Programul Pentru Protecţia Consumatorilor de Ciocolată şi Produse din Ciocolată

Asociatia Nationala pentru Protectia Consumatorilor si Promovarea Produselor si Serviciilor din Romania este o organizatie neguvernamentala, reprezentativa, ce apara drepturile consumatorilor si promoveaza produsele si serviciile din Romania, de drept privat, fara scop lucrativ, cu patrimoniu distinct si indivizibil, independenta, intemeiata pe principii democratice.

Obiectivele Strategiei privind protecţia consumatorilor 2006 – 2008, a InfoCons. au fost stabilite în concordanţă cu învăţămintele experienţei internaţionale, cu modelul legislativ şi instituţional din Uniunea Europeană, în domeniu, respectiv cu procesele critice care se manifestă, azi , în România, şi anume:
a) protecţia consumatorilor constă în apărarea drepturilor fundamentale ale acestora: protecţia vieţii, sănătăţii şi securităţii; asigurarea satisfacerii nevoilor şi trebuinţelor vitale; mediu sănătos; protecţia intereselor economice; acces la o piaţă cu o gamă variată de produse şi servicii de calitate; informare; educare; asociere;
b) protecţia consumatorilor se realizează prin îmbinarea autoprotecţiei individuale şi asociative, considerată calea principală de protecţie, fiind cea mai sigură, mai eficace şi mai puţin costisitoare, cu protecţia directă şi indirectă realizată de insituţiile statului;
c) nivelul de informare şi educare al consumatorilor din România este scăzut, ca urmare a cultivării timp de peste 60 de ani a mentalităţii de asistaţi, iar procesul de structurare asociativă a acestora este blocat, deoarece, pe de o parte, conştiinţa civică nu a renăscut, iar, pe de altă parte, organele administraţiei centrale şi locale nu sprijină suficient structurile societăţii civile.

Menţionăm că, elaborarea Strategiei menţionate mai sus, a avut în vedere şi Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Comunitatea Europeană privind participarea României la cadrul general pentru finanţarea acţiunilor Comunităţii în sprijinul politicii consumatorilor pentru anii 2004 – 2007, semnat la Bruxelles la 22 octombrie 2004, ratificat prin Legea nr. 105/03.05.2005.

Drept consecinţă a celor de mai sus, considerăm că una din principalele căi pentru creşterea capacităţii de autoprotecţie individuală şi asociativă este informarea, consilierea şi educarea consumatorilor, cu referire la întreaga problematică legată de consumul lor de produse şi servicii destinat satisfacerii evantaiului larg de nevoi şi trebuinţe, precum şi cu privire la instituţiile administrative, respectiv ale societăţii civile, care acţionează în domeniul protecţiei consumatorilor.

In sensul celor de mai sus, protectia consumatorilor de ciocolata si produse din ciocolata reprezintă o problemă de interes general, pentru că, asimilarea şi aplicarea legislaţiei europene, în plan sectorial, presupune adaptarea rapidă a instituţiilor, a agenţilor economici, a consumatorilor, precum şi a structurilor asociative.

Deoarece pentru InfoCons problema privind protectia consumatorilor de ciocolată si produse din ciocolata reprezintă un obiectiv important, desfăşurăm activităţi, precum:
· monitorizarea activităţii legislative specifice şi a organelor adminitrative cu atribuţii în domeniu;
· documentare privind legislaţia din Uniunea Europeană şi, respectiv, modalităţi concrete de aplicare a acesteia;
· iniţierea de soluţii legislative pentru protejarea drepturilor şi intereselor consumatorilor;
· elaborarea de proiecte pentru perfecţionarea cadrului instituţional;
· activităţi de informare, consiliere şi educare a consumatorilor;
· primirea şi rezolvarea de sesizări şi reclamaţii;
· dezvoltarea relaţiilor de parteneriat cu organele administrative şi cu structuri ale societăţii civile;
· elaborarea de studii, cercetări, conform unui program editorial destinat consumatorilor, în colaborare cu institutele de cercetări ale Academiei Române.

De asemenea, în perioada 2003 – 2006, am elaborat lucrări ştiinţifice referitoare la protectia consumatorilor de ciocolata si produse din ciocolata, care au fost cuprinse în două volume, şi anume:
· `Protecţia consumatorilor şi concurenţa pe piaţă’
· Drepturile fundamentale ale consumatorilor’

În prezent este pregătită pentru editare lucrarea `Protecţia consumatorilor şi concurenţa pe piaţă din perspectiva societăţii civile’ care abordează şi problema protectiei consumatorilor de ciocolata si produse din ciocolata din perspectiva implicării asociaţiilor de consumatori în apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestora.

Pe același subiect

Distribuie

InfoCons (www.infocons.ro) – Asociație Națională de Protecția Consumatorilor, unica organizație din România cu drepturi depline în Consumers International, este o asociație de consumatori neguvernamentală, apolitică, reprezentativă, de drept privat, fără scop lucrativ, cu patrimoniu distinct și indivizibil, independentă, întemeiată pe principii democratice, ce apără drepturile consumatorilor – membră fondatoare a Federației Asociațiilor de Consumatori.

Fii informat! Ia atitudine! Cunoaște-ți drepturile și exercită-le apelând 021 9615!* din orice rețea fixă sau mobilă sau *9615** din orice rețea mobilă!

**Număr de telefon apelabil din orice rețea fixă sau mobilă cu tarif normal în rețeaua Telekom
***Număr de telefon apelabil din orice rețea mobilă cu tarif normal