Codul civil – Ce inseamna contractul de intretinere?

Este acel contract prin care o parte se obligă să efectueze în folosul celeilalte părţi sau al unei alte persoane (un terţ) prestaţiile necesare întreţinerii şi îngrijirii pentru o anumită durată.

Contractul de întreţinere se încheie numai în formă autentică, sub sancţiunea nulităţii absolute.

Cum se poate constitui contractual de intretinere?

Contractul de întreţinere se poate constitui în favoarea beneficiarului fie cu titlu gratuit (în acest caz, cel care se obligă la prestarea întreținerii făcând o donație către beneficiarul întreținerii), fie cu titlu oneros – în schimbul unui capital de orice natură (în sensul că, prin contract, creditorul obligaţiei de întreţinere – beneficiarul – cel care se obligă la întreţinere – fie un bun mobil sau imobil, fie o sumă de bani, în schimbul obligaţiei pe care debitorul şi-o asumă de a-i presta creditorului întreţinerea).

Pe ce perioada se poate constitui contractul de intretinere?

Contractul de întreţinere se poate constitui fie pentru operioadă determinată, fie pe durata vieţii. Întreţinerea poate fi constituită pe durata vieţii mai multor persoane, iar obligaţia de plată (de prestare a întreţinerii) încetează la data la care decedează ultima dintre acestepersoane. Obligaţia de întreţinere poate fi stabilită în favoarea unei terţe persoane. Este lovit de nulitate absolută contractul care stipulează obligaţia de întreţinere în favoarea unui terţ care era decedat în ziua încheierii contractului.

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercita-le apelând 021 9615!*

*Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal