InfoCons: Comisia îndeamnă Ciprul, România și Italia să adopte legislație orientată spre consumator

În plus, încurajează producătorii să dezvolte produse cu eficiență energetică ridicată.Mai mult, definirea unor praguri comune la nivelul UE în materie de eficiență energetică (B, A, A+ etc.) oferă statelor membre un cadru clar în ceea ce privește cerințele de achiziționare.Acest cadru le este util, de asemenea, altor părți interesate, cum ar fi societățile private în activitățile lor publicitare.

Legislația UE urmărește acordarea acestor posibilități în toate țările.În pofida scrisorilor de punere în întârziere trimise la 18 iulie 2011, Cipru, România și Italia nu au informat Comisia cu privire la transpunerea integrală a directivei în legislațiile lor naționale.

Prin urmare, Comisia a decis astăzi să adreseze avize motivate statelor membre respective.În cazul în care acestea nu se conformează în termen de două luni obligațiilor care le revin conform legii, Comisia poate deferi cazurile Curții de Justiție.

 

Context

Procedurile în constatarea încălcării dreptului UE sunt legate de Direc>tiva 2010/30/EUprivind etichetarea energetică, care acoperă toate produsele relevante din punct de vedere energetic, publicitatea acestora, precum și utilizarea lor în domeniul achizițiilor publice.

UE s-a angajat să reducă emisiile de gaze cu efect de seră cu 20% față de nivelurile din 1990 și să reducă consumul de energie cu 20% prin ameliorarea eficienței energetice până în 2020.Etichetarea energetică reprezintă un element cheie în atingerea acestor obiective.

S-a estimat că măsurile puse în practică până în prezent în temeiul vechii directive privind etichetarea energetică, Directiva 92/75/CEE(referitoare la frigidere și congelatoare, mașini de spălat rufe, mașini de uscat rufe, mașini de spălat vase, lămpi electrice de uz casnic, aparate de climatizare și cuptoare) duc la economisirea a aproximativ 40-50 TWh pe an, o valoare care corespunde consumului anual de energie electrică din Portugalia.În temeiul noii Directive 2010/30/CE, au fost deja revizuite etichetele pentru frigidere și congelatoare, mașini de spălat rufe, mașini de spălat vase și aparate de climatizare, iar pentru televizoare au fost introduse noi etichete.

Informații suplimentare

Directiva privind etichetarea energetică poate fi consultată aici.

Pagina web a Comisiei referitoare la etichetarea energetică:

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/labelling_en.htm

Statisticile actuale privind încălcările legislației UE în general pot fi consultate la adresa:

http://ec.europa.eu/eu_law/infringements/infringements_en.htm

Pentru informații suplimentare referitoare la procedurile în constatarea încălcării dreptului UE, consultați MEMO/12/134

 

 

Contacts :

     Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

     Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)


Sursa: Comisia Europeana – Comunicat de presa

Bruxelles, 27 februarie 2012

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal