Comisia propune noi norme privind comerțul electronic

Comisia propune noi norme privind comerțul electronic, pentru a ajuta consumatorii și întreprinderile să profite din plin de avantajele pieței unice.

Concretizând strategiile sale privind piața unică digitală și piața unică, Comisia Europeană a prezentat un plan alcătuit din trei piloni, având drept obiectiv stimularea comerțului electronic prin abordarea problemei geoblocării, prin asigurarea unei livrări transfrontaliere de colete mai accesibile și mai eficiente, precum și prin promovarea încrederii consumatorilor ca urmare a îmbunătățirii protecției și a aplicării legii.

Andrus Ansip, vicepreședinte pentru piața unică digitală, a declarat: `Sunt mult prea dese cazurile în care accesul persoanelor la cele mai bune oferte de comerț electronic este blocat sau cazurile în care acestea decid să nu facă achiziții transfrontaliere deoarece prețurile de livrare sunt prea mari sau pentru simplul fapt că sunt preocupate de modalitățile de a-și cere drepturile în cazul în care apar incidente nedorite. Dorim să rezolvăm problemele care împiedică întreprinderile și consumatorii să beneficieze din plin de oportunitățile de a achiziționa și de a vinde produse și servicii online.`

Günther H. Oettinger, comisar pentru economie digitală și societate digitală, a afirmat: `Inițiativa privind geoblocarea stabilește un echilibru perfect între interesul consumatorilor de a efectua achiziții online fără a se preocupa de frontiere și garantarea unei certitudini juridice suficiente pentru întreprinderi. Am încredere că abordarea noastră, care ține seama în mod corespunzător de caracteristicile anumitor sectoare, va stimula comerțul electronic transfrontalier în UE într-o măsură satisfăcătoare.`

Elżbieta Bieńkowska, comisar pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri, a adăugat: `Discriminarea în rândul consumatorilor din UE ca urmare a obiectivului de a fragmenta piețele de-a lungul granițelor naționale nu își are locul în cadrul pieței unice. Cu ajutorul unor norme mai clare, al unei aplicări îmbunătățite a legii și al unei livrări transfrontaliere de colete mai accesibile, va fi mai ușor pentru consumatori și întreprinderi, în special pentru IMM-uri, să profite din plin de piața unică a UE și de comerțul electronic transfrontalier.`

Vĕra Jourová, comisar pentru justiție, consumatori și egalitate de gen, a declarat: `Numărul europenilor care ezită să efectueze achiziții online, deoarece nu își cunosc drepturile sau sunt de părere că acestea sunt greu de aplicat, este mult prea mare. Îmi doresc ca acești consumatori să efectueze achiziții online cu aceeași încredere cu care ar face-o offline. Le vom oferi autorităților de protecție a consumatorilor competențe sporite pentru o mai bună aplicare a drepturilor consumatorilor în mediul online și pentru combaterea practicilor frauduloase. Pachetul de astăzi reprezintă un pas major în direcția alinierii protecției consumatorilor la mediul online și al asigurării certitudinii juridice pentru comercianți.`

Pachetul privind comerțul electronic este alcătuit din următoarele elemente:

  • O propunere legislativă menită să vizeze geoblocarea nejustificată și alte forme de discriminare pe motive de naționalitate, de reședință sau de stabilire;
  • O propunere legislativă privind serviciile de livrare transfrontalieră de colete, menită să sporească transparența prețurilor și să îmbunătățească supravegherea reglementară;
  • O propunere legislativă vizând consolidarea aplicării drepturilor consumatorilor și orientări vizând clarificarea, printre altele, a aspectelor considerate drept practici comerciale neloiale în mediul digital.

Prevenirea geoblocării și a altor forme de discriminare pe motive de naționalitate sau de reședință

Comisia propune o serie de acte legislative pentru a se asigura că acei consumatori care doresc să achiziționeze produse și servicii într-o altă țară din UE, fie online, fie în persoană, nu sunt discriminați din punctul de vedere al accesului la prețuri, al vânzărilor sau al condițiilor de plată, cu excepția cazului în care acest lucru poate fi justificat în mod obiectiv din motive precum TVA-ul sau anumite dispoziții juridice de interes public.

Atunci când un consumator intră într-un magazin dintr-o altă țară din UE, proprietarul nu solicită cartea de identitate a consumatorului respectiv pentru a accepta o achiziție sau pentru a ajusta prețul sau condițiile de vânzare. Însă, în mediul online, sunt mult prea dese situațiile în care accesul consumatorilor la oferte din alte țări este blocat, de exemplu prin redirecționarea consumatorului către site-ul web din țara sa sau prin impunerea obligativității ca acesta să plătească utilizând o carte de debit sau de credit dintr-o anumită țară. Acest gen de discriminare nu își are locul pe piața unică.

Cu toate că principiul nediscriminării a fost deja stabilit în temeiul Directivei privind serviciile și deși Comisia l-a aplicat în sectoare de prestări de servicii precum întreprinderile de închirieri auto sau parcurile de distracții, atât întreprinderile, cât și consumatorii vor beneficia de o certitudine juridică sporită cu privire la practicile autorizate și la cele neautorizate. Regulamentul va oferi această certitudine juridică și forța executorie necesare în cazul produselor și serviciilor online sau offline.

Pentru a evita introducerea unor poveri disproporționate pentru întreprinderi, regulamentul nu impune obligativitatea de a livra pe întreg teritoriul UE și scutește întreprinderile mici, care fac obiectul unui plafon de TVA național, de punerea în aplicare a anumitor dispoziții.

O livrare transfrontalieră de colete mai accesibilă și mai eficientă

Regulamentul propus va contribui la sporirea transparenței prețurilor și a supravegherii reglementare a serviciilor de livrare transfrontalieră de colete, astfel încât consumatorii și comercianții cu amănuntul să beneficieze de livrări accesibile și de opțiuni de returnare convenabile chiar și către sau dinspre regiuni periferice.

Consumatorii și întreprinderile mici se plâng de faptul că problemele legate de livrarea de colete, în special tarifele ridicate de livrare a expedierilor transfrontaliere, le împiedică să efectueze mai multe achiziții sau vânzări pe întreg teritoriul UE. Prețurile practicate de operatorii poștali pentru a livra colete de dimensiuni mici într-un alt stat membru sunt de până la 5 ori mai mari decât prețurile naționale, fără a exista o corelare clară cu costurile efective.

Regulamentul va încuraja concurența, introducând o mai mare transparență a prețurilor. Comisia nu propune un plafon pentru prețurile de livrare. Reglementarea prețurilor este doar un mijloc de ultim resort, în acest caz concurența neaducând rezultate satisfăcătoare. Comisia va lua notă de progresele realizate în 2019 și va evalua necesitatea unor măsuri suplimentare.

Regulamentul va oferi autorităților naționale de reglementare în domeniul poștal datele necesare pentru a monitoriza piețele transfrontaliere și pentru a verifica accesibilitatea și orientarea în funcție de costuri a prețurilor. De asemenea, regulamentul va încuraja concurența, impunând accesul transparent și nediscriminatoriu al terților la serviciile și infrastructura de livrare transfrontalieră de colete. Comisia va publica prețurile cotate public percepute de furnizorii de serviciu universal, pentru a spori concurența inter pares și transparența tarifelor.

Propunerea vine în completarea inițiativelor de autoreglementare luate de operatorii poștali pentru a îmbunătăți calitatea și accesibilitatea serviciilor de livrare transfrontalieră de colete.

Sporirea încrederii consumatorilor în comerțul electronic

Propunerea de revizuire a Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului va oferi competențe sporite autorităților naționale pentru o mai bună aplicare a drepturilor consumatorilor. Astfel, autoritățile naționale vor putea:

  • să verifice dacă site-urile web procedează la geoblocarea consumatorilor sau dacă ele oferă condiții de postvânzare care nu respectă normele UE (de exemplu, drepturi de retragere);
  • să dispună închiderea imediată a site-urilor web care găzduiesc înșelătorii;
  • să solicite informații de la registratorii de domeniu și de la bănci pentru a determina identitatea comerciantului responsabil.

În cazul încălcărilor drepturilor consumatorilor la nivelul UE, Comisia va putea să coordoneze acțiuni comune împreună cu autoritățile naționale de aplicare a legii pentru a pune capăt acestor practici. Astfel, se va garanta o protecție mai rapidă a consumatorilor, permițând statelor membre și întreprinderilor să economisească timp și resurse.

De asemenea, Comisia publică orientări actualizate privind practicile comerciale neloiale pentru a răspunde, printre altele, la provocările prezentate de mediul digital. Acestea aduc clarificări în legătură cu aplicarea Directivei privind practicile comerciale neloiale. De exemplu, orice platformă online care este considerată drept `comerciant` și care promovează sau vinde bunuri, servicii sau conținut digital consumatorilor trebuie să se asigure ca propriile sale practici comerciale respectă pe deplin legislația UE privind protecția consumatorilor. Platformele trebuie să precizeze clar că normele privind practicile comerciale neloiale nu se aplică persoanelor fizice care vând bunuri, iar motoarele de căutare ar trebui să facă o distincție clară între plasări plătite de produse (paid placements) și rezultatele unei căutări normale.

Orientările revizuite includ, de asemenea, două seturi de principii de autoreglementare, convenite între părțile interesate: primul set de principii va veni în sprijinul instrumentelor de comparare pentru o mai bună respectare a dispozițiilor directivei, iar cel de al doilea set va contribui la aplicarea normelor privind practicile comerciale neloiale în materie de afirmații înșelătoare și nefondate privind protecția mediului.

Sursa: europa.eu

InfoCons (www.infocons.ro), unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercita-le apelând 021 9615!*

*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal