Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Principatul Liechtenstein pentru o perioadă de maxim 90 de zile. Începând cu 1 iunie 2009, cetăţenii români pot călători în Principatul Liechtenstein cu paşaportul sau cartea de identitate.

Pentru a intra pe teritoriul Principatului Liechtenstein cetăţenii români trebuie:

 • să deţină o asigurare medicală pe durata călătoriei.
 • să demonstreze că au suficiente resurse financiare pentru a se întreţine pe perioada călătoriei.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Asistenţă consulară

Atenţie! Nu există o misiune diplomatică şi niciun oficiu consular de carieră ale României în Principatul Liechtenstein. Ambasada României în Confederaţia Elveţiană gestionează şi relaţiile cu Principatul Liechtenstein.

În cazul pierderii paşaportului românesc, este recomandată sesizarea neîntârziată atât a biroului local de poliţie cât şi a Ambasadei României la Berna.

În calitate de cetăţean al Uniunii Europene, puteţi solicita, în caz de necesitate, eliberarea unui titlu de călătorie în vederea întoarcerii în ţară, din partea misiunilor diplomatice ale ţărilor UE cu sediul în Principatul Liechtenstein.

Site-ul Comisiei Europene conţine informaţii utile privind protecţia consulară de care beneficiază cetăţenii UE inclusiv lista cu misiunile diplomatice ale ţărilor UE cu reprezentare în acest stat.

Ambasada României în Confederaţia Elveţiană acoperă şi Principatului Liechtenstein. Secţia consulară Berna deserveşte şi cetăţenii români în tranzit sau stabiliţi în Principatul Liechtenstein.

Regimul permiselor de lucru

Principatul Liechtenstein acordă anual permise de lucru cetăţenilor din statele membre UE. Dacă există cereri suplimentare, autorităţile decid în privinţa oportunităţii suplimentării numărului de permise, fără a avea, însă, vreo obligaţie în acest sens. Pentru ambele categorii de permise de şedere trebuie contactat Oficiul pentru Migraţie.

Permis de muncă tip B:

 • Formular tip (se obţine de la Oficiul pentru Migraţie);
 • Copie paşaport;
 • Contract de muncă;
 • Organigramă firmă;
 • Diplome şi calificări profesionale;
 • Scrisoare de motivaţie.

Permis de rezidenţă tip B-pentru persoanele fără un loc de muncă:

 • Formular tip;
 • Copie paşaport;
 • Dovada mijloacelor financiare;
 • Confirmarea că persoana în cauză nu mai este activă pe piaţa muncii;
 • Certificat medical şi de asigurare de sănătate;
 • Scrisoare de motivaţie.

Pentru detalii suplimentare, puteţi accesa:

În conformitate cu decizia Comitetului Mixt al Spaţiului Economic European, Principatul Liechtenstein oferă un anumit număr de permise de rezidenţă, în funcţie de o cotă stabilită de guvernul principatului.

Aspecte relevante:

Înregistrarea muncitorilor transfrontalieri la Oficiul pentru migraţie este obligatorie.

Lucrătorii independenţi trebuie să se înregistreze la autorităţile locale în maxim 9 zile de la data intrării în principat.

Permisul de scurtă şedere (L) – este valabil numai pentru persoanele care au un contract de muncă de minimum un an.

Permisul de şedere tip (B) – se acordă cetăţenilor care au un loc de muncă în principat, precum şi membrilor familiilor acestora. Poate avea o valabilitate de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire ulterioară anuală.

Permis de şedere de tip (B) primesc şi cetăţenii UE care deţin suficiente mijloace financiare pentru a se întreţine în Principatul Liechtenstein.

Permisul de lungă şedere de tip (C) – se acordă cetăţenilor europeni care au domiciliat in Principatul Liechtenstein in ultimii 10 ani, fără întrerupere.

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Principatul Liechtenstein nu poate fi exclus din faţa acestei ameninţări.

Principatul Liechtenstein nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

Siguranţă şi criminalitate

Principatul Liechtenstein este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut.

În zone aglomerate pot apărea infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini (gări, staţii, parcări, centre comerciale, benzinării sau zone de servicii pe autostrăzi).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraş, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, este recomandată contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei locale. În cazul pierderii paşaportului românesc, este recomandată sesizarea neîntârziată atât a biroului local de poliţie cât şi a Ambasadei României la Berna.

Sistemul medical

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.
Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro.

Este bine ca asigurarea medicală să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere de la riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea/ furtul/ deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc. Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

Condiţii privind traficul auto

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor şi infrastructurii este foarte bună.

 • Transportul public

Mijloacele de transport în comun funcţionează eficient şi rapid, asigurând legături utile către toate zonele ţării. Pentru informaţii suplimentare consultaţi pagina de internet http://www.liemobil.li/

 • Informaţii privind cazurile de accident de circulaţie

Atenţie! Indiferent de gravitatea accidentului trebuie anunţată poliţia locală.

În caz de accident uşor, completaţi, împreună cu cealaltă parte implicată, formularul tip pus la dispoziţie de societăţile locale de asigurări. Notaţi elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat şi ale societăţii de asigurare a acestuia.

În caz de accident soldat cu victime, toate persoanele implicate, inclusiv pasagerii, nu trebuie sa părăsească locul unde s-a produs accidentul fără autorizaţia politiei, exceptând cazurile când acestea au nevoie de ajutor medical sau dacă trebuie să sune la poliţie.

Atenţie! Pentru a solicita asistenţă consulară, anunţaţi Ambasada României la Berna.

 În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor locale, pot fi apelate următoarele numere de urgenţă:

 • 117 – Poliţie
 • 118 – Pompieri
 • 144 – Ambulanţă
 • 112 – Urgenţe

Apelează rapid numerele de urgență din Liechtenstein!

Utilizarea cărţilor de credit

În Principatul Liechtenstein sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit europene şi nord-americane, iar utilizarea acestora este frecventă.

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!
Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Reglementări vamale

La frontiera dintre Elveţia şi Principatul Liechtenstein nu există control vamal.

Atenţie! Există control vamal între Principatul Liechtenstein şi Austria, iar acesta poate fi amănunţit.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal