Condiţii de intrare şi regim de şedere

Intrarea pe teritoriul acestui stat este permisă în baza unui pașaport valabil cel puțin trei luni, anterior datei de intrare în țară.

Cetățenii români, indiferent de tipul de pașaport deținut, pot intra pe teritoriul Republicii Uzbekistan fără viză, pentru o perioadă de 30 de zile, în baza decretului prezidențial cu privire la măsurile suplimentare de accelerare a dezvoltării turismului în Republica Uzbekistan.

În cazul în care perioada de ședere depășește 30 de zile, este necesară obținerea unei vize în funcție de scopul călătoriei: turism, afaceri, serviciu, activităţi profesionale, tranzit, studii, asistență medicală, etc. Perioada maximă de ședere în baza unei vize, pentru deținătorii de pașaport turistic, este de 365 de zile.

Începând cu anul 2019, au fost introduse noi tipuri de vize, după cum urmează:

 • Vatandosh, viza de doi ani pentru membrii de familie ai cetățenilor uzbeci, eliberată în baza invitațiilor făcute de rude, cetățeni uzbeci, cu reședință permanentă pe acest teritoriu;
 • Viza de student cu valabilitate de un an, pentru studenții înscriși în instituțiile de învățământ de pe teritoriul acestui stat, care se emite la cererea instituțiilor de învățământ, ministerelor, departamentelor și organizațiilor din Uzbekistan, care au în jurisdicția lor astfel de instituții;
 • Viza academică pentru o perioadă de trei luni până la doi ani, pentru străinii care doresc să desfășoare activități de cercetare/predare în Uzbekistan, eliberată la solicitarea Academiei de Științe din acest stat, a organizațiilor de cercetare, universităților, ministerelor sau departamentelor;
 • Viza medicală cu valabilitate de până la trei luni, emisă la invitația unei instituții medicale, pentru tratament;
 • Viza de pelerinaj – eliberată pentru două luni, la cererea entităților turistice și a Comitetului pentru Afaceri Religioase din cadrul Cabinetului de Miniștri, pentru studiul patrimoniului cultural și istoric, religios și al tradițiilor Uzbekistanului.

A fost introdusă „viza pentru investiții”, pentru investitorii străini și membrii lor de familie, cu o valabilitate de 3 ani și posibilitatea prelungirii termenului fără a părăsi teritoriul statului. Cetățenii străini, inclusiv fondatorii întreprinderilor cu capital străin, care au investit în aceste entități cel puțin trei milioane de dolari, pot obține un permis de ședere în Uzbekistan, pentru o perioadă de 10 ani, procedura fiind una simplificată. Investitorii străini care dețin un astfel de permis, precum și membrii lor de familie au dreptul de a utiliza serviciile medicale și educaționale în aceleași condiții prevăzute pentru cetățenii Republicii Uzbekistan. Înregistrarea temporară a investitorilor sau a specialiștilor străini și a membrilor de familie se poate efectua pe raza localității unde se implementează proiectul de investiții, pe perioada de valabilitate a vizei (iar în absența acesteia, pentru un an), fără a mai fi necesară înregistrarea în eventualitatea prezenței în alte regiuni ale țării.

De asemenea, conform unui amendament din septembrie 2019, viza poate fi emisă şi pentru cetăţenii străini şi apatrizi care au efectuat investiții în economia Republicii Uzbekistan în valoare de aproximativ 300.000 USD (suma reprezentând valoarea de cel puțin 8.500 de ori suma de calcul stabilită în Republica Uzbekistan la momentul efectuării investițiilor străine), sub forma achiziţiei de acţiuni ale companiilor, precum şi crearea de întreprinderi cu investiţii străine, cu posibilitatea prelungirii vizei fără a părăsi teritoriul Republicii Uzbekistan.

Se poate acorda o viză de vizitator pentru membrii de familie a investitorilor (soţ/soţie, părinţi, copii), cu aceeaşi durată de valabilitate ca viza pentru investitori, cu posibilitatea prelungirii acesteia fără a părăsi teritoriul Uzbekistanului.

În cazul în care perioada de ședere depășește 30 de zile și este necesară obținerea vizei, precizăm că Republica Uzbekistan a operaționalizat sistemul de eliberare a vizei electronice de intrare pe teritoriul național – e-visa.gov.uz/main. În același timp, obligația cetățenilor străini de a se adresa misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Uzbekistanului în scopul obținerii vizei a fost eliminată.

România face parte din lista celor 51 de state ai căror cetățeni beneficiază de această nouă măsură.

Cetățenii români trebuie să trimită o cerere de viză cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data planificată pentru călătorie. Autoritățile uzbece vor examina cererea în termen de 2 zile lucrătoare, începând cu ziua următoare datei de trimitere a cererii.

Taxa consulară pentru procesarea și eliberarea unei vize electronice este de 20 USD.

Până la data de 1 mai 2020, Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Uzbekistan are responsabilitatea de a pune în aplicare prevederile Decretului nr. 5872 „cu privire la măsurile de creare a condițiilor favorabile pentru cetățenii străini și apatrizi în furnizarea serviciilor publice”.

Astfel, cetățenilor străini și apatrizi care au reședința permanentă li se va atribui un număr personal de identificare, iar pentru obținerea acestuia este necesar să se adreseze Departamentului de Migrație și Cetățenie din localitatea de reședință.

Un permis de ședere este considerat invalid în cazul în care se constată absența informațiilor privind prelungirea valabilității acestuia și a numărului personal de identificare al unei persoane.

Atenţie! Republica Uzbekistan nu are reprezentanţă diplomatică în România. Vizele cu o durată mai mare de 30 de zile, pot fi obţinute de la cea mai apropiată misiune diplomatică a Uzbekistanului, respectiv Ambasada Republicii Uzbekistan în Ucraina (Kiev), Ambasada Republicii Uzbekistan în Turcia (Ankara) sau Consulatul General al Republicii Uzbekistan la Istanbul (Turcia).

Atenţie! Având în vedere elementele menţionate, MAE recomandă cetăţenilor români să se informeze corespunzător şi să respecte întocmai procedurile de obţinere a vizei pentru Uzbekistan.

 • De asemenea, MAE recomandă cetăţenilor români să nu facă rezervări pentru bilete de avion sau hotel pentru Uzbekistan fără a avea certitudinea obţinerii vizei şi să contacteze Ambasada României cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de sosirea în acest stat.
 • Ca regulă generală, cetățenii străini care călătoresc cu mașina prin Uzbekistan pot utiliza doar drumul internațional indicat în itinerariu.
 • Începând cu anul 2018, aceste reguli nu se aplică străinilor care tranzitează Uzbekistanul în scopuri turistice (necomerciale) cu autoturisme care permit cazarea/acomodarea peste noapte (de tipul rulotelor).
 • Cetăţenii străini trebuie să se înregistreze sau să obţină un permis de şedere temporară în 3 zile lucrătoare de la data sosirii în Uzbekistan. Permisul de şedere este eliberat de Ministerul Afacerilor Interne, în funcţie de tipul şi durata vizei. Hotelurile efectuează automat înregistrarea cetăţenilor străini, nefiind necesară întreprinderea altor demersuri din partea acestora, în cazul în care perioada şederii nu depăşeşte 30 de zile.
 • De asemenea, cetățenii români pot obține un permis de ședere ca urmare a achiziționării unor bunuri imobile, în valoare de cel puțin 400.000 dolari în orașul și provincia Tașkent, cel puțin 200.000 dolari în regiunile Samarkand, Bukhara, Namangan, Andijan, Fergana, Khorezm și cel puțin 100.000 dolari în Karakalpakstan și alte regiuni.

Încălcarea normelor de ședere în Republica Uzbekistan

 • Încălcarea de către un cetățean străin a regulilor de ședere în Republica Uzbekistan se sancționează cu amendă în cuantum de cinci salarii minime, după caz, cu zece salarii minime pentru o ședere care nu depășește treizeci zile sau în cuantum de douăzeci de salarii minime pentru o ședere de peste treizeci de zile;
 •  În caz de neplată a unei amenzi pentru încălcarea regulilor de ședere în Republica Uzbekistan, cetățeanul străin va fi expulzat, cu restricția ulterioară a dreptului de a intra în Republica Uzbekistan pentru o perioadă de un an;
 • În cazul încălcării repetate a normelor de ședere în Republica Uzbekistan comise în termen de un an de la aplicarea pedepsei administrative, va fi aplicată măsura expulzării din acest stat, cu restricția ulterioară a dreptului de a intra în Republica Uzbekistan pentru o perioadă de trei ani.

Înregistrarea prezenţei cetățenilor români în Uzbekistan se poate face şi on-line, prin accesarea paginii web www.emehmon.uz.

Pentru verificarea altor condiţii privind intrarea pe teritoriul Uzbekistanului, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Uzbekistan (www.mfa.uz).

Ministerul Afacerilor Externe al României recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Cetățenii străini care călătoresc în Republica Uzbekistan au obligația de a efectua plățile exclusiv în monedă locală, astfel:

 • pe teritoriul Uzbekistanului este interzisă efectuarea de plăți în valută străină pentru bunuri, lucrări și servicii, cu excepția celor efectuate prin intermediul cardurilor bancare internaționale, în conformitate cu practica existentă în acest domeniu;
 • prețurile și tarifele pentru bunuri, lucrări și servicii, precum și cerințele minime privind capitalul social al societăților se determină numai în monedă națională;
 • taxele de stat, comisioanele și alte plăți obligatorii sunt acceptate numai în UZS/sumi (moneda locală), cu excepția onorariilor consulare.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor români care planifică să se deplaseze pe teritoriul statului uzbec să dețină asupra lor şi sume de bani în USD și/sau în EUR, întrucât retragerile de la bancomate sau plățile direct cu cardul sunt uneori problematice, în special în anumite regiuni.

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Republica Uzbekistan nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Pe teritoriul Uzbekistanului sunt active grupuri, de dimensiuni reduse, care promovează mesaje cu caracter extremist-terorist.

Siguranţă şi criminalitate

Nivelul criminalităţii în Uzbekistan este relativ redus. Se înregistrează totuşi cazuri frecvente de spargeri de maşini, trafic de valută sau furturi din buzunare în zonele aglomerate.

Recomandări generale

Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.

Încuiaţi maşinile şi asiguraţi-le cu sisteme de alarmă.

În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul, păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.

Pentru ieşirile în oraş, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm contactarea celui mai apropiat birou al poliţiei. În cazul pierderii paşaportului românesc, vă recomandăm sesizarea atât a biroului local de poliţie, cât şi a Ambasadei României în Uzbekistan (taskent.mae.ro).

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor trebuie apelate următoarele numere de urgenţă:

 • Poliția – 102;
 • Salvare – 103;
 • Pompieri – 101;
 • Serviciul de Urgenţă – 1050;
 • Clinica Medicală Internaţională din Taşkent – +998.71.2910142;
 • Biroul de accidente – +998.71.2309414/2309407/239408/2551047/2559804.

Apelează rapid numerele de urgență din Uzbekistan!

Sistemul medical

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală, de călătorie şi de viaţă, pentru întreaga durată a deplasării dumneavoastră.

Există și posibilitatea încheierii unor asigurări medicale în Uzbekistan. Asistenţa medicală pentru cetăţenii străini este gratuită pentru situaţiile de urgenţă (în cadrul instituţiilor afiliate la Serviciul Republican pentru Asistenţă Medicală de Urgenţă). Centrul ştiinţific republican pentru asistenţă medicală de urgenţă este situat în Taşkent, pe strada Farkhadskaya, numărul 2. De asemenea, în Republica Autonomă Karakalpakstan şi în fiecare centru regional funcţionează departamente regionale echipate cu aparatură medicală modernă.

Asistenţa medicală obişnuită pentru cetăţenii străini se face contra cost.

Nu există obligativitatea vaccinării la intrarea în Uzbekistan.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Sistemul de circulaţie auto este similar celui din România.

 • Starea drumurilor

Uzbekistanul dispune de o infrastructură rutieră bine reprezentată de drumuri naţionale.

 • Limitele de viteză admise:
  • 70 km/h în localităţi (cu limitări la 50 km/h pe anumite porțiuni de drum);
  • 90 km/h în afara localităţilor;
  • 110 km/h pe autostradă.
 • Permisul de conducere

În Uzbekistan nu este obligatorie, ci opţională, deţinerea unui permis de conducere internaţional, care să însoţească permisul de conducere naţional. În eventualitatea în care se intenţionează efectuarea unor deplasări în provincie, se recomandă însă traducerea legalizată, în limba rusă, a permisului naţional, având în vedere că majoritatea angajaţilor poliţiei rutiere nu cunosc o limbă de circulaţie internaţională.

Reglementări vamale

Nu se mai aplică procedura declarării obligatorii în scris de către persoanele fizice a sumelor deţinute în valută, în limita sumei de 2.000 USD, atunci când este introdusă în sau scoasă din Uzbekistan. Rămâne în vigoare obligația declarării în scris a sumelor deţinute în numerar, care depăşesc echivalentul a 2.000 USD.

De asemenea, sunt anulate şi atribuţiile băncilor comerciale privind emiterea de permise pentru scoaterea de către persoanele fizice de sume în valută în numerar în afara Uzbekistanului.

Transferul sumelor care depăşesc cuantumul de 5.000 USD se efectuează de către străini în baza unei declaraţii vamale completate la intrarea în Uzbekistan, în care este indicată suma valutei transferate.

Străinilor le este permisă intrarea în ţară cu maxim 5 obiecte din metale şi pietre preţioase, care să nu depăşească în total 30g.

Regimul minorilor

Cetățenii străini care au vârsta sub 16 ani pot intra și rămâne în Uzbekistan pe perioada de valabilitate a vizei acordată persoanei însoțitoare, însă nu mai mult de 90 de zile de la data intrării pe teritoriul statului, cu condiția ca aceștia să dețină un pașaport internațional sau un document de călătorie biometric și să fie însoțiți de reprezentanții lor legali.

Regimul medicamentelor

Este obligatoriu ca medicamentele să fie însoţite de reţetă medicală şi să nu depăşească cantitatea strict necesară pe durata călătoriei.

Înainte de orice călătorie în Uzbekistan, se recomandă confruntarea compoziţiei medicamentelor cu anexele 3, 4 şi 5 ale Hotărârii Cabinetului de Miniştri al R. Uzbekistan nr. 293/31.07.2000.

Alte categorii de bunuri supuse interdicţiei/restricţiei

Sunt interzise materiale pornografice, substanţe narcotice, psihotrope ori precursori fără autorizaţie din partea Ministerului Sănătăţii Publice, etanol, arme de foc, obiecte de valoare cultural-istorică cu o vechime mai mare de 50 de ani sau care fac parte din patrimoniul cultural naţional.

Există restricţii cantitative: parfumurile sunt admise în cantităţi rezonabile, 1 litru băuturi alcoolice cu concentraţie mai mare de 25% sau 2 litri de băuturi alcoolice cu o concentraţie mai mică de 25%, 200 ţigarete, 100 ţigări de foi, 50 de trabucuri sau 500 grame tutun.

Restricţiile administrative presupun obţinerea unei autorizaţii din partea autorităţilor de resort pentru introducerea de aparatură radio-electronică.

Restricţiile fiscale se aplică bunurilor de uz personal a căror valoare depăşeşte 1000 USD. În acest caz este necesară plata taxelor vamale.

Regimul animalelor de companie

În cazul intrării cu animale de companie în Uzbekistan, este obligatorie prezentarea carnetului de sănătate cu vaccinurile la zi, iar pentru ieşirea din ţară este necesară obţinerea unei autorizaţii emise de autoritatea competentă.

Informaţiile prezentate în această secţiune au numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei. Fiecare călător trebuie să fie conştient de faptul că riscurile de securitate sunt prezente oriunde în lume şi să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal