Comisia îndeamnă statele membre să recunoască competențele dobândite în afara cadrului școlar și universitar

În cadrul strategiei sale pentru crearea de locuri de muncă și creștere economică, Comisia Europeană a lansat o inițiativă pentru a impulsiona recunoașterea aptitudinilor și competențelor dobândite în afara cadrului școlar și universitar. Propunerea Comisiei are drept scop sporirea posibilităților de angajare în special pentru tinerii șomeri și persoanele cu puține calificări formale, cum ar fi lucrătorii în vârstă și cei slab calificați. Propunerea urmărește, de asemenea, îmbunătățirea accesului la învățământul superior, în special al studenților adulți.

Prin recomandarea sa, Comisia îndeamnă statele membre să stabilească sisteme naționale pentru validarea învățării non-formale și informale (a se vedea contextul pentru definiții) până în 2015. Acest lucru ar permite cetățenilor să obțină o calificare integrală sau parțială pe baza aptitudinilor și competențelor dobândite în afara educaţiei formale. Numai Finlanda, Franța, Luxemburg și Țările de Jos dispun în prezent de sisteme cuprinzătoare pentru validarea învățării non-formale și informale.

`Obiectivul nostru este ca toți cetățenii să profite din plin de oportunitățile de învățare disponibile pentru a-și spori competențele și capacitatea de inserție profesională, la locul de muncă, prin intermediul grupurilor societății civile sau prin intermediul internetului` a declarat Androulla Vassiliou, comisarul pentru educație, cultură, multilingvism și tineret. `Într-o perioadă cu un nivel ridicat al șomajului și o creștere economică scăzută, este esențial ca Europa să dezvolte combinația adecvată de aptitudini și competențe pentru a stimula competitivitatea, prosperitatea și incluziunea socială.`

Propunerea Comisiei a fost elaborată în contextul inițiativelor Strategiei Europa 2020 `O agendă pentru noi competențe și locuri de muncă` și `Tineretul în mișcare`. Aceasta completează Cadrul european al calificărilor care promovează validarea educaţiei formale

Propunerea Comisiei pentru noul program Erasmus pentru toți 2014-2020 prevede finanțare pentru toate sectoarele educaționale, inclusiv școli, învățământul pentru adulți, învățământul superior, educația și formarea profesionale, precum și învățarea non-formală și informală.

Etapele următoare

Propunerea Comisiei va fi discutată de Consiliu și urmează a fi adoptată de miniștrii educației și tineretului la 23/24 noiembrie.

Context

`Învăţarea non-formală` are loc într-un mediu formal de educație și nu determină, în general, obținerea unei calificări sau diplome. De obicei, implică cursuri, ateliere, conferințe sau seminarii. `Învăţarea informală` se desfășoară într-o varietate de locuri precum la domiciliu, la locul de muncă, într-o asociație și prin interacțiunea zilnică între oameni; aceasta include învățarea limbilor străine, a normelor culturale și a manierelor.

Patru state membre dispun în prezent de sisteme cuprinzătoare pentru validarea învățării non‑formale și informale:

În Franța, toate calificările, cu excepția profesiilor reglementate precum cele de medic, dentist, veterinar și arhitect, pot fi obținute prin validarea învățării non-formale și informale. Persoanele prezintă detalii cu privire la experiențele lor de învățare și aptitudinile/competențele dobândite. Un juriu format din experți numiți de către ministerul de resort poate acorda o calificare totală sau parțială. Un sistem similar există în Luxemburg.

În Țările de Jos, oamenii pot să prezinte o descriere a experienței lor unui furnizor recunoscut de `certificate de experiență` în scopul solicitării de locuri de muncă sau a recunoașterii formale de către o comisie de examinare. În Finlanda, legislația în materie de educație permite validarea experienței în mai multe domenii și la mai multe niveluri de educație.

InfoCons -InfoCons – o9atitudine ! – InfoCons, unica organizatie din Romania cu drepturi depline in Consumers International, este o asociatie de consumatori neguvernamentala, reprezentativa, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice, ce apara drepturile consumatorilor – membra fondatoare a Federatiei Asociatiilor de Consumatori.

Sursa: Comisia Europeana
Bruxelles, 5 septembrie 2012

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal