portratfotos-lm-april-2009-005
Lothar Maier - Presedinte ANEC

Este o plăcere şi o onoare să mă adresez membrilor A.N.P.C.C.P.S. România şi tuturor cititorilor revistei Info Cons, cu scopul de a le prezenta ANEC, Asociaţia Europeană de Reprezentare a Consumatorilor în Standardizare şi misiunea acesteia.

Având în vedere faptul că standardizarea influenţează aproape fiecare aspect imaginabil al vieţii noastre zilnice – de la siguranţa aparatelor casnice la responsabilitatea socială corporativă – aceasta a devenit, de-a lungul anilor, unul dintre principalele domenii de activitate ale organizaţilor consumatorilor din Europa şi din ţările dezvoltate. Se consideră că un procent de 15% din numărul total al standardizărilor servesc interesul imediat al consumatorilor. Dacă luăm în calcul faptul că, în prezent, există în jur de 20.000 de standarde europene (CEN – Comitetul European Pentru Standardizare – şi CENELEC – Comitetul  European pentru Standardizare în Electrotehnică), multe dintre acestea fiind transformate în standarde naţionale în România, încercarea de a implementa interesele consumatorilor în cadrul acestui proces reprezintă o sarcină imensă pentru mişcarea consumatoristă.

În acest sens, ANEC trimite specialişti în consumerism în cadrul unui număr cât mai mare de comisii de standardizare (deşi, numărul nu este atât de mare pe cât ne-am dori), unde aceştia au sarcina de a proteja interesele consumatorilor şi de a evita dominarea întregului proces de către interesele celor din industrie. Cu toate acestea, acest lucru nu este întotdeauna suficient, standardizarea fiind puternic influenţată de intervenţiile politice. De exemplu, o parte importantă a standardizării europene se bazează pe mandatele Comisiei Europene, acordate organizaţiilor europene de standardizare CEN şi CENELEC. Cerinţele generale sunt formulate la nivel politic (de ex. aspectele privind siguranţa jucăriilor), iar organismele de standardizare elaborează toate detaliile. Acest lucru implică faptul că ANEC trebuie să fie prezentă atât la nivel politic, cât şi la nivel tehnic.

Înseamnă oare acest lucru că putem lasă sarcina de asigurare a unor standarde favorabile pentru consumatori în totalitate pe seama ANEC şi să ne bizuim pe organizaţiile naţionale pentru consumatori? Din păcate, nu putem. Pe de o parte, standardizarea europeană este pre-structurată la nivel naţional; prin urmare, trebuie să trimitem reprezentanţi ai consumatorilor în cele mai importante comisii naţionale de standardizare. Pe de altă parte, trebuie să asigurăm existenţa unei susţineri suficiente a activităţii europene de standardizare, prin intermediul experţilor din cadrul organizaţiilor naţionale de consumatori.

Din fericire, A.N.P.C.C.P.S. România este una dintre organizaţiile care sprijină ANEC, fiind reprezentată de către domnul Preşedinte Sorin Mierlea. Datorită faptului că ANEC se pregăteşte pentru a intensifica colaborarea cu membrii acesteia din Europa Centrală şi de Est, A.N.P.C.C.P.S. România este un partener binevenit în multe dintre activităţile pe care ANEC urmează să le desfăşoare.

Salut cordial, cu această ocazie, susţinătorii A.N.P.C.C.P.S. România şi le doresc reuşite în activitatea pe care aceştia o desfăşoară pentru consumatorii din România!

Lothar Maier

Preşedinte ANEC

Foreword

for ANPCPPS magazine

It is a pleasure and an honour for me to address the members of ANPCCPS and all the readers of its magazine, presenting to them ANEC, the European consumer representation in standardization and its tasks.

Given that standardization is influencing almost every imaginable aspect of our daily life – from the safety of domestic appliances to corporate social responsibility – it became over the years one of the main fields of activity of consumer organizations in Europe and elsewhere in the developed countries. An estimated 15% of all standardization is considered being in the immediate interest of consumers. If we consider that at present there are around 20.000 European standards (CEN and CENELEC, many of them transformed into Romanian national standards, it is a huge task for the consumer movement trying to implement consumer interests in this process.

For doing so, ANEC is sending consumer experts into a great number of standards committees (although still not into as many as we would like to) where they have the task to safeguard consumer interests and to avoid that industry interests dominate the entire process. This, however, is not always sufficient; standardization is strongly influenced by political interventions. For example, a lot of the European standardization is based on mandates of the European Commission, given to the European standards organizations CEN and CENELEC. General requirements are formulated at the political level (e.g. the safety of toys) and the standards bodies are working out all the details. This means that ANEC has to be present at the political as well as at the technical level.

Does that mean we can leave the job of ensuring consumer-friendly standards entirely to ANEC and lean back in our national consumer organizations? Unfortunately, we can't. On the one hand, European standardization is pre-structured at national level; so we have to send consumer representatives into the most important national standards committees. On the other hand, we have to ensure that there is enough support of European standardization work through experts coming from national consumer organizations.

Fortunately, ANPCPPS is one of the supporters of ANEC, being represented by its President Sorin Mierlea in its organs. And as ANEC is preparing for intensification of its co-operation with its Central European members, ANPCPPS is a highly welcome partner for many activities of ANEC in the future.

May I greet the supporters of ANPCPPS and wish them all the best at working for Romanian consumers!

Lothar Maier

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal