Comisia prezintă următoarele etape ale Mecanismului de redresare și reziliență în valoare de 672,5 miliarde EUR în cadrul Strategiei anuale privind creșterea durabilă pentru 2021

Comisia Europeană a stabilit orientări strategice pentru punerea în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență în cadrul Strategiei sale anuale privind creșterea durabilă pentru 2021. Mecanismul este principalul instrument de redresare, aflat în centrul NextGenerationEU, și va sprijini eforturile UE de a ieși mai puternică și mai rezilientă din criza actuală. Prin intermediul mecanismului se va oferi o sumă fără precedent, de 672,5 miliarde EUR, sub formă de împrumuturi și granturi ce vor fi concentrate în primii ani, esențiali pentru redresare.

Prin publicarea strategiei se lansează ciclul semestrului european din acest an. În cadrul strategiei anuale precedente, Comisia a lansat o nouă politică de creștere bazată pe Pactul verde european și pe conceptul de sustenabilitate competitivă. Strategia din acest an se înscrie pe deplin în continuitatea celei de anul trecut. Cele patru dimensiuni – sustenabilitatea mediului, productivitatea, echitatea și stabilitatea macroeconomică – identificate în strategia de anul trecut ar trebui să rămână principiile directoare ale planurilor de redresare și reziliență ale statelor membre și ale programelor lor naționale de reformă și investiții. Aceste priorități se află în centrul semestrului european, garantând că noua agendă pentru creștere economică contribuie la consolidarea fundațiilor unei redresări ecologice, digitale și durabile.

Pentru a beneficia de acest mecanism, statele membre ar trebui să prezinte proiecte de planuri de redresare și reziliență în care să descrie agendele naționale de investiții și reforme în conformitate cu obiectivele de politică ale UE menționate mai sus. Planurile de redresare și reziliență ale statelor membre ar trebui să abordeze, de asemenea, provocările în materie de politică economică stabilite în recomandările specifice fiecărei țări din ultimii ani și, în special, în ciclurile 2019 și 2020. Planurile ar trebui, de asemenea, să permită statelor membre să își consolideze potențialul de creștere economică, crearea de locuri de muncă și reziliența economică și socială și să facă față tranziției verzi și celei digitale.

De asemenea, Comisia a prezentat statelor membre orientări suplimentare cu privire la cele mai bune modalități de a-și prezenta planurile de redresare și reziliență, precum și un model standard de plan.

Proiecte emblematice

Pe baza relevanței lor în toate statele membre, a investițiilor de foarte mari dimensiuni necesare și a potențialului acestora de a crea locuri de muncă și creștere economică și de a culege roadele dublei tranziții verzi și digitale, Comisia încurajează ferm statele membre să includă în planurile lor investiții și reforme în următoarele domenii emblematice:

  1. Accelerare – acordarea de întâietate tehnologiilor curate perene și accelerarea dezvoltării și utilizării surselor regenerabile de energie.
  2. Renovare – îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice și private.
  3. Reîncărcare și realimentare – promovarea unor tehnologii curate, viabile pe termen lung, pentru a accelera utilizarea unor stații de transport, încărcare și realimentare durabile, accesibile și inteligente și pentru a extinde rețeaua de transport public.
  4. Conectare – introducerea rapidă a serviciilor rapide în bandă largă în toate regiunile și gospodăriile, inclusiv a rețelelor de fibră optică și a rețelelor 5G.
  5. Modernizare – digitalizarea administrației și a serviciilor publice, inclusiv a sistemelor judiciare și de asistență medicală.
  6. Extindere pe scară largă – Creșterea capacităților de cloud de date industriale în Europa și dezvoltarea celor mai puternice, de vârf și sustenabile procesoare.
  7. Recalificare și perfecționare – Adaptarea sistemelor de învățământ pentru a sprijini competențele digitale și educația și formarea profesională pentru toate vârstele.

Punerea în aplicare a mecanismului va fi coordonată de Grupul operativ pentru redresare și reziliență al Comisiei, în strânsă cooperare cu Direcția Generală Afaceri Economice și Financiare. Un comitet director condus de președinta Ursula von der Leyen va oferi grupului operativ o orientare politică, ceea ce va contribui la o punere în aplicare coerentă și eficace a mecanismului.

Membrii colegiului au declarat:

Președinta Ursula von der Leyen a declarat: `Mecanismul de redresare și reziliență se află în centrul instrumentului NextGenerationEU, fiind soluția-cheie pentru a transforma în oportunități pe termen lung provocările imediate generate de pandemia de coronavirus. Statele membre au nevoie de orientări clare pentru a ne asigura că bugetul de 672 de miliarde EUR al mecanismului este investit atât pentru redresarea economică imediată a Europei, cât și pentru o creștere durabilă și favorabilă incluziunii pe termen lung. Astăzi prezentăm aceste orientări și suntem pregătiți să sprijinim statele membre în elaborarea strategiilor lor naționale.`

Valdis Dombrovskis, vicepreședintele executiv pentru o economie în serviciul cetățenilor, a declarat: `Astăzi publicăm strategia privind politicile economice și sociale pentru anul următor, ce marchează startul semestrului european. Ar trebui să continuăm să sprijinim lucrătorii și întreprinderile pe durata crizei, ținând seama, în același timp, de menținerea sustenabilității fiscale pe termen mediu. Tot astăzi, le oferim orientări suplimentare statelor membre care își pregătesc planurile de redresare și reziliență și propunem șapte inițiative emblematice pentru a avansa în ceea ce privește redresarea ecologică și digitală și pentru a investi în capitalul uman. Invităm, acum, Parlamentul European și Consiliul să ajungă rapid la acordul final privind Mecanismul de redresare și reziliență, astfel încât fondurile să poată fi distribuite la începutul anului viitor. Timpul este esențial în cazul unei crize.`

Paolo Gentiloni, comisarul pentru economie, a declarat: `În urma tragediei provocate de pandemia de coronavirus, Europa a ales să valorifice o oportunitate unică: redemararea economiilor pe o bază nouă, mai durabilă. Mecanismul de redresare și reziliență va fi principalul instrument pentru a pune în practică acest obiectiv. Orientările pe care le oferim astăzi vizează să ajute statele membre să elaboreze planuri naționale de calitate, în concordanță cu obiectivele pe care ni le-am propus de comun acord, astfel încât finanțarea să înceapă să ajungă fără probleme acolo unde este nevoie, pentru a sprijini redresarea, și să fie un vector al unei schimbări cu o adevărată vocație transformațională.`

Etapele următoare

Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ajungă cât mai rapid la un acord cu privire la propunerea legislativă, astfel încât mecanismul să devină operațional începând cu 1 ianuarie 2021.

Termenul de depunere a planurilor de redresare și reziliență este 30 aprilie 2021. Cu toate acestea, statele membre sunt încurajate să își prezinte proiectele de planuri preliminare începând cu 15 octombrie 2020. Statele membre ar trebui să se angajeze cât mai curând posibil într-un dialog politic amplu, care să includă toate părțile interesate relevante, pentru a-și pregăti planurile de redresare și reziliență, și sunt încurajate să colaboreze cu Grupul operativ pentru redresare și reziliență și cu DG ECFIN pentru a discuta proiectele lor de planuri.

Sursa : europa.eu

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal