POSDRU/168/6.1/S/145501 – ”SES – Să Evoluăm Sustenabil” – Ministerul Fondurilor Europene – Directia Nationala Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane

Obiectivul general al proiectului il reprezinta crearea de noi servicii si oportunitati de(re)integrare socio-profesionala pentru 132 de persoane din grupuri vulnerabile, cu dificultati de integrare pe piata muncii. Obiectivul general va fi realizat prin infiintarea, dezvoltarea si promovarea a 11 structuri de economie sociala in cadrul a 4 regiuni (Bucuresti-Ilfov, Sud-Est, Centru si Sud-Muntenia), care vor oferi 75 noi locuri de munca, din care 50 vor fi ocupate de persoane din grupuri vulnerabile si prin calificare/perfectionare profesionala, consiliere si dezvoltare persoanala si alte activitati integrate menita sa sprijine grupul tinta (2014- 2015)