CONDIȚII DE UTILIZARE A MENȚIUNII DE CALITATE FACULTATIVE `PRODUS MONTAN`

ZONA MONTANĂ – zona delimitată conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale și al prim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 97/1332/2019 privind aprobarea criteriilor de încadrare și a listei localităților din zona montană

PRODUS MONTAN – produs destinat consumului uman, în cazul căruia:

➢ materiile prime, dar și furajele pentru animalele de fermă provin în principal din zone montane;

➢ în cazul produselor prelucrate, prelucrarea are loc, de asemenea, în zone montane.

A. Produse de origine animală

1) Mențiunea `produs montan` poate fi aplicată produselor obținute de la animale din zone montane și care sunt prelucrate în aceste zone.

2) Mențiunea `produs montan` poate fi aplicată produselor obținute din animale crescute cel puțin în ultimele două treimi ale vieții lor în zone montane, dacă produsele sunt prelucrate în aceste zone.

3) Prin derogare de la alineatul (2), mențiunea `produs montan` poate fi aplicată produselor obținute din animale transhumante, crescute cel puțin o pătrime din viață în transhumanță și care au păscut pe pășuni din zone montane.

B. Hrana pentru animale

1) Hrana destinată animalelor de fermă este considerată a proveni în principal din zone montane atunci când proporția din rația furajeră anuală care nu poate fi produsă în zone montane, exprimată în procente de substanță uscată, nu depășește 50%, iar în cazul rumegătoarelor, 40%;

2) În cazul porcinelor, proporția de hrană care nu poate fi produsă în zone montane, exprimată în procente de substanță uscată, nu trebuie să depășească 75% din rația lor furajeră anuală.

C. Produse apicole Mențiunea `produs montan` poate fi aplicată produselor apicole dacă albinele au colectat nectarul și polenul doar în zone montane.

D. Produse de origine vegetală Mențiunea `produs montan` poate fi aplicată produselor de origine vegetală doar dacă plantele sunt cultivate în zone montane.

E. Ingrediente Atunci când sunt utilizate în produsele menționate la art. 1 (produse de origine animală) și art. 4 (produse de origine vegetală) din Regulamentul delegat (UE) nr. 665/2014, următoarele ingrediente pot proveni din afara zonelor montane, cu condiția ca ele să nu reprezinte mai mult de 50% din greutatea totală a ingredientelor:

a) produsele neenumerate în anexa I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

b) plantele aromatice, condimentele și zahărul. F. Operațiuni de prelucrare în afara zonelor montane Prin derogare de la art. 31 alineatul (1), litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 (în cazul produselor prelucrate, prelucrarea are loc, de asemenea, în zone montane) și de la art. 1 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 665/2014, (mențiunea `produs montan` poate fi aplicată produselor obținute de la animale din zone montane & mențiunea `produs montan` poate fi aplicată produselor obținute din animale crescute cel puțin în ultimele două treimi ale vieții lor în zone montane, dacă produsele sunt prelucrate în aceste zone), următoarele 8 operațiuni de prelucrare pot avea loc în afara zonelor montane, cu condiția ca distanța față de zona montană în cauză să nu depășească 30 km: sacrificarea animalelor, tranșarea și dezosarea carcaselor.

Sursa: MADR

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal