocarea reprezentată de conținuturile online ilegale, prin măsuri cu caracter obligatoriu și facultativ. Printre aceste răspunsuri se numără Directiva privind combaterea abuzului sexual, a exploatării sexuale a copiilor și a pornografiei infantile, Directiva privind terorismul, reforma normelor UE privind drepturile de autor și reforma propusă a Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale, care fac parte și din Strategia privind piața unică digitală.

Aceste măsuri legislative sunt completate de o serie de instrumente nelegislative, care vor fi sprijinite de acțiunile prezentate în comunicarea de astăzi, precum Codul de conduită privind combaterea discursurilor ilegale de incitare la ură în mediul online, activitatea Forumului pentru internet al UE pentru combaterea propagandei teroriste și Memorandumul de înțelegere privind vânzarea mărfurilor contrafăcute pe internet. Strategia europeană pentru un internet mai bun pentru copii este o inițiativă de autoreglementare menită să îmbunătățească mediul online pentru copii și tineri.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal