Finlanda a aderat la NATO – InfoCons lansează Pașaportul Consumatorilor din țările NATO / Finland has joined NATO – InfoCons launches NATO Consumer Passport

InfoCons Protectia Consumatorilor Protectia Consumatorului Pasaportul Consumatorilor

[RO]

Protecția consumatorilor de securitate devine mai importantă în actuala conjunctură socio-economică și geopolitică, fiind o problemă stringentă a zilelor noastre. Cetățenii în calitatea lor de consumatori au dreptul la securitate și încredere. Aplicația InfoCons este destinată tuturor cetățenilor din țările membre NATO, dar și militarilor din teatrele de operațiuni pentru a avea un mijloc simplu, facil și în limba maternă cu privire la accesul nemijlocit la numerele de urgență din fiecare țară, alertele rapide pentru produsele alimentare și nealimentare, cât și informații cu privire la alegerea produselor în vederea creșterii gradului de încredere a militarilor. Astfel, Aplicația InfoCons este un mijloc de reziliență în spiritul noilor încercări, dar și a drepturilor fundamentale apărate de alianța NATO.

Citeste si : Garanțiile pentru produse cu defecte

Finlanda devine oficial membru al alianței militare NATO și cu ocazia aderării, InfoCons lansează Pașaportul Consumatorului din țările NATO prin care cetățenii au acces direct în limba maternă la toate informațiile referitoare la protecția consumatorilor de securitate și siguranță.

Pașaportul Consumatorului este disponibil inclusiv în limba ucraineană, fiind mai mult decât necesar în această perioadă delicată pe care o traversăm.

Fiind un instrument dezvoltat în mod transparent și independent, unic la nivel internațional, Aplicația InfoCons este disponibilă în 33 de limbi, pentru facilitarea informării directe, concise și corecte pentru cosumatorii din întreaga lume. Odată cu creșterea gradului mobilității cetățenilor la nivel global, devine indispensabil accesul rapid și facil la informarea cu privire la instituțiile puse in slujba cetățeanului în vederea sprijinirii acestuia în caz de urgență.

Citeste si : Ai grijă ce semnezi! Dicționarul cu termeni din asigurări disponibil în Aplicația InfoCons!

În Aplicația Gratuită InfoCons, lista cu toate numerele utile și de urgență la nivel local, national și international  este denumită intuitiv „SOS”, fiind un acronim universal valabil. În urma selectării, numerele utile și de urgență apar în limba engleză și limba țării selectate. SOS cuprinde numere precum: Ambulanță, Poliție, Protecția Consumatorilor, Pompieri, Poliția de Frontieră, Turism, Direcții de Sănătate Publică, Primărie, Mediu, Telecomunicații etc .

În contextul geopolitic și a situației globale de securitate, este imperios necesar accesul direct, neîngrădit de barierele lingvistice la numerele utile și de urgență naționale și internaționale în vederea soluționării problemelor imediate. In conformitate cu Carta Natiunilor Unite si a Drepturilor Cetatenesti cat si cu reglementarile internationale si Europene privind accesul transparent la informare, informatie si reclamatii, Pașaportul Consumatorului este soluția unitară, la nivel global, prin care cetățenii, în calitatea lor de consumatori, au la dispoziție toate mecanismele specifice protecției consumatorilor.

Citește și : Din luna ianuarie 2023, consumatorii vor putea returna ambalajele diferitelor produse

”În contextul actual, accesul direct, GRATUIT și nemijlocit la informare cu privire la soluționarea unor probleme imediate de tip acces la numere de telefon de urgență, trebuie să fie o normalitate indiferent de etnie, sex, vârsta, religie, cetățenie și în acest considerent InfoCons aduce în premieră, la nivel global, prima soluție unitară prin care cetațeanul poate avea acces direct, simplu și eficient la numere de telefon de urgență în cadrul Aplicatiei Inovative, Unice la nivel global, InfoCons. ”

Sorin Mierlea – Președinte InfoCons

[EN]

Consumer security protection has become increasingly important in our current socio-economic and geopolitical climate, and is a pressing issue of our time. Citizens have the right to security and trust as consumers. The InfoCons app provides citizens of NATO member countries, as well as military personnel in theaters of operation, with a simple and easy-to-use native-language means of direct access to emergency numbers in each country, rapid alerts for food and non-food products, and information on product choices to increase military confidence. Therefore, the InfoCons App is a means of resilience that embodies the spirit of new challenges, as well as the fundamental rights defended by the NATO alliance.

 

The Consumer Passport of NATO countries, available in 33 languages including Ukrainian, provides citizens with direct access in their mother tongue to all information related to consumer safety and security protection. As a transparent and independently developed tool, the InfoCons App is unique at an international level, and helps facilitate direct, concise, and accurate information for consumers worldwide. With the increasing mobility of citizens globally, quick and easy access to information on institutions that can help citizens in case of emergency is indispensable.

 

In the InfoCons Free App, the list of all useful and emergency numbers at local, national, and international levels is named “SOS”, which is a universally valid acronym. After selecting a country, useful and emergency numbers appear in both English and the language of the selected country. The SOS numbers include Ambulance, Police, Consumer Protection, Fire, Border Police, Tourism, Public Health, City Hall, Environment, and Telecommunications.

 

In today’s geopolitical context and global security situation, direct access to useful national and international emergency numbers, unhindered by language barriers, is imperative to solve immediate problems. In line with the United Nations Charter, the Charter of Citizens’ Rights, and international and European regulations on transparent access to information, information, and complaints, the Consumer Passport is a single, global solution that makes all specific consumer protection mechanisms available to citizens.

 

“In today’s context, direct, FREE and immediate access to information on how to solve immediate problems such as access to emergency phone numbers must be a normality regardless of ethnicity, gender, age, religion, nationality and in this regard InfoCons brings the first globally unique solution whereby the citizen can have direct, simple and efficient access to emergency phone numbers within the innovative, globally unique InfoCons App.”

 

Sorin Mierlea President InfoCons

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal