Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public , Director General Mircea Valentin Calnegru- 20 de ani InfoCons Protecția Consumatorilor

Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public

Director General Direcția Generală de Arhitectură Peisagistică și Monumente de For Public

Mircea Valentin Calnegru

Monument For salută împlinirea celor 20 de ani de activitate InfoCons, pentru care ne-am afirmat permanent admirația și respectul. Monument For, ca instituție responsabilă de administrarea patrimoniului monumental local, acționează permanent pentru creșterea nivelului de conștientizare al cetățenilor în privința protejării monumentelor de for public. Serviciile publice pe care le acoperim sunt informarea și promovarea turistică, administrarea patrimoniului monumental de for public, accentul fiind pus cu precădere pe ridicarea nivelului cultural al publicului, emanciparea pe multiple planuri artistice a tinerei generații, sensibilizarea acesteia inclusiv prin proiectele educaționale pe care le-am implementat, precum cunoscuta “Lecție de Patrimoniu București”.

Prin efortul nostru și al partenerilor noștri consolidăm nivelul de apreciere a patrimoniului cultural și a reperelor esențiale ce formează moștenirea cultural-istorică a orașului, printr-o abordare SMART și prin implicarea noilor tehnologii digitale de informare și comunicare.

Monument For are menirea de a face din fiecare monument o poveste care contribuie la identitatea Bucureștiului și a locuitorilor săi, să redea orașului trecutul, înțelesurile și identitatea.

Dragi colegi și minunați parteneri, stimați consumatori de cultură

La împlinirea frumoasei vârste de 20 de ani, pe care partenerul și prietenul nostru InfoCons o săbătorește anul acesta, adunăm iată în spatele Asociației două decenii de activitate neîntreruptă în domeniul informării și protecției consumatorului.  Încercăm în scurta noastră epistolă să nu fim prea nostalgici, sentiment pe care, da, și persoanele juridice îl pot avea asemenea persoanelor fizice.   

Pare greu de crezut, dar așa este! Persoanele juridice, instituții și ONG-uri se bucură sau suferă, uneori se încruntă și alteori zâmbesc, fac riduri de expresie ca și noi, oamenii.

Cei care nu cunosc arhitectura administrativă, cei care nu au interacționat cu frânele și tampoanele legislative sau birocratice nu au cum să înțeleagă această afirmație, de aceea acest articol se adresează cu precădere camarazilor noștri aflați în tranșeele luptei pentru drepturile consumatorilor, pentru servicii publice performante sau pentru o mai generoasă implicare a administrației în problemele cetățeanului.

Privind în urmă cu această nostalgie instituțională, vedem la partenerul InfoCons  20 de ani în care strădania de a construi o9atitudine în relația cetățeanului cu produsele  pe care le consumă, fie că este vorba de bunuri, servicii sau produse culturale, s-a dovedit a fi rodnică și spornică de la un an la altul. Imaginea cetățeanului preocupat, care își acordă o clipă de răgaz pentru a afla ce se găsește în spatele unei etichete și pentru a face astfel o alegere inteligentă și informată, este deja o imagine omniprezentă în viața cotidiană și meritul InfoCons este incontestabil în crearea acestei imagini.

Colaborarea dintre Monument For și InfoCons se înscrie în coordonatele construcției acestei noi atitudini și a unei noi mentalități, pornind de la dragostea pentru cetate și respectul pentru patrimoniul său monumental.

Țineți-o în continuare tot așa!

La Mulți Ani, InfoCons!

InfoCons Protectia Consumatorilor Protectia Consumatorului

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal