Condiţii de intrare şi regim de şedere

Intrarea cetăţenilor români pe teritoriul S.U.A. se poate face numai în baza unei vize valabile, obţinută în prealabil de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale S.U.A. din străinătate, însoțită de pașaportul valabil.

Intrarea în SUA este posibilă, de asemenea, pe baza documentului de reşedinţă permanentă (green card), însoţit de paşaportul naţional, ambele aflate în curs de valabilitate. Alte documente acceptate la intrarea în SUA sunt: permisul de reintrare (re-entry permit) sau documentul de călătorie pentru refugiaţi (refugee travel document), eliberate de U.S. Department of Homeland Security.

Deţinerea unei vize valabile nu garantează intrarea pe teritoriul acestui stat. La punctul de frontieră va avea loc un scurt interviu, în urma căruia ofiţerul poliţiei de frontieră poate returna un cetăţean care nu oferă suficiente garanţii că nu se va abate de la scopul vizei sau a duratei de şedere în acest stat.

Controlul la frontieră se realizează la toate punctele de trecere a frontierei (aeroporturi, porturi, puncte rutiere) şi constă în examinarea documentelor de călătorie (paşaport şi viză) şi într-un  interviu pentru verificarea scopului şi duratei vizei în SUA. Începând cu anul 2004, a fost introdus programul US-VISIT (U.S. Visitor and Immigrant Status Indicator Technology), în baza căruia toţi pasagerii cu vârste cuprinse între 14 şi 79 de ani sunt supuşi amprentării şi fotografierii digitale cu ocazia efectuării controlului de trecere a frontierei SUA. În 2013 acest program a fost transformat în OBIM (Office of Biometric Identity Management), funcţiile de stocare a datelor biometrice fiind extinse cu realizarea unei analize comparative între datele existente deja în baza de date, cele prelevate pe loc şi cele înmagazinate în cipul paşapoartelor biometrice. Începând cu anul 2016 au fost treptat introduse pe aeroporturile din SUA terminale “Global Entry”, care facilitează procesul de verificare a identităţii la trecerea frontierei (intrarea în SUA). Pentru a utiliza aceste terminale este necesar un proces anterior de înscriere şi acceptare din partea CBP (Customs and Border Protection).

Şederea pe teritoriul SUA este limitată la cea permisă prin documentul emis, respectiv viză sau permis de şedere.

Depăşirea termenului de ședere este considerată infracţiune şi poate conduce la îndepărtarea forţată de pe teritoriul SUA şi instituirea unor interdicţii.

Atragem atenţia asupra vizelor de tip B1/B2 (vizită, turism/afaceri), care au valabilitate, de regulă, pentru o perioadă de 10 ani, dar care permit o şedere pe teritoriul SUA de maximum 6 luni (180 zile) într-un an. Ca verificare, la trecerea frontierei SUA, funcţionarul din punctul de control aplică în paşaport o ştampilă cu o dată, care indică ultima zi de şedere permisă în SUA. Aceasta nu trebuie depăşită, şederea devenind ilegală. Prelungirea şederii peste termenul legal se poate acorda numai de către US Citizenship and Immigration Services (USCIS), în urma analizării motivaţiei aduse.

Viza de intrare în SUA se obţine de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale SUA din străinătate. În România, vizele se pot obţine de la Secţia Consulară a Ambasadei SUA la Bucureşti.

Viza SUA nu se eliberează de către autorităţile de frontieră (CBP).

Legea americană privind imigrarea şi naturalizarea prevede existenţa mai multor categorii de viză: viza de vizitator/turistică (B2), viza în interes de serviciu (B1), viza de tranzit (C), viza de studii (F) şi (M), viza pentru schimburi de experienţă (J si Q), vizele de muncă (C, D, H1-B, H2-B, I, L, P3, R).

Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare prevăzute de legislaţia americană, recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile americane:

Informații de interes pentru persoanele care au deținut anterior o viză!

Procesul de solicitare a vizei pentru Statele Unite ale Americii este mai simplu dacă ați mai avut viză anterior și solicitaţi reînnoirea acesteia. Puteți fi eligibili pentru o solicitare fără interviu, care vă permite să reînnoiți viza fără a mai fi nevoie să vă deplasați la Ambasadă. Atenție! Folosirea acestei opțiuni nu vă garantează aprobarea vizei.

Autoritățile americane au informat cu privire la extinderea, până la data de 31 decembrie 2021, a eligibilității de a beneficia de exceptarea de la obligativitatea prezentării la Ambasadă în vederea realizării interviului, pentru persoanele a căror viză a expirat cu cel mult 48 de luni în urmă. După data de 31 decembrie 2021, Programul de exceptare de la procedura interviului va fi aplicabil, din nou, doar persoanelor a căror viză a expirat în urmă cu 12 luni. Mai multe informații pot fi consultate pe pagina de internet a Ambasadei SUA la București: https://ro.usembassy.gov/ro/.

Apelează rapid numerele de urgență din SUA!

Reglementări vamale speciale

Controlul vamal se efectuează în punctul de frontieră utilizat la intrarea în SUA şi presupune declararea de către fiecare persoană a bunurilor pe care le introduce în ţară. Declararea acestor bunuri se face în scris, pentru persoanele care intră în SUA prin porturi şi aeroporturi. Formularul de declaraţie vamală (6059B) este pus la dispoziţia pasagerilor de către toate companiile aeriene şi maritime în timpul deplasării spre SUA (se completează un singur formular/familie). Referitor la conţinutul bagajelor, atragem atenţia asupra faptului că autorităţile americane interzic introducerea pe teritoriul SUA a produselor alimentare de orice fel (vegetale sau animale), iar dacă acestea există, ele trebuie declarate şi predate funcţionarilor vamali. Nedeclararea şi depistarea unor astfel de produse în bagaje atrage confiscarea lor şi obligaţia plăţii unei amenzi. Verificările bagajelor cu ajutorul câinilor dresaţi este o operaţiune de rutină în punctele vamale. De asemenea, sumele de bani în numerar superioare echivalentului de 10.000 USD trebuie declarate, în caz contrar existând riscul de a fi confiscate.

Pentru mai multe informaţii cu privire la formularele ce trebuie completate înainte de intrarea pe teritoriul Statelor Unite ale Americii vă rugăm accesaţi site-ul web: http://www.cbp.gov/xp/cgov/home.xml.

Bunurile introduse pentru uz personal nu se taxează, însă bunurile destinate unor activităţi de comerţ, cadourile sau alte bunuri care nu sunt destinate uzului personal, sunt supuse taxelor vamale şi taxelor comerciale (sale tax), potrivit legislaţiei americane (pot fi diferite, în funcţie de stat).

În categoria bunurilor destinate uzului personal se numără, cu titlu de exemplu, articole de îmbrăcăminte, articole cosmetice, bijuterii cu valoare de până la 300 dolari SUA, aparate video sau fotografice, aparatură acustică portabilă, echipamente de vânătoare sau pescuit, etc.

În general, se acceptă introducerea în SUA, cu scutire de taxe vamale, a cantității de 1litru (1L) băuturi alcoolice şi a unui număr de 200 de ţigarete, 50 buc. ţigări de foi sau două kilograme (2kg) de tutun.

Autorităţile americane de frontieră interzic introducerea în SUA a următoarelor categorii de bunuri: ţesuturi umane nesterilizate (sânge, ţesuturi, organe), culturi de bacterii, virusuri sau organisme similare, animale suspecte a fi infestate cu virusuri transmisibile la om. Pentru introducerea unor organisme vii, precum melci, lilieci sau insecte, este necesar un aviz favorabil obţinut în prealabil de la Centrul pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (Center for Disease Control and Prevention F-05, 1600 Clifton Road NE, Atlanta, Georgia 30333). Persoanelor  care intenţionează să importe acest gen de organisme le recomandăm să obţină avizele necesare înaintea introducerii lor în Statele Unite.

Materialele biologice sau produsele animale, plantele, fructele şi legumele pot fi introduse în SUA numai pe baza unui aviz favorabil obţinut în prealabil de la Serviciul de Inspecţie a Sănătăţii Animalelor şi Plantelor (APHIS, Federal Building, 6505 Belcrest Road, Hyattsville, Maryland 20782). Persoanele care intenţionează să importe acest gen de produse le recomandăm să obţină avizele necesare înaintea introducerii lor în SUA.

Importul de carne şi produse din carne este în general interzis, cu excepţia anumitor tipuri de conserve. Pentru detalii suplimentare şi obţinerea permiselor necesare importului acestor produse, este indicat să se contacteze Biroul pentru Import-Export al Departamentului pentru Agricultură (APHIS-VS, 4700 River Road, Unit 40, Riverdale, Maryland, 20737).

Produsele contrafăcute (cărţi, casete audio şi video, CD-uri, DVD-uri, programe de computer) sunt supuse confiscării şi distrugerii.

Armele de vânătoare pot fi introduse în SUA numai pe baza permisului obţinut în prealabil de la Biroul pentru Controlul Importurilor de Arme şi Muniţii (Firearms and Explosives Import Branch, Washington, DC 20226).

Importul de medicamente şi substanţe narcotice este strict interzis. Excepţie fac persoanele care se află sub tratament medical şi care poartă asupra lor medicamentele sau substanţele prescrise de medicul personal. În aceste condiţii, medicamentele sau substanţele narcotice trebuie declarate, identificate şi inscripţionate în clar, cu menţionarea concentraţiei fiecăreia. Ele trebuie însoţite de reţeta în baza căreia au fost eliberate sau de declaraţia autentică a medicului care a recomandat utilizarea acelor medicamente sau substanţe. Cantitatea acestor medicamente sau substanţe nu trebuie să depăşească o limită rezonabilă pentru uzul personal al persoanei care se află sub tratament.

Banii pot fi introduşi sau scoşi în/din SUA, de regulă, sub forma instrumentelor monetare. Se pot introduce sau scoate în numerar sume de până la 10.000 dolari SUA. Pentru sume care depăşesc 10.000 dolari SUA, în orice combinaţie de instrumente monetare, trebuie completată o declaraţie specială (formularul 4790). Neîndeplinirea acestei obligaţii constituie infracţiune şi se pedepseşte cu confiscarea sumelor nedeclarate.

Regimul animalelor de companie

Animalele de companie pot fi introduse în SUA doar dacă au o stare de sănătate corespunzătoare şi, în funcţie de tip şi rasă, au efectuate vaccinurile obligatorii la zi. De asemenea, este important şi statul (ţara) de provenienţă, dacă este o ţară “sigură” din punct de vedere epidemiologic sau nu.

Informaţii suplimentare şi detaliate pot fi obţinute de la Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (CDC) la link: https://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-states/index.html.

  • Circulaţia pe drumurile publice

Starea generală a drumurilor şi a infrastructurii este bună. SUA deţine un sistem extins de autostrăzi, şosele interstatale şi drumuri naţionale. Unele autostrăzi prevăd taxe de drum (toll roads), punctele de taxare permiţând plata fie cu transpondere (folosite în general de localnici sau pentru transport de persoane sau marfă), cu card specific (eCash) sau numerar, porţile de trecere pentru fiecare metodă de plată fiind presemnalizată. “Forţarea” trecerii fără plata taxei declanşează fotografierea mijlocului de transport şi avertizarea imediată a patrulelor mobile de poliţie.

Fiecare stat american, component al SUA, are propria legislaţie şi regulamente în privinţa circulaţiei auto. În majoritatea statelor americane, limita de viteză maximă legal admisă este de 65-80 mile/oră (105-130 km/oră), cu excepţia zonelor prevăzute cu indicatoare de limitare a vitezei, unde această limită este inferioară acesteia (uzual 55 mile/oră, 45 mile/oră, 35 mile/oră, 25 mile/oră). Supravegherea traficului auto în localităţi şi pe autostrăzi se realizează prin televiziune cu circuit închis (unele camere sunt cuplate la internet şi furnizează imagini în timp real), cu patrulare aeriană (elicoptere) şi unităţi mobile auto (patrule de autostradă, de multe ori fără însemne de poliţie la vedere). Depistarea depăşirii vitezei legale se poate face prin orice metodă cunoscută (puncte fixe, puncte mobile, echipaje mobile, elicopter), amenzile fiind consistente. Echipajele mobile care constată depăşirea vitezei legale sau orice altă abatere în trafic nu încasează amenzile, toate faptele consemnate fiind trimise în înstanţa civilă competentă a locului, unde faptaşul are posibilitatea de a contesta măsura dispusă (printr-un proces civil). Dacă se efectuează plata “bail-ului”, corespondentul amenzii, cazul se consideră închis (cu excepţia punctelor care se adună în cazierul conducătorului auto). Neplata amenzii într-un anumit termen (uzual 30 zile) duce la dublarea acesteia şi trimiterea automată în instanţă a cazului. Judecarea se poate face şi în lipsa acuzatului, decizia putând conduce la arestarea ulterioară a acestuia şi implementarea deciziei judecătoreşti.

Deţinerea de aparate antiradar este permisă (doar în bagajul personal, nu în poziţia normală de funcţionare), dar utilizarea lor este ilegală în SUA.

Majoritatea statelor americane prevăd obligativitatea purtării centurii de siguranţă, iar copiii trebuie să călătorească numai în scaune special destinate acestora. Se interzice consumul de băuturi alcoolice la volan sau conducerea autovehicului sub influenţa băuturilor alcoolice, nerespectarea acestor reguli constituind infracţiuni pedepsite aspru de lege. Constatarea stării de ebrietate se face de către agentul de poliţie prin supunerea şoferului la o serie de teste de coordonare motrică a mişcărilor la faţa locului. În cazul refuzului sau netrecerii acestor teste, şoferul este arestat şi prezentat unui judecător, care dispune măsurile ce se vor lua în acest caz.

  • Permisul de conducere

Permisul de conducere internaţional nu este obligatoriu în Statele Unite, dar este într-o anumită măsură, mai bine primit decât permisul românesc, fiind mai uzual. Pe perioada şederii în SUA, cetăţenii români pot conduce autovehiculele în baza permiselor de conducere româneşti. Legea locală (a fiecărui stat) recunoaşte valabilitatea acestora pentru un interval de maximum 6 luni, după care preschimbarea lor în permise auto americane devine obligatorie (dacă şederea în SUA depăşeşte caracterul temporar al unei şederi în scop de vizită/afaceri/turism).

Nu este permisă folosirea permisului românesc pentru activităţi comerciale (transport de persoane sau marfă) pe teritoriul SUA, chiar dacă permisul românesc prevede această categorie de autovehicule. Pentru obţinerea de informaţii suplimentare, recomandăm accesarea paginii web http://www.dmv.org/.

  • Transportul în comun

În SUA există întregul evantai de mijloace de transport în comun, adaptate necesităţilor locale de transport de persoane: aerian, terestru suprateran, subteran şi naval.

În zonele metropolitane există autobuze, metrou şi tramvai. Fiecare oraş are o administraţie proprie care gestionează mijloacele de transport în comun dispunând  de website-uri de unde pot fi obţinute informaţii privind condiţii de călătorie, tarife şi trasee.

Ca regulă generală, biletele de călătorie pot fi achiziţionate din staţiile de metrou, de la automate, la care plata poate fi efectuată în numerar (USD) sau prin card bancar. De asemenea, pot fi achiziţionate şi carduri speciale de transport, care se încarcă cu o anumită sumă şi apoi se folosesc la intrarea în mijloacele de transport prin citirea pe dispozitive speciale şi deducerea taxei necesare. În autobuze, accesul se face întotdeauna pe uşa din faţă (de la şofer), în faţa căruia se introduce în aparatul de marcat suma necesară sau se citeşte cardul de transport pe senzorul de proximitate.

În funcţie de sistemul folosit local, este posibil ca să fie necesară citirea cardului de proximitate şi la staţia de îmbarcare şi la cea de destinaţie, taxa călătoriei, retrasă de pe card, fiind dependentă de lungimea traseului parcurs. În orice staţie există o hartă cu rutele mijloacelor de transport, iar opţional pot exista afişaje cu timpul rămas până la sosirea în staţie a următoarelor mijloace de transport.

Între oraşe, datorită distanţelor mari, mijlocul de transport preferat este avionul, dar există şi companii de autocare care fac legătura între oraşele mai mari, dar nu foarte îndepărtate. Pentru distanţe mai mari, alternativa la zborurile cu avionul este trenul. Îmbarcarea pe cursele interne aeriene se poate face şi doar în baza unui document de identitate guvernamental cu fotografie (nu neapărat paşaport), iar persoanele sunt supuse unei verificări de securitate.

Documentul guvernamental cu fotografie cel mai răspândit este Driver’s License (permisul de conducere american), care este singurul document american care menţionează şi adresa de reşedinţă din SUA a titlularului. Persoanele care nu ştiu sau nu pot să conducă un autovehicul pot primi de la aceeaşi autoritate locală un document similar (numit “ID card”), care este diferit doar prin faptul că nu permite conducerea unui autorvehicul.

Asigurarea medicală de călătorie

Deși la intrarea pe teritoriul SUA nu se fac verificări pentru deţinerea unei asigurări medicale valabile, încheierea unei asigurări înainte de plecarea către SUA este o necesitate, serviciile medicale fiind foarte costisitoare în SUA.

ATENȚIE! Pe teritoriul SUA se pot încheia numai asigurări private de sănătate şi doar dacă persoana în cauză are o şedere legală, de durată (se exclud deplasările pentru vizită, afaceri şi turism), pe teritoriul SUA. Costurile acestora variază de la circa 500 USD/lună până la peste 1000 USD/lună, în funcţie de serviciile prestate şi cota pe care asiguratul o suportă personal din totalul cheltuielilor medicale.

În regim neasigurat, spitalele din SUA acordă numai asistenţă de strictă urgenţă, pentru stabilizarea stării unei persoane şi în niciun caz pentru convalescenţă sau tratament. Dacă se ajunge la plata unor servicii  medicale în regim privat, sumele respective pot ajunge la mii sau zeci de mii de dolari SUA.

Regimul medical

Sistemul medical în SUA este privat, iar din anul 2010 a fost aprobat un sistem mai popular de asigurări de sănătate, numit “Patient Protection and Affordable Care Act”, care a făcut posibilă cuprinderea unei largi pături a populaţiei în  sistemul de asigurări medicale, în special din categoria imigranţilor cu statut legal. În prezent, există demersuri ale actualei administraţii de modificare a cadrului sistemului de asigurări în sensul ridicării costurilor suportate de asiguraţi.

În aproape fiecare localitate există cel puţin o unitate de asistenţă medicală, fie ea clinică, spital sau cabinete medicale.

Multe medicamente nu pot fi obţinute din farmacii decât în baza unei reţete emise de un medic curant, iar la acesta se poate ajunge numai deţinând o asigurare medicală.

Apelul de urgenţă în cazuri medicale este cel universal valabil pe teritoriul SUA, respectiv “911”, apelabil de pe orice telefon.

Ameninţări teroriste

Pe fundalul situaţiei politice şi economice internaţionale, SUA a fost de multe ori ţinta unor grupări teroriste. Ca referinţă este atacul Al-Qaida din 11 septembrie 2001 asupra mai multor ţinte reprezentative de pe teritoriul SUA, soldat cu un mare număr de victime, dar şi cu o modificare a modului în care ameninţările teroriste au fost tratate ulterior de autorităţile americane.

În acest sens, pasagerii curselor aeriene au fost mult mai riguros controlaţi (atât corporal, cât şi în ceea ce privește bagajele), iar în cazul unor manifestări care implică prezenţa unor mase mari de oameni sunt dispuse controale succesive de securitate, pentru a preîntâmpina atacuri teroriste precum cel de la maratonul din Boston din 2013.

De aceea, cetăţenii români sunt rugaţi să coopereze cu autorităţile americane când le sunt solicitate verificări de securitate, care nu se limitează doar la aeroporturi, ci şi la intrarea în instituţii de stat sau guvernamentale, pe stadioane sau în cadrul altor manifestări populare (investiri în funcţie ale Preşedintelui, organizări de marşuri, sărbători naţionale, etc.).

Departamentul de Securitate Naţională (DHS) este responsabil de funcţionarea unui sistem de alerte (Homeland Security Advisory System), care, în baza informaţiilor deţinute, modifică nivelul sistemului pe una din cele 5 trepte de alertare, care au ca extreme “low” (scăzut) şi “severe” (iminent).

Nivelul de alertare actual poate fi urmărit la acest link: http://www.terror-alert.com/

Siguranţă şi criminalitate

Ca standard general, SUA se poate numi o “ţară sigură”, dar care nu este ocolită de infracţionalitatea regăsită în orice colţ de lume. Siguranţa este asigurată în principal de aplicarea foarte strictă a legii de către forţele de ordine (poliţie) şi de un sistem judiciar care urmăreşte soluţionarea unei cauze chiar şi peste graniţele SUA.

Un risc mărit îl reprezintă faptul că portul de armă este legal, iar altercaţiile de orice natură pot degenera uneori în fapte mai grave, implicând schimburi de focuri de armă. De asemenea, în ultima perioadă au avut loc mai multe evenimente grave, în care cei cu acces facil la arme de foc, au ucis persoane nevinovate aflate întâmplător în proximitatea lor. Alteori, persoane cu un comportament aparent normal au recurs la acte violente, soldate cu numeroase victime, precum evenimentul din Las Vegas din 2017, motivele nefiind explicabile nici pentru membrii familiilor lor. Cu toate acestea, există o opoziţie majoritară faţă de instituirea unui control mai strict al armelor deţinute personal, în virtutea unei culturi păstrate din timpurile colonizării Americii de Nord de către europeni: nevoia de autoapărare.

Este de evidenţiat faptul că nu toate zonele unei localităţi din SUA, îndeosebi în marile oraşe, au acelaşi grad de siguranţă a cetăţeanului. Sunt binecunoscute local zonele care au o criminalitate mai ridicată şi pe unde nu este recomandată trecerea, în special în timpul nopţii. În acest sens, se recomandă cetăţenilor  români care vizitează diverse oraşe să se intereseze (de regulă la locul unde sunt cazaţi) dacă traseele pe care le au în vedere sunt sigure sau nu. De asemenea, este de remarcat că, deși zonele intens circulate turistic (obiective turistice) sunt mai atent supravegheate de forţele de ordine, nu duc lipsă de infractori care vizează bunurile de valoare ale turiştilor.

În cazul unor incidente grave care necesită intervenția imediată a autorităților americană, se va apela numărul de urgență 911.

Recomandări

În primul rând, se recomandă cetăţenilor români să se informeze din timp asupra condiţiilor specifice din zonele pe care le vor parcurge. Un prim portal de informare este cel al Ministerului Afacerilor Externe, la “Alerte de călătorie”: http://mae.ro/travel-alerts.

Apoi, ca regulă generală, să respecte legile statului SUA în care se află şi pe cele federale, iar faţă de autorităţile locale, inclusiv poliţie, să manifeste totală cooperare. Orice împotrivire sau manifestare violentă, chiar verbală, faţă de forţele de ordine duce inevitabil la arestare, cu toate cele ce decurg de aici, agresarea unui reprezentant al legii fiind aspru pedepsită.

Prin campania “Un SMS îţi poate salva viaţa”, toţi posesorii de abonamente telefonice din România primesc pe telefonul lor mobil (aflat în roaming în SUA) un mesaj care îi informează despre eventuale alerte în vigoare.

Comportamentul faţă de reprezentanţii autorităţilor americane (autorităţi de frontieră, vamă, poliţie, etc.) trebuie să fie caracterizat de politeţe, bunăvoinţă şi respect. Trebuie furnizate răspunsuri la toate întrebările adresate de aceştia şi trebuie respectate cu exactitate îndrumările pe care ei le formulează.

Recomandăm să se evite angajarea în discuţii contradictorii cu reprezentanţii acestor autorităţi. În cazul în care, prin comportamentul lor, aceştia cauzează încălcarea unui drept sau aduc atingere integrităţii fizice sau demnităţii unei persoane, acea persoană are posibilitatea de a depune o plângere la autoritatea al cărui reprezentant s-a comportat în mod necorespunzător. Precizăm că misiunile României şi funcţionarii lor nu pot interveni în cauze private, cum ar fi măsurile luate de autorităţile locale americane când constată încălcarea legilor americane, ci pot lua doar măsuri asiguratorii că drepturile cetăţeanului român, conform convenţiilor internaţionale, sunt respectate, iar familia cunoaşte situaţia. Reprezentarea legală, juridică, în faţa autorităţilor locale, a cetăţenilor români, poate fi făcută doar de către avocaţi cu drept de practică în SUA, fie numiţi de către persoana în cauză sau familia acestuia, fie din oficiu, dacă nu-şi poate permite angajarea unui avocat. În faţa instanţei poate fi solicitată intermedierea unui traducător, dacă persoana acuzată nu cunoaşte limba engleză.

Vă recomandăm insistent să evitaţi comentariile adresate în mod special funcţionarilor din aeroporturi, relative la procedurile de verificare corporală şi a bagajelor pentru călătoriile aeriene. Aceste măsuri de verificare sunt dispuse în baza legii americane şi orice comentariu nepotrivit în legătură cu acestea poate fi interpretat ca obstrucţionare a îndeplinirii unei funcţii publice. Persoana responsabilă pentru astfel de comentarii poate fi refuzată la îmbarcarea în avion sau intrarea în SUA (după caz).

Este obligatoriu ca pe întreaga durată a şederii în Statele Unite, să se păstreze scopul care a fost declarat la data obţinerii vizei de intrare. Desfăşurarea de activităţi lucrative pe teritoriul SUA nu este permisă decât în baza unui statut corespunzător, conferit de tipul de viză obţinut individual. Recomandăm respectarea cu stricteţe a regimului de viză. Cu titlu de exemplu, viza turistică (de tip B2) nu permite desfăşurarea în nici un caz a unei forme de activitate lucrativă, iar viza pentru studii (de tip F1) permite doar desfăşurarea unor activităţi lucrative limitate la organizarea campusului studenţesc. Încălcarea obligaţiilor stabilite prin regimul de viză constituie infracţiune şi poate atrage reţinerea, arestarea, judecarea şi expulzarea din Statele Unite ale Americii, eventual cu instituirea unei interdicţii.

Informaţii turistice

Statele Unite ale Americii au mărimea apropiată a unui continent. Ca urmare, deţin toate formele de relief posibile, de la câmpii mlăştinoase, ca în Florida, până la munţi înalţi (Rocky Mountains) în Colorado, alături de o multitudine de insule, atât în Oceanul Atlantic, cât şi în Oceanul Pacific.

Utilă pentru turiştii români ar fi informația că achiziţionarea în avans (prin internet sau agenţie turistică) a unui pachet turistic este mai avantajoasă ca preţ faţă de preţurile practicate de unităţile hoteliere la faţa locului. De asemenea, un pachet turistic poate include şi închirierea unui autoturism, dacă se intenţionează deplasări în zona respectivă pentru a vizita şi alte atracţii turistice. Pe orice aeroport internaţional companiile de închirieri auto au puncte de reprezentare şi garaje cu autoturisme la dispoziţie. Mai mult, autoturismele închiriate într-un loc pot fi predate în alt loc (localitate), unde firma respectivă are reprezentanţe, pentru a satisface orice cerinţe.

Indiferent de serviciile turistice solicitate (cazare, închirieri) trebuie avut în vedere că se cere de fiecare dată prezentarea unui card de credit pe numele persoanei solicitante, care să aibă un disponibil de cel puţin 500 USD, pentru garanţii de plată a costurilor asociate serviciului respectiv. După “închiderea” facturării serviciului (de regulă în termen de câteva zile, dar care uneori este extins de regularizările lunare ale firmei prestatoare la câteva săptămâni), sumele blocate pe card sunt “eliberate” (cu eventuale deduceri de servicii convenite, suplimentare).

Linkuri utile

În primul rând, linkurile asociate ambasadei şi consulatelor generale ale României în SUA, singurele care pot efectua servicii consulare către cetăţenii români sau în raport cu statul român, şi singurele care pot derula proceduri implicând autorităţi din România. Raportarea cetăţeanului român se va face numai cu misiunea pe a cărui zonă de jurisdicţie se află, fie temporar, fie pe termen îndelungat. Zona de jurisdicţie (statele SUA respective) sunt indicate pe pagina de internet a fiecărei misiuni din SUA.

Ambasada României la Washington : http://washington.mae.ro

Consulatul General al României la New York: http://newyork.mae.ro

Consulatul General al României la Chicago: http://chicago.mae.ro

Consulatul General al României la Los Angeles: http://losangeles.mae.ro

Consulatul General al României la Miami: http://miami.mae.ro

În al doilea rând, linkurile autorităţilor americane federale principale în raport cu interesele cetăţenilor români:

Departamentul de Stat al SUA: http://www.state.gov

Departamentul de Justiţie al SUA: http://www.justice.gov

Autoritatea federală competentă în emiterea paşapoartelor americane şi a vizei de intrare în SUA: http://travel.state.gov

Autoritatea federală competentă în emiterea drepturilor de şedere în SUA (cetăţenie şi imigrare): http://www.uscis.gov

Departamentul de Securitate Naţională: http://www.dhs.gov

Departamentul vămilor şi protecţiei frontierelor: http://www.cbp.gov

Agenţia federală de acţiune în caz de dezastre: http://www.fema.gov

Autoritatea federală de urmărire şi informare a condiţiilor meteorologice: http://www.weather.gov

Linkuri suplimentare utile:

Alerte de călătorie MAE: http://mae.ro/travel-alerts

Contactare în caz neprevăzut: http://www.mae.ro/app_cs

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal