Dincolo de gust. Imbunatatirea sigurantei alimentelor trece prin certificarea inspectorilor

Cynthia Woodley, Julia E. Bradsher şi Gerald Wojtala

Potrivit estimărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 2,2 milioane de persoane decedează în fiecare an din cauza bolilor de origine alimentară sau hidrică. Siguranţa sanitară a alimentelor este, deci, o preocupare crucială pentru sănătatea publică mondială.

În Statele Unite, potrivit datelor centrelor pentru controlul şi prevenirea bolilor, în fiecare an, o persoană din şase este victima unei boli de origine alimentară, peste 127 000 de persoane trebuie să fie spitalizate şi aproximativ 3 000 dintre ele mor. Doar pentru Statele Unite, această situaţie reprezintă un cost economic anual de 77 miliarde de dolari americani. Riscul este cu atât mai mare cu cât lanţul alimentar de aprovizionare este de acum înainte puternic mondializat. Pe de altă parte, numărul şi gravitatea incidentelor în domeniul siguranţei sanitare a alimentelor au sporit şi ele. Protecţia lanţului de aprovizionare şi reducerea incidentelor referitoare la boli de origine alimentară sunt, deci, priorităţi pentru guverne şi pentru industrie, în lumea întreagă.

Stabilirea referenţialelor

Elaborarea de standarde comune şi măsurabile în domeniul siguranţei sanitare a alimentelor este un mijloc de a proteja sănătatea publică care oferă, de asemenea, avantaje economice. De exemplu, pentru a exporta alimente către Uniunea Europeană, întreprinderile trebuie să se conformeze tuturor standardelor cerute de Autoritatea Europeană de Siguranţă a Alimentelor. Cele care nu sunt în măsură să respecte cerinţele standardelor de siguranţă de bază îşi reduc în mod semnificativ capacitatea de export al produselor alimentare sau al altor ingrediente, expunând riscului sănătatea cetăţenilor lor, în întreaga ţară. Organizaţiile preocupate să consolideze lanţul alimentar de aprovizionare s-au ocupat de această provocare, adoptând practici mai performante de audit şi de management al siguranţei şi formând asociaţii de interes şi organe de standardizare precum comitetul tehnic al ISO/TC 34, Produse alimentare, şi Global Food Safety Initiative (GFSI). De asemenea, au fost elaborate standarde de către diverse agenţii şi organizaţii precum Autoritatea Europeană de Siguranţă a Alimentelor, Comisia Codex Alimentarius  şi Food and Drug Administration (Administraţia Produselor Alimentare şi Medicamentoase – FDA) în Statele Unite. Autoreglementarea în cadrul industriei sectorului privat are câteva reuşite precum GFSI, dar iniţiativele din sectorul public sunt cele care elaborează, în general, standarde naţionale şi internaţionale care permit identificarea unui echilibru între autoritate şi responsabilitatea de a asigura sănătatea publică şi imperativele economice.

Inspecţii omogene şi de calitate

Inspecţia este un instrument esenţial la dispoziţia organismelor guvernamentale pentru a garanta siguranţa sanitară a alimentelor de-a lungul lanţului de aprovizionare – `de la fermă, la furculiţă`. Ele efectuează astfel inspecţia a diverse activităţi: transformarea produselor agricole şi a cărnii, fabricarea, ambalarea şi transportul produselor alimentare şi servicii de cattering. Calitatea, numărul şi omogenitatea inspecţiilor variază mult în lume, atât între ţări, cât şi în cadrul fiecărei ţări, în funcţie de nivelul organismului guvernamental implicat. Pentru a soluţiona această dificultate, în Statele Unite, FDA a creat conceptul de sistem de siguranţă sanitară pe deplin integrat. Acest sistem facilitează recunoaşterea lucrărilor de inspecţie ale agenţiilor Statelor Unite la toate nivelurile – federal, al statelor, al colectivităţilor locale, tribal şi teritorial. Deficienţa de competenţă a inspectorilor poate avea consecinţe negative importante pentru guverne şi societate, precum creşterea numărului de accidente care ţin de securitatea sanitară a alimentelor, dar şi creşterea costurilor legate de aplicarea reglementării, nerealizarea obiectivelor strategice, slăbirea încrederii publicului faţă de guvern şi un nivel de conformitate mai scăzut.

FDA face parte dintre organismele de reglementare care se sprijină pe standardul ISO/CEI 17024*

Inspecţiile omogene şi de calitate pot consolida potenţial siguranţa şi încrederea consumatorilor de-a lungul lanţului alimentar de aprovizionare, facilita creşterea exporturilor de produse alimentare, reduce costurile, creşte transparenţa şi responsabilitatea autorităţilor publice şi consolida sistemul de siguranţă sanitară a alimentelor. FDA a înţeles un lucru: competenţa inspectorilor şi comparabilitatea inspecţiilor pot fi îmbunătăţite datorită instruirii şi certificării. Eforturi concertate au fost depuse pentru a forma şi certifica inspectori şi alţi agenţi responsabili în domeniul siguranţei sanitare a alimentelor. Institutul de Formare International Food Protecting Training (IFPTI) a proiectat şi implementat un plan de formare care ghidează inspectorii de-a lungul carierei lor. Profesioniştii pot astfel, datorită unor cunoştinţe comune, să îşi alinieze competenţele şi să dobândească noi cunoştinţe şi abilităţi.

Certificarea inspectorilor

Certificarea personalului este un mod de a verifica faptul că angajaţii sunt competenţi pentru a îşi efectua activitatea. Standardul ISO/CEI 17024:2012, Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organismele de certificare care efectuează certificarea persoanelor, este un mijloc de a se asigura de calificările şi de competenţele inspectorilor în domeniul siguranţei sanitare a alimentelor. FDA face parte dintre organismele de reglementare care elaborează dispozitive particulare de certificare pentru inspectori, conforme cu standardul ISO/CEI 17024. Ea stabileşte astfel certificări ale personalului pentru inspectorii produselor alimentare de transformare, destinate alimentaţiei oamenilor şi animalelor, inspectorii peştelui şi fructelor de mare, inspectorii alimentelor conservate, inspectorii produselor agricole, inspectorii de produse alimentare ale distribuţiei, precum şi cei ale produselor importate. În conformitate cu standardul ISO/CEI 17024, aceste certificări ale personalului implică faptul că se procedează la analiza funcţiei persoanei respective, pentru a identifica sarcinile care îi revin. Dispozitivele particulare de certificare determină, de asemenea, cu ajutorul unui examen, cunoştinţele, competenţa şi calităţile cerute candidatului. Solicitând ca toate lucrările de inspecţie oficiale să fie asigurate de agenţi responsabili certificaţi, FDA garantează competenţa inspectorilor în domeniul siguranţei sanitare a alimentelor. Pentru a ţine seama de eventualele diferenţe care ar putea să se producă (legate, de exemplu, de divergenţe posibile între reglementarea federală şi cea a statelor), analizele funcţiilor şi sarcinilor sunt validate la diferite niveluri guvernamentale, în vederea includerii lor în sistemul de certificare şi de formare. Experienţa FDA poate servi drept model internaţional. Noile cerinţe ale Legii de modernizare a siguranţei sanitare a alimentelor ale Statelor Unite cer constituirea de capacităţi internaţionale în acest domeniu, în cadrul sectoarelor publice şi private. Iniţiativele în domeniul siguranţei sanitare a alimentelor, ale Băncii Mondiale şi ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii recunosc interesul unui demers de formare şi de certificare care să fie bazat pe standarde, pentru a garanta rezultate durabile şi măsurabile. FDA a făcut un gigantic pas înainte prin stabilirea de procese de formare şi certificare pentru inspectori. Calitatea şi omogenitatea vor fi îmbunătăţite odată cu elaborarea unui nou standard pentru evaluarea calităţii şi a conţinutului formării în domeniul siguranţei sanitare a alimentelor. Ţinând seama de numărul tot mai mare de guverne şi de organisme de reglementare care elaborează dispozitive particulare de certificare a inspectorilor în domeniul siguranţei sanitare a alimentelor, publicul se poate încrede mai mult în competenţele lor.

Cynthia Woodley este psihometrician şi vicepreşedinte al Professional Testing Inc. Ea colaborează cu organisme de certificare pentru a elabora dispozitive particulare conforme cu standardul ISO/CEI 17024. Ea coordonează grupul de lucru GT 30 al ISO/CASCO, care a actualizat standardul ISO/CEI 17024 şi lucrează la o specificaţie tehnică referitoare la terminologie în domeniul certificării persoanelor.

Julia E. Bradsher, PhD, MBA, este preşedinte şi director general al Global Food Protection Institute. Ea a fost preşedinte şi director general al reţelei specializate în alergii şi anafilaxie alimentară (Food Allergy&Anaphylaxis Network).

Gerald Wojtala este director executiv al International Food Protection Training Institute. El este membru al Institutului Tehnicienilor din Alimentaţie (Institute of Food Technologists), este profesor la Centrul Naţional de Cercetare Biomedicală şi de Formare (National Center for Biomedical Research and Training), fost preşedinte al Asociaţiei Responsabililor cu Controlul Produselor Alimentare şi Farmaceutice (Association of Food and Drug Officials) şi fost director adjunct al Departamentului de Agricultură din Michigan. Posedă o diplomă în domeniul microbiologiei.

Traducere: Maria Bratu, din: ISO Focus+, vol. 3, nr. 9, octombrie 2012, revista Organizaţiei Internaţionale de Standardizare, fiind reprodus cu permisiunea Secretariatului Central al ISO www.iso.org). Editor: gasiorovski@iso.org. Un abonament anual costă 158 franci elveţieni. Abonamente: sales@iso.org* Asociaţia de Standardizare din România – organismul naţional de standardizare – a adoptat standardul EN ISO/CEI 17024:2003, cu indicativul SR EN ISO/CEI 17024:2004 şi titlul: Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru organismele care efectuează certificarea persoanelor

Sursa: Asociatia Romana de Standardizare

InfoCons – InfoCons (www.protectia-consumatorilor.ro ), unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.

FII INFORMAT! IA ATITUDINE! – 0219615

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal