Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Malta.

Intrarea în Malta este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate în curs de valabilitate.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze oficiului consular de la Catania şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Asistenţă consulară

Consulatul României de la Catania este competent și pentru Republica Malta

Telefon: 0039.095.537.909, 0039.095.536.139, 0039 095.530.283.

Fax: 0039.095.534.588.

Telefon de urgență : 0039.320.965.31.37.

E-mail: catania@mae.rocontact@informatiiconsulare.ro.

Doriţi să munciţi în Malta?

Pentru găsirea unui loc de muncă în Malta puteţi contacta:

 • În România:

Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă – ANOFM: Strada Avalanşei, nr. 20-22, sector 4, Bucureşti; tel./fax: 004021.303.98.39; site web: http://www.anofm.ro, care oferă servicii de mediere a forţei de muncă în Uniunea Europeană prin intermediul portalului mobilităţii europene, EURES:http://eures.anofm.ro/.

 • În Malta:

Persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să se înregistreze la Serviciul public de ocupare a forței de muncă maltez – Jobsplus – adresându-se unuia dintre Centrele de ocupare a forței de muncă (Birgu, Birkirkara, Mosta, Qawra, Valletta, Gozo, Biroul de formare „Job Bridge Training Centre”, respectiv „S. E. T. Centre”).

Persoanele care locuiesc în Gozo trebuie să se înregistreze la biroul Jobsplus din această insulă.

Sediul central al Jobsplus are următoarea adresă: Birzebbuga Road Hal Far BBG 3000 Malta.

Jobsplus oferă inclusiv servicii EURES.

Totodată, persoanele interesate se pot informa asupra oportunităților de angajare, își pot introduce propriul CV sau își pot depune candidatura pentru a ocupa un anumit loc de muncă, accesând pagina de internet a Jobsplus (https://jobsplus.gov.mt) sau a rețelei EURES Malta (http://www.eures.com.mt).

Informații cu privire la locurile de muncă vacante se pot obține consultând anunțurile din ziarele locale sau prin intermediul agențiilor private de ocupare a forței de muncă.

Care este procedura pentru angajarea legală în Malta a unui cetăţean român?

Vârsta minimă pentru angajare este de 16 ani.

Angajarea unui lucrător implică încheierea unui contract de muncă prin care angajatul îşi declară disponibilitatea de a lucra pentru angajator în schimbul unui salariu negociat. Angajatorul trebuie să transmită salariatului, în maxim 8 zile de la încheierea contractului, o declaraţie scrisă referitoare la condiţiile de angajare.

Raportul de muncă poate fi pe durată determinată sau nedeterminată, full-time sau part-time.

Potrivit legislaţiei din Malta, dacă aţi lucrat 4 ani de zile în baza unui contract cu durată determinată, acesta trebuie să fie transformat în contract cu durată nedeterminată.

Atenţie! Indiferent de tipul raportului de muncă, verificaţi cu atenţie condiţiile de angajare, pentru a înţelege care sunt drepturile şi obligaţiile dumneavoastră.

Frecvenţa plăţii salariului variază în funcţie de natura locului de muncă. De regulă, plata se efectuează prin cec sau transfer bancar.

Perioada de probă este de 6 luni, însă poate fi micşorată cu acordul ambelor părţi sau poate fi mărită în cazul ocupaţiilor care necesită o înaltă calificare sau a funcţiilor de conducere.

În timpul perioadei de probă, contractul de muncă poate fi reziliat unilateral, fără a fi necesar să se argumenteze respectiva decizie.  Dacă salariatul a lucrat cel puţin o lună pentru respectivul angajator, acesta trebuie să îi acorde un preaviz de o săptămână.

Date de contact utile:

Procedurile de înregistrare

În privinţa dreptului de şedere,puteţi rămâne în Malta pentru o perioadă de peste 3 luni dacă:

 • sunteţi salariat sau lucrător independent;
 • dispuneţi de resurse suficiente, atât pentru dumneavoastră, cât şi pentru membrii familiei, astfel încât să nu deveniţi o povară pentru sistemul de asistenţă socială maltez şi deţineţi o asigurare medicală;
 • studiaţi sau vă perfecţionaţi profesional, cu condiţia de a dovedi mijloace de subzistenţă, atât pentru dumneavoastră, cât şi pentru membrii familiei şi să deţineţi o asigurare medicală;
 • sunteţi membru de familie (soţ/soţie, copil/nepot sub 21 de ani, părinte/ bunic al unui cetăţean comunitar cu drept de şedere în Malta, aflat în întreţinerea acestuia.

Aveţi următoarele obligaţii:

 • Să respectaţi legile şi reglementările interne ale statului gazdă;
 • În cazul unei şederi care depăşeşte 90 de zile (3 luni), sunteţi obligaţi să vă înscrieţi la Departamentul de Afaceri pentru Cetăţenie şi Expatriaţi (Department for Citizenship and Expatriate Affairs).

După o şedere continuă de 5 ani, aveţi dreptul să solicitaţi recunoaşterea dreptului de şedere permanentă (e necesar să nu fi părăsit teritoriul Maltei pentru mai mult de 6 luni, cu excepţia unor situaţii deosebite).

Date de contact utile:

Department for Citizenship and Expatriate Affairs

Adresă: Evans Building, St Elmo’s Square, Valletta

Tel: (+356) 2590 4800; Email:eresidence.ima@gov.mt

 

Obţinerea numărului de securitate socială (Social security number),

Department for Social Security 38, Ordnance Street, Valletta 1021
Telverde: 153; Email: social.security@gov.mt;

Cum poate avea acces la sistemul asigurărilor de sănătate din Malta un cetăţean român?

I. Persoanele care locuiesc în Malta şi sunt asigurate în baza legislaţiei malteze privind securitatea socială pot beneficia de servicii publice de asistenţă medicală.

Ministerul Sănătăţii, Persoanelor în Vârstă şi Îngrijirii Comunitare este responsabil pentru finanţarea şi furnizarea serviciilor de asistenţă medicală finanţate din fonduri publice. Asistenţa medicală este asigurată prin intermediul spitalelor şi centrelor de asistenţă medicală publice. Doar spitalele de stat oferă servicii gratuite subvenţionate de stat. Accesul la specialişti este permis în baza trimiterii de la un medic de stat sau de la medicul de familie. Există un număr limitat de spitale disponibile. De exemplu, există un singur spital general în Malta şi un altul pe insula-soră Gozo. Există un spital psihiatric şi altul pentru cazuri grave care necesită tratament pe termen lung, precum cancer şi alte boli maligne. În plus, pentru persoanele în vârstă, există un spital pentru reabilitare şi un spital cu cazare, precum şi opt cămine de bătrâni.

Există, de asemenea, spitale, clinici şi alte unităţi private. Îngrijirea în unităţi medicale private este finanţată din asigurări private sau plătită de către pacienţii înşişi. Medicilor din Malta li se permite să îşi practice profesia simultan în cadrul serviciilor de asistenţă medicală atât publice, cât şi private. Toate unităţile de asistenţă medicală private, în afară de cabinetele medicilor generalişti şi cabinetele de consultaţii ale medicilor specialişti, trebuie să fie autorizate de autorităţile de sănătate publică. În Malta, practica privată se desfăşoară, în totalitate, exclusiv în unităţi private şi nu există paturi sau unităţi private în spitalele sau centrele medicale publice. Guvernul Maltei nu este responsabil, în niciun mod, pentru tratamentul sau îngrijirea acordată cetăţenilor UE, în spitale sau centre medicale private sau de către medici în particular. Cetăţenii UE cu reşedinţa în Malta au dreptul la beneficii echivalente. Dreptul acestora trebuie confirmat şi certificat de Unitatea pentru drepturi din cadrul Departamentului de sănătate. Această certificare oficială, alături de un document de identificare personală, este suficientă pentru a putea beneficia de asistenţă medicală în cadrul serviciilor publice de asistență medicală. Vizitatorii temporari din statele membre ale UE au acces direct la asistența medicală oferită prin serviciile de asistență medicală finanțate din fonduri publice în momentul prezentării Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS).

II. Dacă sunteți asigurat/ă în sistemul românesc de asigurări sociale de sănătate, aveți dreptul să primiți Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate (CEASS). CEASS vă oferă dreptul de a primi servicii medicale necesare în timpul șederii dumneavoastră temporare într-o țară membră a Uniunii Europene. Cardul vă permite accesul la serviciile medicale furnizate în majoritatea cazurilor în sistemul public, având dreptul de a fi tratat la fel ca o persoană “asigurată” care locuieşte în țara pe care o vizitați.

Pentru mai multe informații, cât și pentru a solicita eliberarea cardului, este necesar să vă adresați Casei Județene / Municipale de Sănătate competentă teritorial.

Ce drepturi au lucrătorii români detașați în Malta?

Întreprinderile trebuie să garanteze lucrătorilor detașați condițiile de muncă și de încadrare în muncă, în vigoare în Malta (dacă își desfășoară activitatea pe teritoriul acestui stat), referitoare, în special, la: perioadele maxime de lucru și perioadele minime de odihnă; durata minimă a concediilor plătite; salariul minim (concept definit prin legislația națională), inclusiv orele suplimentare; condițiile de punere la dispoziție a lucrătorilor, în special furnizarea de lucrători de către întreprinderile cu încadrare în muncă temporară; sănătatea, securitatea și igiena la locul de muncă; măsurile de protecție aplicabile termenilor și condițiilor de încadrare în muncă a femeilor însărcinate sau care au născut de curând, copiilor şi tinerilor; egalitatea de tratament între bărbați şi femei şi alte dispoziții în materie de nediscriminare.

Aspectele enumerate constituie așa-numitul “nucleu dur” de măsuri, garantate în fiecare Stat Membru. În plus, legislația comunitară lasă Statelor Membre libertatea de a extinde acest nucleu dur tuturor convenţiilor colective de muncă care au fost declarate universal valabile. Pe lângă aceasta, Statele Membre au, de asemenea, libertatea să aplice termeni şi condiţii de angajare diferite, în măsura în care au legătură cu politica publică.

Ce demersuri trebuie să facă angajatorul în România înainte de a detaşa lucrători?

Înainte ca lucrătorii români să plece în Malta, angajatorul acestora trebuie să înregistreze în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor (REVISAL) perioada detaşării, precum şi denumirea angajatorului la care se face detaşarea. Totodată, trebuie să solicite la Casa Naţională de Pensii Publice / Direcţia Relaţii Internaţionale eliberarea documentului portabil A1 (fostul formular E 101), iar la Casa Judeţeană/Municipală de Sănătate, eliberarea formularului S1 (fostul formular E 106).

Ce demersuri trebuie să facă angajatorul în Malta înainte de a detaşa lucrători pe teritoriul acestui stat?

Angajatorul cu sediul în Malta care detaşează un lucrător pe teritoriul acestei țări are obligaţia de a informa directorul Departamentului pentru Relaţii Industriale şi de Muncă cu privire la intenţia de a detaşa un lucrător în acest stat înainte ca această acţiune să se concretizeze. Această notificare va putea fi trimisă fie prin poştă (121, Melita Street, Valletta, CMR 02, Malta), prin fax (+356 2124 3177) sau prin e-mail la ind.emp.relations@gov.mt şi va cuprinde următoarele date:

 • numele, data naşterii, naţionalitatea lucrătorului detaşat,
 • adresa din ţara în care lucrează în mod obişnuit lucrătorul,
 • data începerii şi data prevăzută a încheierii detaşării în Malta şi tipul de muncă depusă,
 • adresa întreprinderii din Malta unde va fi detaşat lucrătorul,
 • o copie a contractului de muncă sau a declarației semnate de angajator (ce conține condițiile de desfășurare a raportului de muncă și care trebuie înmânată lucrătorului).

Ce trebuie să facă un cetăţean român pentru a-i fi respectate drepturile, dacă angajatorul l-a concediat fără motiv sau nu i-a plătit salariul la timp?

 • Sindicatele

Toţi lucrătorii au posibilitatea de a fi reprezentaţi de către un sindicat. Responsabilitățile, drepturile şi obligaţiile sindicatelor sunt reglementate de Legea privind relaţiile industriale şi ocuparea. Lucrătorii care au probleme la locul de muncă se pot adresa sindicatului competent pentru asistenţă.

În Malta, există două confederaţii sindicale: ”General Workers’ Union” şi ”Union Ħaddiema Magħqudin”. Lista cu sindicatele şi patronatele înregistrate poate fi obţinută de la Registrul sindicatelor:  Registrar of Trade Unions, 120, Melita Street, Valletta, Malta.

 • Autorităţile competente:
 • Legea privind ocuparea forţei de muncă şi relaţiile industriale din 2002 este principala prevedere care reglementează relaţiile de muncă din Malta. Legea stabileşte condiţiile individuale de muncă şi relaţiile industriale colective, precum şi mecanismele de soluţionare voluntară şi obligatorie a conflictelor industriale.
 • În situația unui litigiu de muncă, angajatul se poate adresa pentru asistență Departamentului relaţii industriale şi ocuparea forţei de muncă (Str. Melita, nr. 109, Valletta, tel: 21224245/6, email: Info.dier@gov.mt).
 • Totodată, există posibilitatea de soluționare a litigiilor de muncă în fața instanței de judecată (Tribunalul industrial).

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Malta nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Malta nu a suferit atacuri teroriste directe pe teritoriul naţional.

Vă recomandăm să urmăriţi în permanenţă anunţurile şi recomandările făcute de autorităţile malteze şi să accesaţi periodic pagina web a Ministerului român al Afacerilor Externe (www.mae.ro).

Siguranţă şi criminalitate

Malta este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut.

Infracţiuni minore de tipul furtului din buzunare, înşelăciunilor sau furtului din maşini pot apărea în zone aglomerate (gări, staţii, parcări, centre comerciale sau benzinării).

Recomandări generale:

 • Păstraţi în locuri sigure documentele şi valorile personale, biletele de călătorie, banii, cărţile de credit şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini.
 • Maşinile trebuie încuiate şi asigurate cu sisteme de alarmă.
 • În cazul călătoriei cu autobuzul sau trenul, păstraţi atenţia asupra bagajelor pe întreaga durată a călătoriei.
 • Pentru ieşirile în oraşe, în special în zonele aglomerate, lăsaţi documentele personale la hotel şi păstraţi numai o copie a actelor de identitate (paşaport, permis de şedere).

În cazul unor incidente care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, vă recomandăm să contactaţi poliţia locală, precum şi cel mai apropiat oficiu consular român. (A se vedea rubrica de mai jos – Asistenţă consulară).

În cazul unor incidente grave (accidente, tâlhării), care necesită intervenţia imediată a autorităţilor malteze, trebuie apelat numărul de urgenţă 112 (Ambulanţă, Pompieri, Poliţie).

Apelează rapid numerele de urgență din Malta!

Atenţie! Dacă sunaţi din greşeală la 112, nu închideţi! În caz contrar, vi se poate trimite o maşină în locul în care vă aflaţi, pentru a vedea dacă totul este în regulă!

Sistemul medical

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie.

Dacă vă îmbolnăviţi sau aveţi un accident pe durata unei şederi temporare, formularul E112 sau Cardul European de Asigurări Sociale de Sănătate vă va da acces la îngrijirile medicale necesare.

Acest Card vă va permite să primiţi asistenţa medicală necesară în timpul şederii dumneavoastră temporare în orice ţară a Uniunii Europene.

Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro/.

Este bine ca asigurarea medicală suplimentară să fie valabilă în toate ţările. În baza unei asemenea asigurări, facultative, aveţi acces la serviciile de urgenţă atât din sistemul public de sănătate, cât şi din cel privat (în funcţie de tipul poliţei de asigurare). La încheierea unei asemenea asigurări verificaţi coordonatele partenerului societăţii de asigurare în ţara de destinaţie şi de tranzit.

Vă recomandăm să vă încheiaţi, înainte de plecare, o asigurare de călătorie. Aceasta are valabilitate în toate ţările şi poate să acopere riscurile de bază (îmbolnăviri, accidente, urgenţe stomatologice, repatriere sanitară sau în caz de deces) până la toate riscurile de călătorie, inclusiv pierderea / furtul / deteriorarea bagajelor, anularea plecării în străinătate, falimentul companiei aeriene etc.

Asigurarea de viaţă s-a dovedit benefică pentru familiile celor decedaţi în urma unor accidente sau din motive de boală.

În Malta nu aveţi nevoie de vaccinări speciale.

Condiţii privind traficul auto

 • Circulaţia auto

Tipul de circulaţie este cel anglo-saxon, circulaţia desfăşurându-se pe partea stângă a drumului.
Există puţine semne de circulaţie.

Se acordă prioritate persoanelor aflate pe trecerea pietoni, indiferent de tipul intersecţiei.

 • Starea drumurilor

Starea generală a drumurilor este bună.

 • Permisul de conducere

Permisul de conducere valabil emis în România este recunoscut în Malta.

 • Informaţii în caz de accident de circulaţie

În cazul producerii unui accident, şoferul trebuie să rămână la faţa locului, să anunţe poliţia şi să nu deplaseze autoturismul.

Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia (ultimele trei nefiind membre ale UE).

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Detalii suplimentare privind regimul vamal aplicat de autorităţile malteze pot fi obţinute prin intermediul paginii web a Departamentului Vamal din cadrul Ministerului de Finanțe: https://customs.gov.mt/customs

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare, cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante.

Atenţie! Nu luaţi cu dumneavoastră decât cantităţile de medicamente strict necesare!

Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale.

Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

Regimul animalelor de companie

Pentru spaţiul UE, aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică. Până la 30 iunie 2010, Malta cere, de asemenea, dovada că vaccinarea a fost eficientă.

Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

Pentru intrarea în Malta, se cere efectuarea tratamentului împotriva căpuşelor şi a teniei.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal