Multe produse necesită marcajul CE ca să poată fi vândute în SEE (UE + Islanda, Liechtenstein și Norvegia). Acesta dovedește că produsele au fost evaluate și respectă normele europene în materie de siguranță, sănătate și protecție a mediului. Marcajul se aplică produselor comercializate în SEE, fabricate atât în interiorul, cât și în afara SEE.

Marcajul CE este valabil doar pentru produsele în cazul cărora au fost introduse specificații la nivelul UE.

În vederea obținerii marcajului CE pentru un produs, trebuie să întocmiți un dosar tehnic care să dovedească faptul că acesta îndeplinește toate cerințele UE. În calitate de producător, vă asumați răspunderea pentru declararea conformității cu toate cerințele. Odată ce produsul primește marcajul CE, trebuie să le oferiți distribuitorilor și/sau importatorilor toate documentele justificative referitoare la marcaj.

Cum se poate obține marcajul CE?

Producătorii trebuie să parcurgă următoarele etape:

1. Să identifice cerințele UE aplicabile produsului

Cerințele UE sunt stabilite în directivele care acoperă diverse produse sau sectoare de produ, de exemplu:

  • Jucării
  • Instalații electrice
  • Mașini și utilaje
  • Dispozitive medicale
  • Structuri de ridicare (lifts)
  • Echipament individual de protecție

Aceste directive stabilesc cerințele esențialepe care trebuie să le îndeplinească produsele.

2. Să verifice dacă produsul îndeplinește cerințele specifice

Fabricantului îi revine sarcina de a se asigura că produsul îndeplinește toate cerințele prevăzute de legislația europeană. Dacă există norme UE armonizate pentru produsul dumneavoastră și le respectați în cursul procesului de producție, se va considera în mod automat că produsul respectă directivele UE relevante.

Utilizarea standardelor este voluntară, nu obligatorie. Puteți opta și pentru alte soluții tehnice în vederea îndeplinirii cerințelor esențiale prevăzute de directiva UE relevantă.

3. Să verifice dacă produsul trebuie testat de către un organism notificat

Pentru anumite produse, organismele speciale de evaluare a conformității (`organismele notificate’) trebuie să verifice dacă produsul îndeplinește cerințele tehnice specifice. Acest lucru nu este obligatoriu pentru toate produsele. Accesați baza de date Nando pentru a identifica organismul notificat pe care trebuie să-l contactați în cazul dumneavoastră.

4. Să testeze produsul

Dacă produsul nu trebuie să fie verificat de o autoritate independentă, producătorul este cel care trebuie să verifice conformarea produsului la cerințele tehnice. Acest demers include estimarea și documentarea riscurilor legate de utilizarea produsului.

5. Să întocmească dosarul tehnic

Dosarul tehnic trebuie să includă toate documentele care dovedesc că produsul se conformează cerințelor tehnice.

6. Să aplice marcajul CE și se redacteze declarația de conformitate

Acum puteți aplica marcajul CE pe produsul dumneavoastră. Inscripția trebuie să fie vizibilă, lizibilă și să nu poată fi ștearsă. În cazul în care a fost necesară și implicarea unui organism notificat în etapa 3, ar trebui să indicați pe produs și numărul de identificare al organismului în cauză. De asemenea, trebuie să redactați și să semnați o declarație de conformitate a UE din care să rezulte că produsul îndeplinește toate cerințele legale.

Importatori

În timp ce producătorii sunt responsabili pentru conformitatea produsului cu legislaţia şi pentru aplicarea marcajului CE, importatorii trebuie să se asigure că produsele pe care le introduc pe piaţă sunt conforme cu cerinţele aplicabile şi că nu prezintă un risc pentru consumatorii europeni. Importatorul trebuie să verifice dacă producătorul din afara UE a parcurs toate etapele necesare şi să se asigure că documentaţia este disponibilă la cerere.

Distribuitori

Distribuitorii trebuie să aibă cunoștințe de bază privind cerințele juridice – inclusiv să știe care sunt produsele care trebuie să poarte marcajul CE și care este documentația însoțitoare – și ar trebui să fie în măsură să identifice produsele care în mod clar nu sunt în conformitate. De asemenea, ei trebuie să poată demonstra autorităților naționale că au acționat cu diligența necesară și că au dovezi de la producător sau importator că au fost luate măsurile adecvate. În plus, distribuitorul trebuie să poată acorda asistență autorităților naționale în eforturile lor de a primi documentația necesară.

Sursa: Europa.eu

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal