Agenția Națională Anti-Doping , Președinte Ștefan Rohnean – 20 de ani InfoCons Protecția Consumatorilor

InfoCons Protectia Consumatorului Protectia Consumatorilor ANAD Stefan Rohnean

Agenția Națională Anti-Doping

Președintele Agenției Naționale Anti-Doping

Ștefan Rohnean

În numele Agenției Nałionale Anti-Doping (ANAD), îmi revine plăcerea să transmit câteva gânduri colectivului InfoCons cu ocazia Zilei Mondiale a Proprietății Intelectuale și a sărbătoririi jubileului de 20 de ani de protecția consumatorului in România – InfoCons.

Protecția consumatorilor și protecția proprietății intelectuale reprezintă agende prioritare pentru Uniunea Europeană şi Statele-Membre ale UE. Această viziune este justificată de valorile care sunt protejate prin implementarea unor politici publice eficiente.

Din perspectiva protecției consumatorilor, ne referim la asigurarea unui nivel cât mai înalt și armonizat al tuturor standardelor de calitate a vieții, incluzând aici şi protecția sãnătății publice sau dreptul la informare și educare în susținerea unor alegeri etice și benefice prin toate mecanismele disponibile la nivel național și internațional.

Din perspectiva  protecției  proprietății  intelectuale,  raportarea  se  face  la  garantarea  şi respectarea  protecției creațiilor intelectuale și a inovațiilor în condiții de deplină  conformitate și certificare.

Sfera de aplicare a principiilor și reglementărilor incidente proprietății intelectuale și protecției consumatorilor este foarte amplă. De aceea, apreciem că acestea sunt relevante și la nivelul programului național anti-doping elaborat și coordonat de Agenția Națională Anti- Doping (ANAD).

Ne vom referi aici la strategia ANAD din perspectiva principiilor generate ale protecției consumatorilor.

Cadrul de reglementare

În conformitate cu art. 1 alin. (2) din Legea nr. 310/2021 privind prevenirea și combaterea dopajului in sport (Legea nr. 310/2021)’, ”se interzice dopajul din rațiuni de natură etică și medicală”.

În conformitate cu art. 5 alin. (1) din Legea nr. 310/2021, ”În vederea combaterii fenomenului de dopaj in sport funcționeazä Agenția Națională Anti-Doping, (…), organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, cu deplină autonomie decizională și operațională in activitatea anti-doping și de cercetare științifică în domeniu (… )”.

Prevenirea și combaterea dopajului in sport constitute aşadar o abordare generală care se sprijină pe reglementări de drept international transpuse în cadrul normativ elaborat pentru protecția in sport a unor valori sociale precum sănătatea și integritatea sportivilor de performanță și a practicanților sportului recreativ, un sport curat și un mediu competițional cu șanse egale.

Vectorul de prevenție se bazează pe urmărirea celor mai riguroase obiective de informare și educare în sprijinul sportivilor de performanță, a practicanților de sport recreativ, şi a anturajului extins al acestora

Vectorul de combatere a dopajului se reflectă într-un cadru de reglementare a proceselor de monitorizare, investigare și sancționare a încălcărilor reglementărilor anti-doping și a traficului ilicit de substanțe dopante care se aplică cu respectarea drepturilor şi libertăților fundamentale ale omului.

Apreciem că această viziune în implementarea programului național anti-doping se raportează şi la o sintagmă-cheie din Noua agendă privind consumatorii adoptată de UE: ”cunoaștere și încredere”. Printre obiectivele enunțate, acest document de politici publice la nivelul UE este menit „să-i ajute pe consumatori să facă alegeri bazate pe informații clare, corecte și coerente” .

Acest deziderat presupune un angajament constant de informare completă şi transparentă.

În România, în domeniul anti-doping, această misiune exigentă revine colectivului ANAD care se sprijină în demersurile sale şi pe un puternic cadru de cooperare inter-instituțională cu autoritățile relevante, cu organizații guvenamentale şi non-guvenamentale, cu mediul academic, cu societatea civilă — la nivel național şi internațional.

Din perspectiva Protecției consumatorilor, considerăm relevant că ANAD a formalizat in propriul cadru normativ o punte de cooperare inter-instituțională cu  Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor. Astfel, in conformitate cu prevederile Legii nr. 104/2008 privind prevenirea și combaterea producerii și trafìcului ilicit de substanțe dopante cu grad mare de risc, modificată şi completată prin Legea nr. 219/2021, această autoritate este reprezentată in Consiliul de prevenire și combatere a trafìcului ilicit de substante dopante (organism cu rol consultativ) alături de alte autorități cu atribuții de resort, ca de exemplu Ministerul Sănătăți sau Autoritatea Națională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranța Alimentelor.

Se poate observa aşadar că ANAD acordă o atenție deosebită cooperării cu toți actorii instituționali responsabili de domenii care pot susține cea mai eficientă şi actuală strategie de prevenire şi combatere a dopajului în sport şi a traficului ilicit de substanțe dopante — urmărind armonizarea acțiunilor întreprinse cu strategiile altor domenii conexe.

Din perspectiva principiilor aplicabile Proprietății intelectuale semnalăm cu titlu de exemplu că logo-ul ANAD este o marcă înregistrată la Oficiul de Stat pentru lnvenții şi Mărci (OSIM) şi de asemenea că instituția noastră şi-a elaborat propriul manual de identitate vizuală.

 Plasarea in prioritate a tuturor mijloacelor de prevenție, educare şi informare

Încă de la constituirea sa in anul 2005, ANAD a căutat să dezvolte o abordare complexă și integrată in efortul constant de a asigura accesul destinatarilor reglementñrilor dar și a publicului larg la mijloacele de prevenție prin educare și informare. Ne referim aşadar la încurajarea alegerilor etice și benefice susținute de cele mai adecvate şi actuale informații.

Pe lângă campaniile şi misiunile educative desfășurate cu prezență fizică, în format hibrid sau online, ANAD a consolidat o pagină de internet cu un înalt nivel de accesibilitate şi diversitate a conținutului actualizat in timp real (www.anad. gov. ro ). Pagina de internet integrează nu numai informații cu privire la toate aspectele normative şi operaționale ale instituției dar şi conexiunile către alte surse de informare şi educare relevante semnalate cu respectarea tuturor principiilor aplicabile proprietății intelectuale: programele virtuale de educație şi formare continuă implementate de Agenția Mondială Anti-Doping (WADA) — reglementatorul global in domeniul anti-doping; instrumentele de reglementare din dreptul intemațional aplicabil (Convenția Internațională a UNESCO împotriva dopajului în sport și Convenția împotriva dopajului a Consiliului Europei); legislația națională din domenii cu atribuții conexe.

Apreciem că această integrare a activităților in teritoriu cu o puternică interfață virtuală aduce mai aproape toate informațiile prin care sportivii de performanță și practicanții de sport recreativ sunt sprijiniți să îşi cunoască drepturile şi obligațiile, să solicite îndrumările necesare la timp şi din timp, să îşi consolideze un nivel consistent de cunoaştere a riscurilor şi consecințelor rezultate din utilizarea de substanțe şi metode interzise in sport. Aceste resurse sunt de asemenea referențiale pentru personalul asistent al sportivilor și toate structurile cu atribuții de resort dar şi pentru publicul larg care se poate informa despre programului național anti-doping din perspectiva protecției consumatorilor in contextul anti-doping.

 Rolul reglementărilor anti-doping din perspectiva programului de combatere a producerii şi traficului ilicit de substanțe dopante

Apreciem că şi prin acest program, ANAD îşi aduce contribuția într-un mod relevant şi constant la strategia națională de protecție a consumatorilor susținută de toți factorii implicați.

Ca obiectiv general, programul vizează asigurarea implementării măsurilor privind prevenirea și combaterea trafìcului ilicit de substanțe dopante pe teritoriul României.

Ca obiective specifice, ne referim la: asigurarea autorizării funcționării sălilor de culturism și fitness din punct de vedere al reglementărilor anti-doping, in conformitate cu normele legale in vigoare, asigurarea serviciilor de instruire anti-doping a personalului din cadrul sălilor de culturism și fitness, cu respectarea normelor legale in vigoare, asigurarea controlului aplicăirii normelor privind combaterea traficului ilicit de substanțe dopante in sălile de culturism sau fitness, asigurarea gestionării substanțelor dopante confiscate, in condițiile legii.

Asemeni profesioniştilor implicați sub toate formele și in toate sectoarele economico-sociale in strategiile şi programele destinate protecției proprietății intelectuale și protecției consumatorilor, și experții din domeniul anti-doping se dedică cu multă pasiune misiunii asumate. Aceste domenii susțin valori relevante pentru dezvoltarea durabilă și pentru calitatea vieții şi presupun o preocupare constantă pentru perfecționare profesională, inovație și promovarea schimbului de bune practici in context multidisciplinar.

În numele Agenției Naționale Anti-Doping, transmit echipei InfoCons felicitări pentru toate reuşitele unui parcurs aniversat la ceas jubiliar şi o mare de succes în toate proiectele și inițiativele promovate in domeniile proprietății intelectuale și protecției consumatorilor.

Testimonialul poate fi vizualizat AICI.

InfoCons Protectia Consumatorilor Protectia Consumatorului

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal