Inspectoratul Școlar al Municipiului București , Inspector Școlar General Vlad Drinceanu – 20 de ani InfoCons Protecția Consumatorului

InfoCons Protectia Consumatorului Protectia Consumatorilor Inspectoratul Scolar Bucuresti Vlad Drinceanu

Inspectoratul Școlar al Municipiului București

Inspector Școlar General

Vlad Drinceanu

În era digitală în care trăim, protecția proprietății intelectuale este o problemă importantă și presantă în toate domeniile, inclusiv în educație. Protejarea proprietății intelectuale în domeniul educațional, și nu numai, poate asigura un mediu social și de învățare corect, în care autorii și creatorii de conținut sunt recunoscuți și recompensați pentru efortul lor.

Multe materiale educaționale sunt în prezent disponibile online, iar resursele digitale, fără a ne limita doar la programe de învățare asistate de calculator sau la alte tehnologii digitale, sunt din ce în ce mai utilizate în clase și în sălile de conferințe. Însă evoluția tehnologiei a adus și o serie de probleme legate de protecția proprietății intelectuale.

În primul rând, este important să definim proprietatea intelectuală și nu doar prin raportare la contextul educațional. Conform WIPO (World Intelectual Property Organisation), proprietatea intelectuală se referă la „creații ale minții: invenții, opere literare și artistice și simboluri, nume, imagini și desene” destinate a circula (World Intellectual Property Indicators, 2022, p. 177), aparținând unei persoane sau unei organizații. Dincolo de clasificarea uzuală, pe care o prezintă și WIPO, în proprietate industrială (brevete, modele de utilitate, mărci comerciale, desene industriale etc.) și drepturi de autor (în cazul operelor literare și artistice, al lucrărilor muzicale, artistice sau arhitecturale), categoria de interes pe care o avem în vedere în cadrul acestui articol este cea a drepturilor intelectuale legate de domeniul educațional. Prin acestea, ne referim la manuale de curs, prezentări, software-uri educaționale sau alte materiale didactice folosite în procesul de învățare.

Deși tema este de mare interes la nivel mondial, fiind îndelung dezbătută în cadrul diverselor organizații culturale, economice, educaționale, problematica respectării proprietății intelectuale este frecvent întâlnită nu numai la noi în țară, ci și în lumea întreagă. Printre formele recurente ale nerespectării drepturilor de proprietate intelectuală se numără plagiatul și încălcarea drepturilor de autor.

Plagiatul este o încălcare comună a proprietății intelectuale și se referă la utilizarea fără permisiunea autorului a ideilor, a cuvintelor, a imaginilor sau a altor elemente ale creației intelectuale. Acest lucru poate fi realizat prin copierea sau citarea neadecvată a sursei originale. În contextul educațional, plagiatul este o problemă majoră, întrucât fenomenul prin care nu se respectă proprietatea intelectuală a creatorului original este destul de frecvent, deși este considerat o fraudă academică.

Încălcarea drepturilor de autor este o altă formă de încălcare a proprietății intelectuale și se referă la utilizarea materialelor protejate de drepturi de autor fără permisiunea autorului. Dreptul poate fi încălcat prin fotocopierea manualelor, a cursurilor sau chiar a cărților întregi etc. .

În ambele cazuri, persoanele care nu respectă drepturile de proprietate intelectuală ale autorilor pot fi supuse unor acțiuni legale. La nivelul legislației naționale, spre exemplu, Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe a suferit modificări și completări, astfel încât să acopere aspectele importante care apar odată cu evoluția societății, a tehnologiei, ultimele modificări fiind aduse prin Legea 210/2015 sau Legea 15/2019. Cu toate acestea, cadrul legislativ este insuficient pentru a face față provocărilor care apar în respectarea proprietății intelectuale, de aceea este important ca autoritățile să adopte și să pună în aplicare legi și reglementări stricte pentru protecția proprietății intelectuale și pentru a promova inovația.

Un rol important în protejarea proprietății intelectuale îl are, însă, și domeniul educațional, prin organizarea și desfășurarea de activități și programe care să se concentreze pe dezvoltarea de soluții durabile și accesibile pentru toți elevii. Pentru a proteja proprietatea intelectuală în educație, instituțiile de învățământ ar trebui să ia măsuri concrete pentru a încuraja și a promova un comportament etic în rândul elevilor, al studenților și al profesorilor. Ar fi utile, totodată, programe educaționale prin care elevii să învețe cât mai devreme despre importanța respectării acestor drepturi, la fel cum învață despre respectarea proprietății materiale, sau o serie de activități didactice prin care aceştia să conștientizeze modul de respectare, de redactare și de apărare a drepturilor de proprietate intelectuală. Alte măsuri pot include, de exemplu, educarea și instruirea privind drepturile de autor și proprietatea intelectuală, dezvoltarea de politici și proceduri clare pentru prevenirea plagiatului și a încălcărilor drepturilor de autor, precum și utilizarea unor instrumente de detectare a plagiatului.

Pornind de aici, prin protejarea proprietății intelectuale s-ar putea încuraja dezvoltarea de noi tehnologii și soluții în educație, promovarea inovației și a cercetării, care ar conduce la recompensarea corectă a muncii cercetătorilor și a inventatorilor. În plus, protejarea proprietății intelectuale poate ajuta la dezvoltarea unui mediu de învățare competitiv, în care companiile și alte organizații să fie motivate să investească în dezvoltarea de tehnologii educaționale inovatoare, menite a îmbunătăți calitatea și eficiența procesului de învățare și a ajuta la creșterea accesului la educație pentru toți elevii. În acest fel se evită și monopolul tehnologiilor digitale.

Profesorii și elevii pot fi consideraţi atât consumatori de educație, cât și parteneri educaționali și într-o societate care acordă o importanță din ce în ce mai mare educației, rolurile acestor două grupuri sunt esențiale în procesul de învățare. Respectarea proprietății intelectuale în educație este o problemă importantă, care trebuie abordată cu seriozitate de către autorități, de instituțiile de învățământ și de către toți cei implicați în procesul de educație. Doar protejând proprietatea intelectuală, putem asigura un mediu de învățare echitabil și inovator, de care să beneficieze, deopotrivă, elevii și profesorii.

 

InfoCons Protectia Consumatorilor Protectia Consumatorului

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal